OSADA HANDLOWA POŁOŻONA W KRAJACH KOLONIALNYCH, KTÓRE STANOWIŁY OBSZARY EKSPLOATACJI PRZEZ EUROPEJSKIE POTĘGI KOLONIALNE, GŁÓWNIE PRZEZ BRYTYJCZYKÓW, FRANCUZÓW CZY HOLENDRÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAKTORIA to:

osada handlowa położona w krajach kolonialnych, które stanowiły obszary eksploatacji przez europejskie potęgi kolonialne, głównie przez Brytyjczyków, Francuzów czy Holendrów (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAKTORIA

FAKTORIA to:

placówka handlowa na odległej prowincji (na 8 lit.)FAKTORIA to:

osada handlowa w krajach kolonialnych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSADA HANDLOWA POŁOŻONA W KRAJACH KOLONIALNYCH, KTÓRE STANOWIŁY OBSZARY EKSPLOATACJI PRZEZ EUROPEJSKIE POTĘGI KOLONIALNE, GŁÓWNIE PRZEZ BRYTYJCZYKÓW, FRANCUZÓW CZY HOLENDRÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.006

WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, LIST ZASTAWNY, ZIEMIA NICZYJA, KUTER, OSPA PRAWDZIWA, ANTYFONA, CZAPRAK, KONWOLUCJA, UDZIAŁ, PALNIK ARGANDA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, MRÓWKA URALSKA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, KACZKA, BRAHMS, BRETOŃSKI, DANE WRAŻLIWE, DONŻON, PRĄD, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, MONASTER, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, ARBITRAŻ, ANTROPOZOONOZA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, AMFOTERYCYNA B, GOLF, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, FAWORYT, HETERYK, CZOŁO LODOWCA, SUTENER, POMIANOWO, KOLCZATKA, REPUBLIKA, ALLEGRETTO, PRACA SEZONOWA, TEZA, KATASTROFIZM, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, SZELF, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, CHILI, DROGI ODDECHOWE, KRUSZYN, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, CIŚNIENIE KRWI, GAGAUZKA, PROKARBAZYNA, ANKIETA, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, KASZKIET, STANICA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, ŚNIEG, AGREGAT POMPOWY, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, PISTON, TRANSMITANCJA, PŁYN, ZAPAŚĆ, CZASZA, BÓBR RZECZNY, KWEZAL, PRASA GADZINOWA, RUSIEC, DROGA PRZEZ MĘKĘ, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, GRZYB JADALNY, AFLATOKSYNA, TEKA REDAKCYJNA, MIT, SZEW, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, URZĄDZENIE WYJŚCIA, TERYNA, OSAD DELUWIALNY, DELEGATURA, UKŁAD DYNAMICZNY, PRZERWANIE, RYZYKO INWESTYCYJNE, PRZYKASÓWKA, FUNT IRLANDZKI, CHOROBA ODZWIERZĘCA, PRZEWÓD SĄDOWY, PRZYŁBICA, CZEPEK, DUR PLAMISTY, BISTOR, PROCEK, RAK PRĘGOWANY, OSOBA, PUNKT FILTRACYJNY, KWOTA CUKROWA, ABRAZJA, CZUCHUNIA, TETRIS, LEW SALONOWY, NORMA REAKCJI GENOTYPU, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, KONFIGURACJA, DEKADENCKOŚĆ, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, AFERA, ROZDZIAŁ, LINIA, TERMOLUMINESCENCJA, PERGAMON, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, CIAŁO SKOŃCZONE, TWIERDZENIE WILSONA, ŻYCIE, BYK SPIŻOWY, TUTOR, PRZYSTAWANIE, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, AKSJOMAT, ŚNIEŻYCA, UKŁAD BRZEŻNY, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, KAKAO, BARCICE, JASZMAK, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, ŚWIETLIK, FERRARI, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, KAPILARNOŚĆ, ZWORKA, RECEPTA PUNKTOWA, CZARNA OSPA, MEDYCYNA LOTNICZA, ODPUST, ŻEBRO, WATA, MIESZKOWICE, PUSZKA, WIATROPYLNOŚĆ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, DOGMAT, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, ZAMEK NA LODZIE, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, WIZA POBYTOWA, NOTACJA DIRACA, SIDLISZ PIWNICZNY, SKUBANIEC, PLATFORMA SATELITARNA, PIRACTWO, FILIŻANKA, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, ODSTĘPCA, PRZETRAWIANIE, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, SKRZYNIA, PAGINATOR, ZIMNE NÓŻKI, DIAKONAT, ŚCIANA WSPINACZKOWA, BARCZATKA SOSNÓWKA, PRZESYŁACZ, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, PORZĄDEK SPOŁECZNY, BUFOR, KLAG, ZAWIEW, OPTYKA, MAKIJAŻ, PYCHOTKA, WAPNO, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, CHWOŚCIK BURAKOWY, MAN, TYRAWA WOŁOSKA, OWOC, SŁOBODA, NAKO, PIKNOMETR, POŁAĆ, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, SPRZĘŻNICE, HOTENTOCKI, PERLICA CZUBATA, WYSZOGRÓD, ADAMÓW, KRZAKÓWKI, ZASTAW REJESTROWY, MAIL, CHOROBA KRABBEGO, MIERNIKOWCOWATE, FITOSTEROL, FASZYNA, REKLAMKA, PRZESYP, FORMA, PERKOZ GRUBODZIOBY, HUMBER, CZERWONE MIĘSO, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, GLIKOPEPTYD, PÓŁSFERA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, MISJA WERYFIKACYJNA, HUGENOCI, TERMOGRAM, ANTYBIOZA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, BRAMKA LOGICZNA, CZAS NIEOZNACZONY, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, FIRMÓWKA, AMARANT, UNISONO, MIARA NIEZMIENNICZA, MAPA PRZEGLĄDOWA, REGUŁA SAVAGE'A, KLASTER KOMPUTEROWY, ALGIERSKI, DYNAMIT, DEKREMENT TŁUMIENIA, WYROCZNIA, GOŚĆ, ROZRABIAKA, GRUSZKA, DOCHÓD NOMINALNY, SUTANELA, OSADA, ŚWIETLÓWKA, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, ROZDRABNIACZ, MEKSYKAŃSKI, SKRZYŃSKO, PATRONAT, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, TELEFONIA STACJONARNA, DEPRYWACJA POLITYCZNA, MIÓD, PRZODUJĄCY USTRÓJ, PIASTÓW, MAZEROWANIE, CZEŁKOWSKA, ARCHAICZNOŚĆ, MUSZKA, PISMO PRZEWODNIE, UNIA, ZANIECZYSZCZENIA, LAMPA BŁYSKOWA, JENIEC, BŁĘKIT THÉNARDA, ALKALOID, PATRON, MOTŁAWA, SYGNAŁ, PASZTETOWA, KAL, FALANDYZACJA, GMACHÓWKA CIEŚLA, PIUSKA, TEST KOMPLEMENTACJI, NIĆ, KSYLOFAGIA, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, PODAŻ, STRZYKWY, DOPING, CZERNIHÓW, TELEROTAMETR, SŁAWIANKA, DYSOCJANT, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KOŁO WERTYKALNE, FACJATA, REKTASCENCJA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, TRANSEKT, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, LAWINA GRUZOWA, BRZEG ZBIORU, ZGNIŁOŚĆ, NIECIERPLIWOŚĆ, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, GLEJT, KALKA KREŚLARSKA, ZNAK, PŁACA MINIMALNA, OŚ STRZAŁKOWA, REDINGOT, HARPUN, ZDRADA, KOREKTOR, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, BIURO PARLAMENTARNE, ?ZADYSZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.006 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSADA HANDLOWA POŁOŻONA W KRAJACH KOLONIALNYCH, KTÓRE STANOWIŁY OBSZARY EKSPLOATACJI PRZEZ EUROPEJSKIE POTĘGI KOLONIALNE, GŁÓWNIE PRZEZ BRYTYJCZYKÓW, FRANCUZÓW CZY HOLENDRÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSADA HANDLOWA POŁOŻONA W KRAJACH KOLONIALNYCH, KTÓRE STANOWIŁY OBSZARY EKSPLOATACJI PRZEZ EUROPEJSKIE POTĘGI KOLONIALNE, GŁÓWNIE PRZEZ BRYTYJCZYKÓW, FRANCUZÓW CZY HOLENDRÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAKTORIA osada handlowa położona w krajach kolonialnych, które stanowiły obszary eksploatacji przez europejskie potęgi kolonialne, głównie przez Brytyjczyków, Francuzów czy Holendrów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAKTORIA
osada handlowa położona w krajach kolonialnych, które stanowiły obszary eksploatacji przez europejskie potęgi kolonialne, głównie przez Brytyjczyków, Francuzów czy Holendrów (na 8 lit.).

Oprócz OSADA HANDLOWA POŁOŻONA W KRAJACH KOLONIALNYCH, KTÓRE STANOWIŁY OBSZARY EKSPLOATACJI PRZEZ EUROPEJSKIE POTĘGI KOLONIALNE, GŁÓWNIE PRZEZ BRYTYJCZYKÓW, FRANCUZÓW CZY HOLENDRÓW sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - OSADA HANDLOWA POŁOŻONA W KRAJACH KOLONIALNYCH, KTÓRE STANOWIŁY OBSZARY EKSPLOATACJI PRZEZ EUROPEJSKIE POTĘGI KOLONIALNE, GŁÓWNIE PRZEZ BRYTYJCZYKÓW, FRANCUZÓW CZY HOLENDRÓW. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x