MUNDUROWA FORMACJA PAŃSTWOWA O CHARAKTERZE POLICYJNYM SŁUŻĄCA DO UTRZYMANIA ŁADU I PORZĄDKU, WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, DZIAŁAJĄCA W POLSCE LUDOWEJ W LATACH 1944-1990 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MILICJA OBYWATELSKA to:

mundurowa formacja państwowa o charakterze policyjnym służąca do utrzymania ładu i porządku, walki z przestępczością oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, działająca w Polsce Ludowej w latach 1944-1990 (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MUNDUROWA FORMACJA PAŃSTWOWA O CHARAKTERZE POLICYJNYM SŁUŻĄCA DO UTRZYMANIA ŁADU I PORZĄDKU, WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, DZIAŁAJĄCA W POLSCE LUDOWEJ W LATACH 1944-1990". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.769

PEDAŁÓWKA, NOTOUNGULATY, KOMEDIA KRYMINALNA, HOLOCEN, LAPAROSKOPIA, KOSARZ POSPOLITY, DELIRKA, CHRONOGRAFIA, LAK, CHOTOMÓW, PRZYWODZICIEL WIELKI, KOFFLER, WIOSŁO, ŚWIERGOTEK, CEGŁA CERAMICZNA, BUREK, SŁUŻBA SANITARNA, WARIACJA, ZABURZENIE NASTROJU, CZECHO-SŁOWACJA, HULANKA, KLEKOTKA, GĘSI PIPEK, POSTĘP ARYTMETYCZNY, KOMBINACJA KLASYCZNA, KRZYŻÓWKA, SEJMOWŁADZTWO, TURANOWIE, DESZCZOCHRON, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SEKRETARZ STANU, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, SZABLONIK, TRENING AUTOGENNY, BRACTWO RYCERSKIE, NIEWINNA KREW, PŁYWAK, KULISA, CZERNICA, CYPRYŚNIK, BIELICE, WOSKOWNICA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, REZERWAT PRZYRODY, GLICYNIA, WĘGLOWODAN, ANTYLOPA KROWIA, HORODYSZCZE, DIATRYBA, KRZYWOSZCZEĆ TORFOWA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ŁUK, MCV, FLUNITRAZEPAM, BOBOLICE, SAMPAN, SŁUŻKA, CHOMIK BAŁKAŃSKI, METKAL, NERWA, KORMORAN, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, NASTROSZEK MORSKI, INFLACJA KOREKCYJNA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, LITERATURA FAKTU, CHWAŁOWICE, NUR BIAŁODZIOBY, ZYS, KOCZ, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, BIOTA WSCHODNIA, MANATY, ALTERNATYWA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, PLUDRY, F, DZIEŃ PAPIESKI, RYJOSKOCZKI, PARAZYTOFIT, PERGOLESI, ŁOPUSZNO, NORNIK PÓŁNOCNY, KARMAN, BÓL ŚWIATA, KRYMINALISTYKA, HOLENDER, MORZE AZOWSKIE, KNYPEL, PILAW, WOŁYNIANKA, BARANÓW, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, BOJOWY WÓZ PIECHOTY, CZERWONA GWARDIA, TWIST, KOMP, TAPIRY, APOLLON, LATOLISTEK CYTRYNEK, BIAŁY, MARKUR, BORODZIEJ, PASIKONIK, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZAJĄC BIELAK, CZERWIEC, ARKABALISTA, ARKUSZ KALKULACYJNY, CZECHOSŁOWACZKA, TORFOWISKO WYSOKIE, MERIKANTO, WIETLICA, ANTYLOPA, NERCZYŁUSK, FIZYKA WIELKICH ENERGII, LEPIĘŻNIK BIAŁY, SKARB NADWORNY, SERNIK, PŁYN TKANKOWY, MECHANIKA, PAŁANECZKA MAŁA, MADURA, GARDA, KĄKOLEWO, INŻYNIERIA MECHANICZNA, CERES, STRZECHEWKA DARNIOWA, BADYLARKA, MARMOZETA BIAŁA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, LANGUR NILGIRI, LIKLINA, SZLARA, DIAPAUZA LETNIA, RYBITWA, PŁOWCE, POLSKIE SKRZYPCE, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, OGNIWO WODOROWE, CYTWAR, ALFA ROMEO, UKŁAD ADRENERGICZNY, PERKOZ ROGATY, FAUST, ALFABET ŁACIŃSKI, JEJMOŚĆ, GOMUŁKA, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, WOSK PSZCZELI, JAWORZE, BEZSZPARKOWCE, PIASEK SZKLARSKI, RONT, HIPERINFLACJA, NOSIŁKI, SOLNICA, CIAŁKO NERKOWE, GRZYB MODRZEWIOWY, RÓŻNOZĄB DELIKATNY, RELACJA SYMETRYCZNA, DZIAŁKA REKREACYJNA, FORMACJA REAKTYWNA, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, DRZEWIECKI, ORTOPTYK, POTWÓR, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, GOŁĄBEK, ZAPASY, KRYSTALOGRAFIA, BUDRYK, SSAWKA, KOMPETYCJA, SOMALIJSKI, INSULINOOPORNOŚĆ, OTW, SZCZYTÓWKA, KORZEC, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, FOLK, PISTON, POCISK BALISTYCZNY, TUDOROWIE, BALSA, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA, WOJNAR, TYPOLOGIA, PAPROTNIA, MIAZGA ZĘBOWA, ZAPAŚNICTWO, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, PRĄTNIK JAJOWATY, MUSSAKA, ŁAWA TORTUR, OSIKA, ORTOPTYCZKA, STRAŻ GROBOWA, LINOLEUM, LEBIODKA, LIAS, GOSPODARKA MORSKA, IBERYSTYKA, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, SIERMIĘGA, MOC, EKSHIBICJONIZM, WEKTOR GENETYCZNY, DŻEZ, HIGIENA WETERYNARYJNA, AZERBEJDŻAŃSKI, ARYTMETYKA WYBORCZA, DESPOTA, LENTYSZEK, BLEKOT, OBLIGACJA RESTRUKTURYZACYJNA, PLUTOKRACJA, GALIARDA, TOŃ WODNA, AROWANA SREBRNA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, PIETRAS, JAŚMINOWIEC, FAMA, PURPURA, MASELNICA, ANASTROFA, BRAS, KONWENCJONALIZM, MIESIERKA, FRANK GWINEJSKI, MSZAR KROKIEWKOWATY, ROGOŹNIK, BLOK, CYPRZYK, OKRĘT, KARTOGRAFIA, MOGILANY, ORTOPTYSTA, SZPARKA, FARBA PROSZKOWA, CHOCHLA, LUPA, JAZZ, LOGIKA FILOZOFICZNA, TYFUS PLAMISTY SZCZURZY, AMBYSTOMA KRECIA, KARMA, POPIELICOWATE, BIELINKOWATE, ROZBUDOWA, MASZYNA FORMIERSKA, BETON, OINOMANCJA, KANARKI KSZTAŁTNE, KOKSOWNIA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, KALISZ, BECHTER, OBSZAR METROPOLITALNY, WYCHWYT, CZŁOWIEKOWATE, PIECZARNIK WŁOSKI, KALANDER, NEOGEN, DROGA KRAJOWA, GOŁĄBECZEK, PASZTETNIK, TUSZÓW NARODOWY, WAŁ, SKARGA KASACYJNA, PARTYZANA, TRANSWAL, NÓŻ MYŚLIWSKI, STRÓŻA, MALINA OMSZONA, FOLA, SKARYFIKATOR, KRZANOWSKI, WIARDUNEK, LIZAK LOGOPEDYCZNY, JOGACZARA, NADBUŻE, DONICZKOWCE, KRZYKACTWO, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, MODUŁ, DZIWONOS SZAROBOCZNY, DOMANIEW, POETYKA, RARÓG, STEWART, KRET EUROPEJSKI, PINGWIN DŁUGOCZUBY, KARLIK WIĘKSZY, MARYJCZYK, SNAJPER WYBOROWY, MIEDNICA, ?CZECHOSŁOWACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.769 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MUNDUROWA FORMACJA PAŃSTWOWA O CHARAKTERZE POLICYJNYM SŁUŻĄCA DO UTRZYMANIA ŁADU I PORZĄDKU, WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, DZIAŁAJĄCA W POLSCE LUDOWEJ W LATACH 1944-1990 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MUNDUROWA FORMACJA PAŃSTWOWA O CHARAKTERZE POLICYJNYM SŁUŻĄCA DO UTRZYMANIA ŁADU I PORZĄDKU, WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, DZIAŁAJĄCA W POLSCE LUDOWEJ W LATACH 1944-1990
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MILICJA OBYWATELSKA mundurowa formacja państwowa o charakterze policyjnym służąca do utrzymania ładu i porządku, walki z przestępczością oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, działająca w Polsce Ludowej w latach 1944-1990 (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MILICJA OBYWATELSKA
mundurowa formacja państwowa o charakterze policyjnym służąca do utrzymania ładu i porządku, walki z przestępczością oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, działająca w Polsce Ludowej w latach 1944-1990 (na 18 lit.).

Oprócz MUNDUROWA FORMACJA PAŃSTWOWA O CHARAKTERZE POLICYJNYM SŁUŻĄCA DO UTRZYMANIA ŁADU I PORZĄDKU, WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, DZIAŁAJĄCA W POLSCE LUDOWEJ W LATACH 1944-1990 sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - MUNDUROWA FORMACJA PAŃSTWOWA O CHARAKTERZE POLICYJNYM SŁUŻĄCA DO UTRZYMANIA ŁADU I PORZĄDKU, WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, DZIAŁAJĄCA W POLSCE LUDOWEJ W LATACH 1944-1990. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x