TEMPERATURA, W KTÓREJ MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ PROCES SKRAPLANIA GAZU LUB WYBRANEGO SKŁADNIKA MIESZANINY GAZÓW PRZY USTALONYM CIŚNIENIU, A W PRZYPADKU MIESZANINY GAZÓW - RÓWNIEŻ PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUNKT ROSY to:

temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 9 lit.)TEMPERATURA ROSY to:

temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PUNKT ROSY

PUNKT ROSY to:

temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 9 lit.)PUNKT ROSY to:

punkt w przestrzeni fazowej o określonych wartościach ciśnienia i temperatury, w którym zachodzi równowaga fazy ciekłej i gazowej, co - w przypadku jednoczesnego oddawania ciepła przez układ - prowadzi do natychmiastowego skraplania się gazu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEMPERATURA, W KTÓREJ MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ PROCES SKRAPLANIA GAZU LUB WYBRANEGO SKŁADNIKA MIESZANINY GAZÓW PRZY USTALONYM CIŚNIENIU, A W PRZYPADKU MIESZANINY GAZÓW - RÓWNIEŻ PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.465

TURGOR, STANDARDBRED, PRAWO JOULE'A, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, ODTWÓRCA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, TOLERASTIA, SYNTEZA JĄDROWA, TYP DZIKI, PRZYGODA, DŻINGEL, HIPERTONIA, LOSOWOŚĆ, BIEG PŁASKI, CHLOROHEKSYDYNA, CHOLANGIOGRAFIA, BRZDĄC, PŁACA ZASADNICZA, MODERN, BALANS, DRYF GENETYCZNY, MAGNESIK, ANDANTINO, TABLICA, PISCHINGER, LESŁAW, OSNUJA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, FORMACJA, PRZEŁYKANIE, POSZKODOWANA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, TAGER, KOZOJEBCA, GNIAZDO SIECIOWE, MOTYL, GRZYB, ZŁOTA KLATKA, STRZYKWY, NOTKA, RYNEK WSCHODZĄCY, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PŁOZA, KOMA, GOT, SZCZUR WĘDROWNY, FLAWONOID, POPŁUCZYNA, FUTBOL AMERYKAŃSKI, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, PIEROGI, MARIONETKA, DOSKONALENIE ZAWODOWE, PARTIA ANGIELSKA, BATY, PREFIKS, ZAWIKŁANIE, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, METEORYZM, MALAKOLOGIA, BĘBEN, STAW, GNIAZDO, OSŁONOWOŚĆ, KRĘTARZ DUŻY, WYKRZTUSZANIE, MONOGAMIA, CISTECEFAL, PRAWIDŁO, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, TOLERANCJA, TYP, NOSACZ, KOŹLAREK, ABORTERKA, KAMERA, SUBSTANTYWNOŚĆ, KULTURA AZYLSKA, CZĄSTKA CIĘŻKA, KLATKA PIERSIOWA, KOKILKA, CHARYZMA, SZCZELINA LODOWCOWA, DOJRZEWANIE, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, OCHRONNIK, SERBISTYKA, TON, PUNKT TONIZUJĄCY, TRANSPORTER, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, SZEJK, CHOROBA WENERYCZNA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, SOCJETA, KATON, AMARANT, HUNTER, TECZKA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, POLITYKA SPÓJNOŚCI, RYNNA, BIAŁORUTENISTYKA, SZACHOWNICA PUNNETTA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, DOBROĆ, PROFANATORKA, MUSSET, D, KAPELA, DITHERING, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, REGENERACJA, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, LEW, MANDORLA, ŚWIĘTOKUPCA, NANOFILTRACJA, SACZEK, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, WICEADMIRAŁ, ŁOWCA TALENTÓW, BALSAMOWANIE, MEMORANDUM, POSTERUNEK, GRUNT, SILNIK ELEKTRYCZNY, HASŁO, DUMA, IDIOMATYZM, NIEPODZIELNOŚĆ, CHEDDAR, SZOSZOŃSKI, LODOWIEC DOLINNY, DOBRY ZNAJOMY, TABLICA OGŁOSZENIOWA, CLEARING, UWAGA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, PAŃSTWO UNITARNE, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, SYNTEZA, MECENAS, GEN WĘDRUJĄCY, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, TELEWIZJA REPERTUAROWA, KLAKSON, LEGIA CUDZOZIEMSKA, FILEMONKA, WIRUS POLIO, CHARAKTERYSTYKA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, MUSAN, CZAPKA WĘGIERSKA, ZLEWNIA, TILAKA, WAGA RZYMSKA, FROTTOLA, JON KOMPLEKSOWY, BUSTER, MIŃSZCZANIN, SEKS ANALNY, SOS TATARSKI, KRÓTKI RÓG, DÓŁ, ROZWOLNIENIE, LETARG, OBLEW, SPÓJNIK, ELIPSA, DEZAKTYWACJA, UMOWA SPONSORSKA, LIPA, INFORMATYK, FLOKUŁY, ROTATOR, BRZYDAL, PRZEJAZD, GALERNIK, KRAINA, REWIR, PIONEER, OPPERT, SYLWETA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, FILTR, PŁATNIK, MIASTO STAROŻYTNE, BEJT, KLASER, POMROCZNOŚĆ JASNA, CIELĘCINKA, PULPIT STEROWNICZY, TRZYMAK, PROZODIA, METEOROID, KAPONIERA, KRYSTALOFIZYKA, PRZEGUB, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, ŁAPKA, ANTENA YAGI-UDA, ARCHAISTA, SYRENA ALARMOWA, ESKADRA, KOKSIARZ, KSIĄŻĘ, CZERWONOKRZEW, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, ARGUMENT, POLA ELIZEJSKIE, SPINAKER, JAŁMUŻNIK, FIGÓWKA, PÓŁKRUCHE CIASTO, SPRAWNOŚĆ, ODLEWARKA, MUSZLA, IZBA, STREAMING, WZGÓRZE, BAGPIPE, SZAFUNEK, ROKIETOWATE, PODPINKA, ANALITYCZKA, OTWARCIE RÉTIEGO, SMOŁA DRZEWNA, WYSZUKIWARKA, PUBLIKA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, KALININ, BRONCHOGRAFIA, DOKUMENTALIZM, ZABAWOWICZ, PRAŻNIA, BAJCIK, GRAFIKA, ŚRODEK, MONSTRUM, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, DIPOL ZAŁAMANY, TRAPOWY, FILOZOFIA KRYTYCZNA, PASIERB, ZESKOK, SZATA GRAFICZNA, SYSTEM POZYCYJNY, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, LEBERWURSZT, SZEREG NEPTUNOWY, IRONIA, DYSKRECJA, DZIAŁANIE, CZART, CZERPAK, TECZKA, HAITAŃSKI, ARTYSTA, DAWCA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, SNUTKA GOLIŃSKA, OBSUW, JUSTUNEK, MOHORYCZ, SYSTEM ZARZĄDZANIA, NASTAWIENIE, PEJZAŻYSTKA, PSEUDOPAŁANKOWATE, CYTADELA, KRUŻGANEK, DETAL, DOSTAWCA, ŚLIWA, ZWAŁ, WĘZEŁ WSTĘPUJĄCY, DOŚWIADCZENIE, BIOCHEMIA, KIT, PSZCZOŁA SKALISTA, SUPERNOWE, BEZJĘZYKOWE, DIAGONAL, NAZWA KODOWA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, RYWALIZACJA, SIAD, KUCZBAJA, MASZYNA ŻNIWNA, FATYGANT, STÓŁ, PATYCZAK, REGLAN, ZROBIENIE RUCHU, POLITYKA MIESZKANIOWA, SZYK, PIÓRKO, KOLOROWOŚĆ, ?POEMAT HEROIKOMICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.465 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEMPERATURA, W KTÓREJ MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ PROCES SKRAPLANIA GAZU LUB WYBRANEGO SKŁADNIKA MIESZANINY GAZÓW PRZY USTALONYM CIŚNIENIU, A W PRZYPADKU MIESZANINY GAZÓW - RÓWNIEŻ PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TEMPERATURA, W KTÓREJ MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ PROCES SKRAPLANIA GAZU LUB WYBRANEGO SKŁADNIKA MIESZANINY GAZÓW PRZY USTALONYM CIŚNIENIU, A W PRZYPADKU MIESZANINY GAZÓW - RÓWNIEŻ PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUNKT ROSY temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 9 lit.)
TEMPERATURA ROSY temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUNKT ROSY
temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 9 lit.).
TEMPERATURA ROSY
temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 15 lit.).

Oprócz TEMPERATURA, W KTÓREJ MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ PROCES SKRAPLANIA GAZU LUB WYBRANEGO SKŁADNIKA MIESZANINY GAZÓW PRZY USTALONYM CIŚNIENIU, A W PRZYPADKU MIESZANINY GAZÓW - RÓWNIEŻ PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - TEMPERATURA, W KTÓREJ MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ PROCES SKRAPLANIA GAZU LUB WYBRANEGO SKŁADNIKA MIESZANINY GAZÓW PRZY USTALONYM CIŚNIENIU, A W PRZYPADKU MIESZANINY GAZÓW - RÓWNIEŻ PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

x