GAŁĄŹ MEDYCYNY, KTÓREJ CELEM JEST PROMOWANIE ZDROWIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA to:

gałąź medycyny, której celem jest promowanie zdrowia (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAŁĄŹ MEDYCYNY, KTÓREJ CELEM JEST PROMOWANIE ZDROWIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.406

IDIOFON, GOŹDZIANKA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, FUNDUSZ MIESZANY, STRONNICTWO, SZAŁAŚNICTWO, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, PELHAM, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, SPÓJNIK, NAGOŚĆ, MENEDŻER, IZOMORFIZM, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, ROZWAŻANIE, GONITWA PŁOTOWA, FILM AUTORSKI, PRZYCZYNA FORMALNA, LICZBA DOSKONAŁA, SHOJO-AI, RELACJA SYMETRYCZNA, TRZY KARTY, BRUDNA ROBOTA, HERBATNICA, RECEPTYWNOŚĆ, ŚWIATŁO DZIENNE, KOPARKA ZBIERAKOWA, OSSUARIUM, ZWOLNIENIE, ANTYKLINA FAŁSZYWA, PADACZKA ODRUCHOWA, KIEROWNICTWO DUCHOWE, LICZBA PRZESTĘPNA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, HIPOSTYL, KIERUNKOWOŚĆ, IKONOGRAFIA, NAZWA ZBIOROWA, ORGAN SPÓŁKI, ENIGMATYCZNOŚĆ, PRZEDWIOŚNIE, , LINEARNOŚĆ, MONARCHIA PATRYMONIALNA, EPOKA LITERACKA, FUNKCJA TOTALNA, STANOWCZOŚĆ, ŻÓŁWIE MUŁOWE, CHUDZIĄTKO, ŚREDNIACTWO, BOSS, KOLEGIUM, PRACA, POMPA POŻARNICZA, MITSUKURINA, PRÓG BÓLU, GORZKOŚĆ, PUŚLISKO, MIKROPRĄD, HINDUSKI, TOŻSAMOŚĆ, NAPINACZ, DRINK, ZAPŁON, OBUDOWA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, ROZMEMŁANIE, SROM, POZIOM, ÓSEMKA, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, SUWNICA POMOSTOWA, TEATR, FEMINIZM, PACZKA, TARCZA, ZWARCIE, NIEŚWIADOMOŚĆ, PŁEĆ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, WÓZ KEMPINGOWY, RZĄDNOŚĆ, DAWNOŚĆ, TELEBINGO, DEIZM, OBSZAR GÓRNICZY, SZACHY FISCHERA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, ATAWIZM, CZĄSTKA ALFA, START MASOWY, DOBRO RZADKIE, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, PAS, GAMBIR, TYMOLEPTYK, MUCHOMOR BULWIASTY, ŁAD, SŁOWO MASZYNOWE, OPTYKA FALOWA, GŁUPIĄTKO, COŚ NIECOŚ, OSTATNIA, LÓD, ŚWIETLÓWKA, MEDIUM, REPRODUKCJA PROSTA, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, PYLICA ALUMINIOWA, OSŁONOWOŚĆ, SYNDROM WILKOŁAKA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, BOGATY, HIPERPRZESTRZEŃ, PRYMITYWIZM, PSALMISTA, PILOT DOŚWIADCZALNY, RAK PRĘGOWANY, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, REWOLUCJONISTA, MACIERZYSTOŚĆ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SUPERPRZEBÓJ, OSTROŚĆ, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, FRAZA, PRZEBIEG, PILOT, SPROŚNOŚĆ, FALA HARMONICZNA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, CZIP, DRZEWO, TIOTEPA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, STOPIEŃ TURBINY, KAWA ZBOŻOWA, BILDUNGSROMAN, ŚLĄSKOŚĆ, TEATYN, ARKA, DZWONECZNIK WONNY, BARCZATKA, INSTRUMENT DREWNIANY, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, MILREJS, WSZECHWŁADNOŚĆ, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, OBRABIALNOŚĆ, CHOINA, WIĄD RDZENIA, WSZETECZEŃSTWO, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, SZLAK ŻEGLUGOWY, OWCA JACOBA, WŁÓKIENNICTWO, CZARNY LUD, SPEKTAKL MUZYCZNY, STOLICA, BADANIE, WYSZYWANKA, PIERWSZEŃSTWO, SYSTEMOWOŚĆ, ZACNOŚĆ, CZARNY PIOTRUŚ, KONGREGACJA, MIKROTRON, NASKALNIK, UMOWA SPONSORSKA, ZAGRANIE, ODSŁONIĘCIE, ANGIOLOGIA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, TRAWERS, CHOROBA KUFSA, WSZECHWŁADNOŚĆ, NOTACJA MENZURALNA, RAJFURSTWO, TELEFON ZAUFANIA, MANDALA, HEGEMONICZNOŚĆ, KAPITANIA GENERALNA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, SOSNOWE, SABATARIANIZM, SZCZWANY LIS, KASA CHORYCH, CZYNNIK ENDOGENICZNY, ZASADA KOMPOZYCYJNA, ORTOPEDIA, RARYTASIK, GONDOLA SILNIKOWA, NĘDZA, RYNEK NABYWCY, FIZYKA SŁOŃCA, BROŃ LUFOWA, DZIEKAN, CHIMERA AMERYKAŃSKA, LUSTRZEŃ, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, PORTATYL, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, BENIAMINEK, RAK STAWOWY, DZIARSKOŚĆ, JESIOTR ROSYJSKI, SUMA WEKSLOWA, WAPIENNIK, RUNO, KRIOKOMORA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, BOMBA WULKANICZNA, KOD PRZEDROSTKOWY, POWIETRZNIA, ROZMODLENIE, MIĘSO, KWAS PRÓCHNICOWY, ZAGADKA, GRAF PRZEDZIAŁOWY, WILGOTNOŚĆ, BROŃ AUTOMATYCZNA, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, SYSTEM KOMPUTEROWY, GLOSA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, DRAMAT SĄDOWY, ATLANTYDA, MINI-ALBUM, CHARTER, MAŁY EKRAN, MUTACJA GENOWA, PROSTOWNIK SELENOWY, KLEJÓWKA, ANTECEDENCJA, WYRAŻENIE, EKSPOZYCJA, MIKROFON LASEROWY, MITOSPOROWE, WYWIAD LEKARSKI, TREND HORYZONTALNY, NIEGOŚCINNOŚĆ, ŁAPACZ, DŻUNGLA, GOŁĘBIE SERCE, EGOISTYCZNOŚĆ, NADAJNIK TELEWIZYJNY, SMERFETKA, CZYSTOŚĆ, PRZYGODÓWKA, SKRYTOBÓJSTWO, NIMFAJON, SODA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, PERTA, RAD, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, NACZYNIE WIEŃCOWE, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, TERRINA, LAMBADA, TĘTNICA JĘZYKOWA, TUNEL, OBŁUDNIK, BEZAN ŻAGIEL, AWANGARDA, WARTOŚCIOWOŚĆ, TAJEMNICA PAŃSTWOWA, ENCYKLOPEDYZM, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, PRZEMYŚLNOŚĆ, KARENCJA, TRYNITARIANIZM, LOKACJA, TEOGONIA, PASEK, NIEROZUMNOŚĆ, PODSTAWA POTĘGI, DIZAJN, BOŻYSZCZE, PIEŃ TRZEWNY, SIARCZEK, MAKROELEMENT, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, NIEPOTRZEBNOŚĆ, GITARA KLASYCZNA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, WSZETECZNOŚĆ, PROTETYKA, WALOSZEK, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, ROZBIERANKA, PRZEDSZKOLE, TRYB, PIERWSZOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, TEORIA DECYZJI, ?NOC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.406 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAŁĄŹ MEDYCYNY, KTÓREJ CELEM JEST PROMOWANIE ZDROWIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAŁĄŹ MEDYCYNY, KTÓREJ CELEM JEST PROMOWANIE ZDROWIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA gałąź medycyny, której celem jest promowanie zdrowia (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA
gałąź medycyny, której celem jest promowanie zdrowia (na 21 lit.).

Oprócz GAŁĄŹ MEDYCYNY, KTÓREJ CELEM JEST PROMOWANIE ZDROWIA sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - GAŁĄŹ MEDYCYNY, KTÓREJ CELEM JEST PROMOWANIE ZDROWIA. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x