CZĘŚĆ OPROGRAMOWANIA ZAJMUJĄCA SIĘ OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ WEJŚCIA/WYJŚCIA PRZEZNACZONYCH DO INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INTERFEJS to:

część oprogramowania zajmująca się obsługą urządzeń wejścia/wyjścia przeznaczonych do interakcji z użytkownikiem (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INTERFEJS

INTERFEJS to:

urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez niego nie mogą ze sobą współpracować (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OPROGRAMOWANIA ZAJMUJĄCA SIĘ OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ WEJŚCIA/WYJŚCIA PRZEZNACZONYCH DO INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.485

JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, CYKLON, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, FANEROFIT, MISIAK, LITERATURA POPULARNA, REINKARNACJA, OPŁATA, WYŚCIG, KRYZYS OTOLITOWY, TYTUŁ WYKONAWCZY, TERIOLOGIA, WERSOLOGIA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, ŻURFIKS, KLĘSKA ELEMENTARNA, PRZEDNÓŻEK, HAIŃSKI, TEOGONIA, PŁYTA, OBRONA HOLENDERSKA, BACKGROUND, GERMANISTYKA, PRZEKŁADACZ, HALKA, WAMPIREK, PRZELEW, KURTYNA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, ZAZDROŚĆ, PUNKT, ZEW, TUBKA, ILUWIUM, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, ROZWÓRKA, KUMOSZKA, PORTASY, STANOWISKO, ANONIMAT, WOLE, KURTYNA POWIETRZNA, CEREMONIA HERBACIANA, SZYBKOZŁĄCZE, OGRÓD DENDROLOGICZNY, CIĄŻENIE POWSZECHNE, WENEROLOGIA, EKSPRES, ELEKTRON WALENCYJNY, OMLET NORWESKI, SANATORIUM UZDROWISKOWE, URODYNAMIKA, BIOGAZOWNIA, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, SALADA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, ZĘBOWCE, ASOCJACJA GWIAZDOWA, MATECZNIK, KANALIK NERKOWY, UJŚCIE, STRATEGIK, TELEBINGO, NASTROSZEK BRUCHA, TORS, TRIADA CHARCOTA, LEPIARKOWATE, BURSZTYNIARZ, PORODÓWKA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, DROGA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, GAJNIK LŚNIĄCY, SZKŁO Z MURANO, KOLEJ LINOWA, SPRAWDZIAN, TRAKEN, PARGAMIN, ŁAPA, KUBEŁ, ZARZUTKA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, SZEKLER, DZIERŻAK, MASELNICZKA, SZKLISTKA, BADACZ, LOTNOŚĆ, BARCZATKA GŁOGOWICA, TRZON, POŁUDNIE, STOPKA, OSIOŁ DOMOWY, ODWYKÓWKA, SKIBOB, ŚRÓDOKRĘCIE, SUŁTANIT, UKŁAD ADAPTACYJNY, KOMÓRKA MATECZNA, WIERTNIK, GRUBA ZWIERZYNA, GALINSTAN, UCHWYT NOŻOWY, BOKS, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, BASKINKA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, UDERZENIE, SPLĄTANIE, PRZEDSIONEK, DZIECINNOŚĆ, SUSEŁ LAMPARCI, KADZIDEŁKO, INWALIDA WOJENNY, DRAMAT EPICKI, WYLEW, POJAZD KOŁOWY, ŚWIETLICA, KOMBATANCKOŚĆ, TWIERDZENIE CEVY, STACJE ZLEWNE, MALAKOLOGIA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, DOJŚCIE, NIERELIGIJNOŚĆ, LEJEK, TYCZKARZ, KRÓLICZARNIA, DINUKLEOTYD, CZĘŚĆ, ŁOŻYSKO WAHLIWE, NIEOCZYWISTOŚĆ, KONTAKCIK, MONARCHIA STANOWA, PODPINKA, WERSJA BETA, PODSTEROWNOŚĆ, MOŻNOŚĆ, TARTAN, AKINEZJA, BULWA PĘDOWA, CIAŁO ACETONOWE, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, WYŁAWIACZ TALENTÓW, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, ELF, DASZEK, DOŚWIADCZENIE, ETERYCZNOŚĆ, SEROWNIA, KONNICA, FORT, FORTUNA, PRZYPŁYW, TELEFON ZAMIEJSCOWY, USTRÓJ NOŚNY, FORMIZM, NIZIOŁEK, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, CIĘŻAR DOWODU, POWIEŚĆ CYKLICZNA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, TROFEUM ŁOWIECKIE, ZIMOWISKO, GROTESKA, EKSPOZYCJA, GLONY, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, ASTRONOMIA SFERYCZNA, SPŁYW BŁOTNY, FLAMENCO, KULANKA, CZYRACZNOŚĆ, WALCOWNIA GORĄCA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, REDOWA, RUTYNIARZ, GRYZEK, NAJEBANIE SIĘ, ROTACJA, F, CZUWANIE MODLITEWNE, JEDNORAZOWOŚĆ, GEOCHEMIA ORGANICZNA, MEDYCYNA NUKLEARNA, PAREJAZAURY, SEKWENCJA CHI, WIĘZIENIE, ZAPAŚĆ, PODMIOT ZBIOROWY, ADRES ELEKTRONICZNY, CYBERPANK, PRZEMIANA POKOLEŃ, NIDERLANDZKI, TRÓJNÓG, PASKÓWKI, IGLIWIE, STRZELNICA, KAKOFONIA, BOCZNOTRZONOWIEC, FILOLOGIA POLSKA, SALOWA, EOZYNOCYT, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, ODCZYN ZAPALNY, SŁOMIANY ZAPAŁ, KACZUSZKA, DEKLARACJA, PODZIAŁKA, PONAGLENIE, WŁOSKI, OBURĘCZNOŚĆ, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, NÓŻ, BRETOŃSKI, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, OŚRODEK, DYSK GALAKTYCZNY, INDYGOWIEC, WŁÓKNIAK TWARDY, ZOROASTER, REFLEKSOLOGIA, SERNICA, TŁOCZARNIA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, KLUCZ PARTYJNY, KICHLARZ, FAŁD GŁOSOWY, EKSPERT, TEORIA ESTYMACJI, ZWÓJKOWATE, MODEL, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, SOCZEWKA SCHODKOWA, NATURA, INICJATYWNOŚĆ, PARA MINIMALNA, ŁAM, AZOT AMONOWY, REDUKCJA, MARSZ, WYŚCIGI, WŁADCZOŚĆ, ŻONA LOTA, LEWORĘKI, ELEKTROLOKACJA BIERNA, MASŁO, LODOWIEC, ŁUPEK MUSKOWITOWY, KONCERT, MILCZĄCA ZGODA, KONTO, SESJA, UDO, CHRONOMETR, ZASTANOWIENIE, MIKRONEZJA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, LODRANIT, KSYLOFON, POWRÓT, MECHANIK, PTASZNIK GIGANT, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, MARKETINGOWIEC, ZNAMIĘ BECKERA, DIAŁ, NAŁÓG, OCZKO POLODOWCOWE, KRÓLIK, POJAZD KOSMICZNY, SZLACHTA CHODACZKOWA, KONWOKACJA, TYKA, JEZIORO POLITROFICZNE, SZRANKI, STOPA, PODRÓŻ, ZAŁOŻENIE PARKOWE, PAJĘCZYNÓWKA, CHRYZMO, KINOMAN, GORS, IGŁAWA, ALEURON, KRĘG LĘDŹWIOWY, OSOBOWOŚĆ, MARMURKOWANIE, EROZJA WĄWOZOWA, DOWÓD NIE WPROST, ZAKAZ STADIONOWY, RÓG, INSIMBI, STOPIEŃ HARCERSKI, TOBOGAN, FILECIK, WIELOPESTKOWIEC, ZGNICIE, JAZGOT, ?KORZONEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.485 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OPROGRAMOWANIA ZAJMUJĄCA SIĘ OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ WEJŚCIA/WYJŚCIA PRZEZNACZONYCH DO INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OPROGRAMOWANIA ZAJMUJĄCA SIĘ OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ WEJŚCIA/WYJŚCIA PRZEZNACZONYCH DO INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INTERFEJS część oprogramowania zajmująca się obsługą urządzeń wejścia/wyjścia przeznaczonych do interakcji z użytkownikiem (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INTERFEJS
część oprogramowania zajmująca się obsługą urządzeń wejścia/wyjścia przeznaczonych do interakcji z użytkownikiem (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OPROGRAMOWANIA ZAJMUJĄCA SIĘ OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ WEJŚCIA/WYJŚCIA PRZEZNACZONYCH DO INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - CZĘŚĆ OPROGRAMOWANIA ZAJMUJĄCA SIĘ OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ WEJŚCIA/WYJŚCIA PRZEZNACZONYCH DO INTERAKCJI Z UŻYTKOWNIKIEM. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast