WŁAŚCIWOŚĆ POLEGAJĄCA NA WYWOŁYWANIU CHORÓB LUB ZABURZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATOGENICZNOŚĆ to:

właściwość polegająca na wywoływaniu chorób lub zaburzeń (na 14 lit.)PATOGENNOŚĆ to:

właściwość polegająca na wywoływaniu chorób lub zaburzeń (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ POLEGAJĄCA NA WYWOŁYWANIU CHORÓB LUB ZABURZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.756

PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, MAŹNICA, ANTENA KIERUNKOWA, LEŃ, ZAKUP, MOŻLIWOŚĆ, KASZYCA, MATURZYSTA, OGNIWO SREBROWE, NOC KAIRU, DYWERGENCJA, MERZYK GROBLOWY, OBŁĄKANIEC, SŁODKA BUŁKA, ALBINOS, SEKSUOLOGIA, PLURALIZM, KRA LODOWCOWA, WINIETA, ANNA, LUK, MÓL BOROWICZAK, ŚWIECOWANIE USZU, ANGARIA, UNIWERSAŁ, ŁOTOK, EFEKT, KURZA ŚLEPOTA, SOCZEWKA, SER, ELEWATOR ZBOŻOWY, SPIĘCIE, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA, KĄPIEL NASIADOWA, TERMOS BUFETOWY, MYSZ, ŚCIĘCIE, ODKOS, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, HRABINA, POLE, ZASUWA, RING, JĘZYK KAUKASKI, LISTWA, WYLICZANKA, REKOMENDACJA, DZIAŁ WÓD, KRYTERIUM STEROWANIA, ABERRACJA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, PŁUCZKA, OSPA, WYZWISKO, WĘZEŁ GORDYJSKI, NUKLEOZYD, KONWENT, KOLOKWIUM, UCHWYT, UNIZM, GAJA, GULASZ IRLANDZKI, LIBERALIZACJA, PRZEPRÓCHA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, SPIEK, FOTEL OBROTOWY, WYWROTKA, RELACJA, PYSZCZEK, OFICERKI, OPLOT, KAPUŚCIANA GŁOWA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, HAZARD, PODOBIZNA, PRZYKRYWKA, SKONTRUM, SPÓJNIK, OŁTARZYK, BODARZ, STROIK, ŚCIANA, OSTOJA, SZCZĘKOWIEC, KAROWNIK, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, GAJ, LISTEK, ALGEBRA LIEGO, GAJA, WODNIAK, PŁAWINA, WSPÓŁŻYCIE, ANALIZA, GLIPTYKA, NIESTOSOWNOŚĆ, DROBNICA, NAWÓJ, TENIS STOŁOWY, APARAT, STRATEGIA, ŁUG, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, POPARZENIE, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, GÓRA, SALADA, CYWIL, RERANIE, PIERÓG, ABORCJA, BIURO PARLAMENTARNE, MÓR, KROSOWNICA WIZYJNA, KSYLOFAGIA, DZIENNIK URZĘDOWY, PLAFON, ŁAPANIE, RAKSOLOTY, GRUPA WAROWNA, CHOROBA, DIADOCHIA, PRZEZIERNOŚĆ, ROSOŁEK, CZĘBOREK, REMONT BIEŻĄCY, KONWERTOR, JERSEY, WEŁNIAK, PLEBEJUSZ, TEŚCIK, PREDYKCJA, CZWÓRKA, KAPSUŁA POWROTNA, RYTUAŁ, ZŁOTA KLATKA, IDIOSYNKRAZJA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, ZARODEK, GŁOWA KOŚCIOŁA, JEZIORO POLODOWCOWE, PRĘDKOŚĆ, LAWATERZ, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, ABSOLUTYZACJA, KOK, MEGAFON, KIŚCIEŃ, QUADCOPTER, ZACHŁYST, DYSK KOMPAKTOWY, ANTEPEDIUM, ZWORKA, DUKLA, ORTALION, DORYFOROS, OPASKA, NASTAWA OŁTARZOWA, OPARY, ZATOR PŁUCNY, AUDYT, LEGENDA, MEMBRANA, NEFROSTOMIA, UKRAIŃSKOŚĆ, SIEROCTWO SPOŁECZNE, AFERA, ŚLIWKA, SZEWRON, MARATON, AMULET, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, HERMA, TRANSPOZYCJA, TARLATAN, WYSZUKIWARKA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, KERO, PRZESTRZEŃ, PSYCHIATRIA KULTUROWA, PORĘBA, FATALIZM, LAJKRA, DZIESIĄTKA, KURS, JĘZOR LODOWCOWY, PRODUKT TRADYCYJNY, KAZBA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, JEDNOPŁAT, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, OBRAZ, PALETA, DROŻNOŚĆ, CHAOS, PRZESTĘPNOŚĆ, MANIAK, POZYCJA TESTOWA, BRAMA TRIUMFALNA, BĘBEN, RAKIETKA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, NOK, CYRK, TWIST, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, KILOMETR NA GODZINĘ, KONTEKST, MARA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, BISIOR, BIFORIUM, OTORYNOLARYNGOLOGIA, OBIEG, SET, ANETA, SZUM, FIGA, TUŁÓW, HAK, STATEK KORSARSKI, PRZEPOJKA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, JUDASZOWIEC, PSEUDOMORFIZM, GLUKOMETR, KOŁOWRÓT, FTYZJATRIA, ŁOPATA, ROZMIAR, STOPKA, STRZAŁECZKA, UNDERGROUND, ZWARCIE, MANIPULATOR, TYRANIA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, KAWAŁ, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, MGŁA, ULTRAMARYNA, WSKAZÓWKA, PARKA, OBAWA, KWASZONKA, EDAMMER, GŁÓWKA, DODATEK RODZINNY, MUZYKA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, SKRZYNIEC, JOAN, KOŁOWROTEK, AUTOBUS SZYNOWY, PRZESMYK, PCHACZ, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, NIELLO, SĘDZIA, SUWAK, BENEFICJENT, CROSS, DERMOKOSMETYK, KONSULTANT, UROBEK, SIECIÓWKA, PRIMADONNA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, UKŁAD ADAPTACYJNY, ALKIERZ, WESTFALKA, POŚWIST, OBOWIĄZEK SZKOLNY, WIKARYZM EKOLOGICZNY, PISTACJA, ZWŁÓKNIENIE, KASTRAT, FALA, MISIO, OCIEKACZ, PRACOWNIK NAUKOWY, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, WSPÓŁKATEDRA, ROGAINING, ESENCJA, KASOWNIK, WYGŁAD TEKTONICZNY, KURZA STOPKA, PANORA, FESTON, SZPETOTA, KUPON, ROZPADLINA, OBROŻA, STRONA TYTUŁOWA, KAZACZOK, ?DOPING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.756 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ POLEGAJĄCA NA WYWOŁYWANIU CHORÓB LUB ZABURZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ POLEGAJĄCA NA WYWOŁYWANIU CHORÓB LUB ZABURZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATOGENICZNOŚĆ właściwość polegająca na wywoływaniu chorób lub zaburzeń (na 14 lit.)
PATOGENNOŚĆ właściwość polegająca na wywoływaniu chorób lub zaburzeń (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATOGENICZNOŚĆ
właściwość polegająca na wywoływaniu chorób lub zaburzeń (na 14 lit.).
PATOGENNOŚĆ
właściwość polegająca na wywoływaniu chorób lub zaburzeń (na 11 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ POLEGAJĄCA NA WYWOŁYWANIU CHORÓB LUB ZABURZEŃ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ POLEGAJĄCA NA WYWOŁYWANIU CHORÓB LUB ZABURZEŃ. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x