W MATEMATYCE: ARGUMENT FUNKCJI, DLA KTÓREGO ZNANA JEST JEJ WARTOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘZEŁ to:

w matematyce: argument funkcji, dla którego znana jest jej wartość (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĘZEŁ

WĘZEŁ to:

kok - damska fryzura polegająca na związaniu włosów z tyłu głowy lub na jej czubku (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zgrubienie, które powstaje w miejscu zawiązania np. sznurków (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

kolanko - zgrubienie pędu (źdźbła) roślin z rodziny wiechlinowatych (traw) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka miary, równa jednej mili morskiej na godzinę; stosowana do określania prędkości morskich jednostek pływających, a w części państw i w ruchu międzynarodowym także statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

przenośnie: to, co łączy ludzi, co ich wiąże (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

przenośnie: problem, sprawa trudna do rozwiązania, rozwikłania, trudność do przezwyciężenia (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

punkt na orbicie obiektu niebieskiego, w którym ciało niebieskie przecina płaszczyznę ekliptyki (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w literaturze: kulminacja akcji (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zespół urządzeń technicznych zgrupowanych w jednym miejscu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w fizyce i chemii: punkt przecięcia krawędzi komórek elementarnych w sieci przestrzennej kryształu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

miejsce, ośrodek, w którym zbiegają się np. ważne szlaki handlowe (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w teorii grafów: punkt pewnej przestrzeni (zbioru) V, nad którą zbudowany jest graf G=(V,E), gdzie E jest zbiorem jego krawędzi (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w fizyce: miejsce o zerowej amplitudzie drgań w ośrodku, w którym rozchodzi się fala stojąca (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

dawna jednostka długości równa 14.63 metra (48 stóp) (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

w anatomii: część tkanki lub narządu (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

punkt przecięcia płaszczyzny orbity ciała niebieskiego z ekliptyką (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka prędkości w żegludze równa 1, 852 km/h (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

jednostka miary prędkości statku równa 1 mili morskiej na godzinę (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

zgrupowanie w jednym miejscu i pionie urządzeń sanitarnych lub przemysłowych przyłączonych do jednego zespołu przewodów (na 5 lit.)WĘZEŁ to:

połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MATEMATYCE: ARGUMENT FUNKCJI, DLA KTÓREGO ZNANA JEST JEJ WARTOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.066

ESPRESSO, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, KATAFRAKTA, IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE, TENOR DRAMATYCZNY, RACJONALIZM WZGLĘDNY, ŁUPEK ROPNY, ULISTNIENIE, IZOLATKA, PODLEW, ATLANTYDA, NIEMĘSKOŚĆ, ELEKTROFON, OBRONA KLASYCZNA, ZASOBNOŚĆ GLEBY, UROJENIE KSOBNE, POLE, SALEP, PAKIETOWIEC, PODSZEWKA, CZEP, PODŁOTA, TOWARZYSTWO, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, CIĘŻAR, TASMANIOZAUR, WIELOMĘSTWO, PIERWOMSZAKOWCE, KOTANGENSOIDA, KADZIDŁOWIEC, STOPIEŃ, NADZÓR BANKOWY, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, CZYNOWNICTWO, STACJA, WARTOŚĆ, MURŁATA, ILJIN, ORMIAŃSKI, WIERTNICZY, TSE TSE, MANIERA, TRAWERSOWANIE, WIGILIA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, TANK, MARKETING SKOJARZENIOWY, BUŁKA Z MASŁEM, LIPOID, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, TOPINAMBUR, STRĄCZYNA, KONTO, ANGLOARAB SHAGYA, WYŻSZE NACZELNE, BILON, DWÓJNIAK, FRAKCJA, AFERA ROZPORKOWA, ELEMENT ODSTAJĄCY, FILOZOF, MEZOMORFIA, KOJCZYK, MONODRAMAT, AZOR, NIEWIDKA, AEROFON, PROSTOWNIK SELENOWY, GEEZ, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ANTEFIKS, ZAGĘSTNIK, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, PODŁOŻE MALARSKIE, ALEF, PÓŁCIEŃ, SOCZEWKA, RACJONAŁ, CUDZOŚĆ, MODEL, DYN, ROSŁOŚĆ, REFLEKSYWNOŚĆ, UKRES, WYROSTEK RZĘSKOWY, RÓWNANIE CAŁKOWE, BIOMARKER, TEMPERATURA ABSOLUTNA, PLAZMA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, MAŁOŚĆ, KORYTO, MAŁA OJCZYZNA, PRZECINEK, MISIEK, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, BARANI ŁEB, PRZERABIACZ, STRZELANKA, NĘDZA, BARSZCZ BIAŁY, UBRANIE OCHRONNE, FACHOWOŚĆ, NARZĄD ROZRODCZY, GWIAZDA, CZEPIAKI, SOLNIK, BEZŻUCHWOWCE, WODOTRYSK, ROZPLOT, AKCJA, RZEKOTKOWATE, EDESTYDY, FARMACJA STOSOWANA, POLIPEPTYD, GŁUCHOŚĆ, PRZEZIERNIK MALINOWIEC, ALTANNIK FIOLETOWY, TAJNOŚĆ, EDYKUŁA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, KALIPSO, DWUKĄT SFERYCZNY, CHŁÓD, MIARA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, PRIORYTET, LEGOWISKO, CZUJNIK, STRATEGICZNOŚĆ, KUSTANAJ, IZBA NIŻSZA, REGENERATOR, POŚWIST, NATYWIZM, CENA NAIWNA, KONCEPTUALIZM, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, ZADANIE, DACH POGRĄŻONY, KECZUP, CLELANDINA, ZAJĄC SZARAK, PILOTEK, SUMAC, TAG, KONCERT, SKORUPIAKI, BAR MICWA, POWIEŚĆ RADIOWA, KONKURENCJA DOSKONAŁA, MUFKA, LINIA ŚNIEGU, PALOS, LIQUID, PŁETWOJASZCZURY, PRAWICA, NURKOWANIE TECHNICZNE, ANYŻEK, REWIOWOŚĆ, POCHŁANIACZ GAZÓW, ANTYRAKIETA, DZIKA RÓŻA, MADREPORA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, KORMORAN PLAMISTY, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, LEJCOWY, GRZYB PLEŚNIOWY, STEP, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, LEWAREK, DOMICYL, ORLICZKA WRAŻLIWA, REGUŁA, GÓWNIANOŚĆ, MATRYLINEARNOŚĆ, HIPSTER, FALISTOŚĆ, JOŁOP, MÓZG, BIEDAK, SEZAM, ZNAK MUZYCZNY, BASIA, PIĘĆSETKA, GŁOŻYNA, AJDUKIEWICZ, OSOBOGODZINA, FUNKCJE ELEMENTARNE, MOC ZNAMIONOWA, CZUŁOŚĆ, KOMÓRKA ZWOJOWA, KYNOTERAPIA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, AGENCJA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, POLE WIROWE, KAPUSTA KWASZONA, SENSUALIZM, STARSZY CZŁOWIEK, KRĘGARSTWO, KĄPIEL, RYCZAŁT, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, KOPALINA PODSTAWOWA, KADASTER, DOBRO PRYWATNE, MUNSZTUK, TRANSMISJA, STAWIDŁO, TRANSPARENTNOŚĆ, NIEGUSTOWNOŚĆ, TĘSKLIWOŚĆ, WODA HIPEROSMOTYCZNA, LICZBA MASOWA, ŁYSIENIE POSPOLITE, CZOP, STOSUNEK, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, MINBAR, RYSUNKI, GENIALNOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, BIEG BEZPOŚREDNI, KRÓTKI METRAŻ, JEŹDŹCZYNI, FENOLAN, MĘŻNOŚĆ, JEZIORO SŁONE, ZAKON MENDYKANCKI, C.O, EMIRAT, KIWI, GETTER, GRUZOBETON, KRZYWA PROSTOWALNA, GALT, MIKROSOCZEWKA, ŚCIĘCIE, WIELKOGŁOWOWATE, KRÓWKA, GOLONKA, KUBEK, RUCHOMOŚĆ, PREZYDENCJALIZM, KONGREGACJA, PODATEK MAJĄTKOWY, DZIURA BUDŻETOWA, CYGANERIA, ZGODNOŚĆ, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, BABA, NOCEK WĄSATY, EMPIRYZM GENETYCZNY, MECENASKA, FAZA, PROCES KONSOLIDACYJNY, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KARKOŁOMNOŚĆ, DZWONECZNIK WONNY, CHILI CON CARNE, SUPERNOWA TYPU IB, BIAŁONÓŻKA, PRZESTWORZE, ZASTRZALIN TOTARA, LUJEK, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, BAŁKAŃSKOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, INTERWIZJA, NIECHLUBNOŚĆ, BBS, CECHA PODZIELNOŚCI, NUDYSTKA, PRZESIEWACZ, BANDA, TRASA, SEMINARIUM, BURGER, MACIERZ JACOBIEGO, ASYSTENCJA, RZECZ RUCHOMA, LAMBADZIARA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, HACZYK, MARCHWIANE RĘCE, INFIKS, TO COŚ, FIGURA OGRANICZONA, DRZEWO, WALKA, PRZETOKOWY, GÓWNOBURZA, DURNOWATOŚĆ, ?PODŁUŻNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.066 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MATEMATYCE: ARGUMENT FUNKCJI, DLA KTÓREGO ZNANA JEST JEJ WARTOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MATEMATYCE: ARGUMENT FUNKCJI, DLA KTÓREGO ZNANA JEST JEJ WARTOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘZEŁ w matematyce: argument funkcji, dla którego znana jest jej wartość (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘZEŁ
w matematyce: argument funkcji, dla którego znana jest jej wartość (na 5 lit.).

Oprócz W MATEMATYCE: ARGUMENT FUNKCJI, DLA KTÓREGO ZNANA JEST JEJ WARTOŚĆ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - W MATEMATYCE: ARGUMENT FUNKCJI, DLA KTÓREGO ZNANA JEST JEJ WARTOŚĆ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x