WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONA PORA, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS to:

wyodrębniony okres, określona pora, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZAS

CZAS to:

nieprzerwany ciąg następujących po sobie wydarzeń (na 4 lit.)CZAS to:

sposób określania, wyznaczania i mierzenia czasu, chronologicznego uszeregowania zdarzeń (na 4 lit.)CZAS to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 4 lit.)CZAS to:

chwila, moment, pora (na 4 lit.)CZAS to:

(często) PLUR. okres w dziejach (na 4 lit.)CZAS to:

wolne chwile, często kiedy nie ma się zaplanowanych innych zajęć, czas do dyspozycji, czas jako własność człowieka (na 4 lit.)CZAS to:

bieżący odczyt wskazań czasomierza (na 4 lit.)CZAS to:

warunki atmosferyczne, pogoda (na 4 lit.)CZAS to:

nieustannie płynie (na 4 lit.)CZAS to:

nie staje, a ucieka (na 4 lit.)CZAS to:

odmierza go zegar (na 4 lit.)CZAS to:

pora, termin (na 4 lit.)CZAS to:

mierzony przez zegar (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONA PORA, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.685

GANOIDY KOSTNE, TRZYDZIESTKA, BIEG JAŁOWY, THRILLER, KAMIZELKA KULOODPORNA, MUR, PAZUR, CUDACZEK, CIĘŻKIE DZIAŁA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, CZARCIE NASIENIE, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, NADAWCA PUBLICZNY, WSPANIAŁOŚĆ, REPERTUAR, WOJSKA INŻYNIERYJNE, WOŁOSKI, GRA LOGICZNA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, KLASA, NIMFA, OBSUW, WAFELEK, FALA BALISTYCZNA, IKONOGRAFIA, OBSESYJNOŚĆ, PAŁĄCZEK, FOTOALBUM, DRUŻYNA SPORTOWA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, ZAKURZENIE, RAMDYSK, HYDROFIL, MARCELIN, IMITACJA, MRÓWNIK, PIONIERSKOŚĆ, STATEK, EKSPRES, MAKIAWELISTA, ELEW, NADWYŻKA KONSUMENTA, SZCZYTNICA, WYSTĘP, KARATEKA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, BRZDĄC, MUSZLA KLOZETOWA, FUNKCJA OKRESOWA, NAPOMNIENIE, SOCJOLOGIA RADYKALNA, KOZAK, STYL, WĘGLOWODAN, ATRYBUCJA STABILNA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ZAJĘCZA WARGA, AGROWŁÓKNINA, NONET, RURA, ADHD, ZACHŁYST, BOHEMISTYKA, FARMAKOEKONOMIKA, PRZEKRASKA, WYBORY PROPORCJONALNE, RELIKWIA, MASŁO CZOSNKOWE, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, DOBYTEK, REGULATOR POGODOWY, OCZKO W GŁOWIE, PERSZERON, KARPLE, INFLACJA PŁACOWA, AMBULATORIUM, TURANIEC, PUŁAPKA OFSAJDOWA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, MCV, TEŚCIK, PISMO DEMOTYCZNE, KOMA, ZBIOROWISKO, GALA OPEROWA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, ŁUK, PREFIKS, AWIZO, ZAPARZACZKA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, BIEG PŁASKI, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, DYFUZJONIZM, MASKA, SIŁY, FIRMAMENT, LINIA BRZEGOWA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PUBLIKATOR, WYSYP, POCHWIAK OKAZAŁY, GRA RÓŻNICZKOWA, ALTERNATA, SASZETKA, NIEUŻYWALNOŚĆ, PALEOKLIMATOLOG, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, CIELĘCINKA, WIDMO OPTYCZNE, MIODOJAD, SŁUGA BOŻA, KOŁO, HIEROFANT, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, WERSJA STABILNA, WICEHRABIA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, EMOTIKON, JELEŃ DAVIDA, EKONOMIA ROZWOJU, ŻYWOŚĆ, REMIZA, KARAFINKA, KONTRAKT MENADŻERSKI, MIĘSOŻERSTWO, MATURKA, CLERK, BRANIE ROZWODU, AZYTROMYCYNA, MASZYNA TŁOKOWA, MĄKA PSZENNA, LEŻNIK, KOMEDIALNIA, KOLOR OCHRONNY, GERMAŃSKOŚĆ, RÓJ METEORÓW, EDUKATOR, KODON NONSENSOWNY, PANKREATYNA, AMINOKWAS BIOGENNY, MONIZM, WODOCIĄGOWNIA, INKORPORACJA, NIEODPORNOŚĆ, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, WYŚCIGI KONNE, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, TEUTON, FONDUE SEROWE, PRZYCZYNKARZ, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, SZORY, ZRĄB TEKTONICZNY, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, SATELITA, KRÓLEWICZĄTKO, FASETKA, MASA RELATYWISTYCZNA, WIĄZADŁO, PILOT, KREDKA ŚWIECOWA, ORANŻADA, GIGANT, NIEDOSTĘPNOŚĆ, HIPOTEZA, TRYTON, GÓRNICTWO WĘGLOWE, WRZUTA, ŻYWIZNA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, DIVA, PUŁK, OPŁATA RYCZAŁTOWA, JACK, SULFOTLENEK, FAŁD GŁOSOWY, ALBARELLO, KRĘGOSŁUP, HALIT, MARAN, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, NAPALENIEC, KOPROFIL, PUSTAK ŚCIENNY, MICHAŁ, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, CHODNIKOWIEC, KOSZT INWESTYCYJNY, MODEL, ALFABET MORSE'A, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, KOCIOŁ, PYCHOTKA, BAZA, NOŚNIK, PŁASTUGA, DECYMA, ZAKRES REAKCJI, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KOSMONAUTA, STYLO, KRÓL, TĘPAK, KLISZA, SROKOSZ, POLIANDRIA, DEMOKRACJA, UNIWERSYTUTKA, BUFONADA, SPAMIK, INNA PARA KALOSZY, PIÓRO, BROKER, NADLOTKA, PRZEDŁUŻACZ, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, LEGISLATYWA, FILTR BARWNY, LOT GODOWY, KASA ZAPOMOGOWA, ZBRODNIARZ WOJENNY, KOŁYSANIE, REKOLEKCJE, WSPINACZKA SPORTOWA, KUGLARSTWO, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, STÓŁ, STAN, ŁADOWNICA, CZTERNASTKA, MEBLOWÓZ, ZASKARŻENIE, RESTRYKCJA, BOCIANIEC, GRZYBNIA, LEW SALONOWY, ŁADOWACZ, FRANCA, BUŁKA Z MASŁEM, MIESIĄC SMOCZY, PASZTECIK, BRUSTASZA, PRAWO FIZYKI, WIDEOMAN, DZIEŻA, KAKAO, ZHAFTOWANIE SIĘ, WAPORYZACJA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, CHOROBA SOMATYCZNA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, FINITYZM, GEORGE, SKAŁA, SŁOBODA, SULFON, FAETON, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, BRUKSELA, LOGIKA ZDAŃ, LEON, ORŁORYB, PRAWO PUBLICZNE, ADHEZJA, FIRCYK, ZMAGANIA, KASZANA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, PARAGENEZA, DIABEŁ WCIELONY, BATERIA GALWANICZNA, BLOK, HEKSAPTYK, ZMOWA, DYSOCJANT, SZTANGA, WARKOCZ, PAN, KULTURA PIEŃKOWSKA, TERAPENA, RINFORZANDO, CIEMNOTA, ABRAZJA, PROMENADA, CYFOMANDRA, POSTERUNEK, MULTIKULTURALIZM, LINGWISTYKA STOSOWANA, ŚWIDER, PANŚWINIZM, GAD, STOMATOLOG, JĘZYKI BANTU, GRAF PODSTAWOWY, PREZENT, ?ŁZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.685 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONA PORA, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONA PORA, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAS wyodrębniony okres, określona pora, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS
wyodrębniony okres, określona pora, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane (na 4 lit.).

Oprócz WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONA PORA, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - WYODRĘBNIONY OKRES, OKREŚLONA PORA, KIEDY COŚ SIĘ DZIEJE LUB COŚ JEST WYKONYWANE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast