Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TEMPERATURA, W KTÓREJ MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ PROCES SKRAPLANIA GAZU LUB WYBRANEGO SKŁADNIKA MIESZANINY GAZÓW PRZY USTALONYM CIŚNIENIU, A W PRZYPADKU MIESZANINY GAZÓW - RÓWNIEŻ PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUNKT ROSY to:

temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 9 lit.)TEMPERATURA ROSY to:

temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PUNKT ROSY

PUNKT ROSY to:

temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 9 lit.)PUNKT ROSY to:

punkt w przestrzeni fazowej o określonych wartościach ciśnienia i temperatury, w którym zachodzi równowaga fazy ciekłej i gazowej, co - w przypadku jednoczesnego oddawania ciepła przez układ - prowadzi do natychmiastowego skraplania się gazu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEMPERATURA, W KTÓREJ MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ PROCES SKRAPLANIA GAZU LUB WYBRANEGO SKŁADNIKA MIESZANINY GAZÓW PRZY USTALONYM CIŚNIENIU, A W PRZYPADKU MIESZANINY GAZÓW - RÓWNIEŻ PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.630

CHAŁUPNICA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PEDIATRIA, WALTER SCOTT, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, DREN, UROZMAICENIE, PATAGOZAUR, PODRZUT, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, PROCES TERMODYNAMICZNY, PODATEK BASENOWY, SZTUCZNA INTELIGENCJA, KONGREGACJA, BALONET, KOŃCÓWKA, EOZYNOCYT, AMARANT, UKONTENTOWANIE, BIAŁY, DOMOFON, HELLEŃSKOŚĆ, KAMBUZ, WSZOŁY, MIKROGRAFIA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, DYMKA, CYKL FIGURALNY, CHOROBA CYWILIZACYJNA, GRABARZ, DOCHÓD NOMINALNY, CUDACTWO, NIĆ, TENDENCJA, MONTAŻYSTA, KRZYWA PROSTOWALNA, BEDŁKA FIOLETOWA, TEST PSYCHOLOGICZNY, RYT, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, PIJAŃSTWO, PUSZKA, OBELGA, STATUS SPOŁECZNY, KRYZYS KATATYMICZNY, LISTA TRANSFEROWA, POWTÓRKA, ZŁOTA KLATKA, POWAGA, AWANS LODOWCA, KLUCZ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, JANSENIZM, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, TRIADA, LONT WOLNOTLĄCY, ZAPUSTY, RANA, UJŚCIE, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, ŚWIĘTÓWKA, MAGAZYN, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, ZOOMETRIA, HOMOSFERA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, DRAPIEŻNIK, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, HAMERNIA, TRANSPOZYCJA, LAUR, IMPERIUM KHMERSKIE, CANTUS FIRMUS, EKSPRES, KOSTKA, ZASTAWKA MITRALNA, AZJATYCKI TYGRYS, MAMUT CESARSKI, FEBRA, ADEPT, PYSZCZEK, BALISTYKA, BĄBELKI, BŁYSK HELOWY, KOLA, KUPRÓWKA, FASOLA, KASZUBSKI, HUN, STACJA, IZBA CHORYCH, GHEE, TOREBKA BOWMANA, NIEDORÓBKA, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, PRYSKAWKA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, TAMPON, KOŹLAK, KONFEDERACJA, MAFIA, MEDYCYNA SPORTOWA, WIDŁY, DZIEŃ REKTORSKI, ENDOCENTRYZM, SKONIA, ŁAWA TORTUR, RAK, SPRAWNOŚĆ, SZCZERBA, MCHY LIŚCIASTE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ACHAJA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, LANE KLUSKI, PARTER OGRODOWY, WIELOETAPOWOŚĆ, SYSTEMIK, KOMUNIA ŚWIĘTA, FILOLOGIA NIEMIECKA, PŁONNIKI, SEKTA, BUCHTA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, PIECHUR, MIECZ SZYBROWY, CHRYSTOFANIA, POŚCIELÓWKA, JARZYNA, INFLACJA PŁACOWA, BODMERIA, SŁODOWNIA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, DOWÓD WPROST, TANGO, TRUKCZASZY, KOZAK, BOM, MĄKA, MAKIJAŻYSTKA, PRZESTAWNIA, KAPITALISTA, AULA, FLAUSZ, GNÓJ, MAKROPOLECENIE, METODA KASOWA, POLE, MŁOCKARZ, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, RENKLODA, WIELKOŚĆ, KUBEK, PODMIOT ZBIOROWY, STACJA NASŁUCHOWA, ZARZUTKA, WĄTEK, SOCJETA, FLUIDYZACJA, REAKCJA, NAJEM, OBSUWA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, ZAKRZTUSZENIE, WĘGLIK SPIEKANY, PRINT, OŚLICA BALAAMA, BATALION WARTOWNICZY, KANAŁ BURZOWY, AURORACERATOPS, KLUCZ GŁÓWNY, AFAZJA AMNESTYCZNA, NAWŁOĆ, MGŁAWICA, ODNIESIENIE, BRINDISI, TARCZA, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, GNIAZDKO, OBRÓT PIENIĘŻNY, EGOCENTRYCZNOŚĆ, JAZDA BEZ TRZYMANKI, TRÓJSTRONNOŚĆ, MOTYL, NIEWAŻNOŚĆ, DIETA CUKRZYCOWA, BALZAK, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, TURBINA GAZOWA, KEYBOARD, STRÓJ HISZPAŃSKI, TABLICA MENDELEJEWA, BUŁGARYSTYKA, PALMA, PRZEWIELEBNOŚĆ, DESZYFRAŻ, FRAKCJA, KAPITUŁA, NIELLO, LAWA TRZEWIOWA, IZBA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, PĘCHERZ, WELON, HÄNDEL, KOOPERANT, ODWAGA, HEMATOLOGIA, METAMERIA, KALIBRACJA, DZIAŁ, RYT, NASYCALNIA, WŚCIK DUPY, PLASTYKA, LITWAK, KONTRABANDA, ODPRAWA, CZYNNIK CHŁODNICZY, GUAWABARA, KARTA KREDYTOWA, REGULARNOŚĆ, PRAKOLCZATKA, URBARIUM, TUSZ, PLAMKA FORDYCE'A, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, EPIGRAF, GORZKA ZGNILIZNA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, JUTRZYNA, FILM NOIR, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, BON REPRYWATYZACYJNY, RAMA, ANKIETOWANA, ACETYLENEK MIEDZI, MIESZKALNOŚĆ, PALATYNKA, STANCA, WYROK PRAWOMOCNY, BÓL DUPY, SAMPLER, DZIADOWINA, NAGANA, ZAPOŻYCZENIE, ODKŁAD, BRUMBY, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, JEZIORO POLODOWCOWE, SWIFT, FERMENTACJA ANAEROBOWA, SZCZOTECZKA, PRAWO JOULE'A, ENTEROBAKTERIA, PUNKT PROGRAMU, CEPISKO, CHIRURGIA ESTETYCZNA, LENIUCH, PALLASYT, MOLESKIN, MASZYNOWNIA, HACJENDA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, WROTKARSTWO FIGUROWE, NALEŚNIK, OZDOBNIK, CIĘGNO KOTWICZNE, NIEDYSKRETNOŚĆ, ZIELONE, IMPLEMENTACJA, NOZOLOGIA, TARNOWIANIN, ŁUPEK HUMUSOWY, TOWARZYSTWO, PROCH BEZPŁOMIENNY, INFORMACJA, KĘDZIERZAWKA, MIMETYZM FORMALNY, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, LEASING FINANSOWY, KOLO, PIEKARNIK, SŁUPOŁAZ, ACETAL, KOLOKACJA, SZTUKA UŻYTKOWA, URODYNAMIKA, LEKCJA, FILEMON BRĄZOWY, CECHOWNIA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, DOSTATEK, STWORZENIE NIEBOŻE, KAMIENNE SŁOŃCE, KASETA, PIEPRZ CZERWONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.630 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TEMPERATURA, W KTÓREJ MOŻE ROZPOCZĄĆ SIĘ PROCES SKRAPLANIA GAZU LUB WYBRANEGO SKŁADNIKA MIESZANINY GAZÓW PRZY USTALONYM CIŚNIENIU, A W PRZYPADKU MIESZANINY GAZÓW - RÓWNIEŻ PRZY OKREŚLONYM SKŁADZIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
punkt rosy, temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 9 lit.)
temperatura rosy, temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUNKT ROSY
temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 9 lit.).
TEMPERATURA ROSY
temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów - również przy określonym składzie (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x