W MATEMATYCE: ARGUMENT FUNKCJI, DLA KTÓREGO ZNANA JEST JEJ WARTOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘZEŁ to:

w matematyce: argument funkcji, dla którego znana jest jej wartość (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĘZEŁ

WĘZEŁ to:

kok - damska fryzura polegająca na związaniu włosów z tyłu głowy lub na jej czubku (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zgrubienie, które powstaje w miejscu zawiązania np. sznurków (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

kolanko - zgrubienie pędu (źdźbła) roślin z rodziny wiechlinowatych (traw) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę; stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

przenośnie: to, co łączy ludzi, co ich wiąże (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

przenośnie: problem, sprawa trudna do rozwiązania, rozwikłania, trudność do przezwyciężenia (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

punkt na orbicie obiektu niebieskiego, w którym ciało niebieskie przecina płaszczyznę ekliptyki (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w literaturze: kulminacja akcji (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zespół urządzeń technicznych zgrupowanych w jednym miejscu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w fizyce i chemii: punkt przecięcia krawędzi komórek elementarnych w sieci przestrzennej kryształu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

miejsce, ośrodek, w którym zbiegają się np. ważne szlaki handlowe (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w teorii grafów: punkt pewnej przestrzeni (zbioru) V, nad którą zbudowany jest graf G=(V,E), gdzie E jest zbiorem jego krawędzi (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w fizyce: miejsce o zerowej amplitudzie drgań w ośrodku, w którym rozchodzi się fala stojąca (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

dawna jednostka długości równa 14.63 metra (48 stóp) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w anatomii: część tkanki lub narządu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

punkt przecięcia płaszczyzny orbity ciała niebieskiego z ekliptyką (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka prędkości w żegludze równa 1, 852 km/h (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka miary prędkości statku równa 1 mili morskiej na godzinę (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zgrupowanie w jednym miejscu i pionie urządzeń sanitarnych lub przemysłowych przyłączonych do jednego zespołu przewodów (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MATEMATYCE: ARGUMENT FUNKCJI, DLA KTÓREGO ZNANA JEST JEJ WARTOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.066

PRZEWÓD ODGROMOWY, LICZBA KWANTOWA, KLEZMER, FRAZA, ARGENTYŃSKOŚĆ, DUŻY PION, CENOBIORCA, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, WOLICJONALNOŚĆ, FERIE, ZIMA, WSPÓLNY ZASÓB, OBORA, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, BEZPOWROTNOŚĆ, MACIERZ NILPOTENTNA, MUS, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, OKNO KROSNOWE, HIPOTEZA EKSPANDUJĄCEJ ZIEMI, AKCJA NIEMA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, SIECZKA, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, STEP, GŁOŻYNA, GEODEZJA WYŻSZA, WALEC HIPERBOLICZNY, DRZEWORYT, OPONA RADIALNA, FELERNOŚĆ, WIELOZADANIOWOŚĆ, NIEPRZYTOMNY, SREBRNA PAPROĆ, NIESŁUSZNOŚĆ, SYNTETYZATOR, LIPINA, ADELA, NANOHENR, BOGRACZ, OBOSIECZNOŚĆ, PRZERABIACZ, OKAP, MODULACJA FAZY, SZANKIER TWARDY, TRIAL, STENWANTA, HIPEROATOM, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, MINUF, CUDZOŁOŻNOŚĆ, RELATYWIZM MORALNY, OBRÓT PUBLICZNY, DOBÓR SZTUCZNY, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, SETKA, RUG, PRZEJEŻDŻAJĄCY, PROGRESYWIZM, WIGOŃ, KOTAN, GUŁAG, POLIANDRIA, CYTADELA, SKUNKS, REFERENDUM GMINNE, GOŁĄBECZEK, LANCASTEROWIE, KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE, FUTRO, CAMPANILE, TABLICA, GĘSTOŚĆ, BŁYSK, TAKTYKA, CHIŃSKOŚĆ, BIAŁY MURZYN, CZŁOWIECZEK, PRZEMĄDRZALEC, PREKLUZJA, ŚWIATŁODRUK, KOZIOŁEK, LIPID, ŁYSIENIE POSPOLITE, PODWIECZÓR, SZEKEL, PROJEKT UNIJNY, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, TERSIN, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, PARANOJA, FUNKCJONALIZM, JON KARBONIOWY, STRAŻ POŻARNA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, PSYCHUSZKA, TEORIA MODUŁÓW, ZASTÓJ, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, JAKOŚĆ, KOMERCJA, DOWCIPNOŚĆ, PRZELOTNICE, ZASŁUŻONY, ZADANIE KONIUNKTYWNE, MITYCZNOŚĆ, GRAF MIESZANY, MASOŃSTWO, STAWKA AWANSOWA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, PRYNCYPAŁ, DAO, PALMA, BABA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, PRZEBITKA, JĘZYK PORTUGALSKI, ŻABA, ANONEK, PRZESTRZEŃ FAZOWA, EDYCJA, BIELMO, WOLNOAMERYKANKA, ZGROMADZENIE CZYNNE, RETROGRADACJA, MESTI, NANERCZ, CZYRACZNOŚĆ, BRYŁA SZTYWNA, ZASTRZALIN TOTARA, SPEKTROMETRIA MASOWA, ZNAK MATEMATYCZNY, PLECHOWIEC, KONTRAFAŁ, NAWA GŁÓWNA, LUNETA, UTYLITARYZM, BILANS ENERGETYCZNY, SZARY RYNEK, KANAŁ, PORAŻENIE MÓZGOWE, TŁOCZYSKO, DIABELSKOŚĆ, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, CIASNOŚĆ, PRZEPIĘCIE, TEOLOGIA BIBLIJNA, WIDMO, NIZINNOŚĆ, KAPOTKA, RIGOROSUM, MĄTWA, WŁAŚCIWOŚĆ, KOREK PAROWY, GRA NIESKOŃCZONA, PŁEĆ, SZCZYPIOR, BOROWIK WILCZY, PODSTACJA TRAKCYJNA, JEDWABNIK, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, SOLIDARNOŚĆ, POLA ELIZEJSKIE, NADAKTYWNOŚĆ, GRUBOSKÓRNOŚĆ, DOWCIPNIŚ, KUC AMERYKAŃSKI, SZAMBO, DELTA DIRACA, WOODSTOCK, GAZ OBOJĘTNY, STALLE, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, TRZYKROTNOŚĆ, POLĘDWICA SOPOCKA, OKTAEDRYT, ŻMIJA, KOŃ TROJAŃSKI, PRAWO PIĘŚCI, PRĘDKOŚĆ, REMIZA, ROLADA, ZWIĄZEK ORGANICZNY, JĘZYK ŻYWY, MIKROSKOP ŚWIETLNY, RYKSZA, ROOIBOS, RIKSZA, PROKSENOS, MIARA, DYSLEKSJA LICZBOWA, DZIOBACZ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, SYGNAŁ CYFROWY, OENEROWIEC, DŹWIĘCZNIK, PODOBRAZIE, SECESJONISTA, JĘZYKI TURAŃSKIE, BALANSJER, AKUMULATORY, WŁÓKNO, PIĘTKA, KOLEKTYWIZM, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, ZODIAK, FIGURACJA HARMONICZNA, NIECIEKAWOŚĆ, GOŹDZIENIEC, NASTAWA, KUFA, IDEALIZM OBIEKTYWNY, PARSZYWOŚĆ, GIĘCIE, DODATEK PASZOWY, WĘZEŁ KRZYŻOWY, PRZEJAZD KOLEJOWY, REALIZM, CHROMOSOM X, INTEGRALNOŚĆ, SYSTEMIK, NAKAZ, MALOWNICZOŚĆ, PODNIEBIENIE TWARDE, CHIŃSKI, TAMBURA, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, PODRYWKA, CIĄG GŁÓWNY, KLASÓWKA, FUNKCJA CYKLOMETRYCZNA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, JAGLANKA, STACJONARIUSZ, OPRAWA, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, HIW, BYTOMKOWIEC, RARÓG, RETENCJA, GOSPODARKA RABUNKOWA, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, PANŚWINIZM, ZASOBY NATURALNE, BÓBR EUROPEJSKI, JESIOTR BIAŁY, LUBASZKA, HORROR, WARSTWA JASNA, WYNIK FINANSOWY, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, KONSTYTUTYWNOŚĆ, KANA, SIEROTA, SMOK, OFICER ŻEGLUGI, GNOZA, DOMEK, OSTRACYZM, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, KOTANGENSOIDA, KANAR, DOBRO PODSTAWOWE, PRZEBIEGŁOŚĆ, INTERPOLACJA DWULINIOWA, WSTĘŻNICE, GEOMETRYCZNOŚĆ, NIEOSTATECZNOŚĆ, ZNAK LICZBY, KOLCZAK, KATASTROFA NATURALNA, KOLONIA, ZARZEWIE, DERYWATYWA, RADIANT, BISOPROLOL, PARAZYTOFIT, KOSZT STAŁY, EKONOM, WSPANIAŁOŚĆ, MUSZKIETER, FASOLKA MUNG, WAKACJE PODATKOWE, KARTUZJA, MELANCHOLIA, ŚCIANA, DULĘBA, MASZT, CYWILNOŚĆ, UPOJNOŚĆ, SZCZENIACTWO, UCHWAŁA NEGATYWNA, DROGA WOJEWÓDZKA, PUŚLISKO, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, MODELOWOŚĆ, ZGNILIZNA DREWNA, CELOWOŚĆ, ?ŁUNNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.066 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MATEMATYCE: ARGUMENT FUNKCJI, DLA KTÓREGO ZNANA JEST JEJ WARTOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MATEMATYCE: ARGUMENT FUNKCJI, DLA KTÓREGO ZNANA JEST JEJ WARTOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘZEŁ w matematyce: argument funkcji, dla którego znana jest jej wartość (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘZEŁ
w matematyce: argument funkcji, dla którego znana jest jej wartość (na 5 lit.).

Oprócz W MATEMATYCE: ARGUMENT FUNKCJI, DLA KTÓREGO ZNANA JEST JEJ WARTOŚĆ sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - W MATEMATYCE: ARGUMENT FUNKCJI, DLA KTÓREGO ZNANA JEST JEJ WARTOŚĆ. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast