Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA ROZTWORU, KTÓREGO PH JEST NIŻSZE NIŻ 7

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWASOTA to:

cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 7 lit.)KWASOWOŚĆ to:

cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 9 lit.)KWAŚNOŚĆ to:

cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA ROZTWORU, KTÓREGO PH JEST NIŻSZE NIŻ 7". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.016

TORPEDA CIĘŻKA, ZWIERCIADŁO, BÓL, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, ROZWAŻNOŚĆ, DUX, DETERMINIZM, KROWIAK, FASOLA ZŁOTA, DZIELNA, BĄCZEK, MISJOLOGIA, MAKROELEMENT CZŁOWIEKA, CIOS SIERPOWY, ROMBOEDR, WODY TERYTORIALNE, BONANZA, OBOJĘTNOŚĆ, NEWRALGICZNOŚĆ, WYBUCHOWA ATMOSFERA, UNDEAD, ABSORBANCJA, SIEROTA NATURALNA, TRAGIKA, MALOWNICZOŚĆ, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, NIEPRAWOŚĆ, BOGATY, BIEG ALPEJSKI, NIUŃKA, REGRESJA, TURYSTYKA KONNA, ŻURAW, UNIŻONOŚĆ, PRZYCZYNEK, GORĄCZKA, KOCANKA WŁOCHATA, KANDYZ, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, KARCIANE DOMINO, PIERWSZY, NIETAKTOWNOŚĆ, GOŁĘBIĄTKO, STANOWCZOŚĆ, UWERTURA, JĘZYKI BANTU, POMORSKI, ŚLISKOŚĆ, CZASOWNIK, HYDRA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, ALLEL RECESYWNY, SERCE, ANALITYCZNOŚĆ, NUMERACJA PORZĄDKOWA, KOKS ODLEWNICZY, PRĄD TĘTNIĄCY, ŁONO ABRAHAMA, REGULARNOŚĆ, RADA PRACOWNICZA, LUGER, POLĘDWICA SOPOCKA, SPROŚNOŚĆ, CZTERNASTKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, KOZA PIERWOTNA, DOLINA V-KSZTAŁTNA, SIŁA, CWANIACTWO, NIETOPERZE, CZERWONKA, SUPERNOWA TYPU IB, DURNOŚĆ, NIEWYRAZISTOŚĆ, FIGURACJA HARMONICZNA, KOD JĘZYKOWY, SUPERKONTO, PUNKT GEODEZYJNY, GÓWNIANOŚĆ, ARANŻACJA, JAKOŚĆ, LEKSYKOSTATYSTYKA, PARTYKUŁA, MAKSISINGIEL, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, BALAST, TANCERZ, MAKARON, HISZPAŃSKOŚĆ, WEKTOR WŁASNY, MALOWANIE, CIERNIOPLĄT, ZUPA NA GWOŹDZIU, ANTYPARLAMENTARYZM, NIESYMPATYCZNOŚĆ, OBROŻA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, POZYCJA, PODDANY, MIĘSO RYBY, MINOGOWATE, SYMPOZJUM, OMACNICA, ŚWIĘTA, NOC ASTRONOMICZNA, DOMINATOR, MATAMATOWATE, NEOKATECHUMENAT, ATMORADIOGRAF, SEGREGACJA RASOWA, FASOLKA SZPARAGOWA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, TABLICA, TRADYCYJNOŚĆ, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, UTWÓR WKŁADOWY, MIERNIK CYFROWY, SYRENI ŚPIEW, RADYKALNOŚĆ, METANOGENY, NAPADZIOR, BOBREK TRÓJLISTKOWY, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, CIĘŻAR DOWODU, PGR, IZOLACJA AKUSTYCZNA, ZAMKNIĘTOŚĆ, PROGRAM TELEWIZYJNY, RAUT, FRAKCJA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, CHIP, NIEWYCZUWALNOŚĆ, PASKUDNOŚĆ, KRATA ROZDZIELNA, TRYLMA, GWIAZDKA, HISTORYZM, KLAUZULA HORNA, TOTEM, OLEJÓWKA, MAZUREK, MIECZ SZYBROWY, NADZIEWARKA, SUBTELNOŚĆ, NOWOTWÓR ŁAGODNY, WALEC ELIPTYCZNY, BŁĘDNIK KOSTNY, ŻYDOWSZCZYZNA, BEZGRZESZNOŚĆ, DUPERELA, PRECYZJA, ZNAMIENNOŚĆ, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, GNUŚNOŚĆ, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, BIURO SPISOWE, GÓGLE, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, BLEDZIUCH, FUNKCJONALIZM, NARÓW, MNICH, SZPETNOŚĆ, KIJ, NIEPODATNOŚĆ, POZAMUZYCZNOŚĆ, KORNIJSKI, FILM HISTORYCZNY, EUKARIONT, AUTOSKLEP, DOCIEKLIWOŚĆ, SZYBKI BILL, PŁYWAK, BREAKDANCE, ASTRONOMICZNA LICZBA, MAKROCYTOZA, ODŚRODKOWOŚĆ, PRZEZIERNIK OLCHOWIEC, NIEŚMIAŁOŚĆ, BYSTROŚĆ, WYPADEK, AMPUŁKA, FAZA, POMALOWANE, MAJKA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, BAZYLISZEK, BINARYZM, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, ZIEMIA OBIECANA, ANIMALIZM, DOBUDÓWKA, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, ZAKON ŻEBRZĄCY, GATUNEK ITEROPARYCZNY, PUNKT OGNIOWY, NERKOWIEC, NIEPODZIELNOŚĆ, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, RODZINA KLANOWA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, ANTYHITLEROWIEC, SKRZYPŁOCZE, OŚRODEK, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, SPOT REKLAMOWY, NADZIEMNOŚĆ, KURSOR, MARGINES, MEJOZA, AJDUKIEWICZ, ZAKRES, PIĘCIORNIK SIWY, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, TUMAN, ODŻYWIANIE, FREZARKA KOPIARKA, SALWINIOWATE, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, OSTRY DYŻUR, DWUKOLOROWOŚĆ, RÓJKA, ZEA, MOŻLIWOŚĆ, PISMO MUZYCZNE, BROŃ WODOROWA, KOMUNIA, KONSTYTUCJA, WYŚCIG KONNY, PRZEDROSTEK, STAN WYJĄTKOWY, GOŚĆ, ŻYCIODAJNOŚĆ, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, ALFABET MIGANY, NIEUCHRONNOŚĆ, PARTER OGRODOWY, ŻÓŁW OLIWKOWY, OPTYKA FALOWA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, RAJ, FORMAT ZASADNICZY, SYGNAŁ DYSKRETNY, KATEGORIA SŁOMKOWA, CIĘTOŚĆ, GRODZA, TROLEJBUS, ZALESIANIE, UŚMIECH LOSU, CERKIEWSZCZYZNA, MANAGER, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, CIELENIE, GŁUPEK, CHLOROHEKSYDYNA, PIEPRZYK, BIAŁE CIAŁKO KRWI, ANILANA, GRUCZOŁ MLEKOWY, NADGORLIWOŚĆ, ZASTAWKA, ZRÓWNOWAŻENIE, WYŚCIG, ZASŁUŻONY, BEZPOSTACIOWOŚĆ, HARMONIJKA, ŁÓDŹ PILOTA, INTERMEZZO, TRANSPARENTNOŚĆ, RYSUNKI, DEGRESJA PODATKOWA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, WIĄZANIE ATOMOWE, WYRAŻENIE, UFNOŚĆ, WYŻSZE NACZELNE, KRÓLOWA, DOLAR ANTARKTYKI, DRYL, PROJEKCYJNOŚĆ, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, ANTENA, PISMO TEKSTOWE, SŁUP, TRUDNOŚĆ, CHWYTAK, LICZBA NIEWYMIERNA, ŚLEPY NABÓJ, MODELOWOŚĆ, POWAŻNOŚĆ, WANIENKA, APLEGIER, WIAROŁOMSTWO, OBIEKT LINIOWY, PIERWSZOROCZNY, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, PĘDNIK AZYMUTALNY, ATYPOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.016 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA ROZTWORU, KTÓREGO PH JEST NIŻSZE NIŻ 7 to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kwasota, cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 7 lit.)
kwasowość, cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 9 lit.)
kwaśność, cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWASOTA
cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 7 lit.).
KWASOWOŚĆ
cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 9 lit.).
KWAŚNOŚĆ
cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x