FRAGMENT DRZEWA GENEALOGICZNEGO, BOCZNA LINIA RODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAŁĄŹ to:

fragment drzewa genealogicznego, boczna linia rodu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GAŁĄŹ

GAŁĄŹ to:

dziedzina, dział jakiegoś pola aktywności (na 5 lit.)GAŁĄŹ to:

pęd rośliny, który odrasta od pnia, łodygi (na 5 lit.)GAŁĄŹ to:

w anatomii człowieka: odnoga, odgałęzienie jakiegoś organu (na 5 lit.)GAŁĄŹ to:

grupa elementów jakiegoś układu (na 5 lit.)GAŁĄŹ to:

element lub układ połączonych ze sobą elementów układu elektrycznego, który ma wyprowadzone na zewnątrz tylko dwie końcówki (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FRAGMENT DRZEWA GENEALOGICZNEGO, BOCZNA LINIA RODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.063

MODRZEW POLSKI, KARPINA, FAWORYTKA, SOPLICA MOCNA, CYNAMONOWIEC WONNY, BOCZEK, FINAŁ, ODSŁONA, JAŁOWIEC POSPOLITY, MARTWE POLE, SOSNA KUBAŃSKA, KORDON, BOCZEK, STREFA, WATA, STRONA, WĄŻ, KRĄGLAK, SOSNA DALMATYŃSKA, RAMKA, ŚWIERK KANADYJSKI, KIERUNKOWA, PISTACJA TERPENTYNOWA, ŁOZINA, CYPRYS, HIKORA, BORASUS WACHLARZOWATY, FLAK, WERS, BAS CYFROWANY, EPIZOD, DOLINA PODWIESZONA, PIROGA, OBRĘCZ, TĘTNICA BIODROWA WEWNĘTRZNA, ZAKOLE, GAŁĄŹ, ARTERIA, PAS, HUBA SKÓRKOWATA, ŁUK, OLEJEK SANDAŁOWY, PALICA, POBRATYNIEC, DRWAL, SUFIKS, SOSNA MASSONA, SOSNA GERARDA, DUHAMEL, ANALIZATOR WZROKOWY, GOLONKA, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, PRZEKĄTNIA, ROSOCHA, LUFCIK, KUBIKATOR, WYRĘBA, GENETYKA EKOLOGICZNA, WIĆ, ADADŻIO, PRZEBIEG, BIEL, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, LINIA BOCZNA, ODBÓJ, ŚCIEG, KOSODRZEWINA, FICROJA CYPRYSOWATA, LIMBA, ŁATA, ŻÓŁTNICA, , MASŁOSZ, RYBOŁÓWSTWO, ŻAGIEW, TRACZKA, ŻYŁKA, SERPENT, PODSEKTOR, JABŁOŃ LEŚNA, PIKADA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, SZMAT, ODŁUPEK, MECHANIKA STATYSTYCZNA, SOSNA GÓRSKA, DENDROLOGIA, WIDNOKRĄG, JONAGOLD, BURTA, OSTROKRZEW, BASSO CONTINUO, JODŁA SYCYLIJSKA, LINIA WODNA, EUKALIPTUS, MODRZEW CZEKANOWSKIEGO, ROZDZIAŁEK, GRÓB, ŁAMANA, SOPLICA DAMARA, PRZEDMURZE, LIŚĆ CURRY, SOSNA WYDMOWA, CHMIELOGRAB, KARCZOWISKO, OSINA, MOC WYTWÓRCZA, EOLIDA, ALOES UZBROJONY, OBLAK, OCZKOWANIE, SOSNA ARIZOŃSKA, OLSZYNA, SENIORAT, PRAWO PRACY, JEDLICA ZIELONA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, WIDLICA, CYTRUS, SZCZELINA BOCZNA, KRESKA, ŻYWOTNIK ZACHODNI, LINIA MONTAŻOWA, ŻYWOPŁOCIK, PIEŃ, OLCHY, SOSNA HIMALAJSKA, LINIA MIŁOŚCI, IMMUNOONKOLOGIA, PERCZOWIEC, SOSNA NADMORSKA, LINIA GEODEZYJNA, STOPKLATKA, ARAUKARIA, LINIA OJCZYSTA, KŁĄB, AGATIS, MORA, BATOKS, KORA, TEREBINT, TĘTNICA OCZNA, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, SUSZARNICTWO, MER, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, BYSTRZYCA, MUSZKATOŁOWIEC, PERMAKULTURA, SPAŁA, PANICZ, LINIA ENERGETYCZNA, GOLONECZKA, MASTYKS, BIGNONIOWATE, DROGA ŻELAZNA, GRZECH PIERWORODNY, CYPRYS PATAGOŃSKI, KLAPA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, PRZEMYSŁ HUTNICZY, IZOGLACIHIPSA, KRYPA, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, BÓR MIESZANY, CZEREMCHA, KOKSA, WACHLARZOWNICA WYNIOSŁA, PALMA DUM, WYRĘBISKO, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, BADI, WODODZIAŁ, MEKINTOSZ, GŁÓG, FILET, CANTUS FIRMUS, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, SOSNA ALEPSKA, KOKOS, DZIAŁ WODNY, ODZIOM, GRYF, SASAFRAS, DRWAL, SKOŚNICA, STAŁA, KŁĘK, RH, FRYZ, PASSAT, SOSNA, KRAJKA, PODOKARP WIELKOLISTNY, SOŚNICA JAPOŃSKA, WOLEMIA SZLACHETNA, LINIA PRZEMIANY, PĘTELKA, ŻAGAR, BAWEŁNIARSTWO, IGŁAWA, PODBORA, BLUES, GENERAŁBAS, GOSPODARKA MORSKA, USTĘP, POLE, SZCZEPKA, OCIOS, ODRZYNEK, KARABINEK, WEJMUTKA, JASION, ESCORT, HOMO NOVUS, SASAFRZAN, NORMALNA, ŻYWOTNIK, WASZYNGTONIA, PALCE, HELISA, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, JODŁA SYBERYJSKA, JAWOR, DRZEWO ROZPINAJĄCE, CEDR KANADYJSKI, ORZECHOWIEC, LINIA HODOWLANA, LINIA, CHLEB ŚW. JANA, MORENA BOCZNA, LINIA, MORENA BOCZNA, JEDLICA WIELKOSZYSZKOWA, PŁASZCZ, AŁYCZA, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, KORA, MODRZEW CHIŃSKI, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, SOSNA KALABRYJSKA, MELONOWIEC, KAROB, MIEJSCE, MODRZEW LYALLA, LINIA WODORU 21 CM, FINISZ, BALSA, BRZOZA, DRWALNIK, STOLICA, SPAD, KONTEKST, PORĘBA, GŁOS, GÓRA LODOWA, LANCER, SOPLICA POŁUDNIOWA, LINIA NABOCZNA, PROFIL, STRZAŁA, GRUBA LINIA, CHLEB ŚW. JANA, BONKRETA, JODŁA KOREAŃSKA, ŚWIERK BREWERA, MOTYW, KRONSELKA, BIOGERONTOLOGIA, PIĘTA, LINIA, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, KIERUNEK, ŚCIANA PRZEWIESZONA, SOSNA WEJMUTKA, EROZJA BOCZNA, PLATYKLADUS, IGŁAWA CHILIJSKA, KAMIEŃ, ŚLIWA, IZOBATA, KOSMOGONIA, SOPLICA KAURI, METASEKWOJA CHIŃSKA, ŚWIERK SITKAJSKI, CEDR SYBERYJSKI, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, GUTAPERKOWE, BERBERYJSKI, ARIOSO, PARALAKSA, SOSNA CHIŃSKA, AKACJA BIAŁA, SPŁACHETEK, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, GŁOWNIA, GRUSZA WIERZBOLISTNA, PRZEPUKLINA RICHTERA, LINIA, ?POZIOMICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.063 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRAGMENT DRZEWA GENEALOGICZNEGO, BOCZNA LINIA RODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FRAGMENT DRZEWA GENEALOGICZNEGO, BOCZNA LINIA RODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAŁĄŹ fragment drzewa genealogicznego, boczna linia rodu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAŁĄŹ
fragment drzewa genealogicznego, boczna linia rodu (na 5 lit.).

Oprócz FRAGMENT DRZEWA GENEALOGICZNEGO, BOCZNA LINIA RODU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - FRAGMENT DRZEWA GENEALOGICZNEGO, BOCZNA LINIA RODU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x