RASA KONI WYHODOWANYCH W KRAJACH BYŁEJ CZECHOSŁOWACJI, POWSTAŁA W LATACH 60. XX WIEKU; W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I KIERUNKU HODOWLI, KONIE TE MIESZCZĄ SIĘ W TYPIE OD KONIA LEKKIEGO I SZLACHETNEGO DO MASYWNEGO KONIA ZAPRZĘGOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY to:

rasa koni wyhodowanych w krajach byłej Czechosłowacji, powstała w latach 60. XX wieku; w zależności od przeznaczenia i kierunku hodowli, konie te mieszczą się w typie od konia lekkiego i szlachetnego do masywnego konia zaprzęgowego (na 30 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONI WYHODOWANYCH W KRAJACH BYŁEJ CZECHOSŁOWACJI, POWSTAŁA W LATACH 60. XX WIEKU; W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I KIERUNKU HODOWLI, KONIE TE MIESZCZĄ SIĘ W TYPIE OD KONIA LEKKIEGO I SZLACHETNEGO DO MASYWNEGO KONIA ZAPRZĘGOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.338

BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, LORI, ROŚLINA FIKCYJNA, KĄT PEŁNY, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, MECHANIKA PŁYNÓW, ISTOTA ZBITA, KWIAT LOTOSU, BRAZYLIJSKI, KOSZYKARSTWO, ALKAZAR, FILOLOGIA POLSKA, SZTANGA, LABIRYNT, AFRODYZJE, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, HURTOWNIA, TECHNIKA OLEJNA, IMIENNICTWO, SZACHY TRZYOSOBOWE, KLESZCZ, WĘGIEŁ, JAZDA, DŻOLER, TUDOROWIE, SŁODOWNIA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, PRZESYŁ, DRYL, DREVER, PATRYCJAT, KOŃ ARABSKI, SPADAJĄCA GWIAZDA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, SIWOSZ, BRANIE PRZYKŁADU, KOŁOMYJKA, OZDOBNICA WIĘKSZA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, OUROBOROS, ROZTWÓR BUFOROWY, GROOMING, ROZRABIACZ, NÓŻ, KAMIKADZE, KICZUA, PAWIK, BURMISTRZYNA, ABSOLUTYZACJA, ANTECEDENCJA, STOPIEŃ HARCERSKI, PRZEKŁADACZ, SINICA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, KONGREGACJA, STADIUM ANALNE, CELTYJKA, PAPIER TOALETOWY, BROŃ ŚRUTOWA, KONOWIĄZ, ARABY, INSTAGRAMERKA, SYNEKURZYSTA, OKRUSZYNA, PRAWOZNAWCA, BYT, EKSPLOZJA, PRZENIKLIWOŚĆ, NIEZLICZONOŚĆ, BASEN MODELOWY, KOMISANT, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, EROZJA ŚNIEŻNA, PODKOLANIE, NACECHOWANIE, KARABINIER, KUPA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, ANDRUT KALISKI, ZWARCIE SZEREGÓW, GRUCHOT, FLEKTA, FIZYKA TEORETYCZNA, MILICJA, NUMULIT, DYWIZJA, CANOSSA, SAMOGRAJ, SAMOZAPŁON, CZARNOKSIĘŻNIK, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, NAGRODA, HYPERBATON, SECESJONIZM, BOBOWATE WŁAŚCIWE, HISTORYK, METODA TERMICZNA, LIMO, ALFABET MUZYCZNY, PEDET, SLOW-FOX, RAJZA, KILOFEK, PARTIA WŁOSKA, BRODAWCZAK, HERBATNICA, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, KLEJNOT HERBOWY, MAGICZNA GÓRKA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, HISZPAN, KRYMINAŁ, WIGILIA, HEBRA, ŹDZIEBLARZE, KOŁKOWNICA, KALORMEN, CRIOLLO, GULASZ, KOŃ PAROWY, MORENA NIWALNA, STROP KLEINA, PŁOMYKÓWKA, PEDIATRIA, MONTAŻYSTA, FIZYK, EKSPRES PRZELEWOWY, WESTA, WYRZUTNIA, DĄŻENIE, ANKIETOWANY, WIROPŁAT, VIANI, KIELON, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, UPADEK, SAMOAKTUALIZACJA, LEJ, SZCZUR WĘDROWNY, ŚLĄSKI, NAWÓZ SZTUCZNY, KEPLER, KSENOLIT, ARCHEOLOGIA PODWODNA, TRYCZNIK, NIETOLERANCYJNOŚĆ, SKUPSZTINA, POJAZD, POPIELICA, ŁAWA, ANARCH, PRZESIĘK, STÓŁ MONTAŻOWY, EFEKT DOPPLERA, BROSZA, LAUR, RADIOELEKTRYKA, ASTROKOMPAS, PIÓRO, CHOROBA GAMSTORP, OTWARCIE SERCA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, ŁOŻYSKO WZDŁUŻNE, ADBLOCK, CHEMIA, OBSUWISKO, KAMIEŃ BUDOWLANY, CHOROBA ODZWIERZĘCA, NIEWYPARZONA BUZIA, PORZĄDEK JOŃSKI, BUTNOŚĆ, FONIATRIA, MAŁPI GAJ, MARUDERSTWO, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, CISAK, KOZA SAANEŃSKA, CZARODZIEJ, SZAMA, KABOTAŻ, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, SWOJAK, GAJNIK LŚNIĄCY, RYBY MORSKIE, ŁUPIEŻ PSTRY, ARCHAISTA, KOMBINACJA ALPEJSKA, STOPKA, SELENOGRAFIA, TEMPERATURA MROZU, FRANCUZ, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, REPETYTYWNOŚĆ, BREK, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, TEORIA MNOGOŚCI, STRZEMIĘ, RIAL, DALEKOWZROCZNOŚĆ, CZAMARKA, POSTĘPACTWO, ROŻEN, EKSTERNISTA, OBRONA SYCYLIJSKA, ORLEANIZM, PRĘGA, JĘZOR OSUWISKOWY, KULCZYBA, BŁONA MIĘŚNIOWA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, BUTELKA, PIASKOWNICA, SZATA TYPOGRAFICZNA, BŁAGALNIK, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, OWCA ROMANOWSKA, WSPOMNIENIE, MIKROSKOP OPTYCZNY, MANIPULATOR, ASPOŁECZNOŚĆ, PILARZ, RUCH, STEREOTYPIA RUCHOWA, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, MONOCENTRYZM, UJŚCIE, GODZINA MILICYJNA, BIEG, BAJECZNOŚĆ, CZYRAK GROMADNY, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, ROLADA, ELBAIT, BICIE POKŁONÓW, KOŃ BERBERYJSKI, PÓŁROZKROK, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, DŹWIGARKA, GOSPODARKA MIESZANA, KARABIN BERDAN, STERNIK JACHTOWY, STRZAŁECZKA, SEMITA, GARBARSTWO, PODKÓWKA, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, NIEŻYCIOWOŚĆ, MATE, LATAWIEC, ZAPRAWA, JAMA PACHOWA, BASSO CONTINUO, ESKADRA, NIEUPRZEJMOŚĆ, SIODEŁKOWCE, JANOWIEC, ŚPIEW, RESYNTEZA, UPADŁY ANIOŁ, TARCZA KRYSTALICZNA, MISTRZ, SZOTRING, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, SETER SZKOCKI, POJEDYNEK, NIEDOMYKALNOŚĆ, HERBACIARKA, TEATR, WETERYNARZ, TYFUS PLAMISTY, PANNA, WOSTOK, RYBY DRAPIEŻNE, LABRADOR, CHRZEST PRAGNIENIA, CZEK IMIENNY, TRZASKOWISKO, CUGANT, KOMORA MINOWA, POZBYWANIE SIĘ, ANTYROMANTYZM, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, ACENA ARGENTYŃSKA, FRANKATURA WIELOKROTNA, JEŻYNA, CHONDRYTY, AMORFIZM, OCZYSZCZALNIK, METEOR, PAŃSTWO ZŁOŻONE, CYWILNOŚĆ, ?JEZIORO RAMIENICOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.338 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONI WYHODOWANYCH W KRAJACH BYŁEJ CZECHOSŁOWACJI, POWSTAŁA W LATACH 60. XX WIEKU; W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I KIERUNKU HODOWLI, KONIE TE MIESZCZĄ SIĘ W TYPIE OD KONIA LEKKIEGO I SZLACHETNEGO DO MASYWNEGO KONIA ZAPRZĘGOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KONI WYHODOWANYCH W KRAJACH BYŁEJ CZECHOSŁOWACJI, POWSTAŁA W LATACH 60. XX WIEKU; W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I KIERUNKU HODOWLI, KONIE TE MIESZCZĄ SIĘ W TYPIE OD KONIA LEKKIEGO I SZLACHETNEGO DO MASYWNEGO KONIA ZAPRZĘGOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY rasa koni wyhodowanych w krajach byłej Czechosłowacji, powstała w latach 60. XX wieku; w zależności od przeznaczenia i kierunku hodowli, konie te mieszczą się w typie od konia lekkiego i szlachetnego do masywnego konia zaprzęgowego (na 30 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY
rasa koni wyhodowanych w krajach byłej Czechosłowacji, powstała w latach 60. XX wieku; w zależności od przeznaczenia i kierunku hodowli, konie te mieszczą się w typie od konia lekkiego i szlachetnego do masywnego konia zaprzęgowego (na 30 lit.).

Oprócz RASA KONI WYHODOWANYCH W KRAJACH BYŁEJ CZECHOSŁOWACJI, POWSTAŁA W LATACH 60. XX WIEKU; W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I KIERUNKU HODOWLI, KONIE TE MIESZCZĄ SIĘ W TYPIE OD KONIA LEKKIEGO I SZLACHETNEGO DO MASYWNEGO KONIA ZAPRZĘGOWEGO sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - RASA KONI WYHODOWANYCH W KRAJACH BYŁEJ CZECHOSŁOWACJI, POWSTAŁA W LATACH 60. XX WIEKU; W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I KIERUNKU HODOWLI, KONIE TE MIESZCZĄ SIĘ W TYPIE OD KONIA LEKKIEGO I SZLACHETNEGO DO MASYWNEGO KONIA ZAPRZĘGOWEGO. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x