WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA DREWNA LUB METALU PAŁKA UŻYWANA W SPORCIE BASEBALLOWYM DO ODBIJANIA PIŁKI PO RZUCENIU JEJ PRZEZ MIOTACZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIJ BEJSBOLOWY to:

wykonana z jednego kawałka drewna lub metalu pałka używana w sporcie baseballowym do odbijania piłki po rzuceniu jej przez miotacza (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA DREWNA LUB METALU PAŁKA UŻYWANA W SPORCIE BASEBALLOWYM DO ODBIJANIA PIŁKI PO RZUCENIU JEJ PRZEZ MIOTACZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.076

DERP, BETONKA, DRANKA, ŁUSKA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, CUDACZEK, ITALIAŃSKI, STACJA POSTOJOWA, PODANIE, STACJA, AKT PŁCIOWY, KUCHCIK, KNEDLE, METAL, ROGALIK, KARTA WIZYTOWA, ODBITKA, BALDACHIM, TSUNAMI, JAMA USTNA, OGNISKO, BAJADERA, WYDRA, KREPDESZYN, MANIFA, JOSE, CEREBROZYD, OWOC RZEKOMY, ALFRED, PALETA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, REKWIZYCJA, DYKTAT, OGOŃCZA JAPOŃSKA, KARABINEK GALLAGERA, MONOTYPIA, MIÓD SZYTY, AKOMPANIAMENT, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, DOMINIKANIE, KACZKA, KOCIOŁ EWORSYJNY, HULK, ŁATKA, NOS, SERM, ODRĘBNOŚĆ, RAFA, ALEC, CIASTKO, BLISKOŚĆ, DOKUMENT LOKACYJNY, ELEKTROLIT, IDIOSYNKRAZJA, ANSAMBL, STACJA, WARZYWNIK, ŁADUNEK, IDIOMAT, PUSZKARSTWO, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, RELIKT, BEZPROBLEMOWOŚĆ, BŁONICA NOSA, SZMAT, BÓBR ZWYCZAJNY, ŚW. PIOTR, JAŚNIA, MALUNEK, ZNAK, BENIAMINEK, WIZJA LOKALNA, KORMORAN JAPOŃSKI, ALBUM, MONETKA, TABU MILCZENIA, POMURNIK, MESJASZ, ŚLEPA AMUNICJA, CZERPNIA POWIETRZA, WYDAWNICTWO, BILLBOARD, SZAGRYN, EKUMENIA, SZASZŁYK, ALUZJA, DRUT, FOLK METAL, ROZTWÓR WZORCOWY, HENOTEIZM, WARTOŚĆ, MŁOT KAFAROWY, PRZEPAŚĆ, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, MARSZ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PRZEWRÓT, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, SZTUKA ZDOBNICZA, ZARZĄD, CYMELIUM, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, LUTERSTWO, ADORACJA, SCENKA RODZAJOWA, TULEJA, STRUKTURA DRAMATYCZNA, FLAMBIROWANIE, PARK MIEJSKI, KARL, GODET, WIELKI BRAT, CYKL KOMÓRKOWY, GŁOŻYNA, SKAŃSKI, AKINEZJA, OKO, UCHWAŁA NEGATYWNA, ANTYFAN, NEXIA, SENTYMENT, KURONIÓWKA, BERLACZ, POKAL, WCZASY PRACOWNICZE, NARODZINY, WZROK, WYCINANKA, KALINA, ZAPLECZE SANITARNE, PROPORZEC, SUMAK, ORBITA POLARNA, HANZA, PRZEZWISKO, PRZESMYK, ZAWRÓT GŁOWY, ROTA, ALARM, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ŁAŃCUSZEK, OPOŃCZA, KOŃ, PELAGRA, PACHOLĘ, NEBULIZACJA, SOKI, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PANIKA BANKOWA, MAMAŁYGA, TETRAPOD, TRYGON, ULGA PODATKOWA, NIC, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, SEMITA, BISIOR, WERMUT, KARRUKA, KEYBOARD, KAWLATA, MSZA, TRAJEKTORIA, SERIAL TELEWIZYJNY, TRANSURAN, ISKRA ELEKTRYCZNA, AGREGAT POMPOWY, TĘŻNIA, KUCHNIA POLOWA, UZNANIE ADMINISTRACYJNE, KRĄŻENIE OBOCZNE, MARSJAŃSKI, ZIELONI, AGATA, SEJSMOGRAM, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, JEŻ WSCHODNI, HUBA, BOMBA, UKULELE, SZKUTNICTWO, KAPTUR, ANTEPEDIUM, FRANCUSKI, WIELORAK, ZASTOINA, DEATH METAL, GRZYBIARZ, CZYTNIK, LISTWA, FILIGRAN, BALSA, DWUWIERSZ, CZERPAK, BANDOLET, LICZBA PRZESTĘPNA, SĘDZINA, TAU, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, DRESZCZE, HUROŃSKI, KLUCZ, NAPĘD HYDRAULICZNY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KROKANT, LIST OTWARTY, LIFTING, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SEKS ORALNY, KANA, WIELKOŚĆ, AMBASADORKA, KUTNER, ZAGROŻENIE, SZPERACZ, WZÓR CHEMICZNY, SYMULTANA, ROZKŁAD, MRÓWKA FARAONA, SKAŁA ILASTA, HAMULEC, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, BABULINKA, WOJNA, KACZKA CHIŃSKA, FIRMAMENT, KOLCZATKA, MAEWESTKA, DOLNOSASKI, KRWAWNIK, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, SIAD RÓWNOWAŻNY, OBRAZOBURCA, HIPOTEZA, EMPORA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, PAPRYKARZ, TRANSMUTACJA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, INLET, DIAMENT, SIARCZEK, UDERZENIE, PAŁECZKA, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, INFORMACJA GENETYCZNA, BELLADONA, ODPOWIEDŹ, BOSSA NOVA, ODSTĘP, PALIUSZ, SERIA, TEST PŁATKOWY, PLIK GRAFICZNY, ELEW, BORDO, CLERK, PAŁKA WODNA, ZASÓB, MAKROCYTOZA, REZEDA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, DEKLARACJA, KŁAK, PLAKAT, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, OBELGA, ŻWIR, ARCHIWOLTA, MARGINESOWOŚĆ, TEREN ZIELONY, WRAK, LASERUNEK, SKRYPT, POROZUMIENIE, ROZPAD, SYSTEM, OSTRY DYŻUR, TEATR, GEOMETRIA WYKREŚLNA, WIELOETATOWOŚĆ, KONIDIUM, CEBULAK, CYCEK, WIETRZENIE ORGANICZNE, KLONOWANIE, WYTWÓRCA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, BALECIK, AOJDA, JĘZYKI DARDYJSKIE, ZESPOLENIE, GŁOWICA FREZOWA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, TARANOWANIE, ALARM SZALUPOWY, BIFORIUM, CHOROBA RITTERA, ?SZEJK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA DREWNA LUB METALU PAŁKA UŻYWANA W SPORCIE BASEBALLOWYM DO ODBIJANIA PIŁKI PO RZUCENIU JEJ PRZEZ MIOTACZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA DREWNA LUB METALU PAŁKA UŻYWANA W SPORCIE BASEBALLOWYM DO ODBIJANIA PIŁKI PO RZUCENIU JEJ PRZEZ MIOTACZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIJ BEJSBOLOWY wykonana z jednego kawałka drewna lub metalu pałka używana w sporcie baseballowym do odbijania piłki po rzuceniu jej przez miotacza (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIJ BEJSBOLOWY
wykonana z jednego kawałka drewna lub metalu pałka używana w sporcie baseballowym do odbijania piłki po rzuceniu jej przez miotacza (na 13 lit.).

Oprócz WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA DREWNA LUB METALU PAŁKA UŻYWANA W SPORCIE BASEBALLOWYM DO ODBIJANIA PIŁKI PO RZUCENIU JEJ PRZEZ MIOTACZA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA DREWNA LUB METALU PAŁKA UŻYWANA W SPORCIE BASEBALLOWYM DO ODBIJANIA PIŁKI PO RZUCENIU JEJ PRZEZ MIOTACZA. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x