CZĘŚĆ MECZU NA KORCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEM to:

część meczu na korcie (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GEM

GEM to:

najmniejsza część rozgrywki w meczu tenisa ziemnego, część seta (na 3 lit.)GEM to:

fragment seta w tenisie (na 3 lit.)GEM to:

faza gry na korcie (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MECZU NA KORCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.191

MAGAZYNEK, SKRAJ, KAMIZELKA, FLORYDZKA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, DZIANINA, DYSTANS, LOKACJA, REZERWA, MŁOTECZEK, WNĘKA WĄTROBY, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, STREFA POŻAROWA, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, WENET, RAGLAN, BUDA, LOTNICTWO, AWANSCENA, MARCHEW, SUMATOR, MIEJSCE, NARZĄD, ŻAKIET, CZASZA, PUSZKA MÓZGOWA, LĘDŹWIE, WARZYWO KORZENIOWE, GAŁKA BLADA, TABLICA ROZDZIELCZA, NACIĄG, KINO, PREZBITERIUM, ZAGÓRZANIN, GEM, CIAŁO MIGDAŁOWATE, MIĘDZYWĘŹLE, PREZBITERIUM, PUKU, GARDA, STOPKA, SIODŁO, UKŁAD ZAPŁONOWY, KATERA, NOSEK, DŁOŃ, SŁABIZNA, ASFALT, KAZARKA RDZAWA, WTRYSKIWACZ, KONTAKT, ELEMENT, BRZUSZEK, PODKORA, FRYZ, ŚLONSK, BAWET, POMORZE ŚRODKOWE, SZNUR TYLNY, APARAT GĘBOWY, ZAGŁÓWEK, OGRÓDEK PIWNY, JAŚNIA, BOSCH, NARCIARSTWO KLASYCZNE, SET, STREFA ZGNIOTU, DWUNASTA CZĘŚĆ, KLUCZ, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, FORMA, EKSPANDOR, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, TERCJA, OWOC, INTERMEZZO, LIGAWA, EWANGELIA, KUBEŁ, RACHUNEK KAPITAŁOWY, KORPUS, OPRAWA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, OŁTARZ, ROZBRATEL, KACZKA HEŁMIASTA, NOC, DZIAŁKA ROBOCZA, KATEDRA, REPUBLIKA JAKUCKA, CHINY ZACHODNIE, FACJATA, OKRUCH SKALNY, TWÓR GRZYBNIOWY, CZŁONECZEK, PŁATEK, POSZUR, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, MIEDNICA, WIECZÓR, ODZIEMEK, ZABYTEK NIERUCHOMY, GMINA GÓRNICZA, ZADASZENIE, SAMOA, PARTIA, CAMPECHE, ELEMENT, SACZEK, BANIECZKA, PRZĄŚLICA, LIMBO, KIEŁZNO, OBŁO, EUROPA, RUMPEL, NUTA, JĘZYK SPUSTOWY, PAS, ODŁAM, SETECZKA, LAMNA, ZASIEK, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, GORS, LEJEK, PŁOZ, PIĘTA, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, OSADNIK, ĆWIARTECZKA, OPONA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, PUDŁO, KASZTEL, WRZESZCZ, ROBAK, ACHTERDEK, ELEMENT, MYSZ POLNA, JAMESA, WERSET, ŻUWACZKA, STYK, TRIESTEŃSKA, PUPKA, APOENZYM, RATY, LUFA, GNIAZDO WTYKOWE, PODUSZKA, REKIN ŚLEDZIOWY, CZARA, STELA, UCINKA, KANAŁ NADGARSTKA, WYJEC RUDY, PRZODOMÓZGOWIE, SYMPOZJON, BERNIKLA BIAŁOLICA, PRZECIWSTOK, ODCINEK, CIĘCIWA, ZALĄŻNIA, KLĘSKA ELEMENTARNA, BURTA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, MANKIET, CENTYMETR SZEŚCIENNY, MUR, CYPR, WIHAJSTER, NADZIAŁ, GODZ, DZWONNICA, FAZA, PRZEKŁADKA, FORTE, METEORYT, GIROSKOP, SZYPUŁKA, ZMIERZCH, RESZTÓWKA, BRODA, TYKA, KWIATOWA, ŁUK KOLANKOWY, RAMKA, GNIAZDO WTYCZKOWE, CZASOWNIK POSIŁKOWY, IGLICA, WIOSKA, DOLNA SAKSONIA, OPONA PNEUMATYCZNA, PRZEDZAMCZE, DUJKER MODRY, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, STOPA, BLOK KONTYNENTALNY, BIAŁKO, KLAUZURA, TALERZ, BECZKA, LOTNICTWO WOJSKOWE, MINUTA, JABŁKO NANERCZOWE, RAMIĘ, MUSZLA, NAOS, SUPORT, BLOK, KOMORA FERMENTACYJNA, GANEK, RATA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, ŁĘK, MIĘSIEŃ SERCOWY, ZERWA, SPÓD, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, WSCHÓD, MAJEUTYKA, JĄDRO GALAKTYKI, RAJA SIWA, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, NIEBIOSA, JĘZOR OSUWISKOWY, NAPLECZNIK, ZRĄB, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, DAMAN, LAKOLIT, LUNETA, GRUPA, WKŁADKA, WAHADŁO, NADRZĘDNIK, POLITYKA PIENIĘŻNA, TERCJA, URODYNAMIKA, MURZYSKO, KŁĄB, SZCZĘKA, DŁOŃ, GŁÓWKA, WIĄZADŁO, PŁÓZ, ŁUSKA, JELEŃ BIAŁOWARGI, HALKA, NIKAB, OSAD, USTRÓJ NOŚNY, DOMY, CACHE, MALTA, ĆWIARTKA, SIKA, OBUCH, PODSUFITKA, LARGHETTO, ŁODYGA KWIATONOŚNA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, GONIEC, ODDZIAŁ, JĘZYK CHORWACKI, PODSTAWA, PRZEDŻOŁĄDEK, NOWICJAT, WOŁYNIANIN, RUBRUM, GARSTKA, PŁAT POTYLICZNY, BIODRÓWKA, KOMORA, GRZBIET, GUTKOWO, OCEAN, GYNYCEUM, ŁUSKA, OLIWKA, NAWAŁNIK POPIELATY, MAŁŻOWINA, KWADRANT, CZEREP, KAPSUŁA RATUNKOWA, ZAPOLE, NALEPA, PERYKARP, NAKRÓJ, CZĘŚĆ, ULAŻ, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, KORPUS, RURA OGNIOWA, CZOŁO, KORYTO RZEKI, RDZEŃ, NAPIERŚNIK, ?KURTYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.191 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MECZU NA KORCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MECZU NA KORCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEM część meczu na korcie (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEM
część meczu na korcie (na 3 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MECZU NA KORCIE sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - CZĘŚĆ MECZU NA KORCIE. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

x