OGÓŁ WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OBROTU ŻYWNOŚCIĄ ORAZ STOSOWANIA RÓŻNYCH ŚRODKÓW W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI, TAK ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃŚTWO ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA PO SPOŻYCIU TYCH PRODUKTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE to:

ogół warunków dotyczących obrotu żywnością oraz stosowania różnych środków w produkcji żywności, tak aby zapewnić bezpieczeńśtwo zdrowia i życia człowieka po spożyciu tych produktów (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓŁ WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OBROTU ŻYWNOŚCIĄ ORAZ STOSOWANIA RÓŻNYCH ŚRODKÓW W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI, TAK ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃŚTWO ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA PO SPOŻYCIU TYCH PRODUKTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.801

MÓZG, LUZACKOŚĆ, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, JĘZYKI TURAŃSKIE, BEKON, APOLLON, PARDO, MRÓWKA SMĘTNICA, POEMAT HEROICZNY, SMUKLENIOWATE, SUSHI, POLITYKA GOSPODARCZA, OBRAŹNIK, IGŁA MAGNETYCZNA, PRZYLEPNOŚĆ, UROLOGIA, KARABINEK, RAJD GWIAŹDZISTY, SPRAWNOŚĆ, PAŁA, BRZOZA BRODAWKOWATA, TASIEMIEC KARŁOWATY, JAMA PACHOWA, KASZTELANKA, NORMA, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, MELDUNEK SYTUACYJNY, DRZEWIAK DORIA, ZAŚCIANKOWOŚĆ, ADMINISTRACJA MORSKA, KURIER PODHALAŃSKI, STATUA, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, POWIEŚĆ SCI-FI, KAPITAŁ TRWAŁY, STARTER, SYTUACJA BYTOWA, SZKODNIK, LODOWIEC NORWESKI, NUR CZARNOSZYI, BIURO PODAWCZE, SĘP USZATY, TRIATLON, TANINA, NIEWYBUCH, JEDNORĘKI BANDYTA, REPUBLIKA BURUNDI, OSOWATE, RDZEŃ, OWCZA WEŁNA, COCO, WULGARNOŚĆ, WYDATKI INWESTYCYJNE, MOTYWACJA, OZDOBNICA WIĘKSZA, DEIZM, OFICJAŁ, WAŁ NADOCZODOŁOWY, MIESZANKA BETONOWA, SAMOZAOPATRZENIE, ŻYCIE PRYWATNE, GATUNEK CELOWY, MANET, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, CHODZIARSTWO, REGISTER, AKCENTACJA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, RADA NADZORCZA, KOSZT MARGINALNY, ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, ODŻYWKA, RUROCIĄG PRODUKTOWY, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, MAJDAN, ICHTIOBIOLOGIA, AKOMODACJA, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, POMYSŁOWOŚĆ, PIKIETA, SOPLICA, RAZSOLNIK, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, CIĄG POLIGONOWY, SAMOLOT-AMFIBIA, LALKA, ZLOT GWIAŹDZISTY, WYBUCH, SAMOCHÓD OSOBOWY, KARTA PRZEDPŁACONA, INSTRUMENTOLOGIA, KOMA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, CISTECEFAL, BRZUSZEK PIWNY, OLEJEK, SOSNA POSPOLITA, WYWIAD, WIKARYZM EKOLOGICZNY, STRZYKWY, KĄT DOPISANY, PRODUKT KRAJOWY NETTO, BIOMETEOROLOGIA, REFERENDARZ, ZBIÓR, CZYSTKA ETNICZNA, SZLACHAR, KOSMÓWKA, KŁOCHTUN, CISOWATE, PUDDING, PRZEDMIOT, HUGHES, NEGOCJACJA, AKLIMATYZACJA, FAKTOLOGIA, SYNANTROPIZACJA, STEARYNA, CZAKRAM, LAICYZM, SKARYFIKATOR, DŁUGOSZKI, COKÓŁ KONTYNENTALNY, RACHUNKOWOŚĆ, SACHARYD, SZCZUR WODNY, CHAMSTWO, SKRZYŻOWANIE, KONSERWACJA ZABYTKÓW, SATURACJA, POŁOZ ZIELONY, TLENEK, SUPERINTELIGENCJA, OZONOSFERA, MORSZCZYNA, AFRYKAŃSKI, POSTĘP TECHNICZNY, LITERATURA POWSZECHNA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, DZIĄSEŁKO, PRZEMYSŁÓWKA, JAMRAJOKSZTAŁTNE, LATERALNY TRANSFER GENÓW, ŻOŁĘDNICA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, OKAP, TĘTNICA OCZNA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZANE, PRAKTYCZNOŚĆ, FIZYKA, WYDATKI, KOMETA, JESTESTWO, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, ZDROWOTNOŚĆ, DELFINY OCEANICZNE, SYMULATOR LOTU, WYRAK, KONKURENCJA, EKOLOGIA MEDIÓW, BEZPIECZEŃSTWO TERYTORIALNE, ŻÓŁTY ALARM, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, PIRAT, PISTON, PŁYWAK, DIAGNOZA, MAŁOŚĆ, CECHA PSYCHICZNA, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, OZÓR, KOCIOŁ FLUIDALNY, EPIDEMIOLOGIA, PLUGAWOŚĆ, DŻEZ, MASORA, OSNOWA GEODEZYJNA, TOJAD SMUKŁY, MAGGI, ALOZA, AUTODIAGNOZA, FABRE, BILON, ANTROPOZOONOZA, ZORKA, TWORZYWO SZTUCZNE, EKUMENA, KOKSOWNIA, WOŁYNIAK, TOPOLOGIA, MEDYCYNA LOTNICZA, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, BALSA, NORNICA RUDA, LECZNICTWO, SUBDOMENA, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, ŁÓDŹ PODWODNA, MECHOWCE, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, ANGIOLOGIA, DOPING, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, AUSTRONEZYJCZYK, KLER, ROŚLINA SPOŻYWCZA, FILTR KALMANA, CZTERDZIESTOPAROLATEK, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, LEPIĘŻNIK RÓŻOWY, WARMIŃSKI, SOFTBALL, BOM, NORMANDZKI, GĘŚ EGIPSKA, BRUKSELKA, SATANISTA, ŻABA NILOWA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, FIZYLIER, GARNIZON, EPIDEMIOLOG, TRYBUT, BAKTERIA, JAMRAJ BRUNATNY, KULTURA, MARIBOR, KRWIOPIJCA, NOŻYCE CEN, FITOFARMACJA, KUSACZ KASZTANOWATY, RĘKA SZPONIASTA, KANAŁ, TECHNOKRATA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, ARYTMOMETR, KONCENTRAK, IMIPRAMINA, ZĄB TRZONOWY, PRAWO, ZAĆMA NABYTA, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, KORD, MORDWIN, BIOTOP, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, NAŁOGOWOŚĆ, DOZÓR BÓŻNICZY, NYLON, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, ANATOMIA PATOLOGICZNA, ZAŚWIATY, PASKUDZTWO, SYSTEM BANKOWY, ZRYWKA, SADNIK, HAGIOGRAFIA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, SAUNAMISTRZ, PSYLOTOWE, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, PRECESJA, NIEMRAWOŚĆ, PROCES POZNAWCZY, IMPLEMENTACJA, MIKROWENTYLACJA, PIERWSZA POMOC, BIZON, SSAKI ŻYWORODNE, RĘCZNOŚĆ, MORALNOŚĆ, KAPOK, ACHALAZJA, TRYTON, RUDAWKA ŻAŁOBNA, HIBERNACJA, PSYCHOSOMATYKA, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, RAMIA, ILOCZYN BLASCHKEGO, NERECZNICA BORRERA, BRZEŻANKA, ŻARŁACZOWATE, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, BOT, WALEC, CZEPLIWOŚĆ, KASATA, DIOECJA, ŻYŁKA, IMPORTOCHŁONNOŚĆ, ?DEMOLUDY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.801 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓŁ WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OBROTU ŻYWNOŚCIĄ ORAZ STOSOWANIA RÓŻNYCH ŚRODKÓW W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI, TAK ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃŚTWO ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA PO SPOŻYCIU TYCH PRODUKTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓŁ WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OBROTU ŻYWNOŚCIĄ ORAZ STOSOWANIA RÓŻNYCH ŚRODKÓW W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI, TAK ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃŚTWO ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA PO SPOŻYCIU TYCH PRODUKTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE ogół warunków dotyczących obrotu żywnością oraz stosowania różnych środków w produkcji żywności, tak aby zapewnić bezpieczeńśtwo zdrowia i życia człowieka po spożyciu tych produktów (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE
ogół warunków dotyczących obrotu żywnością oraz stosowania różnych środków w produkcji żywności, tak aby zapewnić bezpieczeńśtwo zdrowia i życia człowieka po spożyciu tych produktów (na 25 lit.).

Oprócz OGÓŁ WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OBROTU ŻYWNOŚCIĄ ORAZ STOSOWANIA RÓŻNYCH ŚRODKÓW W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI, TAK ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃŚTWO ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA PO SPOŻYCIU TYCH PRODUKTÓW sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - OGÓŁ WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OBROTU ŻYWNOŚCIĄ ORAZ STOSOWANIA RÓŻNYCH ŚRODKÓW W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI, TAK ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃŚTWO ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA PO SPOŻYCIU TYCH PRODUKTÓW. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x