UKŁAD ZAMKNIĘTY, W KTÓRYM KREW KRĄŻY W SYSTEMIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, A SERCE JEST POMPĄ WYMUSZAJĄCĄ NIEUSTANNY OBIEG KRWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRWIOBIEG to:

układ zamknięty, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRWIOBIEG

KRWIOBIEG to:

przepływ krwi w naczyniach krwionośnych (na 9 lit.)KRWIOBIEG to:

struktura, w której coś funkcjonuje, np. krwiobieg kulturalny, polityczny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD ZAMKNIĘTY, W KTÓRYM KREW KRĄŻY W SYSTEMIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, A SERCE JEST POMPĄ WYMUSZAJĄCĄ NIEUSTANNY OBIEG KRWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.168

WIĄŚL, KUSICIEL, FISZBINOWCE, GŁÓWKA ARTYKUŁU, KREW ŻYLNA, BIOMETRIA, CZARNA MOWA, CHUDOŚĆ, TRAKEN, SEKCJA, KOMORA CIŚNIENIOWA, TECHNOKRATYZM, PAY-AS-YOU-GO, CZORT, WYWIAD RZEKA, OSIOWCE, ZASTAWKA MITRALNA, WIEŻA ZEGAROWA, LOKACJA, SZMATA, IDEOGRAFIA, SEKUNDOGENITURA, KOGNAT, ŁĄCZNIK SCHODOWY, WIERSZ LEONIŃSKI, RDZEŃ, MODEL HERBRANDA, ZASIEDLENIE, MASZYNOWNIA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, NASŁUCHOWIEC, CZUŁOŚĆ, UKRAIŃSKOŚĆ, UŁAMEK DZIESIĘTNY, DZIECINNOŚĆ, MACIERZYŃSKOŚĆ, DRĘTWOTA, EDESTYDY, KOKPIT, BENZYNA OŁOWIOWA, PĘD, PRZEJEŻDŻAJĄCY, CZEK BEZ POKRYCIA, ŚNIEG, LEGENDARNOŚĆ, GARJAINIA, INFORMA, WIBRACJA LABILNA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, KWADRAT, RACJONALNA IGNORANCJA, OBIEG, PRACOHOLIK, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, NAKTUZ, ŚPIEW, GIPS, KOŚĆ OGONOWA, BAZOFIL, GLIZA, CIENIAS, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, USŁUGI NIEMATERIALNE, ROGAL, ECHIDNA OGNIWOWA, BEZGUŚCIE, FOSFATYDYLOCHOLINA, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, CYNKOGRAFIA, CZAS TERAŹNIEJSZY, TLENOCHLOREK, TUNBERGIA, AKTYWNOŚĆ, KOSZT NIEZGODNOŚCI, OBJAŚNIENIE, RZADZIZNA, FELERNOŚĆ, MEMBRANA, TURBINA PELTONA, PRZEKŁADNIA, MIASTO POWIATOWE, CZAS, ECCHI, CUDZOŁOŻNOŚĆ, BILDUNGSROMAN, NIEDORZECZNOŚĆ, WSIOK, SPRAWNOŚĆ, SZORSTKOŚĆ, POPIELNIK, OKTAEDRYT, PROMIENNOŚĆ, RAJFURSTWO, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, AKT MOWY, WIDŁY, TOMIZM, NAWALANKA, WIEŚ PLACOWA, CYKL HYDROLOGICZNY, ODWODNIENIE, GNUŚNOŚĆ, KILKAKROTNOŚĆ, SERWER, GARNEK, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, TWINNING, UZALEŻNIONY, HALOFIT, NOSICIEL, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, WRZAWA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, BROŃ RAKIETOWA, TOPOLOGIA SZYNOWA, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, BEZBOLESNOŚĆ, GALERIA SŁAWY, NIERÓBKA CZARNIAWA, BIURO, WOLUMTERYCZNOŚĆ, WIELOBARWNOŚĆ, HORMON TROPOWY, LAKTON, CAŁUSEK, WYBORY POŚREDNIE, ŻARÓWKA, PINGWINY, BŁĄD MATERIALNY, TRANSFUZJA KRWI, SUSEŁ WASHINGTONA, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, STRATOTYP, RUBRYKA TOWARZYSKA, KOLCZATKOWATE, DRASTYCZNOŚĆ, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ROMULAŃSKI, OZONOSFERA, BĄK, OFLAG, DWUTLENEK, RUNO, BOBREK TRÓJLISTKOWY, BAKTERIE METANOGENNE, TYLCZAK ŁUKOWY, KOMUNIA, WYPŁYW, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, ZADZIORNOŚĆ, WELUR, ZGODA, CIAŁKO, CYWIL, MODEL POINCARÉGO, DIDGERIDOO, STOJAK, HEADHUNTER, TOCZEŃ, KLEJONKA, FIGA Z MAKIEM, SAMOLOT BOMBOWY, PAŃSTWO, MONOCENTRYZM, NIESTABILNOŚĆ, SAROS, IMIENINY, RUCH ODRZUTOWY, WYSOKOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, KARTA, PROFESOREK, PUSTY LOS, CIĄG FIBONACCIEGO, CIŚNIENIE SKURCZOWE, PODATEK KATASTRALNY, PRASSAKI, ZADRA, GAZ PRZEWODOWY, PLAC, CRACK, WĘGLÓWKA, SZKŁO AKRYLOWE, PULSACJA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, STRAŻNIK ŁOWIECKI, SENAT, PIKA, SEROCZEŃ, FASOLKA MUNG, DROGOMISTRZ, JASNOTA GAJOWIEC, PIERDU-PIERDU, PRZYCZYNA SPRAWCZA, PODZIEMIE, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ŚRODEK, DETAL, PROBLEM DECYZYJNY, KWASICA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, OKRĄG WPISANY, BROŃ LUFOWA, BARIERA JĄDROWA, NASADA, NIEUWAŻNOŚĆ, KODOWANIE SIECIOWE, SZCZEPONOGI, ŁUG, WARSTWA JASNA, MONARCHIA, JANUSZ, NAZWA RZETELNA, PROSEKTORIUM, MANDAT, OMIEG ZACHODNI, KOLEGIUM, DOBRODUSZNOŚĆ, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, DELIKATNOŚĆ, POJEZIERZE, BEZSENSOWNOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, KOMERCJA, KARDIOCHIRURGIA, PISMO ALFABETYCZNE, ANTYKWARIAT, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, GRAAL, BODZIEC BEZWARUNKOWY, HAMULEC CIERNY, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, BEZPARDONOWOŚĆ, HABIT, SADZAK, MIĘKKOSKÓRKOWATE, FUNKCJA EKSPRESYWNA, PLAZMA, TWIERDZENIE PITAGORASA, ZMOWA CENOWA, PODSIEĆ, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, BOŻE NARODZENIE, EKOSFERA, WAGA, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, MELODIA, KONTRAKT MENADŻERSKI, PIERWSZA KOMUNIA, PROCES JEDNOSTKOWY, ALLOCHTON, DOBRO PRYWATNE, TEFLON, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, ANTYCYKLON, OBRAZ POZORNY, WYCINEK KULI, TROP, KURSOR, FILOLOGIA SERBSKA, PATAFIAN, EKSKLUZYWIZM, BARCZATKA, BARSZCZ BIAŁY, WIDŁOWOŚĆ, DIARIUSZ SĄDOWY, PROCES STACJONARNY, JOTTABAJT, JEDNOLITOŚĆ, NORMANDZKI, HOKEJ, SILNIK GAŹNIKOWY, BOROWODOREK LITU, PROJEKCYJNOŚĆ, WSZECHMOC, SIŁOWNIK TELESKOPOWY, PARASYMPATYKOLITYK, DROBNOUSTEK BECKFORDA, CHOROBA SCHILDERA, GAZ ŁZAWIĄCY, CIAŁO AMORFICZNE, MISTRZYNI, SZKODNIK, MIEJSCE, DZWONY RUROWE, OKAZAŁOŚĆ, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, NUMER KIERUNKOWY, BYLICA POSPOLITA, GEOMETRIA PŁASKA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, AREN, ŁYSIENIE POSPOLITE, KOMPANIA WARTOWNICZA, ?BEZINTERESOWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.168 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD ZAMKNIĘTY, W KTÓRYM KREW KRĄŻY W SYSTEMIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, A SERCE JEST POMPĄ WYMUSZAJĄCĄ NIEUSTANNY OBIEG KRWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD ZAMKNIĘTY, W KTÓRYM KREW KRĄŻY W SYSTEMIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, A SERCE JEST POMPĄ WYMUSZAJĄCĄ NIEUSTANNY OBIEG KRWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRWIOBIEG układ zamknięty, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRWIOBIEG
układ zamknięty, w którym krew krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce jest pompą wymuszającą nieustanny obieg krwi (na 9 lit.).

Oprócz UKŁAD ZAMKNIĘTY, W KTÓRYM KREW KRĄŻY W SYSTEMIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, A SERCE JEST POMPĄ WYMUSZAJĄCĄ NIEUSTANNY OBIEG KRWI sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - UKŁAD ZAMKNIĘTY, W KTÓRYM KREW KRĄŻY W SYSTEMIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, A SERCE JEST POMPĄ WYMUSZAJĄCĄ NIEUSTANNY OBIEG KRWI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x