PRZESTĘPSTWO GROŹBY KARALNEJ POLEGA NA GROŻENIU INNEJ OSOBIE POPEŁNIENIEM PRZESTĘPSTWA NA JEJ SZKODĘ LUB SZKODĘ JEJ NAJBLIŻSZEGO. TEN WYSTĘPEK ŚCIGANY JEST Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GROŹBA KARALNA to:

przestępstwo groźby karalnej polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę jej najbliższego. Ten występek ścigany jest z oskarżenia publicznego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTĘPSTWO GROŹBY KARALNEJ POLEGA NA GROŻENIU INNEJ OSOBIE POPEŁNIENIEM PRZESTĘPSTWA NA JEJ SZKODĘ LUB SZKODĘ JEJ NAJBLIŻSZEGO. TEN WYSTĘPEK ŚCIGANY JEST Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.863

KOPARKA PODPOZIOMOWA, LODÓWKA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, ODŁAMKOWY, MONIZM, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, PURPURA, OPOKA, FIZJONOMIA, ZATYŁ, JANE, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, CYGANECZKA, BONANZA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, RADCA, SENTYMENT, SZTUBACKOŚĆ, POCHODZENIE, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, DZIWKARZ, JEDNOŚĆ, REPETYTYWNOŚĆ, BAGAŻÓWKA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, BENEFICJENT, ROLETKA, HISTERYK, ŻEBRO, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, SZCZEP, KĄDZIEL, MYŚLENIE MAGICZNE, OSIEMDZIESIĄTKA, MATURA POMOSTOWA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KLAKA, REZYDENT WYWIADU, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, BLENDA, ANTYSZTUKA, DYWDYK, OSESEK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, SONG, UCHWAŁA, OCTAN, DOSIEBNOŚĆ, MILANEZ, METAL, WINNY, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, BAJOS, OPCJA WALUTOWA, OPARCIE, STAŁA, BŁĘKITNY KARZEŁ, STOPA ZWROTU, NAŚLADOWNICTWO, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, ODPRAWA, ORONGO, SYGNALIZATOR, JON KOMPLEKSOWY, MIESZACZ, ROZSADNIK, WIR PYŁOWY, STREFA ODRUCHOWA, UBYTEK, LORDOSTWO, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, NAWALANKA, SPÓŁKA CICHA, ZNAJOMY, NITROBAKTERIA, MUSZLOWCE, REPUBLIKA BANANOWA, PLANETOIDA, TRUBADUR, BIOFILNOŚĆ, FIGHTER, WEŁNA, ROLADA, PARMEZAN, SEDNO, OUTLIER, WOJSKOWY, WCISTEK, SZCZUR ŚNIADY, CHEMEX, KRATER UDERZENIOWY, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, BABIA DUPA, AWANS, BRZYDOTA, KARB, MASŁO, KOREKTOR, MIĘKISZ SPICHRZOWY, POKRZYWA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, POTRÓJNOŚĆ, CAŁUNEK, NIEUCZCIWOŚĆ, PROSTA, ZIMNY PRYSZNIC, HOLOWNIK, NARKOTYK, MISTERIUM, WYBITNOŚĆ, RÓJKA, PERŁOWIEC, LURA, KONCHOWANIE, HEDONIZM, ULOT, AGAT MSZYSTY, AMORFIK, MASYW GÓRSKI, SELEKCJA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, ROZDZIAŁ, NIEKULTURALNOŚĆ, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, BAGAŻ, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ZBYWALNOŚĆ, TOALETA, PLUS, WIERNOŚĆ, ZNAK ALFANUMERYCZNY, RELIKWIA, OSĘK, ŻÓŁW NATATOR, WYLĘGARNIA, FOTOSENSYBILIZATOR, WSPOMAGACZ, PRZETŁOK, PRZEDMIOT, SILNIK PNEUMATYCZNY, SZKUTNICTWO, POMOCNOŚĆ, MONITORING, KACZUGA INDYJSKA, WYRWIZĄB, KOŁTRYNA, MARYNISTYKA, FALKON, WŁADZA SUWERENNA, SABOTY, KNEBEL, OKRZEMKI, SROM, KŁAKI, KAJZER, ŁOTEWSKOŚĆ, MIŁOŚĆ, RETENCJA, SUFIKS, KONFISKACJA, GREY, OPCJA TERMINOWA, PRZEWRÓT, ŻEGLUGA PROMOWA, ELASTOMER, ZNAK KOREKTORSKI, UZDATNIACZ, KONKURENT, DELFIN, AWANSCENA, POPRAWKA, REKIN PIASKOWY, LOG, PRÓBA WODY, KANONIERKA, TROMPA, RAFA, ARANŻACJA, PAPROĆ DRZEWIASTA, FROTKA, KOPULACJA, BIAŁA BIERKA, OKŁADKA, ODPADY STAŁE, GŁUPKOWATOŚĆ, KAFAR, NUMER KIERUNKOWY, WYRÓB TYTONIOWY, URCEUS, GŁĘBSZY, WŁADZA USTAWODAWCZA, SZEW, KREDYT HIPOTECZNY, AKADEMIK, PRZEPAD, GŁOSKA PREPALATALNA, RZEZALNIA, LUD, ŁADOWNICA, DONOŚNIK, CIASNOŚĆ, POR, WYROŚLE, WODNIAK, PIDŻIN, ZAMEK, EGZOSZKIELET, ŁUK BLOCZKOWY, BON OŚWIATOWY, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, WRZÓD TWARDY, MAŹNICA, KULT PRZODKÓW, WOLT, PEDERASTKA, MODRASZEK REBELA, CIASNOŚĆ, PAWĘŻ, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, ŁYK, KAGUAN, DERESZOWATY, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, ASNYKOWIEC, TENDENCJA, WYMIENNIKOWNIA, KOMISARZ, BRYTFANKA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, POSZLAKA, UNIKATOWOŚĆ, ISKIERNIK OCHRONNY, PIEC, PRAWO TALIONU, TRANSPORTOWIEC, NIETAKTOWNOŚĆ, POCZWARA, OPCJA BARIEROWA, ŻYDOSTWO, ESKORTOWIEC, FITONCYD, EPIDEMIOLOGIA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, CISZA WYBORCZA, ELEWATOR ZBOŻOWY, BEAN, BABA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, PALTO, PIERÓG, POJEDYNEK, INFORMATYK, REGENERACJA, WIETRZENIE FIZYCZNE, ANTROPOZOONOZA, PROMOCJA, NALEWKA, CZĄSTKA DZIWNA, TREŚĆ, KLIN, NIEREGULARNOŚĆ, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, ZBROJA GOTYCKA, GRYZONIE, INSTYNKTOWNOŚĆ, MIKROOTOCZENIE, SKWARKI, ZNACZENIE, SPRAWNOŚĆ, BAŻANT, MUZYKA CERKIEWNA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, IZOTROPOWOŚĆ, BŁĄD LITEROWY, GEN HIPOSTATYCZNY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, CIAPOWATOŚĆ, KONTENER, LIMUZYNA, METR, PLATFORMA PROCESOROWA, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, ŁOŻYSKOWIEC, LICZBA ALGEBRAICZNA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, SUPERNOWA, AOJDA, KOŁO, RANA, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, POR, MIĘSO, ELEGANCIK, EWOLUCJA KASKADERSKA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ?DZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.863 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTĘPSTWO GROŹBY KARALNEJ POLEGA NA GROŻENIU INNEJ OSOBIE POPEŁNIENIEM PRZESTĘPSTWA NA JEJ SZKODĘ LUB SZKODĘ JEJ NAJBLIŻSZEGO. TEN WYSTĘPEK ŚCIGANY JEST Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESTĘPSTWO GROŹBY KARALNEJ POLEGA NA GROŻENIU INNEJ OSOBIE POPEŁNIENIEM PRZESTĘPSTWA NA JEJ SZKODĘ LUB SZKODĘ JEJ NAJBLIŻSZEGO. TEN WYSTĘPEK ŚCIGANY JEST Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GROŹBA KARALNA przestępstwo groźby karalnej polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę jej najbliższego. Ten występek ścigany jest z oskarżenia publicznego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GROŹBA KARALNA
przestępstwo groźby karalnej polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę jej najbliższego. Ten występek ścigany jest z oskarżenia publicznego (na 13 lit.).

Oprócz PRZESTĘPSTWO GROŹBY KARALNEJ POLEGA NA GROŻENIU INNEJ OSOBIE POPEŁNIENIEM PRZESTĘPSTWA NA JEJ SZKODĘ LUB SZKODĘ JEJ NAJBLIŻSZEGO. TEN WYSTĘPEK ŚCIGANY JEST Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - PRZESTĘPSTWO GROŹBY KARALNEJ POLEGA NA GROŻENIU INNEJ OSOBIE POPEŁNIENIEM PRZESTĘPSTWA NA JEJ SZKODĘ LUB SZKODĘ JEJ NAJBLIŻSZEGO. TEN WYSTĘPEK ŚCIGANY JEST Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x