W ODLEWNICTWIE: RDZEŃ W POSTACI CIENKIEJ PŁYTKI ZASTĘPUJĄCEJ LUŹNĄ CZĘŚĆ MODELU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLACEK to:

w odlewnictwie: rdzeń w postaci cienkiej płytki zastępującej luźną część modelu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLACEK

PLACEK to:

ciasto, wypiek zrobiony zazwyczaj z udziałem mąki i wody, często też jajek i tłuszczu; bywa deserem (wtedy także z cukrem), ale nie musi być na słodko - istotne dla tego rodzaju wypieku jest to, że placek jest szerszy i dłuższy niż wyższy (ma dość płaski kształt), jest też dość miękki (na 6 lit.)PLACEK to:

smażona lub pieczona, płaska, mniej więcej okrągła potrawa (na 6 lit.)PLACEK to:

w hutnictwie półwyrób pośredni między cienką blachówką a blachą (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ODLEWNICTWIE: RDZEŃ W POSTACI CIENKIEJ PŁYTKI ZASTĘPUJĄCEJ LUŹNĄ CZĘŚĆ MODELU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.212

KRATOWNICA, ŁOŻYSKO, MOTYKA, GRUCZOŁ KROKOWY, PYŁ DYMNICOWY, MULTANY, PION, TRANSMISJA DANYCH, DIAFRAGMA, BLOK OPERACYJNY, PLAN PEŁNY, CZYTANIE WYBIÓRCZE, ŻUWACZKA, KAPITEL, NUBIRA, ARYTMOMETR, FEMINIZM, NAPIERŚNIK, SEKWENCJA PRIBNOWA, GALERIA, WIERTŁO, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, TO, SFERA AFEKTYWNA, ODWZOROWANIE, CZĘŚĆ, PIANOLA, PALEC, RZĄP, DRINK-BAR, BISZKOPT, INŻYNIERIA WOJSKOWA, TAŚMA, KUREK, CEDZIDŁO, RAMOTKA, ZATOCZKA, POSZUR, CAMRY, SEKTOR, DODATEK, ŁUSKA, ALTERNAT, WOŁYNIANKA, KASTET, PUDŁO, KAPIBARA, KRYPTOMONADY, EPEISODION, TOUROPERATOR, MUNDSZTUK, TARCZKA OPACHOWA, SKOK, SOCZEWKA, GNIAZDO WTYKOWE, CHOLEWKA, PRZEDŁUŻACZ, NEUROPSYCHIATRIA, LEGANZA, PRZYGOTOWALNIA, ZBIORNIK, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, GLORIA, MACA, PRÓBA REPREZENTATYWNA, PRZYPORA, STANIK, BRYT, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, GŁOWNIA, STOPKA, BLASZKA, SIRO, WKŁAD, DOM PRZYSŁUPOWY, ROZKŁAD MACIERZY, INTERMEZZO, NOZDRZE, DOBUDÓWKA, GROJER, GORS, RĘKA, LANCER, WIGRY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ZIELONE, CZASZA, ŚLONSKI, GICZ, DANAIDA, PROCENT PROSTY, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, KIMOGRAF, AKROPOL, SILOS ZBOŻOWY, SPLOT ODBYTNICZY, CZERPAK, MURZYSKO, CZARA, MIKROPĘKNIĘCIE, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, MYSZ POLNA, WPUST, WIELKORUŚ, MATNIA, WGŁOBIENIE, DÓŁ PODKOLANOWY, LEMIESZ, IMPLEMENTACJA, MUR OPOROWY, ŻYŁA, CZEP, SPISZ, SZRON, STAROLUTERANIN, MACA, FLORYDZKA, MARCELIN, PRZEWÓD, JELEŃ BIAŁOWARGI, PUPINA, KOLEC, GOLONKA, KAPNIK, EXTAZY, SET, RDZEŃ WIERTNICZY, ALTER EGO, GZYMSIK, HAMBURGER, MAJĄTEK TRWAŁY, JEDNA CZWARTA, REJESTR, FLOKENY, WARZYWNIAK, TARAN, KRAKUSKA, NAWA, WYJEC CZERWONY, OKTANT, LAMNA ŚLEDZIOWA, SZYPUŁA, BAR, EWANGELIA, KARTUSZ, CZELESTA, ORTALION, PALIUSZ, PRECYPITACJA, BIDŁO, SOPEL, PIERSI, ROZETKA, RITORNEL, ELEMENT, LEJ KONDENSACYJNY, DRĄG TŁOKOWY, FIESTA, TRZON, SKORUPA ZIEMSKA, ŁAWA, PINAKIEL, ŁATA, KRAŃCÓWKA, WAHADŁO, RAKOWIEC, SERAJ, SZAŁAMAJA, STROP, EMPORA, ZMIANA CHOROBOWA, KLOAKA, , MOWA ZALEŻNA, MACHIAVELLI, CEBULKA, ZWIERCIADŁO, PROWINCJA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, KROK, SZYJKA UDOWA, KAPISZON, DZIEWIARNIA, CZĘŚĆ ZDANIA, KLAPA, SOŁECTWO, DZIEKANAT, LOKAL, PÓŁCHÓR, GARDZIEL, SEGMENT, MOSTEK, KADR, LODY WŁOSKIE, WOREK OSIERDZIOWY, QUETZAL, STOPIEŃ TURBINY, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, URLOP TACIERZYŃSKI, GRUNCIK, MUNSZTUK, KOMEDIANTKA, SKRAJNIK DZIOBOWY, OBMUROWANIE, RAK, FORMALIZACJA, PRZEDSCENIE, ANGLIA, NADAJNIK TELEWIZYJNY, BUDA, KONSOLA, CELESTA, WIELOWYPUST, MIESZKALNICTWO, RUFA, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, OBŁO, TASZKA, OBŁUSZYN, ALTOSTRATUS, SMAR MASZYNOWY, KONTAKT, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, GRUSZKA, PŁAT POTYLICZNY, UDO, TYBINKA, KŁĄB, OSOBA PRAWNA, KEFIJA, PODESZWA, PRZYBUDÓWKA, KWARTA, MANTYLA, OSK, ROZGWIAZDA, P-BENZOCHINON, DUSZA, CROSS, PYSK, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, DONOŚNIK, BAWET, TŁUMIK, KAWAŁEK, JURA POLSKA, OPONA, JĘZYK POZYCYJNY, OBSZAR, BATYPELAGIAL, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, ŁUSKA, DNO OCEANICZNE, PIZZA, CHLOROHEKSYDYNA, STAŁA KOSMOLOGICZNA, KĄTOWNIK, MAROKAŃSKI, SZEKLER, FIGURA, REJON, GORS, KORA SOCZEWKI, PINGWINARIUM, BIOSTYMULACJA, SUSEŁ LAMPARCI, LAWETA, LABIRYNT, RIUSZKA, PRIORYTET, HACZYK, BANIECZKA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, PODGARDLE, TRANSIT, WIATROWNICA, KRÓLOWA RENET, TEREN ZALEWOWY, NABIEGUNNIK, MALTA, LOGAN, OBUDOWA, SPRAWNOŚĆ, RACHUNEK FINANSOWY, POLE, TERCJA, NÓŻKA, PASTEL, PAMIĘĆ FERRYTOWA, LICZNIK, MŁOT, RÓŻANKA, WYROŚLE, CZARCZAF, BRYLANT, START-UP, RATY, PŁATEK USZNY, ?DUANT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.212 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ODLEWNICTWIE: RDZEŃ W POSTACI CIENKIEJ PŁYTKI ZASTĘPUJĄCEJ LUŹNĄ CZĘŚĆ MODELU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ODLEWNICTWIE: RDZEŃ W POSTACI CIENKIEJ PŁYTKI ZASTĘPUJĄCEJ LUŹNĄ CZĘŚĆ MODELU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLACEK w odlewnictwie: rdzeń w postaci cienkiej płytki zastępującej luźną część modelu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLACEK
w odlewnictwie: rdzeń w postaci cienkiej płytki zastępującej luźną część modelu (na 6 lit.).

Oprócz W ODLEWNICTWIE: RDZEŃ W POSTACI CIENKIEJ PŁYTKI ZASTĘPUJĄCEJ LUŹNĄ CZĘŚĆ MODELU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - W ODLEWNICTWIE: RDZEŃ W POSTACI CIENKIEJ PŁYTKI ZASTĘPUJĄCEJ LUŹNĄ CZĘŚĆ MODELU. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast