RASA KONI WYHODOWANYCH W KRAJACH BYŁEJ CZECHOSŁOWACJI, POWSTAŁA W LATACH 60. XX WIEKU; W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I KIERUNKU HODOWLI, KONIE TE MIESZCZĄ SIĘ W TYPIE OD KONIA LEKKIEGO I SZLACHETNEGO DO MASYWNEGO KONIA ZAPRZĘGOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY to:

rasa koni wyhodowanych w krajach byłej Czechosłowacji, powstała w latach 60. XX wieku; w zależności od przeznaczenia i kierunku hodowli, konie te mieszczą się w typie od konia lekkiego i szlachetnego do masywnego konia zaprzęgowego (na 30 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONI WYHODOWANYCH W KRAJACH BYŁEJ CZECHOSŁOWACJI, POWSTAŁA W LATACH 60. XX WIEKU; W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I KIERUNKU HODOWLI, KONIE TE MIESZCZĄ SIĘ W TYPIE OD KONIA LEKKIEGO I SZLACHETNEGO DO MASYWNEGO KONIA ZAPRZĘGOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.338

KOŃ MEKLEMBURSKI, ELEKTROLIT, SREBRNA PAPROĆ, PLANSZA, OCEL, BEZKRĘGOWIEC, SAMOUK, COCKNEY, RUDERA, PEGAZ, KOŁEK, PĘDNIK AZYMUTALNY, KAMIEŃ, KATAKUMBY, BEZBRONNOŚĆ, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, ANTROPOLOGIZM, BIOLOGIA, ZAPUSTY, INWESTYCJA, WRAŻENIE, TANIEC WSPÓŁCZESNY, REGRESJA LINIOWA, SAMOZAPALENIE SIĘ, ZAKONNICZEK, BRACTWO SZPITALNE, POWINOWATY, KRYNOLINA, CIERNIOGŁOWY, LUPINOZA, GOBELINIARZ, NARYS KWIATOWY, DEPRESJA, PRACA INTERWENCYJNA, MAKIJAŻYSTKA, PRZEPRZĘG, PUSTY DŹWIĘK, WYMIENNIKOWNIA, ZROST, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, DERA, BEZBRZEŻE, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, SZCZEP, SKRZYDLATE SŁOWO, IZOTROPOWOŚĆ, CZARNE KINO, SZKARŁUPNIE, ZAWÓD, PSYCHOLOGIA, ROBOTY PRZYMUSOWE, ZASIĘG, PILON, PROTOLOGIA, LISTEK BOBKOWY, KOPCZYKI, PIES STRÓŻUJĄCY, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, DESZYFRAŻ, TEST, GALWANOSTEGIA, CZEK IMIENNY, BOROWODOREK, STOPOFUNT, RÓŻNICA, GONDOLA, TABULA RASA, BEZCZUCIE, MRÓWNIKI, NADGORLIWOŚĆ, ROZCHWIEJ, WIATR SŁONECZNY, KOLORYMETRIA, SPIRALA ARCHIMEDESA, NUDYZM, PERKOZ GRUBODZIOBY, FLAGRUM, BŁONA SUROWICZA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, DRYL, KWIAT LOTOSU, PIOTR STOŁYPIN, PARADOKS EASTERLINA, SZMATA, FLEKTA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, MAJĄTEK RUCHOMY, POTWORKOWATOŚĆ, BOTULIZM PRZYRANNY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, INCYDENTALNOŚĆ, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, CMOKIERSTWO, ARCHAISTA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, PROZODIA, BULDER, ODKRYWANIE DUSZY, KWOTA BAZOWA, ZAPLOT, GARBNIK, ASTRONOMIA, ZAPRASKA, DRZEWO KAUCZUKOWE, ACENA ARGENTYŃSKA, WIRUS, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, KINETOPLASTYDY, LUTY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, HARMONIA, USZYSKO, LODOWICA, LITAURY, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, ROOIBOS, PRĄD FARADYCZNY, DEALPACK, POINTER, WDOWI GROSZ, EPILEPTOLOG, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, ANTROPOLOGIA, DYPTYCH, LIZESKA, JĘZYK FRYZYJSKI, GRA RPG, FISZBINOWIEC, ŻÓŁW SŁONIOWY, DYSTONIA TORSYJNA, PLEMIĘ, POLE MAGNETYCZNE, NIEPOKORNOŚĆ, CIASTO DROŻDŻOWE, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, EKONOMIK, KANAPKA, NIEGOŚCINNOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, FTYZJOLOGIA, BASKINA, MILREJS, SZEWIOT, BANK INWESTYCYJNY, DYREKTORIUM, NIEBO, LUJEK, NARYS KLESZCZOWY, SCHWANNOMA, POŚWIĘCENIE, BAŃKA, KLESZCZE, LEZIWO, POCZĄTEK, KĄT UJEMNY, CHÓR, LÓD DENNY, TRANSAKCJA WIĄZANA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, SAMOLOT, STOPA, BLONDYNA, SKRZYNKA, GARDEROBA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, LAJKRY, WOW, LEGWAN GŁUCHY, LUTERANIZM, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, SZARMANT, MUZYKA CERKIEWNA, HAMLETYZM, PRZEDSIĘBIORCZYNI, FATAMORGANA, PRĄD ZAWIESINOWY, ŚLIZGAWKA, DRAMAT OBYCZAJOWY, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, DOBB, WYDAWNICTWO SERYJNE, PĘCHERZYCA, NEOGOTYK, TRAFIKA, PAPILOTEK, PRAWO MOORE'A, TEMAT FLEKSYJNY, AZOT AMONOWY, ORTOPTYCZKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, CHOROBA WOLMANA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, POPLECZNICTWO, NAZAREJCZYK, CISAWY, JAWNOGRZESZNICA, SOS MUŚLINOWY, PROTEKCJONIZM, WĄŻ, TOKARKA KŁOWA, AKOMODACJA, ŁBISKO, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, ZAPASY, TROJAN, KONTROLA, RÓWNANIE CAŁKOWE, BYLICA BOŻE DRZEWKO, JAPONKA, SCYT, ANTIFA, KASZTELAN, JĘZOR, ZABAJONE, PAUPER, ZMARZLUCH, MARUDERSTWO, ANTYPERSPIRANT, DROŻDŻOWNIA, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, PEJZANKA, KONFIGURACJA, DIAPAUZA ZIMOWA, MOSKWICZ, CYMBAŁY, RĘDZINA, NIZIOŁEK, PAWIK, SELENOGRAFIA, FUNT, ANALIZA TECHNICZNA, NAPÓR, DYSTYCH, KARTAGIŃSKI, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, ODGRYWKA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, PATCHWORKOWIEC, SIEROCTWO SPOŁECZNE, NARTA WODNA, PALLASYT, KATOLIK, PRZEPITKA, PRZYPADEK, KRAJOBRAZ, OBJĘTOŚĆ, PAROKSYZM, SZEWNICA BZÓWKA, GEOFIT KŁĄCZOWY, SEKRETARZ STANU, GENOMIKA TEORETYCZNA, HURTOWNIA, JAZGOT, GENOMIKA FUNKCJONALNA, GALEOTA, BUJANIE, ENDOMIKORYZA, PIASEK BĄBLOWCOWY, IDIOM, ANIMATOR, PRANKO, GRZYWA, LICZEBNIK ZBIOROWY, KOŃ DOMOWY, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, GLONY, KUC POTTOK, TOLERANCJA WYMIARU, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, MŁYNEK, KOŃ BULOŃSKI, TEORIA DOWODU, FUKS, KOŃ HUCULSKI, LATAWIEC, KANTYLENA, PISTOLET, FONDUE SEROWE, MAMUT CESARSKI, KARTY, EMBRIOGENIA, AULA, NIEBACZNOŚĆ, SPRAY, PODSKÓRNIA, KAGU, INDYGOWIEC, PERKOZ, KOMORA ZAMKOWA, RICERCAR, RÓŻOWIEC BIAŁY, CZĘŚĆ, SMYCZ, CHOROBA WESELBRONSKA, CHOROBA MORGELLONÓW, HUSARIA, ?MUTUALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.338 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONI WYHODOWANYCH W KRAJACH BYŁEJ CZECHOSŁOWACJI, POWSTAŁA W LATACH 60. XX WIEKU; W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I KIERUNKU HODOWLI, KONIE TE MIESZCZĄ SIĘ W TYPIE OD KONIA LEKKIEGO I SZLACHETNEGO DO MASYWNEGO KONIA ZAPRZĘGOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KONI WYHODOWANYCH W KRAJACH BYŁEJ CZECHOSŁOWACJI, POWSTAŁA W LATACH 60. XX WIEKU; W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I KIERUNKU HODOWLI, KONIE TE MIESZCZĄ SIĘ W TYPIE OD KONIA LEKKIEGO I SZLACHETNEGO DO MASYWNEGO KONIA ZAPRZĘGOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY rasa koni wyhodowanych w krajach byłej Czechosłowacji, powstała w latach 60. XX wieku; w zależności od przeznaczenia i kierunku hodowli, konie te mieszczą się w typie od konia lekkiego i szlachetnego do masywnego konia zaprzęgowego (na 30 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY
rasa koni wyhodowanych w krajach byłej Czechosłowacji, powstała w latach 60. XX wieku; w zależności od przeznaczenia i kierunku hodowli, konie te mieszczą się w typie od konia lekkiego i szlachetnego do masywnego konia zaprzęgowego (na 30 lit.).

Oprócz RASA KONI WYHODOWANYCH W KRAJACH BYŁEJ CZECHOSŁOWACJI, POWSTAŁA W LATACH 60. XX WIEKU; W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I KIERUNKU HODOWLI, KONIE TE MIESZCZĄ SIĘ W TYPIE OD KONIA LEKKIEGO I SZLACHETNEGO DO MASYWNEGO KONIA ZAPRZĘGOWEGO sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - RASA KONI WYHODOWANYCH W KRAJACH BYŁEJ CZECHOSŁOWACJI, POWSTAŁA W LATACH 60. XX WIEKU; W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA I KIERUNKU HODOWLI, KONIE TE MIESZCZĄ SIĘ W TYPIE OD KONIA LEKKIEGO I SZLACHETNEGO DO MASYWNEGO KONIA ZAPRZĘGOWEGO. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast