CZĘŚĆ BUDYNKU ZAWARTA MIĘDZY SĄSIEDNIMI STROPAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONDYGNACJA to:

część budynku zawarta między sąsiednimi stropami (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONDYGNACJA

KONDYGNACJA to:

w budownictwie część budynku zawarta między bezpośrednio nad sobą położonymi stropami (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ BUDYNKU ZAWARTA MIĘDZY SĄSIEDNIMI STROPAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.286

TĘTNICA OCZNA, PIEPRZNIK, PRZYGOTOWALNIA, JEDNOSTKA CZASU, WSTĘPNICA, PODDASZE, EKSDYWIZJA, ZAUSZNIK, GOLFIK, PRZEJAZD KOLEJOWY, KABATY, RAKOWIEC, PIECZYNG, JĘZYK, ESKIMOSEK, FAZA, PREBENDA, HAF, PODSTAWY, INFOBOKS, WIELKA RUŚ, EKRAN, GŁOWOTUŁÓW, ALKEN, ZAODWŁOK, WAFEL, IRENISTA, GUZ KULSZOWY, ŻEBRO, PORTYK, SKŁADOWA, POTERNA, SOLEC, KRZYWA BEVERIDGE'A, UDZIAŁ, NAGOLENICA, OGONEK, ZADASZENIE, WORECZEK, RZEPKA, ŁUK, POBRATYMSTWO, FORT, RÓŻNOPAZURKOWCE, RITORNEL, BAWOLE OKO, ODWZOROWANIE LINIOWE, TRUCHT, NUMERATOR, TERCJA, ŁĄCZNIK, ŚCIANA KURTYNOWA, NADRZĘDNIK, USTNIK, SAMOA, ALTERNAT, LAMINAT, DZIĄSEŁKO, DEKALKOMANIA, PUNKT, PODUSZKA, KĄT MIĘDZY PROSTĄ A PŁASZCZYZNĄ, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, GZYMS, BLOK KONTYNENTALNY, TWIERDZENIE COSINUSÓW, KARCZEK, URODYNAMIKA, ŁOPATA, ODLEWARKA, WKŁAD MIESZKANIOWY, PĘD ROŚLINNY, BISKAJSKA, C.O, AUTOMORFIZM, PERM, PĄCZEK, ERA PALEOFITYCZNA, WALABIA DAMA, HAMULEC SZCZĘKOWY, EOLIA, STAROPOLSZCZYZNA, SALDO CYKLICZNE, WEZGŁOWIE, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, INTERSTYCJAŁ, PODCIŚNIENIE, ZBOWID, NAWAŁNIK POPIELATY, SCENKA, SZYB, TYP TURAŃSKI, OBWÓJ, PERKOZ ROGATY, POLAROGRAFIA, FARMAKOEKONOMIKA, KOŃCÓWKA, KONTRAKT REGIONALNY, KALESONY, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, TRZON MACICY, DZIAŁKA, KONKURENCJA, BOTNICKA, WIĄZADŁO, DIEN, PIERSICZKA, GRUNCIK, SKLEPIENIE NIECKOWE, WKŁADA, PÓŁNOCNY WSCHÓD, PRECYPITAT, OSÓW, IMPEDANCJA, EKSPRESJA GENU, UNDECYMA, LOTNICTWO WOJSKOWE, PALLADIANIZM, PODBRÓDEK, PROSPEKT, DWUKĄT SFERYCZNY, WYROSTEK RZĘSKOWY, RURA OGNIOWA, TARCZA NUMEROWA, OPÓR ELEKTRYCZNY, KAZARKA RDZAWA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, TUNER, KUPEREK, STAROHISZPAŃSKI, KORPUS, DUPA, API, BĘBENEK, WIĘZADŁO, ZMROK, TOCZYSKO, PŁAT POTYLICZNY, INTERWAŁ, GOLEN, REKINEK PLAMISTY, PIECZEŃ, KOSZATNICZKA, STAW SKOKOWY, BLUZA, WKŁAD, TRZON, BAK, ROŻEK, POPRZECZNICA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, ECHIN, PUL, SIEĆ TROFICZNA, PIASTA, MNIEJSZOŚĆ, UMOWA ZBIOROWA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, BIEGUN, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, CENTRALNE OGRZEWANIE, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, MAROKIN, GARDŁO, SEKCJA, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, PASAŻ, SIEĆ POKARMOWA, SADZ, UBYTEK, POMOST, KINOTEATR, TRYMER, SET, INTERLUDIUM, OSIEDLE, ŁUSKA, LICZNIK ISKROWY, ANTENA POKOJOWA, PIĘTRO, AKT, WOLNE SOŁECTWO, ROŚLINY NASIENNE, PRZYBUDOWA, PRZĄŚLICA, PUNKT EUTEKTYCZNY, SĄSIEDZKOŚĆ, ŁĘKOTKA, ODKŁADNICA, POZYCJA TRENDELENBURGA, PAWILONIK, JAMESA, PŁATEK, MAGAZYN, IROKEZ, GNIAZDKO, CIAŁO SZARE, WYJEC RUDY, MUR PODWALA, ZWIĄZEK, KOSZULKA WODNA, WOJNA, SKOCZNIA NORMALNA, GAR, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, RESZTÓWKA, MIĘDZYPOKŁAD, OBLICZENIA INTELIGENTNE, MIEDNICA, MAZAMA RUDA, RATY, LENNOŚĆ, OFIAKODON, GRAF, WOŁYNIANIN, ARAGO, TUŁÓW, STACJA POMP, TARANTAS, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, KĄT TRÓJŚCIENNY, KRUPON, PÓŁNOCNY ZACHÓD, CEWKA MOCZOWA, DEFICYT CYKLICZNY, KREWETKA PŁYWAJĄCA, SZEREG HOMOLOGICZNY, ŁĄCZNIK, PALIUSZ, CECHA POŚREDNIA, DEKOLT, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, ODBŁYŚNIK, PUNKT STYCZNY, UCHYB USTALONY, SUMATOR, OGRÓDEK LETNI, SKRZYDEŁKO, PIĘTA, PODODDZIAŁ, TARAS, REFLUKS, NACISK, IRENIZM, OŁTARZ, SKRZYDŁO, SOLFUGI, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, TUNER, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, CHWYTAK, ŚCIANA, ARKA PRZYMIERZA, KIL, NOGAWICA, WARZYWNIK, ETNOBOTANIKA, ZAKRES DYNAMIKI DŹWIĘKU, GEOBOTANIKA, TERLICA, WAŁEK, CZĘŚĆ, PODSEKTOR, SUWAK, AKWAMANILA, JARZYNA, GÓRKA, SZCZYT, TRZECIA CZĘŚĆ, STROFA, BETONKA, PAS PLANETOID, CZUBEK, STOPA, NORRLAND, CHALKOLIT, SAMOLUBNY DNA, OSIEDLE, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, TALERZ, MANIPUŁ, EFOD, INFOBOX, STADIUM, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, LINIOWIEC, WIERSZ, PODWODZIE, GAĆ, UKRAINA KIJOWSKA, SIEŃ, MERKURY, ŁYDKA, AZYMUT, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA, MARKETING AFILIACYJNY, ZADZIOR, ZŁĄCZE, KIL, ?KORONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.286 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ BUDYNKU ZAWARTA MIĘDZY SĄSIEDNIMI STROPAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ BUDYNKU ZAWARTA MIĘDZY SĄSIEDNIMI STROPAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONDYGNACJA część budynku zawarta między sąsiednimi stropami (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONDYGNACJA
część budynku zawarta między sąsiednimi stropami (na 11 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ BUDYNKU ZAWARTA MIĘDZY SĄSIEDNIMI STROPAMI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CZĘŚĆ BUDYNKU ZAWARTA MIĘDZY SĄSIEDNIMI STROPAMI. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast