CECHA ROZTWORU, KTÓREGO PH JEST NIŻSZE NIŻ 7 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWASOTA to:

cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 7 lit.)KWASOWOŚĆ to:

cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 9 lit.)KWAŚNOŚĆ to:

cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWASOTA

KWASOTA to:

cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 7 lit.)KWASOTA to:

smak cytryny (daw.) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA ROZTWORU, KTÓREGO PH JEST NIŻSZE NIŻ 7". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.066

HAPLOTYP, TURANOWIE, TO COŚ, SŁUCHAWECZKA, KRYTERIUM HURWICZA, DIALIZA OTRZEWNOWA, PÓŁCZŁOWIEK, ROPNICA, UBYTEK, CIERŃ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, OKAP, ŹRÓDŁO RADIOWE, TASIEMIEC, SPACJA, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, SZARY KONIEC, AMORALNOŚĆ, FLEKSYJNOŚĆ, DWUBARWNOŚĆ, MAKROMINERAŁ, LINIA, WOSKOWATOŚĆ, EPISKOPALIZM, PERKOZ OLBRZYMI, CZEPINY, CIĄŻA WIELORAKA, KATOLICKOŚĆ, PODŁOŚĆ, ŚRODEK, PARK MIEJSKI, PROFESKA, BIEGUN ANIMALNY, RZEKA, KIPI KASZA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, ALOZA NIEBIESKA, ŚMIESZKA, ROZBRATEL, SĄD KRÓLEWSKI, CHROMBUCYL, FONOLOGIA GENERATYWNA, KABOTAŻ, MYDELNICZKA, WYTRAWNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, ANTROPOCENTRYZM, DEBIUT PÓŁOTWARTY, KOŚĆ MIEDNICZNA, PŁASKORZEŹBA, BAŁKAŃSKOŚĆ, ZARADNOŚĆ, RAGLAN, PROCH, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, KOŁNIERZ MARYNARSKI, ŁOŻYSKO GAZOWE, AKOLITA, WYWROTOWIEC, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, GŁOWA RODZINY, TAKTYCZNOŚĆ, GENEZA, SERBSKOŚĆ, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, ANTENA, UKŁAD JEZDNY, GROSZEK, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, PUNKT OGNIOWY, PELHAM, ULUBIENIEC, PEŁNOLETNOŚĆ, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, LIRA, TEKTONIKA, OSZCZĘDNOŚĆ, GRUPA LIEGO, NIEOBYCZAJNOŚĆ, ZNAKOMITOŚĆ, PORT, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, WIELOPŁETWIEC, PRZEDPRĄTNOŚĆ, DZIECINNA IGRASZKA, ANORMALNOŚĆ, TELEOLOGIZM, DOM, KANALIK, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, WIEŚNIAK, PRAWO RYNKÓW, KRYKIET, MODRASZEK BAGNICZEK, ESENCJA, TENIS, DROGA, PÓŁZAWODOWIEC, OCZKO, MIESZKALNOŚĆ, BOJA RATUNKOWA, CYGARNICA, NIECZUŁOŚĆ, WOAL, TANCERZ CHARAKTERYSTYCZNY, SZPETNOŚĆ, BAWEŁNA, CECHA PSYCHICZNA, POSIADY GÓRALSKIE, MIECZ UCHYLNY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, HENRYK VIII, OŚ PORTALOWA, CHMURA NISKA, NASOSZNIK TRZĘŚ, EKSCYTARZ, FIDEIKOMISARIUSZ, CHIŃSKOŚĆ, KRĘGARSTWO, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, DŁUGIE RĘCE, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, RODZINA NIEPEŁNA, GŁUPIĄTKO, SATYRYCZNOŚĆ, ŁÓDŹ LATAJĄCA, WIRTUOZERSTWO, PODATNOŚĆ, KOSOGON, IMADŁO ŚLUSARSKIE, FORMACJA DEFENSYWNA, TRZON TŁOKOWY, PAPILOTEK, KANGUR OLBRZYMI, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, WAWRZYN, GROMADA GALAKTYK, PORZĄDEK, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, CHOROBA GÓRNIKÓW, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, HARUSPIK, IKONICZNOŚĆ, DECYZJA OPTYMALNA, CHROMOSOM FILADELFIA, KOMÓRKA ZWOJOWA, RZECZYWISTOŚĆ, OPIEKUŃCZOŚĆ, MIENIE ZAMIENNE, CHINON, AGREGATOR, KOLAMINA, ZIMNICA, MAMUT POŁUDNIOWY, FUKS, BUJAK, ZBIOREK, NIŻSZE NACZELNE, DODATEK KOMPENSACYJNY, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, EKSPRES DZBANKOWY, PRACOHOLICZKA, JĄDRO, LINEARNOŚĆ, ZDRADLIWOŚĆ, BOHEMA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, SKRZYNECZKA, KARKOŁOMNOŚĆ, POLE BEZWIROWE, DIORAMA, ŁAGODNOŚĆ, USTRÓJ NIEWOLNICZY, WIRTUOZOSTWO, DODATEK WYRÓWNAWCZY, CYGANERIA, NIEOFICJALNOŚĆ, ANEUPLOIDALNOŚĆ, HEAD HUNTER, MINÓG STRUMIENIOWY, KARMA, RZEŚKOŚĆ, DEBIUTANCKOŚĆ, RZĄDNOŚĆ, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, IMITACJA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, STRETCH, AUTOKRATYCZNOŚĆ, ZABAWA, SYJON, BRZESZCZOT, TWIERDZENIE ENGELA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, MAKROPLATA, GIĘCIE, ARGENTYNOZAUR, ULEPSZACZ, MH, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, PROFESJONALNOŚĆ, FOTOGENICZNOŚĆ, AUTOBUS CZŁONOWY, RAMIĘ, WYCIĄG TOWAROWY, SZANKIER TWARDY, KRETYŃSKOŚĆ, SUSEŁ WASHINGTONA, WŁADCZOŚĆ, AMINOPENICYLINA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PŁETWOJASZCZURY, DODAJNA, PANICZĄTKO, SILNIK PAROWY, ASNYKOWIEC, KOLEGIUM, CZEREMCHA, AEDICULA, ŻEBRO, MINÓG RZECZNY, KRÓLIK, DRINK, TŁUSTE LATA, CŁO OCHRONNE, PRZERABIACZ, TELEWIZORNIA, POGONIEC, KARYKATURALNOŚĆ, CELOWOŚĆ, GÓRA PODWODNA, INDIAŃSKI, DRAMAT SĄDOWY, STOPA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, NIEOSZCZĘDNOŚĆ, STARY WYŻERACZ, WELON, POZYTYWNOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, TRAWERS, MSZA, SYSTEM POZYCYJNY, CENTRALNE, MARUDZTWO, SYFON, KLINKIER, TOY, PROFESOREK, POKAZOWOŚĆ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, KOMANDYTARIUM, EMBARGO, NAPASTNIK, ŻAŁOBA, GENTELMAN, ASTER, BIPOLARNOŚĆ, CZARCIE NASIENIE, ODŁÓG, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, NACHALNOŚĆ, PROCHRONIZM, DOROSŁOŚĆ, MONOETANOLOAMINA, KĄT ROZWARTY, BĘKARCTWO, FANFARON, SEKUNDA, LINEARNOŚĆ, DIODA PROSTOWNICZA, KLIMAT, ARANŻACJA, BUDYŃ, BŁĄD LITEROWY, ANDANTINO, RUBASZNOŚĆ, FIZYCZNOŚĆ, PAPIER BEZDRZEWNY, KOŚĆ, PIERWOMSZAKOWCE, POTULNOŚĆ, STOPA PROCENTOWA, LEGWAN GŁUCHY, KONTRMANIFESTACJA, MISJA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, WARTOŚĆ DODANA, ŚWIATŁO, MATCZYNOŚĆ, NIEJEDNOLITOŚĆ, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, DWUKOLOROWOŚĆ, STYL KORYNCKI, ROZMIAR, KOŁO WIELKIE, KORNIJSKI, ?PIERŚCIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.066 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA ROZTWORU, KTÓREGO PH JEST NIŻSZE NIŻ 7 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA ROZTWORU, KTÓREGO PH JEST NIŻSZE NIŻ 7
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWASOTA cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 7 lit.)
KWASOWOŚĆ cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 9 lit.)
KWAŚNOŚĆ cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWASOTA
cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 7 lit.).
KWASOWOŚĆ
cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 9 lit.).
KWAŚNOŚĆ
cecha roztworu, którego pH jest niższe niż 7 (na 8 lit.).

Oprócz CECHA ROZTWORU, KTÓREGO PH JEST NIŻSZE NIŻ 7 sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CECHA ROZTWORU, KTÓREGO PH JEST NIŻSZE NIŻ 7. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x