WSCHODNIOEUROPEJSKIE KONIE (KUCE) UŻYTKOWE O WIDOCZNYM UDZIALE KRWI ORIENTLANEJ, ODD 1933 R. HODOWANE W CZYSTOŚCI KRWI, PODDAJĄC OGIERY ŚCISŁEJ SELEKCJI; NAJPOPULARNIEJSZE KUCE BAŁKAŃSKIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GÓRSKI KONIK BOŚNIACKI to:

wschodnioeuropejskie konie (kuce) użytkowe o widocznym udziale krwi orientlanej, odd 1933 r. hodowane w czystości krwi, poddając ogiery ścisłej selekcji; najpopularniejsze kuce bałkańskie (na 20 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSCHODNIOEUROPEJSKIE KONIE (KUCE) UŻYTKOWE O WIDOCZNYM UDZIALE KRWI ORIENTLANEJ, ODD 1933 R. HODOWANE W CZYSTOŚCI KRWI, PODDAJĄC OGIERY ŚCISŁEJ SELEKCJI; NAJPOPULARNIEJSZE KUCE BAŁKAŃSKIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 569

HIPOKALIEMIA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, APRETURA, WIENER, AMAZONKA, FENOMEN BOMBAJSKI, KONICZEK, KAUKAZ, DZIERZBIK GÓRSKI, DADAIZM, ZLEPNOŚĆ, KŁUSAK FRANCUSKI, PADOK, PROCES CHEMICZNY, MARKER NOWOTWOROWY, MORGAN, CHEMIA, SZALET, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, ORŁOSĘP, LIMFOCYTOPENIA, AKROCYJANOZA, KONIK, DUSZNICA BOLESNA, OGRÓD ZOOLOGICZNY, BIAŁA KRWINKA, SMREK, BÓBR GÓRSKI, PLETYZMOGRAFIA, WIELKA BESTIA, CZUBRICA, CUKRZYCA, CARRUCA, CZARNA POLEWKA, PASO PERUWIAŃSKI, RYJÓWKA ŚREDNIA, PANIEŃSTWO, KAJAKARZ GÓRSKI, KUC, VEHOVAR, KOWAL, MŁODOGRAMATYCY, KWASICA, HUNTER, SKALNIK POKREWNY, MIKROCYT, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, LEUKOCYT, GĘSI, NORMOCYT, KSIĘSTWO, OKSYMETR, WSTRZĄS ENDOTOKSYCZNY, KOSZT WYDZIAŁOWY, NISZA NIWALNA, HAFLINGER, PIES PASTERSKI, ZEW KRWI, ARNIKA, ZASTÓJ, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, KUC, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, CZĄBER, REA, SERVET, OSOCZE KRWI, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, FIORDING, KADRYL, SUROWICA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, TRAKEN, STANDARDBRED, ARABY, CZARNE, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, BAŁKAŃSKOŚĆ, WYSMUKLICA MCHOWA, KATAFRAKCI, KRZEPNIĘCIE KRWI, NACZYNIE WIEŃCOWE, RAK SZLACHETNY, TURNIKIET, KREWNIAK, PRZYGASZENIE, ZEW, GONITWA PŁOTOWA, HOLTER CIŚNIENIOWY, ZŁOTY BLOK, NIEROGACIZNA, CHOROBA WERLHOFA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, KONIK POLNY, KRWOTOK, SMUKLICA ZWYCZAJNA, GÓRSKI, WIĘZY KRWI, INKRETYNA, DOBRE RZĄDZENIE, IGIEŁECZKA, RAFINADA, PIANKA, GRUPA KRWI, KOŃ ZIMNOKRWISTY, PENDERECKI, PROTROMBINA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, SARACEN, PASTA DO ZĘBÓW, WÓZ, CABALLE, FOLBLUT, KRYSZTAŁ GÓRSKI, NAMURNIK GÓRSKI, FURIOSO, JEŻ WSCHODNI, FUGA, LODOWIEC DOLINNY, MANGALARGA MARCHADOR, KOPEĆ, COB IRLANDZKI, PASO FINO, STRZYKAWKA, PASKOWIK GÓRSKI, PENTOKSYFILINA, PASO PERUANO, PROSTOZĄBEK GÓRSKI, CHOROBA WESELBRONSKA, SEROKONWERSJA, ŚMIERĆ KLINICZNA, ROZSTAW BOŚNIACKI, PRODUKT KRWIOPOCHODNY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, KOGNATKA, TYLCZAK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, KRUPNIOK, POSOCZNICA, DRABIK, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, SINICA, KONIK, PLAMICA, KONIK, BOGUSKI, KRWIOBIEG, KLOPIDOGREL, CZERWONA KRWINKA, KOŃ FIORDZKI, HEMOCYT, RYBY AKWARIOWE, OBJEŻDŻACZ, SMUKLICA MCHOWA, NADKRWISTOŚĆ, HASIM, ANEMIA APLASTYCZNA, PRZEPRZĘG, LUSITANO, CZERWIENICA, KOŃ MAŁOPOLSKI, KISZKA, HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW, SUFFOLK PUNCH, KANGUR GÓRSKI, STOLARSZCZYZNA, LEK HIPOTENSYJNY, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, PAŁANECZKA MAŁA, LIMBA, RAK SZEWC, LIZOZYM, CIŚNIENIE ROZKURCZOWE, LODOWIEC ALPEJSKI, KOWAL, ALPAKS, PŁYN RINGERA, KUC ISLANDZKI, BYDŁO MIĘSNE, KONIK, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, ALBUMINA, HIPOKALEMIA, FILTR, GOTOVAC, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, TEST PASKOWY, KOŃ KUZNIECKI, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, ODZYSK, BIAŁOUCH GÓRSKI, BRZOST, SŁONIARNIA, GRUCZOŁ PRZYTARCZYCZNY, GŁÓD TLENOWY, KONIK, ROZTWÓR FIZJOLOGICZNY, KARRUKA, MYDŁO, RAK RZECZNY, KUBICKI, KAUKAZ, EFEKT BIAŁEGO FARTUCHA, COB, SIKLAWICA, ŁAŃCUCH GÓRSKI, MINERALIZACJA, GALAKTOLIPID, ARABKA, KRĄŻENIE OBOCZNE, NADKRWISTOŚĆ, OCHĘDÓSTWO, NIEDOCIŚNIENIE, GĘSI, DOMARSKI, SEPSA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, PERZ, MIODOJAD GÓRSKI, MIODOJADEK GÓRSKI, CHOROBA MIKROFALOWA, CIŚNIENIE SKURCZOWE, BETAKSOLOL, LODOWIEC GÓRSKI, IGIEŁKA, CIŚNIENIE KRWI, IMMUNOHEMATOLOGIA, PRZYTARCZYCA, POMURNIK, GÓRSKI KONIK BOŚNIACKI, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, RIDBOK GÓRSKI, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, ODPŁYW ŻYLNY, KARRUKA, TRZMIELEC GÓRSKI, TULIPAN GÓRSKI, NAKŁUCIE, POTOK, KOŃ HESKI, LODOWIEC HIMALAJSKI, ŻUBR GÓRSKI, KŁĘBUSZEK NERKOWY, ROWER GÓRSKI, JADZICA, KRYSZTAŁ, KŁĘBUSZEK, JUTLAND, ANOKSJA, KOGNAT, LODOWIEC REGENEROWANY, TRANSFUZJA KRWI, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, UPUST KRWI, KUCE, NORZYCA, ADISSON, TRANSFUZJA DOPŁODOWA, OSOCZE, GEORGE, PISTOLET TT, ZWIERZYNIEC, TREP, PLAZMA, KOŃ WESTFALSKI, CZĘBOREK, INDEKS GLIKEMICZNY, SEROHEMATOLOGIA, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, KUCE, KOŃ KIŃSKI, SPRZĘŻAJ, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, SUROWICA, KOPCZYKI, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, CHMYZ, DRÓB, RZESZA, SPOWINOWACONY, PRZEKOPNICA WIOSENNA, ABRAMOW, LODOWIEC CYRKOWY, PROFIL LIPIDOWY, MORFOLOGIA KRWI, KOŃ FRYDERYKSBORSKI, KRĄŻENIE WROTNE, RAFINADA, ZESKROBINA, KRYSTALOID, ZBRODNIA HITLEROWSKA, MASZTALERZ, STATYNA, GLUKOMETR, IGŁA, SANIE, CT, ?KOŃ LUZYTAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 569 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSCHODNIOEUROPEJSKIE KONIE (KUCE) UŻYTKOWE O WIDOCZNYM UDZIALE KRWI ORIENTLANEJ, ODD 1933 R. HODOWANE W CZYSTOŚCI KRWI, PODDAJĄC OGIERY ŚCISŁEJ SELEKCJI; NAJPOPULARNIEJSZE KUCE BAŁKAŃSKIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSCHODNIOEUROPEJSKIE KONIE (KUCE) UŻYTKOWE O WIDOCZNYM UDZIALE KRWI ORIENTLANEJ, ODD 1933 R. HODOWANE W CZYSTOŚCI KRWI, PODDAJĄC OGIERY ŚCISŁEJ SELEKCJI; NAJPOPULARNIEJSZE KUCE BAŁKAŃSKIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GÓRSKI KONIK BOŚNIACKI wschodnioeuropejskie konie (kuce) użytkowe o widocznym udziale krwi orientlanej, odd 1933 r. hodowane w czystości krwi, poddając ogiery ścisłej selekcji; najpopularniejsze kuce bałkańskie (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GÓRSKI KONIK BOŚNIACKI
wschodnioeuropejskie konie (kuce) użytkowe o widocznym udziale krwi orientlanej, odd 1933 r. hodowane w czystości krwi, poddając ogiery ścisłej selekcji; najpopularniejsze kuce bałkańskie (na 20 lit.).

Oprócz WSCHODNIOEUROPEJSKIE KONIE (KUCE) UŻYTKOWE O WIDOCZNYM UDZIALE KRWI ORIENTLANEJ, ODD 1933 R. HODOWANE W CZYSTOŚCI KRWI, PODDAJĄC OGIERY ŚCISŁEJ SELEKCJI; NAJPOPULARNIEJSZE KUCE BAŁKAŃSKIE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - WSCHODNIOEUROPEJSKIE KONIE (KUCE) UŻYTKOWE O WIDOCZNYM UDZIALE KRWI ORIENTLANEJ, ODD 1933 R. HODOWANE W CZYSTOŚCI KRWI, PODDAJĄC OGIERY ŚCISŁEJ SELEKCJI; NAJPOPULARNIEJSZE KUCE BAŁKAŃSKIE. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x