WYDZIELONA CZĘŚĆ JEZDNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYSEPKA to:

wydzielona część jezdni (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYSEPKA

WYSEPKA to:

niewielka wyspa - obszar lądu otoczony wodą (na 7 lit.)WYSEPKA to:

miejsce na jezdni wyłączone z ruchu kołowego, czasem fragment kilkuetapowego przejścia dla pieszych lub otoczony krawężnikami przystanek komunikacji miejskiej (na 7 lit.)WYSEPKA to:

niewielka enklawa, miejsce występowania jakiegoś zjawiska czy cechy (na 7 lit.)WYSEPKA to:

na jezdni lub rzece (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDZIELONA CZĘŚĆ JEZDNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.199

KOŁNIERZ, WIZJER, HAREM, PŁAT, ACHTERPIK, ALLEGRETTO, NAGŁOWIE, SERAJ, OKRES WEGETACYJNY, STOPA LODOWCA, EPEISODION, JĄDRO, GAZELA, OWOC, CZASZA, MIEJSCE, GLIZA, NIEBIOSA, KATOLIT, CEBULKA, LITOSFERA, GAŁKA OCZNA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, ZESPÓŁ, SPÓJKA, MŁYNEK, SZYPUŁKA, ODWACH, PAS MIEDNICZNY, NAWA, STAN, WĄTEK, STRZEMIĘ, JĘZYK SPUSTOWY, MIĘDZYWĘŹLE, KILSON, JELEŃ BIAŁOWARGI, OSŁONA, PRZEDPOLE, PÓŁKULA MÓZGU, SEKTOR PRYWATNY, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, LEJBIK, TALERZ, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, ZALĄŻNIA, BARK, NACZYNIÓWKA, BOKS, OPUSZKA, ORGAN, KESON, KORONA, PLACEK, RAMIĘ, PÓŁSFERA, SIRO, STOPIEŃ TURBINY, KONTAKCIK, AFIKS, BIEGUN ANIMALNY, PŁAT POTYLICZNY, OBRĘCZ, RAGLAN, WYROSTEK RZĘSKOWY, KUPLET, PODBRÓDEK, ÓSEMKA, MIESZKALNICTWO, KOŃ TURKMEŃSKI, KORYTO RZEKI, BATERIA, KONKURENCJA, CZŁONECZEK, DZIERŻAK, URLOP TACIERZYŃSKI, FRYZ, ŚWIĘTOJANKA, NADLEW, MIĘSIEŃ SERCOWY, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, KSIĘSTWO, SZYJKA UDOWA, LOTNICTWO, ŻEBRO, SEKCJA, KORONA, CEPISKO, FUNDAMENT, GOTOWALNIA, BIOTOP, PŁATOWIEC, POKŁAD, TEOGONIA, KWIATOWA, IBIS BIAŁY, CHORRERA, PROSCENIUM, KAPSUŁA, RDZEŃ KRĘGOWY, EGZEKWIE, OWOCNIA, TOCZYSKO, DUWAJHIN, PORTFEL, LEMIESZ, SKŁADNIK, KORPUS, NOWICJAT, ZABYTEK NIERUCHOMY, ZAMEK, ZERWA, KIEŁZNO, TERMINATOR, FRYSZTAT, GRZBIET, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, PODREGION, PASZTETNIK, DZIELNICA, ZAŁOŻENIE, GOLONKA, CHOLEWA, FARTUCH, LIMBO, NAWA, CAMPECHE, OBROTNICA, NACZYNIE CHŁONNE, SKLERYT, BUDA, PRZEWÓD, WIEK NASTOLETNI, ŚWINKA MORSKA, NADKŁAD, PROCENT, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, PREZBITERIUM, STUŁA, PANTOFLE, BECZKA, RELATOR, TRZON, KAPNIK, BIURO MAKLERSKIE, RUMPEL, IMAK, KOLANO, BAR, ISKIERNIK, NÓŻKA, MŁOTECZEK, RESZTÓWKA, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, KATERA, MAŁOPOLSKA, PODKORA, JĘZYK, NÓŻKA, LĘDŹWIE, FORMA, ŁOŻE, URUBU PSTROGŁOWY, SKRZYDŁO, KŁĄB, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, GONDOLA, URODYNAMIKA, NASTĘP, CHÓR, LUDWINÓW, DZIEDZINIEC, TABLICA OGŁOSZENIOWA, LEVEL, PIASTA, PAPUA, SZEW PODNIEBIENNY, LIST APOSTOLSKI, HEŁM TURNIEJOWY, SZWABIA, DZBANEK DO KAWY, KORPUS, GORS, BIZON LEŚNY, NOGA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, MEMBRANA, ELEMENT GRZEJNY, RURA OGNIOWA, ĆWIARTKA, TRIANON, SZKLISTKA, NAPIERŚNIK, OPONKA, KOŃCZYNA GÓRNA, UMOWA KOMPENSACYJNA, NOC ASTRONOMICZNA, WACHTA, NACISK, PLASTRON, KOLEC, ŁOKIEĆ, SETECZKA, RUDA PABIANICKA, ŚCIANA, KALORMEN, BIEŻNIK, EFOD, BLASTODERMA, NEONTOLOGIA, TABLAZO, RITORNEL, TERMINAL, STERNICZKA, WIERTŁO, NAWA, SOŚNIK, JĄDRO ZIEMI, ŁEBEK, KORA SOCZEWKI, MARCHEWKA, ETAP, UKŁAD ADRENERGICZNY, PODWODZIE, OTOK, MUR, UZDA, NOZDRZE, ALTERNAT, GONDOLA, NARAMIENNICA, TARCZA HAMULCOWA, STELA, ZAKOLE, PIERSICZKA, ZMIERZCH, FORTE, ŚLONSK, RZEPKA KOLANOWA, KŁADKA, LEŚNICTWO, CIĄG, DZWONNICA, ŁAŃCUCH, KARCZEK, WIERZCHNICA, PAMPANGA, JURA POLSKA, MŁOTEK, KAFTANIK, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, SACZEK, RATA, SKRZYDEŁKO, POŁOWA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, SET, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, PREZBITERIUM, SPODNIE, ZAKRĘT CZOŁOWY, BOKS, NACIĄG, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, FILET, SOŁECTWO, PUPCIA, POPRZECZNICA, DUPKA, POCHWA, KOTLINA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, BIMS, PĘCZEK, ZYSK INFLACYJNY, NABIEGUNNIK, STOPKA, TARCZA, WYSEPKA, TARCZA NUMEROWA, MANICA, ŚLUZOWICA, DASZEK, ZWÓJ RDZENIOWY, KLAPKA, OKRĘŻNICA, ŁĄCZNIK, PĘCINA, MYKOHETEROTROF, STOJAK, LICE, STOPA, ADVERBIUM, FILTR, CECHOWNIA, NABIODRNIK, PARAGRAF, FOSA, ?PODETAP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.199 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDZIELONA CZĘŚĆ JEZDNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDZIELONA CZĘŚĆ JEZDNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYSEPKA wydzielona część jezdni (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYSEPKA
wydzielona część jezdni (na 7 lit.).

Oprócz WYDZIELONA CZĘŚĆ JEZDNI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WYDZIELONA CZĘŚĆ JEZDNI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast