PROCES, W KTÓRYM INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W GENIE ZOSTAJE ODCZYTANA I PRZEPISANA NA JEGO PRODUKTY, KTÓRE SĄ BIAŁKAMI LUB RÓŻNYMI FORMAMI RNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSPRESJA GENU to:

proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES, W KTÓRYM INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W GENIE ZOSTAJE ODCZYTANA I PRZEPISANA NA JEGO PRODUKTY, KTÓRE SĄ BIAŁKAMI LUB RÓŻNYMI FORMAMI RNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.666

INWAZJA, SZARADA, WERBENA, DOTHRACKI, KAPELUSZ, BRZOSKWINIA, BULLA, BŁYSK, MALTA, GRANAT, ORBITAL, KLISZA, MORWIN, DOM, PIĘCIORNIK NISKI, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, BENEFICJENT, PRZEPIS KOŃCOWY, OLEJ PALMOWY, PRZYBLIŻENIE, KLATCHIAŃSKI, CIAŁO SZARE, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, PÓŁSIOSTRA, MAGIERKA, WYWŁASZCZENIE, GLORIA, SILNIK GAZOWY, ABERRACJA, PASEK, PACHOLĘ, BRYKLA, ZAKŁAD HANDICAP, PAS DROGOWY, NIHILIZM, FILTR BARWNY, PALIA, DWUNASTKA, DEBIUT PÓŁOTWARTY, WILAMOWSKI, AKSAMITKA, MEMBRANA, KOŁNIERZ, PORT MACIERZYSTY, KOD, BERMUDY, WELWET, WAFEL, GEOGRAFIA ROŚLIN, KURS, MIETLORZ, EKSPERIENCJA, BRANŻA, LINIA ABSORPCYJNA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, ŚMIERDZIUCH, KLEJ, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, DYMINUCJA CHROMATYNY, SILNIK UNIWERSALNY, MAPA POZNAWCZA, KORNICKI, BALZAK, BEZCIELESNOŚĆ, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, CHARAKTERYSTYKA, SZYFON, DYMISJA, PONAGLENIE, STACJA POSTOJOWA, PRZEWOŹNIK, KOMORA NABOJOWA, KRUSZNICA, MINA MORSKA, JABŁKO, ŻAKARD, ZGŁAD, SZYFON, BOROWIK, JĘZYK KIPCZACKI, WYBRYK NATURY, SZTYFT, PIWO, NAZWA ZWYCZAJOWA, PLINTA, PODSEKTOR, PODATEK DOCHODOWY, FONOGRAM, ZESPÓŁ, KOSMITA, CIEŃ, KONSERWA, SIORKA, MIZUNA, KOMIZM, NIEUMARŁY, ENDOPROTEZA, BIFORIUM, PARK MIEJSKI, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, PRZEGRYZKA, FANTOM, CLERK, ŁUK ELEKTRYCZNY, ROZJAZD, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, GRODŹ, SILNIK KWADRATOWY, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, SOLANKA, IRYZACJA, HULL, GOŚĆ, OCIEKACZ, ZJAWISKO KERRA, MATRYCA LOGICZNA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, PALMA, SARNA, FERETRON, ROŚLINA ZARODNIKOWA, BETON, PODWOIK, PUNKT KULMINACYJNY, ANTEOZAUR, GLIKOGENOZA TYPU V, RÓŻOWA LANDRYNKA, PIEZOMETR, PRZEKLĘTNIK, WELIN, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ZWAŁY, MIEJSCE STOJĄCE, JĘZYK POZYCYJNY, OZNAKA, ŻYDOWSKI PROCENT, FILAMENT, OLIWA, STRONA WWW, PORZĄDEK PRAWNY, KONEWKA, NOWICJAT, KRATKA, AKT, IMPOSTACJA, PŁÓCIENNICA, KOMORA CIŚNIENIOWA, NAPÓJ WINOPODOBNY, ODPOWIEDZIALNY, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, BEZGŁOWOŚĆ, DOUBLE DUTCH, NIĆ, KOMPRES, NAGIEL, PETRYFIKACJA, PAPAD, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, EDUKATOR, GIRLANDA, ROZPAD, LEKCJA, BREW, YURI, PAMPUCH, WYRĘBA, KAPAR, FLASZOWIEC, OPINIOTWÓRCA, PAROSTATEK, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, LIBELA, ZGAGA, OSTATNIE POŻEGNANIE, KORDYLINA, BUT NARCIARSKI, ELASTOMER, POJAZD SZYNOWY, EKSPRES KOLBOWY, MIKROGRAFIA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KOMÓRECZKA, OSKARŻENIE PUBLICZNE, GALARETA, WIDMO SYGNAŁU, REWERS, ANTHEM TRANCE, PIEC, SĘK OTWARTY, SER PODPUSZCZKOWY, POCIĄG POSPIESZNY, PROTEKCJONIZM, FRASZKA, LAMINAT, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, BRUK, ODSZCZEPIENIEC, POZEW, GLIKOZYD FENOLOWY, ELEMENT GRZEJNY, KUR, RATOWNIK MEDYCZNY, REGULATOR KWASOWOŚCI, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, CZAJNICZEK, ZEBROID, BAGGALA, BEM, NAŁÓG, MAŚLANKA, INKUBATOR, TABOR, OSTRY BRZUCH, DRAJREP, ŻUŻLOBETON, ORZECHÓWKA, KRATER PASOŻYTNICZY, PASIERB, GOBELIN, CHRZEST, BLOKADA EKONOMICZNA, CYNK, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, FILOLOGIA KLASYCZNA, STROIK, AKCENCIK, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, FATALIZM, KANU, EDYKUŁ, FRONTALE, DELIKATNOŚĆ, NAZWA PATRONIMICZNA, CYLINDER, RYNKA, SZLUFKA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, ROM, CELOZJA, ŚNIEŻNIK, TULEJA, ABANDON, DODATEK KOMPENSACYJNY, REPRESOR, GAMBIT GOŃCA, LICZARKA, KUFF, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, LINIA MONTAŻOWA, SORPCJA, CEMENT, LOT, WALKA, STOŁÓWKA, KLERK, OTWARTOŚĆ, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, PÓŁNOC, LAUDATOR, METAFRAZA, OWOCOSTAN PESTKOWCOWY, KULA, MIŁOŚĆ, BAŁYK, SZKOŁA WYŻSZA, RACJONALIZM, CENTRUM KONFERENCYJNE, WEDETA, ANALIZA WARIANCYJNA, FITOCYD, BOCZNICA, ZIELE, LAMPAS, KAJZER, EMENTALER, KIJ BEJSBOLOWY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, OŁTARZYK, SMILEY, PIERWSZOŚĆ, OGNIWO KOROZYJNE, PROFIL, EMPIREUM, USZAK, SEKS ORALNY, AGREGATOR TREŚCI, SYNGIEL, PORZĄDEK, KAWALKATA, ALBUMIK, WYDAWNICTWO SERYJNE, STOPKA, PRAŻONKA, DZWONNICA, KLIENT, RACJA, SUPERRAKIETA, PŁYWACZEK, ?PRZEDSZKOLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.666 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES, W KTÓRYM INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W GENIE ZOSTAJE ODCZYTANA I PRZEPISANA NA JEGO PRODUKTY, KTÓRE SĄ BIAŁKAMI LUB RÓŻNYMI FORMAMI RNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES, W KTÓRYM INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W GENIE ZOSTAJE ODCZYTANA I PRZEPISANA NA JEGO PRODUKTY, KTÓRE SĄ BIAŁKAMI LUB RÓŻNYMI FORMAMI RNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSPRESJA GENU proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSPRESJA GENU
proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA (na 13 lit.).

Oprócz PROCES, W KTÓRYM INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W GENIE ZOSTAJE ODCZYTANA I PRZEPISANA NA JEGO PRODUKTY, KTÓRE SĄ BIAŁKAMI LUB RÓŻNYMI FORMAMI RNA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - PROCES, W KTÓRYM INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W GENIE ZOSTAJE ODCZYTANA I PRZEPISANA NA JEGO PRODUKTY, KTÓRE SĄ BIAŁKAMI LUB RÓŻNYMI FORMAMI RNA. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x