ŚRODKOWA PRZESTRZEŃ WIELONAWOWEJ ŚWIĄTYNI LUB SALI KOLUMNOWEJ, ODDZIELONA RZĘDAMI KOLUMN OD NAW BOCZNYCH; NAWA GŁÓWNA JEST ZWYKLE NAJSZERSZA, STANOWI PODSTAWOWĄ PRZESTRZEŃ ŚWIĄTYNI I PRZEBIEGA WZDŁUŻ NIEJ, WYZNACZAJĄC GŁÓWNĄ OŚ BUDYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAWA GŁÓWNA to:

środkowa przestrzeń wielonawowej świątyni lub sali kolumnowej, oddzielona rzędami kolumn od naw bocznych; nawa główna jest zwykle najszersza, stanowi podstawową przestrzeń świątyni i przebiega wzdłuż niej, wyznaczając główną oś budynku (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚRODKOWA PRZESTRZEŃ WIELONAWOWEJ ŚWIĄTYNI LUB SALI KOLUMNOWEJ, ODDZIELONA RZĘDAMI KOLUMN OD NAW BOCZNYCH; NAWA GŁÓWNA JEST ZWYKLE NAJSZERSZA, STANOWI PODSTAWOWĄ PRZESTRZEŃ ŚWIĄTYNI I PRZEBIEGA WZDŁUŻ NIEJ, WYZNACZAJĄC GŁÓWNĄ OŚ BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.385

MANDAT, OBRĘCZ, BUŹKA, OMEN, SKLEP, WYCHODŹSTWO, DOMINANTA, ŻART, ŻEGLUGA, RODZINA ZASTĘPCZA, STATEK, HALOGENOALKAN, WARUNEK LOKALOWY, HUBA, TON, FORMA DWULINIOWA, CHLOROHEKSYDYNA, OSA DACHOWA, KĘPKA, SKRZYNIA OGNIOWA, KOCHAŚ, LOGOGRAM, ZAJĄKNIĘCIE, REDAKTOR TECHNICZNY, BELKOWANIE, WAŁ, TABLETKA, OSTRY KURS, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, LIMNIGRAF, ASYSTA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, HIPSOMETRIA, SREBRZENIE, PODMALÓWKA, PODSADNIK KULISTY, KAMPYLOGNATOID, RUMUN, KARBONATYT, ZADOŚĆUCZYNIENIE, KARMNIK, KACZKA DZIENNIKARSKA, WYRAŻENIE, NIL, SZTUCZNY LÓD, POLITYKA DYSKONTOWA, SADYSTYCZNOŚĆ, ŁONO, PROTETYKA, BIAŁA ŚMIERĆ, GORĄCZKA DUM-DUM, SMARKATA, EKRANOPLAN, OCHRONNIK, TREND BOCZNY, POSTAWA, BAZYLIKA, DIZAJN, FETA, PRZEWIJAK, ŁEBEK, SZKŁO ORGANICZNE, WIELOKĄT, BROŃ WODOROWA, ZARZUT, LAMPA BENZYNOWA, SEZONOWIEC, BIEG, HOKEJ, KANIBAL, BLOKHAUZ, ANITA, RYSUNKI, RAK RZECZNY, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, OBRUS, DANA, WARZONKA, NIECKA ARTEZYJSKA, TRANSGRESJA, DYMKA, ELEMENT, GROCH CUKROWY, ROZROST, CHESTER, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, PRZECHÓW, NASKALNIK, NOSOWOŚĆ, NERD, SIŁA PŁYWOWA, CZOŁO, PLAZMA, RUDA, OPIESZAŁOŚĆ, CYNK, ZASIŁEK PORODOWY, BOGACTWO, BEZAN, AKORD NONOWY, KIWI, ZWROT, PIŁKA MECZOWA, DRWALKA, DUPLIKACJA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, WOLNOAMERYKANKA, WYJĄTEK, JEDNOSTRONNOŚĆ, BYDLAK, DZIELNICA HISTORYCZNA, HRABINI, KARRUKA, SZEREG ROZBIEŻNY, NARZECZONY, OBUSTRONNOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, EKSPLOATATOR, EREKCJA, SEKTA, ANONEK, WIEŃCE, UTRILLO, ZAKRYSTIA, KB, PRZECIWNOŚĆ, SUMA WEKSLOWA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, MROŻONKA, SINFONIA, KURANT, TREPANG KRÓLEWSKI, SILNIK OBCOWZBUDNY, CYWIL, MONARCHIA PATRYMONIALNA, BARWY, STANOWISKO, KASOWNIK, MARSZ, ABSOLUTYZM, BZYGI, SKÓROSKRZYDŁE, NIECZUŁOŚĆ, PIŁA, WĄŻ, PARTNERKA, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, KOLONISTA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, CZĄSTECZKA, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, PANICHIDIA, ODWACH, PALINGENEZA, ROŻEN, SZTABSOFICER, NORMATYWISTA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, PARTYCYPACJA, WYROSTEK RZĘSKOWY, REWOLUCJONISTA, BODZIEC, PODEJŹRZON MARUNOWY, SOŁTYSOSTWO, KIŚCIEŃ, CYTADELA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ANEKS, LISTWA, POR, ŻABKA, UKŁAD URBANISTYCZNY, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, GARIBALDKA, HALO, ZIARNO, CIĄGOTY, GEEK, SOLANKA, HALUCYNACJA, HRABINI, WOLUTA, AGREGATOR TREŚCI, LAMA, GRZBIET, SUPPORT, INDEKSACJA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, JAZ, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, JASKÓŁKA, ESPRINGOLA, MIEDZIANE CZOŁO, PRAWO OBYWATELSKIE, PIRAMIDKA, PTASZNIK GOLIAT, MIELIZNA, EKS-KOMUNISTKA, KULTYSTA, EKSTREMOFIL, FLUAV, ŁUSZCZYK INDYGOWY, HALOGENEK, NIEDOSTĘPNOŚĆ, FAJA, BUKIET, DIAKONIA, OLEFINA, OLIWKOWATE, EKSPERT, ODWAR, GAMA, GŁOWIENKA, PUSTY DŹWIĘK, ABOLICJONISTA, DZIESIĄTY, ODTWÓRCA, BUJANIE, UBOGI, WYCHODZTWO, SYMETRIA FIGURY, WITAMINA B6, DZIEŁO OTWARTE, PANŚWINIZM, DALEKOPIS, SZARA MYSZ, WIMANA, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, PIERNIK, SAKPALTO, WIAROŁOMSTWO, ODRUCH, GARDENIA, OKULARY, IRANIZACJA, ALGORYTM ITERACYJNY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, OKRES PÓŁTRWANIA, BUDOWLA OBRONNA, ZAGRYWKA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, LATARNIOWIEC, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, MATRYCA STRUKTURALNA, MATOWOŚĆ, MARGINESOWOŚĆ, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, NIENOWOCZESNOŚĆ, DZIAŁOWIEC, SAMOSTRZAŁ, MASER GAZOWY, BŁĘDNIK KOSTNY, PARA, WYCHÓD, PAPILOTEK, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, KOZOJEBCA, BAŁAMUTNICA, UNCJA, FESTON, GNAT, ODCIEK, SEKSISTOWSKOŚĆ, NACIĄG, WYRAŻENIE, ADMIRACJA, TRUP, KOLOKACJA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, BALDACHIM, ROZDZIAŁEK, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, VIBRATO, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, PARABOLA SZEŚCIENNA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, WIECHEĆ, BRATEK, GORZKOŚĆ, BRODAWKA, WPRAWKA, ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA, KORYTARZ, PŁASZCZKA NAGA, RACJA, RYT, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, RATOWNIK MEDYCZNY, ŁAPACZ, OFENSYWA, SPIKER, KONEW, USŁUGODAWCA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, SKOPEK, PODLEW, POPARZENIE, ?REMIKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.385 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚRODKOWA PRZESTRZEŃ WIELONAWOWEJ ŚWIĄTYNI LUB SALI KOLUMNOWEJ, ODDZIELONA RZĘDAMI KOLUMN OD NAW BOCZNYCH; NAWA GŁÓWNA JEST ZWYKLE NAJSZERSZA, STANOWI PODSTAWOWĄ PRZESTRZEŃ ŚWIĄTYNI I PRZEBIEGA WZDŁUŻ NIEJ, WYZNACZAJĄC GŁÓWNĄ OŚ BUDYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚRODKOWA PRZESTRZEŃ WIELONAWOWEJ ŚWIĄTYNI LUB SALI KOLUMNOWEJ, ODDZIELONA RZĘDAMI KOLUMN OD NAW BOCZNYCH; NAWA GŁÓWNA JEST ZWYKLE NAJSZERSZA, STANOWI PODSTAWOWĄ PRZESTRZEŃ ŚWIĄTYNI I PRZEBIEGA WZDŁUŻ NIEJ, WYZNACZAJĄC GŁÓWNĄ OŚ BUDYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAWA GŁÓWNA środkowa przestrzeń wielonawowej świątyni lub sali kolumnowej, oddzielona rzędami kolumn od naw bocznych; nawa główna jest zwykle najszersza, stanowi podstawową przestrzeń świątyni i przebiega wzdłuż niej, wyznaczając główną oś budynku (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAWA GŁÓWNA
środkowa przestrzeń wielonawowej świątyni lub sali kolumnowej, oddzielona rzędami kolumn od naw bocznych; nawa główna jest zwykle najszersza, stanowi podstawową przestrzeń świątyni i przebiega wzdłuż niej, wyznaczając główną oś budynku (na 10 lit.).

Oprócz ŚRODKOWA PRZESTRZEŃ WIELONAWOWEJ ŚWIĄTYNI LUB SALI KOLUMNOWEJ, ODDZIELONA RZĘDAMI KOLUMN OD NAW BOCZNYCH; NAWA GŁÓWNA JEST ZWYKLE NAJSZERSZA, STANOWI PODSTAWOWĄ PRZESTRZEŃ ŚWIĄTYNI I PRZEBIEGA WZDŁUŻ NIEJ, WYZNACZAJĄC GŁÓWNĄ OŚ BUDYNKU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ŚRODKOWA PRZESTRZEŃ WIELONAWOWEJ ŚWIĄTYNI LUB SALI KOLUMNOWEJ, ODDZIELONA RZĘDAMI KOLUMN OD NAW BOCZNYCH; NAWA GŁÓWNA JEST ZWYKLE NAJSZERSZA, STANOWI PODSTAWOWĄ PRZESTRZEŃ ŚWIĄTYNI I PRZEBIEGA WZDŁUŻ NIEJ, WYZNACZAJĄC GŁÓWNĄ OŚ BUDYNKU. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x