CZĘŚĆ MASZYNY, NAJCZĘŚCIEJ W KSZTAŁCIE WALCA, OBRACAJĄCA SIĘ WOKÓŁ WŁASNEJ OSI WRAZ Z ZAMOCOWANYMI NA NIEJ ELEMENTAMI, SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA MOMENTU OBROTOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAŁ to:

część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAŁ

WAŁ to:

ziemia lub kamienie usypane w podłużny nasyp, służące np. do powstrzymania wylewów rzek (wał przeciwpowodziowy) albo do celów obronnych (wał obronny, obwałowanie) (na 3 lit.)WAŁ to:

obraźliwy gest który, polega na zgięciu jednej ręki w łokciu i złapaniu jej ramienia drugą ręką (na 3 lit.)WAŁ to:

maszyna używana przy budowach dróg, wyposażona w ciężki wałek, używana do ugniatania i wyrównywania podłoża (na 3 lit.)WAŁ to:

frajer, głupek (na 3 lit.)WAŁ to:

narzędzie uprawowe, którego zadaniem jest ugniatanie gleby, prowadzące do rozkruszenia brył i zmniejszenia stopnia jej porowatości (na 3 lit.)WAŁ to:

zachowanie bezczelne, zuchwałe, często związane z oszustwem (na 3 lit.)WAŁ to:

element maszyny o znacznej długości w porównaniu z wymiarami poprzecznymi, obracający się wokół swej osi i przenoszący moment obrotowy (na 3 lit.)WAŁ to:

przeciwpowodziowy (na 3 lit.)WAŁ to:

korbowy lub ziemny (na 3 lit.)WAŁ to:

nasyp (na 3 lit.)WAŁ to:

korbowy lub przeciwpowodziowy (na 3 lit.)WAŁ to:

nasyp przeciw powodziom (na 3 lit.)WAŁ to:

usypywany wzdłuż rzeki (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MASZYNY, NAJCZĘŚCIEJ W KSZTAŁCIE WALCA, OBRACAJĄCA SIĘ WOKÓŁ WŁASNEJ OSI WRAZ Z ZAMOCOWANYMI NA NIEJ ELEMENTAMI, SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA MOMENTU OBROTOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.223

GERMANIZATOR, NAPAD, LOLIGO, JĘZYK PRASEMICKI, GAZ ELEKTRONOWY, DESZCZOCHRON, METEORYTYKA, POTRZEBA, ŻALUZJA PIONOWA, KOŃ ŁOWICKO-SOCHACZEWSKI, KOSA, PRZEDZIAŁ, UŚMIECH SARDONICZNY, DZIEWIĄTKA, EKSPANSYWNOŚĆ, TREPAK, WAHADŁO, BUSINESSWOMAN, STALÓWKA, PLATFORMA NAFTOWA, PÓŁSFERZE, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, BIZNESWOMAN, SALA, SPADOCHRONIARKA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, RAK STRZAŁY, PYSK, WODOCIĄGOWNIA, SZPARA, AGENT, ODWROTNY AGONISTA, ELANA, GÓRKA, FATALISTA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, KOLIBER, MIS, LIGA, MUZA, BŁAGALNIK, BEZBRONNOŚĆ, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, WSZOŁY, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, LABIRYNT, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, LEŚNICTWO, STUPOR, POMORSKI, EFEKT ZATŁOCZENIA, EMPIREUM, WERSYFIKACJA, CIĘTOŚĆ, KWAS KAMFOROWY, REKIN OWSONA, GEREZA KRÓLEWSKA, STER, ŻÓŁTACZKA, CIEŚŃ NADGARSTKA, WRZENIE, FILOLOGIA CHORWACKA, STOSINA, NALOT, TORBIEL SKÓRZASTA, ŻÓŁWIE, ZAUROPSYDY, ŁOŻYSKO SZTYWNE, KUBECZEK, DEVELOPER, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, STĄGIEW, OPIEKA SPOŁECZNA, BLISTER, MELODRAMAT, DOWÓD NIE WPROST, TAŚMA, LOGIKA FILOZOFICZNA, SKRZYDŁO, OPAS, INWERSJA, CANZONETTA, ALLEMANDE, MASYW GÓRSKI, COCKTAIL, SKRZYNECZKA, PARTIA WŁOSKA, PIĘTNO, RÓŻNOPAZURKOWCE, ATOPINA, DOMINIUM, KUMULACJA, DUKTOR, CZASOWNIK POSIŁKOWY, PUNKT ŚWIETLNY, GICZ, BIEG ALPEJSKI, WYCIĄG TALERZYKOWY, REWERSAŁ, RELATOR, OSZCZĘDNIŚ, OWOCNIA, LATAWICA, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, MISTERIUM, GRUNGE, PRYZMAT PENTAGONALNY, TRAPER, MRAD, WOLUTA, CHYTROŚĆ, EURYBIONT, WYMÓG, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, NARNIA, MUCHA, TYTUŁ WYKONAWCZY, CIĘŻAR DOWODU, KARTOWANIE, ACHTERDEK, GRANDA, OGRZEWNIK, NADŻERKA, PASTYLKA, KASZUBSKI, LIKLINA, RZUT, LUMP, WALCZAK, KOSTIUM, SŁÓWKO, KLAWISZ FUNKCYJNY, PŁETWA, PODSADKA, ROK OBROTOWY, SZAMOTANINA, ŚLIZGAWKA, ŚLEDŹ, INTERTYP, ZAOLZIE, INWENTARZ ŻYWY, ŁONO, FLUWIOGLACJAŁ, WOW, FALA DŹWIĘKOWA, SPLOT ODBYTNICZY, KWAZIKRYSZTAŁ, KONIUSZEK SERCA, DEMOTYWATOR, CYKL MIESIĘCZNY, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SEKTORÓWKA, SPOT, DYPTYK KONSULARNY, CEKOTROFIA, RZEP, WĘZEŁ, ZEGAR KWARCOWY, BAJDA, ZNAJDKA, PŁYTA KONTYNENTALNA, NACIĄG, MIGRACJA PLANETARNA, TALERZ, ŁADOWARKA, WYLINKA, ORBITA, UBÓJ, ZUPA, KATOLICYZM, DEFICYT, SZCZELINA DYLATACYJNA, ETOLOGIA, ASYMETRYCZNOŚĆ, GONSIOR, PLATFORMA WIERTNICZA, UNIŻONOŚĆ, WIRUS, CHOROBA CSILLAGA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, MARCHEWKA, LOGOPEDKA, KOŚĆ KLINOWA, BERŻERETKA, MEDIANA, CNOTLIWA ZUZANNA, IGŁA, PENDENTYW, KÓŁECZKO, DOJNICA, GOSPODARKA RYNKOWA, MOTYWIK, BOA KRÓTKOOGONOWY, DENITRYFIKATOR, LEUKOTOMIA, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, MELODIA, MIESZADŁO, ŚLUZA WAŁOWA, ARENGA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, UCIECZKA, ZAWZGÓRZE, PRZEPOJKA, URODYNAMIKA, KLAUZURA, POZIOM MORZA, KONKURS ŚWIADECTW, ILJIN, PLUSY, ZASTAWKA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, SZLACHTA CHODACZKOWA, PALUCH, FICTIO PERSONAE, RAMIAK, OTWORZENIE SERCA, RĄBEK, PINGWIN RÓWNIKOWY, NARRATOR, FILOLOGIA NIEMIECKA, FAJKA, WIECZORÓWKA, SUSZARNICTWO, SIATKA POJĘCIOWA, PODSTAWCZAK, KLAWISZ NUMERYCZNY, MIĘTA, LITOSFERA OCEANICZNA, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, MINIMALISTA, EWANGELIA, KARTA, ŚMIETNIK, DODATEK KOMBATANCKI, WIHAJSTER, TUTORIAL, KASZALOT, AWANSCENA, CHAMEOFIT, DZISIEJSZOŚĆ, INWERSJA OPADOWA, GROOMING, RESTAURATOR, PANEK, AMANT, CZŁOWIEK GUMA, STATEK GŁĘBINOWY, GNIAZDO SIEROCE, SAK, PIES RODZINNY, PRYMATOLOGIA, GONIOMETRIA STATYCZNA, PRZECIWSTAWIENIE, WIEK NIEMOBILNY, BRYZG, PRZESUWALNOŚĆ, PROSCENIUM, KIEŁZNO, ESCHATOLOGIA, SONAR, ÓSMY CUD ŚWIATA, KŁODNICA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, PREPPER, EFEKT DOPPLERA, KOSMOFIZYKA, ARTYSTA, RÓW TEKTONICZNY, METANOJA, PIERSI, WŁOCHACZ, PLAN ZDJĘCIOWY, OMLET, NAPRĘŻACZ, DONOŚNIK, ZBIÓR, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, TOREBKA, KONWOJER, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, GEN WĘDRUJĄCY, PALEOBOTANIKA, KOŃ, KĄT BRYŁOWY, SAMOGŁOSKA, IZOZYM, WIDOWNIA, KONCEPT, ZIELENIEC, OBSZAR ALIMENTACYJNY, CELOWNIK, GORZELNIA ROLNICZA, PSALM, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, OAZA SPOKOJU, ?SOLARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.223 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MASZYNY, NAJCZĘŚCIEJ W KSZTAŁCIE WALCA, OBRACAJĄCA SIĘ WOKÓŁ WŁASNEJ OSI WRAZ Z ZAMOCOWANYMI NA NIEJ ELEMENTAMI, SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA MOMENTU OBROTOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MASZYNY, NAJCZĘŚCIEJ W KSZTAŁCIE WALCA, OBRACAJĄCA SIĘ WOKÓŁ WŁASNEJ OSI WRAZ Z ZAMOCOWANYMI NA NIEJ ELEMENTAMI, SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA MOMENTU OBROTOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAŁ część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAŁ
część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego (na 3 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MASZYNY, NAJCZĘŚCIEJ W KSZTAŁCIE WALCA, OBRACAJĄCA SIĘ WOKÓŁ WŁASNEJ OSI WRAZ Z ZAMOCOWANYMI NA NIEJ ELEMENTAMI, SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA MOMENTU OBROTOWEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZĘŚĆ MASZYNY, NAJCZĘŚCIEJ W KSZTAŁCIE WALCA, OBRACAJĄCA SIĘ WOKÓŁ WŁASNEJ OSI WRAZ Z ZAMOCOWANYMI NA NIEJ ELEMENTAMI, SŁUŻĄCA DO PRZENOSZENIA MOMENTU OBROTOWEGO. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x