Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TEMPERATURA, W KTÓREJ MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ PROCES SKRAPLANIA GAZU LUB WYBRANEGO SKŁADNIKA MIESZANINY GAZÓW PRZY USTALONYM CIŚNIENIU, A W PRZYPADKU MIESZANINY GAZÓW - RÓWNIEŻ PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUNKT ROSY to:

temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 9 lit.)TEMPERATURA ROSY to:

temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PUNKT ROSY

PUNKT ROSY to:

temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 9 lit.)PUNKT ROSY to:

punkt w przestrzeni fazowej o określonych wartościach ciśnienia i temperatury, w którym zachodzi równowaga fazy ciekłej i gazowej, co - w przypadku jednoczesnego oddawania ciepła przez układ - prowadzi do natychmiastowego skraplania się gazu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEMPERATURA, W KTÓREJ MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ PROCES SKRAPLANIA GAZU LUB WYBRANEGO SKŁADNIKA MIESZANINY GAZÓW PRZY USTALONYM CIŚNIENIU, A W PRZYPADKU MIESZANINY GAZÓW - RÓWNIEŻ PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.630

TRAGIZM, TUNDRA, STAN TRZECI, SYNDETIKON, GLORIA, KOSZULARZ, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, REP, SZORY, BEZAWARYJNOŚĆ, STEROWNIK URZĄDZENIA, KRĘG LĘDŹWIOWY, FILOLOGIA NIEMIECKA, WŁADZUCHNA, BIURO PARLAMENTARNE, EKOLOGIA MOLEKULARNA, MAMUT WŁAŚCIWY, POZYCJA BALETOWA, NIEMOŻNOŚĆ, MEDALION, ŚLEPA PRÓBA, PEPICZKA, HARUSPIK, WIRTUALIZACJA, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, CEREMONIAŁ, MELANODERMA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, WIATR KATABATYCZNY, ORZECH, KOMANDO, KWAS PRÓCHNICOWY, POMNIK, STRZELNICA SPORTOWA, ANAMORFOZA, EMALIA, HADŻ, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, ROZMIĘKANIE, ZABAWIACZ, ODPRZĘG, DWUSTUZŁOTÓWKA, ODROBEK, FEERIA, ODCHYŁKA, FLAWONOID, LOT ŚLIZGOWY, ODGŁOS, BŁYSK, GARŁACZ, DOM AUKCYJNY, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, SYMETRIA, STREETWORKER, HULAJDUSZA, POLNIK, HADIS, DOM WIELORODZINNY, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, BAKTERIEMIA, WYRAZ POCHODNY, SZWEDY, ŻART, TAŚMA, OKRĘT FLAGOWY, FUNT GIBRALTARSKI, EDYCJA, RINFORZANDO, PŁAZY BEZOGONOWE, PEPERONI, IMIESŁÓW BIERNY, SCENORYS, DZIESIĄTKA, PEJZAŻYSTKA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, JAWNOGRZESZNIK, KUTER RYBACKI, MIKROKASETA, BINDA, LIST GOŃCZY, PRZEDZIAŁ, SILNIK ELEKTRYCZNY, KRANÓWKA, SKRZYPY, SURF, IZENTROPA, KOPIAŁ, NAWIJACZ, PIANA, FONDUE, PINGWIN MASKOWY, SPOWINOWACONY, POLATUCHY, WYSŁANIEC, MORALIZACJA, PARADOKS, GRA CYLINDRYCZNA, AL SECCO, ZBROJA PEŁNA, PARKIETAŻ PENROSE'A, NIEDOBÓR, POJAZD SZYNOWY, KASETA, JAŚ WĘDROWNICZEK, KUTER UZBROJONY, PUNKT BROCARDA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, ARKA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, STÓŁ, STOPKA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, MIARKOWNIK SPALANIA, ZBIÓRKA, CHOROBA HERSA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, STAUROPIGIA, PRZYPŁYW, KONFESJA, DYSRAFIA, EMBRION, PŁYTA, USŁUGA OBCA, SZCZERBA, DZIENNIK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, CHOROBA DZIEDZICZNA, KUNA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, POKER DOBIERANY, STAN, LOSOWANIE WARSTWOWE, SERCE SPORTOWCA, DEMOBILIZACJA, ADORACJA, LIPA, BAKARAT, AMEBA, PUNKT OKOSTNOWY, MEKSYLETYNA, MANIPULATOR KULKOWY, RÓŻA, REZEDA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, THRILLER, CIEMNA ENERGIA, ASTRONOMETRIA, KALINA, MOTYLEK, TEATR, BUKWICA, PASTEL, KOLOR OCHRONNY, KOLCZATKA, ASTROLOG, ROZGAŁĘŹNIK, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, PŁACA ZASADNICZA, KLIRING, MASZYNA WYCIĄGOWA, SFERA, DRES, RADIOMAGNETOFON, SZTAFAŻ, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, CIĘTOŚĆ, LITERATURA KONSPIRACYJNA, NATURA, DUK WSPANIAŁY, ZŁĄCZE, TEMPERATURA MROZU, RENOMA, WILCZA PASZCZA, TROMBOLIZA, INTERWAŁ, CIEPŁE KRAJE, KOŁACZYK, PATCHWORKOWIEC, RZECZY OSTATECZNE, BAZIA, SZPACHLARZ, CIAŁKO BIAŁAWE, CENOTWÓRCA, PIEPRZ, NIEDOMYKALNOŚĆ, DELFIN, OBRONA WŁASNA, DRAGON, LIŚCIEC, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, POMOC STYPENDIALNA, AMERYKANIZM, INGUSZKA, KRATER, SATELITA, KREDKA, KAMIEŃ, SPŁYWNIK, ODWSZALNIA, EMALIA, BABINIEC, RAJD, MASKA POŚMIERTNA, JĘZYK WEHIKULARNY, WPŁATA, KRATA VICHY, KONSENSUALNOŚĆ, CHUJOWIZNA, POŁOŻENIE, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, DEFERENT, PARCIANKA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, DYNGUS, PROMIENIOWANIE, FRIK, CYPRZYN, OBŁĄKANIEC, NIEWINNOŚĆ, SALOPA, PAPIER BEZDRZEWNY, KAUCZUKOWIEC, NOTABL, SOCZEWKA SCHODKOWA, BEJCA, TOCZYSKO, GABINET, LIŚCIOZWÓJ, BALANSJER, ATRAKTANT, NAMPULA, ANTROPOIDY, FILOLOGIA ROMAŃSKA, CIAŁO ACETONOWE, GÓRY KOPUŁOWE, BARBARZYŃSKOŚĆ, FRAZA, LEADER, ŁASKUN, KOLEJKA METRA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, OSADNIK, STUZŁOTÓWKA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, PYRKONOWIEC, JĘZYK BIAŁORUSKI, PROWENIENCJA, POLER, POSTAĆ BIBLIJNA, MEANDER, ILUZJONIZM, PLAFON, EKRANOPLAN, PLANETA WEWNĘTRZNA, CIĄGI, TROJAN, ANTYNOMIA, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, SYFON, GLUKOMETR, NIESPRAWNOŚĆ, TARTYNKA, TAJNE KOMPLETY, CIASTO, KULTYSTA, STARA WIARA, DEZASEMBLER, BON UWŁASZCZENIOWY, WALENCJA, TAKSON MONOFILETYCZNY, WIĄD RDZENIA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, JEDZENIE, GOŁOGŁOWY, KUPIEC, LAPIS-LAZULI, BIDON, DYLIŻANS, FINISZ, CUKRZYCA BRĄZOWA, PRZEWÓD ODBOJOWY, MARKETINGOWIEC, CHŁOPCZYCA, KULTURA MINOJSKA, SZPADA, SZACHT, ŻYWOTOPIS, DYSK PROTOPLANETARNY, ARTEFAKT, NALEPA, PEPSI, SELEKCJA, DOM KATECHETYCZNY, KONWERSJA, RESZTKA, BUDKA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.630 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TEMPERATURA, W KTÓREJ MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ PROCES SKRAPLANIA GAZU LUB WYBRANEGO SKŁADNIKA MIESZANINY GAZÓW PRZY USTALONYM CIŚNIENIU, A W PRZYPADKU MIESZANINY GAZÓW - RÓWNIEŻ PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
punkt rosy, temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 9 lit.)
temperatura rosy, temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUNKT ROSY
temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 9 lit.).
TEMPERATURA ROSY
temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x