Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BŁONIASTA FAŁDA WARUNKUJĄCA KIERUNEK PRZEPŁYWU KRWI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZASTAWKA to:

błoniasta fałda warunkująca kierunek przepływu krwi (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZASTAWKA

ZASTAWKA to:

rodzaj zamknięcia płaskiego stosowanego na najmniejszych budowlach piętrzących, którego cechą wyróżniającą jest to, że jest na tyle małe, iż eksploatacja i jego obsługa (zakładanie - zamykanie; zdejmowanie - otwieranie), może być dokonywana ręcznie, beż użycia jakiegokolwiek dodatkowego napędu (np. elektrycznego), czy mechanizmu wspomagającego (jak np. przekładnie, ślimaki) (na 8 lit.)ZASTAWKA to:

tama; urządzenie służące do regulowania ilości wody, np. w rzekach (na 8 lit.)ZASTAWKA to:

część zamka, składająca się z ruchomych części, do których muszą się dopasować rowki klucza (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BŁONIASTA FAŁDA WARUNKUJĄCA KIERUNEK PRZEPŁYWU KRWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 555

MARKER NOWOTWOROWY, MINERALIZACJA, GRAF SKIEROWANY, DAWKA, GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY, NIEDOCUKRZENIE KRWI, PRIORYTET, POLONISTYKA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, METODA FORDA-FULKERSONA, PRAZOSYNA, RUSYCYSTYKA, PRAWO JOULE'A, NEOLIBERALIZM, ANEMIA APLASTYCZNA, KRĄŻENIE, BIOLOGIA, ŻARNIK, FAŁDA, AFRYKATA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, FOLBLUT, LEK HIPOTENSYJNY, BRAT KRWI, AWANGARDA, SZKOŁA, KLASYCYZM, ESTETYZM, ANEMOGRAF, FILOLOGIA ROSYJSKA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, PERSONALNOŚĆ, ZAWÓR, PRYMITYWIZM, NAKŁUCIE, PROTROMBINA, WIĘZY KRWI, EKONOMIA KLASYCZNA, KUREK, NACZYNIE WIEŃCOWE, REDUKTOR CIŚNIENIA, FAŁDA, UKŁAD EKLIPTYCZNY, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, ROZTWÓR FIZJOLOGICZNY, PASO FINO, ITALIANISTYKA, KREWNIAK, POSTROMANTYZM, FOWIZM, FILOLOGIA ROMAŃSKA, NORMOKSEMIA, KOŃ TORYJSKI, AWANGARDA, CIŚNIENIE ROZKURCZOWE, FOWIZM, FILOLOGIA KLASYCZNA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, DEKONSTRUKTYWIZM, STRZAŁKA CZASU, MEDYCYNA, ZMARSZCZKA, PIEC INDUKCYJNY, AUTOTRANSFUZJA, NOSÓWKA, FILOZOFIA ANALITYCZNA, SZTUCZNE ŻYCIE, LIMFOCYTOPENIA, ZLEPNOŚĆ, DAM, ZASTOINA, NEOHUMANIZM, DOZA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, POSYBILIZM, KIERUNEK, GERMANISTYKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, BAŁTYSTYKA, WODA STOJĄCA, FONOLOGIA LEKSYKALNA, ARTYSTOSTWO, IZOLACJONIZM, SERUM, ONTOLOGIZM, FUTURYZM, STATYNA, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, KOLANO, ELEKTROLUMINESCENCJA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, PRĄD MORSKI, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, SERIALIZM, OLEODRUK, PRODUKT KRWIOPOCHODNY, GOTYCYZM, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, POBRATYMSTWO, NABIEŻNIK, KLOPIDOGREL, FILOLOGIA ORIENTALNA, EKONOMIA, PLETYZMOGRAFIA, TOKSEMIA, KRZEPNIĘCIE KRWI, TRANSFUZJA KRWI, CIŚNIENIE KRWI, ZJAWISKO THOMSONA, REGIONALISTYKA, POWINOWATY, HUNTER, STRONA, ANTYNATURALIZM, FORMALIZM, PRZETACZANIE KRWI, ŚMIERCIOŻERCA, FUNKCJONALIZM, LALKARSTWO, MAKROKIERUNEK, MECHANIZM SKRĘTU, POSOCZNICA, ROKOKO, RACJONALIZM, DYWIZJONIZM, GWIZD, FILOLOGIA ANGIELSKA, GNOSTYCYZM, KRWINKA, WSTRZĄS ENDOTOKSYCZNY, MOKRA ROBOTA, KONSTRUKTYWIZM, ABSTRAKCJA GEOMETRYCZNA, CZERWONKA, FOTOTROPIZM, FAŁDA, FILOLOGIA SERBSKA, NEOBAROK, ANTYNATURALIZM, SYTK, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, GRUPA KRWI, DROŻNOŚĆ, PRĄD, KIERUNEK, MINIMALIZM, ANTYNATURALIZM, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, BARIERA KREW-MÓZG, CZERWONE CIAŁKO KRWI, ZASTAWKA MITRALNA, IMMUNOHEMATOLOGIA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, IGIEŁKA, KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, TRANSFUZJOLOGIA, STRATEGIA, WIENER, ANALITYKA MEDYCZNA, CHOROBA MIKROFALOWA, SALCESON, TREND, WERTEKS, DUSZNICA BOLESNA, HEMATOLOGIA, BAZOFIL, ZASTAWKA, STANDARDBRED, KRWIOBIEG, TOPOLOGIA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, ANOKSJA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, CZERWIENICA PRAWDZIWA, ROZTWÓR RINGERA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, ZAĆMA BŁONIASTA, RELACJE SAXENA, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, BAKTERIEMIA, DNA MOCZANOWA, POZYCJA CZTEROKOŃCZYNOWA, CEREBROZYD, ANTYCYKLON, KODOWANIE SIECIOWE, RUSYCYSTYKA, BILANS ENERGETYCZNY, NIEDOCIŚNIENIE, SYMPATEKTOMIA, HEMOSTAZA, FILOLOGIA WŁOSKA, ERYTROCYT, CUKRZYCA, GERMANISTYKA, FILOZOFIA, TOMIZM, PÓŁNOCNY ZACHÓD, PRZYTARCZYCA, FURIOSO, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, CELOWNIK, LEUKOCYT, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, SURREALIZM, POZYTYWIZM, KASZANKA, ZEW KRWI, TRANSFUZJA DOPŁODOWA, MNICH, SZTUKA KINETYCZNA, SFIGMOMANOMETR, TRZECIA POWIEKA, FENOMENOLOGIA, ŻÓŁTACZKA, CHRYZELEFANTYNA, CHOROBA VAQUEZA, USTERZENIE OGONOWE, REWIZJONIZM, PRZEMIANA ODWRACALNA, ARABKA, DROŻNOŚĆ, SEMAFOR, PLAZMA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, IRENIZM, AMADO, KONWENCJONALIZM, ZASUWA, KRYZA, GEODYNAMIKA, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, HYDROMETRIA, SEROKONWERSJA, ZASTAWKA, WENTYLACJA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, LIMFOPENIA, CYKLON, KARTEZJANIZM, CHOROBA CHRISTMASA, ROMANISTYKA, FILOLOGIA NIEMIECKA, ANGLISTYKA, TURNIKIET, DEIZM, NIEDOKRWIENIE, CZARNE, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, MONSUN, PRZEPUST, INKRETYNA, ZAWAŁ, KŁĘBUSZEK NERKOWY, EGZYSTENCJALIZM, GOTYK, EFEKT BIAŁEGO FARTUCHA, APEKS, PION, KRUPNIOK, SINICA, HYDROMETRIA, KLASYCYZM, FIZYKA, ANTYREALIZM, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, SATURACJA, AJDUKIEWICZ, HUNGARYSTYKA, ZASTAWKA, CZERNINA, BLOK, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, FUNKCJONALIZM, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, HIPOSTAZA, ODPŁYW ŻYLNY, GEOGRAFIA, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, TEST PASKOWY, PLAMICA, OKSYMETR, FOTOREALIZM, WISKOZA, SINIAK, TRAWERS, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, NURT, AKROCYJANOZA, GŁÓD TLENOWY, PĘCHERZYK, MORFOLOGIA KRWI, KOŃ DOŃSKI, NATURALIZM, KWASICA, PRZELEW KRWI, ENTEROCYT, POŁUDNIOWY WSCHÓD, FAŁDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 555 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: błoniasta fałda warunkująca kierunek przepływu krwi, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BŁONIASTA FAŁDA WARUNKUJĄCA KIERUNEK PRZEPŁYWU KRWI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zastawka, błoniasta fałda warunkująca kierunek przepływu krwi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZASTAWKA
błoniasta fałda warunkująca kierunek przepływu krwi (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x