FRAGMENT OKNA, NA OGÓŁ NIEWIELKI, MOŻLIWY DO OTWORZENIA W CELU WYWIETRZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUFCIK to:

fragment okna, na ogół niewielki, możliwy do otworzenia w celu wywietrzenia (na 6 lit.)OBERLUFT to:

fragment okna, na ogół niewielki, możliwy do otworzenia w celu wywietrzenia (na 8 lit.)WIETRZNIK to:

fragment okna, na ogół niewielki, możliwy do otworzenia w celu wywietrzenia (na 9 lit.)WYWIETRZNIK to:

fragment okna, na ogół niewielki, możliwy do otworzenia w celu wywietrzenia (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUFCIK

LUFCIK to:

fragment okna, na ogół niewielki, możliwy do otworzenia w celu wywietrzenia (na 6 lit.)LUFCIK to:

wietrznik (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FRAGMENT OKNA, NA OGÓŁ NIEWIELKI, MOŻLIWY DO OTWORZENIA W CELU WYWIETRZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.805

CHLOREK SUKSAMETONIUM, GZYMSIK, POTKNIĘCIE, GRUPA PRZYJAŹNI, ZASŁONA DYMNA, BADANIE PRZESIEWOWE, OGÓŁ, KULTURA, POZYCJA, PREPARAT, DOKTORAT, WYSTĘP, KLUCZ TELEGRAFICZNY, OBRAZ, DZIESIĘCIOGRÓD, KONKURS, KRYTYKA, BAZYLIKA, MASKA POŚMIERTNA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, LAIKAT, PROSTYTUTKA, PRZYLĄDEK, KONSONANTYZM, ODBIÓR, PRAWNICTWO, INTERPRETACJA, MONITORING, MIĘSIEŃ ŁOKCIOWY, ZABIEG LECZNICZY, SZUWAKS, MIENIE, CZYSTKA ETNICZNA, GRUPA INTERESU, WIECZOREK POETYCKI, DNO OKA, WYRAFINOWANIE, WSZECHSTWORZENIE, DIU, POGOTOWIE GAZOWE, SATURN, AGRARYZM, APLIKACJA, TABLICA, KONSYLIUM, OPONA ZIMOWA, HEADHUNTER, GLIF, ZAPORA, LUFCIK, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OGIEŃ KRZYŻOWY, LOGOWANIE, RYNEK WŁAŚCIWY, KSENOLIT, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, POSIEDZENIE, OŁTARZYK PRZENOŚNY, REJESTR, WOLNOMULARSTWO, COŚ NA ZĄB, GRUPA BILATERALNA, PRAWO PODATKOWE, EWALUACJA EX-ANTE, MONITORING, GATUNEK AMFIDROMICZNY, OPERACJA PLASTYCZNA, WALKA ODWROTOWA, NAUKA ŚCISŁA, TAKTYKA, BRAMA TRIUMFALNA, CZERPAK PATALASA, WIZYTA STUDYJNA, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, CHOCHOŁEK, NEKTON, FORMA DRUKOWA, SEJMIK RELACYJNY, DEKAPOL, STOPIEŃ WODNY, LITERATURA LAGROWA, NAUKA, PAPILOT, NUDYSTA, MEANDER, NALOT DYWANOWY, CYKLOFOSFAMID, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, RÓW PRZECIWPANCERNY, TYNK, RUCH RELIGIJNY, KANAŁ, SZURE, OUTLIER, ZEGAR WODNY, ODSŁONA, TRICK, KARAKOL, PODPINKA, KUBEŁEK, MONUMENTALIZACJA, SKARYFIKACJA, ORGANIZACJA, MŁODOHEGLISTA, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, PROCES KONSOLIDACYJNY, KIKUT, INTERWENCJA HUMANITARNA, ELEKTORAT, ŚRODEK, MORALIZACJA, CACKO, KOPULACJA, BUDA, KAPITUŁA, PROGRAMOWANIE GENETYCZNE, ZAZDROSTKA, CYWILIZACJA, OBIBOK, ETYKA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KORWETA RAKIETOWA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, MIKROOTOCZENIE, POSŁANNIK, SEANS, KREDYT, SUBSTANCJA MIESZKANIOWA, RADIODIAGNOSTYKA, LAICYZM, KURACJA SZOKOWA, KABLOWIEC, SOLO, GRABEN, WYPRAWA KRZYŻOWA, GIGANTOFON, BADANIE HISTOPATOLOGICZNE, SZCZURAS, TRUTKA, TUNNING, USTĘP, ROBOT PRZEMYSŁOWY, WYSEPKA, AKCJONARIAT, LIBIDO, PORWAK, ANALIZATOR WZROKOWY, AFERZYSTA, CZIRLIDERKA, PRZETARG, CHAŁUPNIK, ROBOTA, ŚWIATŁO KRÓTKIE, MISJA MEDIACYJNA, DUKLA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PRZEWIESZKA, BROŃ PANCERNA, KOSZ, PLEWA, GŁOWA NIE OD PARADY, CHEMIZACJA, OBSERWACJA, MAGISTERIUM, NAUCZANIE, RUCH, SPÓŁKA HANDLOWA, TURYSTYKA ABORCYJNA, STOK KONTYNENTALNY, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, PRODUKT LECZNICZY, PRACE USTAWODAWCZE, DYPTYCH, KACZKA DZIENNIKARSKA, ROZPRAWA DOKTORSKA, LUSTRACJA, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, MAŁŻORACZEK, CHARAKTERYSTYKA, MNIEJSZE ZŁO, WSPINALNIA, TAMA MŁYŃSKA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, POZDROWIENIE, HAK HOLOWNICZY, WERTYKULACJA, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, KROK NAPRZÓD, KOMANDYTARIUM, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, SIEĆ RZECZNA, STEROWNIK, KOKS, PARAGRAF, NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA, INTEGRACJA AUTOMATYKI, NASIENNIK, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, PRZETARG OFERTOWY, TERROR, BŁĄD POMIARU, GRIGORESCU, SAMPEL, KARABINEK, WYCHODŹTWO, DECYZJA LOKALIZACYJNA, WIECZÓR POETYCKI, UŻYŹNIACZ, GRÓB, INTEGRACJA HORYZONTALNA, SONDAŻ, KNEBEL, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, CZASOPIŚMIENNICTWO, PAS CNOTY, KLER, PRYSZNIC, BELUARDA, WYPRAWA, KAJDANY SKEFFINGTONA, DOCZESNA, NOTKA, PRZYROSTEK, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, SZUM, GOSPODARSTWO DOMOWE, KOCYK, KRAJOBRAZ POEKSPLOATACYJNY, POLITYKA PRZESTRZENNA, STOSUNEK, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, BUFOR, STARA PUDERNICA, CŁO ZAPOROWE, ZBROJENIE, KONOTACJA, TECHNIKA OPERACYJNA, ŚWISTEK, SZRAF, KONTRAKT MENADŻERSKI, PRZESZUKANIE, KONWENCJA, UCHO IGIELNE, UŻYTEK, KONSOLIDACJA, FALA NOŚNA, STRAŻ GMINNA, UCISK, GOTOWOŚĆ CYWILNA, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, ELABORACJA, WYCIĄG, REMIZA, ZAPORA WODNA, PRZYKRYCIE, KRWIODAWSTWO, WALKA, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, SATURACJA, WĘDZIDŁO, DROGA POŻAROWA, MAŁOMIASTECZKOWOŚĆ, ANALIZA KONKURENCJI, PENSJA, ANTYPERSPIRANT, ZGRUBIENIE, BUDUAREK, IMPRESJA, WYŻYNA, CHEMIA OBLICZENIOWA, MER, OBRÓBKA PLASTYCZNA, KOSZYK, KORUPCJA, PRAWO KARNE PROCESOWE, MAKROOTOCZENIE, GAŁĄŹ, RUG, PROMIEŃ, PRZEŚLADOWANIE, ODDZIAŁ RAJDOWY, NOWELETA, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, LITERATURA, AKCJA, PODKOWA, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, REPORTAŻYK, MOLETOWANIE, PRASA, WYCINEK, BRANDER, ARKUSZ POETYCKI, NAUTYKA, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, ARIOSO, PLAN, AWIZO, POSEŁ, ?SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.805 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRAGMENT OKNA, NA OGÓŁ NIEWIELKI, MOŻLIWY DO OTWORZENIA W CELU WYWIETRZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: FRAGMENT OKNA, NA OGÓŁ NIEWIELKI, MOŻLIWY DO OTWORZENIA W CELU WYWIETRZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUFCIK fragment okna, na ogół niewielki, możliwy do otworzenia w celu wywietrzenia (na 6 lit.)
OBERLUFT fragment okna, na ogół niewielki, możliwy do otworzenia w celu wywietrzenia (na 8 lit.)
WIETRZNIK fragment okna, na ogół niewielki, możliwy do otworzenia w celu wywietrzenia (na 9 lit.)
WYWIETRZNIK fragment okna, na ogół niewielki, możliwy do otworzenia w celu wywietrzenia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUFCIK
fragment okna, na ogół niewielki, możliwy do otworzenia w celu wywietrzenia (na 6 lit.).
OBERLUFT
fragment okna, na ogół niewielki, możliwy do otworzenia w celu wywietrzenia (na 8 lit.).
WIETRZNIK
fragment okna, na ogół niewielki, możliwy do otworzenia w celu wywietrzenia (na 9 lit.).
WYWIETRZNIK
fragment okna, na ogół niewielki, możliwy do otworzenia w celu wywietrzenia (na 11 lit.).

Oprócz FRAGMENT OKNA, NA OGÓŁ NIEWIELKI, MOŻLIWY DO OTWORZENIA W CELU WYWIETRZENIA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - FRAGMENT OKNA, NA OGÓŁ NIEWIELKI, MOŻLIWY DO OTWORZENIA W CELU WYWIETRZENIA. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x