RYNEK OKREŚLONEGO PRODUKTU, NA KTÓRYM ISTNIEJE WZGLĘDNIE TRWAŁY NIEDOBÓR RYNKOWY, A PRODUCENT MA PEWNOŚĆ, ŻE WSZYSTKO, CO WYTWORZY, ZOSTANIE PRZEZ NABYWCÓW WYKUPIONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RYNEK PRODUCENTA to:

rynek określonego produktu, na którym istnieje względnie trwały niedobór rynkowy, a producent ma pewność, że wszystko, co wytworzy, zostanie przez nabywców wykupione (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RYNEK OKREŚLONEGO PRODUKTU, NA KTÓRYM ISTNIEJE WZGLĘDNIE TRWAŁY NIEDOBÓR RYNKOWY, A PRODUCENT MA PEWNOŚĆ, ŻE WSZYSTKO, CO WYTWORZY, ZOSTANIE PRZEZ NABYWCÓW WYKUPIONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.809

DIARCHIA, SSE, SZCZELINA LODOWCOWA, WILAMOWSKI, KULBAKA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, KREDENS, KOLOS, KLEJOWNIA, RYK, CONDO HOTEL, BEZWZGLĘDNOŚĆ, KOWADŁO, GARNEK PODLODOWCOWY, GERMANISTYKA, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, DUBLET, DWUPŁCIOWOŚĆ, NEFROSTOMIA, PRZERWA ENERGETYCZNA, BŁONA MIELINOWA, PALNIK, BANDOLET, SZEW, STOR, PRZYSTAWANIE, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KANONIK, TELEKONWERTER, WNIEBOWZIĘCIE, ŻELAZICA, FEROMON, TURANOWIE, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, OUTLET, ROFEKOKSYB, DOSŁUGA, KWIATUSZEK, MATERIALIZM, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, SAKS, KRAŃCÓWKA, PRZECIEK, WIĄZANIE POTRÓJNE, FIRMÓWKA, DRAGONADA, KAMERALNOŚĆ, PAPILOTKA, AMPLITUDA, STACJA ORBITALNA, KAY, WYCISKANIE, MONITOR, GABINET CIENI, ANTYCIAŁO, BIEG PRZEZ PŁOTKI, CHŁÓD, ESKONTO, TERMOLUMINESCENCJA, JĘZYK ANGIELSKI, DYSTANS, KOSSAK, PROMIEŃ BETA, ALBAŃSKI, ZABIEG, SUROWICA, WIATRAK HOLENDERSKI, BIAŁA KSIĘGA, TAŚMA MONATAŻOWA, HAMULEC CIERNY, JĘZYK BEMBA, TORPEDA AKUSTYCZNA, DOKUMENT PAPIESKI, GENERACJA ROZPROSZONA, POZIOM SPOŻYCIA, KANTOR, DZBANEK DO ŚMIETANY, EKUMENA, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, JEDNOSTRONNOŚĆ, PASZTET, HUGENOCI, ŻYCIE, PRZEJŚCIE, DŁUGODZIÓB, CHWOŚCIK BURAKA, POŻAR, PRZYNĘTA SZTUCZNA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, LAPIDARIUM, MAHAWANSA, UNISONO, KONCERT, SZYNEL, ZASTRZAŁ, MIÓD SZTUCZNY, SILNIK INDUKCYJNY, CHOROBA MOTYLICZA, CENTRALA RYBNA, JARZĘBIAK, ŻER, KLĘKANY, SAMOCHÓD POŻARNICZY, BORDER, ZGODA, TELEGRAFIA, STYLING, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, REGENERACJA, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, JAPONICA, SYROP, TRAFIKA, DYSK LOKALNY, STYL GRZBIETOWY, WULGATA, POŻYTEK, JELITO CZCZE, IBIZA, SYTUACJA DECYZYJNA, KOKLUSZ, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ROZMNAŻALNIA, KOMPLEKS ARENOWY, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, KASZA JAGLANA, OLEJARZ, GRA RÓŻNICZKOWA, JĘZYK, DELEGACYJKA, CZTERNASTOLECIE, ROŚLINA UŻYTKOWA, PEDOGONEZA, POLITYKA LEKOWA, LECYTYNA, DZO, ROŚLINA OWADOPYLNA, SINGEL, MAKUMBA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, PLOTER PŁASKI, PALNIK BUNSENOWSKI, WAPIENNIK, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, GUGIEL, PINGWINARIUM, WEZWANIE DO ZAPŁATY, REDUKTOR CIŚNIENIA, CZEK BEZ POKRYCIA, BEZCZELNOŚĆ, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, GOJ, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, PATRIARCHAT, KONTRGAMBIT PHILIDORA, TOWIAŃSZCZYZNA, MULTIPLEKS, SOMATOTOPAGNOZJA, SPORT POŻARNICZY, MYLAI, ŁOŻYSKO TOCZNE, STADION, BIAŁY TRĄD, HAMULEC NAJAZDOWY, INFORMATORIUM, GŁOS JĘZYKOWY, ŁĄCZNIK CIECZOWY, SIŁA AERODYNAMICZNA, WYLĘGARNIA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, LOB, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, OFERTA WARIANTOWA, KARTA, MIARA ŁUKOWA, ŚWIECA, NEWA, ŚCIGAŁKA, TANCERZ, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, SAMOWYLECZENIE, LITERA TEKSTOWA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, KOMORA WILSONA, GŁOŚNIK JONOWY, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, ANALIZA, TABLICA PRAWDY, RÓWNANIE FUNKCYJNE, MĄKA PSZENNA, CHELAT, MASKULINIZM, KASZA KUKURYDZIANA, KOLEKTA, RADIOKABINA, POŻYCZKOMAT, KRWIOBIEG, GAZETKA SZKOLNA, PŁYTA PILŚNIOWA, KWIATEK, GŁOWNIA KUKURYDZY, STAN, RZECZYWISTOŚĆ, POJAZD SZYNOWY, SEKUNDOGENITURA, SYSTEM KAPITAŁOWY, SUKMANA, SAGUM, ŁOŻE BOLEŚCI, TERMOMETR CIECZOWY, USYTUOWANIE, OC, OKIENKO, ŁADA, KWOTA CUKROWA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, KURATOR SĄDOWY, AFLATOKSYNA, TRYGON, WIZA WJAZDOWA, MIARKOWNIK SPALANIA, MAKABRESKA, TUNEZYJSKI, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, ANEMIA APLASTYCZNA, RÓG, SILNIK WIDLASTY, ZAWÓR REGULACYJNY, ODLEWA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, INTERMEZZO, POCHWALSKI, KACZKA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, ZAGRODA MINOWA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, JĘZYK PIKTYJSKI, SYLIKON, DZIEŃ OTWARTY, SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, PODZIAŁ, OBERLANDER, WORLD OF WARCRAFT, DETEKTOR AKTYWACYJNY, CZEPEK, EKSPOZYCJA, SZATA GODOWA, WĘZEŁ WSTĘPUJĄCY, BUCHTA, POŁYSK, STANOWISKO, MODEL POINCARÉGO, LAPAROSKOPIA, URUK-HAI, WYRZUT, PUNKT WĘZŁOWY, DWUBÓJ KLASYCZNY, APORT, PAŁATKA, BADANIE, MASZT, ŁACINA, ASYRYJSKI, KANAŁOPATIA, MIKROFON WĘGLOWY, TRATWA, HARD CORE, POSTĘP TECHNICZNY, RYNEK KAPITAŁOWY, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, ŁUK DŁONIOWY, STREFA PŁYWÓW, MOWA KOŃCOWA, SWAWOLA, LENINÓWKA, NOSÓWKA, WIDOK, TEKA, PIENIĄDZ LOKALNY, POPYT PROPORCJONALNY, WYŚCIGÓWKA, ESENSJA, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, CZAPRAK, EMBARGO, PENSUM DYDAKTYCZNE, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, EKOSFERA, ?REPLIKACJA DNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.809 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RYNEK OKREŚLONEGO PRODUKTU, NA KTÓRYM ISTNIEJE WZGLĘDNIE TRWAŁY NIEDOBÓR RYNKOWY, A PRODUCENT MA PEWNOŚĆ, ŻE WSZYSTKO, CO WYTWORZY, ZOSTANIE PRZEZ NABYWCÓW WYKUPIONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RYNEK OKREŚLONEGO PRODUKTU, NA KTÓRYM ISTNIEJE WZGLĘDNIE TRWAŁY NIEDOBÓR RYNKOWY, A PRODUCENT MA PEWNOŚĆ, ŻE WSZYSTKO, CO WYTWORZY, ZOSTANIE PRZEZ NABYWCÓW WYKUPIONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RYNEK PRODUCENTA rynek określonego produktu, na którym istnieje względnie trwały niedobór rynkowy, a producent ma pewność, że wszystko, co wytworzy, zostanie przez nabywców wykupione (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RYNEK PRODUCENTA
rynek określonego produktu, na którym istnieje względnie trwały niedobór rynkowy, a producent ma pewność, że wszystko, co wytworzy, zostanie przez nabywców wykupione (na 15 lit.).

Oprócz RYNEK OKREŚLONEGO PRODUKTU, NA KTÓRYM ISTNIEJE WZGLĘDNIE TRWAŁY NIEDOBÓR RYNKOWY, A PRODUCENT MA PEWNOŚĆ, ŻE WSZYSTKO, CO WYTWORZY, ZOSTANIE PRZEZ NABYWCÓW WYKUPIONE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RYNEK OKREŚLONEGO PRODUKTU, NA KTÓRYM ISTNIEJE WZGLĘDNIE TRWAŁY NIEDOBÓR RYNKOWY, A PRODUCENT MA PEWNOŚĆ, ŻE WSZYSTKO, CO WYTWORZY, ZOSTANIE PRZEZ NABYWCÓW WYKUPIONE. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

x