JĘZYK MARSJAN, WYOBRAŻONY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ, JAKI MÓGŁBY BYĆ STOSOWANY PRZEZ HIPOTETYCZNYCH MIESZKAŃCÓW MARSA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARSJAŃSKI to:

język Marsjan, wyobrażony sposób porozumiewania się, jaki mógłby być stosowany przez hipotetycznych mieszkańców Marsa (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK MARSJAN, WYOBRAŻONY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ, JAKI MÓGŁBY BYĆ STOSOWANY PRZEZ HIPOTETYCZNYCH MIESZKAŃCÓW MARSA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.402

SŁUPOZĘBNE, SURFAKTANT, HEWEA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, WIELOFAZOWOŚĆ, OSŁUPIENIE, MAJMA, TER, KOMPETYCJA, JĘZYK KENTUM, BROMIAN POTASU, CYKL OWULACYJNY, STRONA, KOKTAJL, USTERZENIE MOTYLKOWE, NOŚNOŚĆ, SKÓRZAK, KAPITAŁ, OBSUWA, POMPA GŁĘBINOWA, KONTRETYKIETA, OBRONA HOLENDERSKA, SSAK WYMARŁY, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, WYLOT, PŁYTA PILŚNIOWA, KRYSZTAŁEK, HETERODYNA, HIGIENA ZWIERZĄT, EMAIL, PRZEWRÓT, KREOLKA, ANORAK, PAPROĆ, PSYCHOTROP, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, GENETYKA KLINICZNA, BIBLIOTEKA, ATOMISTYKA, POSTĘPACTWO, KAMIKAZE, SKAŁA PLUTONICZNA, ŁUK MADZIARSKI, ŻÓŁW BRUNATNY, FELICIA, MAKROWIRUS, NARCIARSTWO NORWESKIE, ODKRYWANIE DUSZY, LANTANOWIEC, SZLAUF, POWIEŚĆ BRUKOWA, LB, KORTYKOSTEROID, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, WYKRĘTAS, ZGRZEWKA, AMFIPRION, STRZAŁECZKA, KOTEW, POGOTOWIE, SZKUTNIK, STYL ZAKOPIAŃSKI, MONOTELETA, JĘZOR, TRÓJNÓG, BRACTWO RYCERSKIE, ARKUSZ KALKULACYJNY, WODA-WODA, KARAGEN, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, BIOSELENOLOGIA, SEKWENCJA, MANEŻ, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, KREOL, DUKLA WIERTNICZA, KORONKA BRABANCKA, GLIKOKORTYKOID, SAMOURZECZYWISTNIENIE, BOCIAN, ZEZWOLENIE, SOS, SEKCIARSTWO, BABESZJOZA OWIEC, LIGNINA, BRANSOLETA KRZYWICZA, RODZINA PATCHWORKOWA, ELITARYSTA, WIDZENIE PERYFERYJNE, SCRABBLE, ARENA, OBRONA PIRCA, KOŃ POZNAŃSKI, SEMIGRAFIKA, UKAZ, PANEWKA, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, MAPA PIKSELI, SZENG, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, CMENTARZ GRZEBALNY, POJNIK, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, KIERUNEK, WYBIEG, PILOTKA, GALARETA, POKŁAD GÓRNY, EKLIPTYKA, KOSTIUM, DYSFAGIA, NITRO, KROK ŁYŻWOWY, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, REDUKTOR CIŚNIENIA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, DOM WOLNOSTOJĄCY, PARASZYT, DESIGNERKA, LAWENDA, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, ZROBIENIE MIEJSCA, MOZARAB, MOGIROTACYZM, ROZNOSICIEL, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, CZUHA, KANIKUŁA, STROFANTYNA, PRZYLEPNOŚĆ, SUROWOŚĆ, KOMPRESJA IMPULSÓW, ZĘBNICA, NIEMOŻNOŚĆ, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, LEW SALONOWY, STRATEG, SERBOCHORWATYSTYKA, AWIOFON, KRĄŻENIE DUŻE, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, KOWALENCYJNOŚĆ, SYNSEPAL, SERPENTYNA, ŚWIADEK KORONNY, CZEK IMIENNY, FILAMENT, WYSMUKŁOŚĆ, WYCIĄG, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, DYSPOZYCJA, MATECZNIK, RZEP, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, CIĄG GEOMETRYCZNY, SFIGMOMANOMETR, MŁAK, SIŁA LORENTZA, RACHUNEK POMOCNICZY, HURTOWNIA, FOTOKSIĄŻKA, STRUKTURALISTKA, ESKONTO, KRZEŚLISKO, INKWIZYCJA, DROŻDŻOWNIA, NARYS KLESZCZOWY, PLEŚŃ, NAKRYCIE, FILM WOJENNY, PAŁASZ, LEGAR, KARCYNOGEN, STOR, ASTMA, HIPERFOKALNA, SZMALCÓWKA, E, ARMEKT, TABU, SPIKER, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, LINIA, ZAPRUCIE SIĘ, JĘZYK GURAGE, FORUM, ROBAK, MAŁY RUCH GRANICZNY, PSYLOFIT, KURIER TATRZAŃSKI, SŁOWA, PODAŻ, ŻYCIE, PŁYTKI TALERZ, INDEKS, FENIRAMINA, OTWARCIE DUSZY, SZATA GRAFICZNA, TENGWAR, GMINNOŚĆ, DZIEŁO SZTUKI, ISLAMISTA, KOSZYCZEK, REAKTYWACJA, JĘZYK FILIPIŃSKI, KOŁATKA, BRIT POP, PRZEDSTAWIENIE, JĘZYK SEMITO-CHAMICKI, WZORZEC MYŚLOWY, PRZEKŁADACZ, WIELKANOC, MIKROOTWÓR, WĄŻ OSTROGŁOWY, EUTEKTYK, KRÓLIK, DECCA, KOMUNIKACJA, WAŁ, PŁOMYCZEK, MONITOR, HERMA, CARRUCA, SYMBOL, BABILOŃSKI, OLEJOWIEC, STWARDNIENIE GUZOWATE, KĄPIEL OŁOWIANA, OBŻER, GARDEROBA, METACENTRUM, ZGODA, MARAZM, NOWOBOGACKI, SPRAWDZIAN, PRĄD ZAWIESINOWY, STENOKARDIA, WKŁUCIE CENTRALNE, SAROS, PROTETYKA, PEWNOŚĆ, PARK, KSIĘGA LITURGICZNA, POTENCJA, POSTRZEGALNOŚĆ, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, SCHLUTER, MINA, MAURYTYJSKI, GONIOMETRIA, BENTLEY, ONE-LINER, GWINT STOŻKOWY, KONTROLA, BIAŁA DAMA, ESCUDO PORTUGALSKIE, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, CHOROBA WIRUSOWA, HIGHLAND, GWAŁTOWNOŚĆ, RETROGRADACJA, WAMPIREK, POMPA INFUZYJNA, OPTYKA ELEKTRONOWA, PARAZYTOFIT, MECENASOSTWO, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, BURIACKI, GRZYB TRUJĄCY, AGREGACJA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, ZŁOŻENIE UKŁONU, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, ADMIRER, REKIN CHOCHLIK, WYDZIELINA, HYBRYDA, FORSOWANIE, HETEROTROFIA, HISTORIA SZTUKI, TRIADA, ŚWISTUŁA, MINERAŁ, DYSKWALIFIKACJA, SFERA, PAŹ ŻEGLARZ, PARCIE KORZENIOWE, DYNAMIKA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, SUPORT, POSIADY GÓRALSKIE, FIGURA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, MADERA, DALMATYKA, GLIKOKORTYKOSTERYD, KOŃ LOKAJSKI, ?LENINÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.402 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK MARSJAN, WYOBRAŻONY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ, JAKI MÓGŁBY BYĆ STOSOWANY PRZEZ HIPOTETYCZNYCH MIESZKAŃCÓW MARSA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK MARSJAN, WYOBRAŻONY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ, JAKI MÓGŁBY BYĆ STOSOWANY PRZEZ HIPOTETYCZNYCH MIESZKAŃCÓW MARSA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARSJAŃSKI język Marsjan, wyobrażony sposób porozumiewania się, jaki mógłby być stosowany przez hipotetycznych mieszkańców Marsa (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARSJAŃSKI
język Marsjan, wyobrażony sposób porozumiewania się, jaki mógłby być stosowany przez hipotetycznych mieszkańców Marsa (na 10 lit.).

Oprócz JĘZYK MARSJAN, WYOBRAŻONY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ, JAKI MÓGŁBY BYĆ STOSOWANY PRZEZ HIPOTETYCZNYCH MIESZKAŃCÓW MARSA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - JĘZYK MARSJAN, WYOBRAŻONY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ, JAKI MÓGŁBY BYĆ STOSOWANY PRZEZ HIPOTETYCZNYCH MIESZKAŃCÓW MARSA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast