STREFA WOKÓŁ GWIAZDY, O KSZTAŁCIE ZBLIŻONYM DO WARSTWY SFERYCZNEJ, W KTÓREJ OBRĘBIE NA WSZYSTKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PLANETACH MOGĄ PANOWAĆ WARUNKI FIZYCZNE I CHEMICZNE UMOŻLIWIAJĄCE POWSTANIE, UTRZYMANIE I ROZWÓJ ORGANIZMÓW ŻYWYCH, Z KTÓRYCH ZA NAJISTOTNIEJSZY UWAŻANE JEST ISTNIENIE CIEKŁEJ WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKOSFERA to:

strefa wokół gwiazdy, o kształcie zbliżonym do warstwy sferycznej, w której obrębie na wszystkich znajdujących się planetach mogą panować warunki fizyczne i chemiczne umożliwiające powstanie, utrzymanie i rozwój organizmów żywych, z których za najistotniejszy uważane jest istnienie ciekłej wody (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKOSFERA

EKOSFERA to:

obszar wokół gwiazdy, w którym warunki umożliwiają rozwój życia opartego na białku (na 8 lit.)EKOSFERA to:

obszar wokół jakiegoś ciała niebieskiego, w którym warunki dopuszczają możliwość istnienia życia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STREFA WOKÓŁ GWIAZDY, O KSZTAŁCIE ZBLIŻONYM DO WARSTWY SFERYCZNEJ, W KTÓREJ OBRĘBIE NA WSZYSTKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PLANETACH MOGĄ PANOWAĆ WARUNKI FIZYCZNE I CHEMICZNE UMOŻLIWIAJĄCE POWSTANIE, UTRZYMANIE I ROZWÓJ ORGANIZMÓW ŻYWYCH, Z KTÓRYCH ZA NAJISTOTNIEJSZY UWAŻANE JEST ISTNIENIE CIEKŁEJ WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.862

GEOMETRIA SYNTETYCZNA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, OŚLA CZAPKA, TEMPERATURA UPAŁU, BUFONADA, CYTADELA, SENTYMENTALNOŚĆ, WIZERUNEK, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, TUŁÓW, TAWROSZ, BAZA LOKALOWA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, KATEGORIA GRAMATYCZNA, PODŁOGA, TECZUSZKA, DOLICHOCEFALIA, CHOROBA HALLOPEAU, PRZYBYTEK, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, FILEMON SĘDZIWY, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, KRETYŃSKOŚĆ, KRYKIET, ŚWIATEŁKO W TUNELU, WIRUS GRYPY TYPU A, MAKOWICA, SEKWENCJA TATA, WIBRACJA, SUKCESJA, DAMULKA, INWEKTYWA, EKSPAT, LINIA NABOCZNA, TRĄBKA, GLINOKRZEMIAN, PANAZJATYZM, EKSKLUZYWIZM, STROJNICA, KOALICYJKA, CHAŁTURNIK, FLEKTA, WOŁOWINA, MIĘKISZ WODNY, BAJCIK, SUSEŁ PEREŁKOWANY, BURZA ŚNIEŻNA, POTENCJAŁ BIOELEKTRYCZNY, MECHANIZM JARZMOWY, KLAUZULA DUALNA, NOSICIEL, CELA ŚMIERCI, IN MEDIAS RES, APELACJA, TRANZYTYWNOŚĆ, ODROŚL, ZWIĄZEK OPERACYJNY, KIERZYNKA, WAŁECZEK, KRĘG SZCZYTOWY, BRÓDKA, METALOPROTEINA, ZAWODNOŚĆ RYNKU, ĆAKRA, PRAKTYCZNOŚĆ, NASADA, DZIOBÓWKA, POLISACHARYD, ZASYP, IZBA MORSKA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, ERGONOMIKA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, EWAPORAT, WIELKI ATRAKTOR, BIOPOLIMER, LINIA KREDYTOWA, MISIACZEK, MLECZ, KONSTYTUTYWNOŚĆ, PSYCHIATRYK, NERECZNICA, CYTYDYNA, PRYMITYWNOŚĆ, OBELISK, POWIETRZNIA, PODANIE, MELANINA, KARDIOLOGIA, CLELANDINA, DELUWIUM, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ECHIDNA OGNIWOWA, BRUDNICA MNISZKA, GUTTA, FARMERYZACJA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, JAŁMUŻNIK, CHROMOSOM PŁCIOWY, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, SZPARA POWIEKOWA, RZECZ RUCHOMA, ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI, CHOROBA BRUGADÓW, MALUCZKOŚĆ, KOMUNIA, SYGNIFIKATOR, GÓRY KOPUŁOWE, SZLARA, CHOROBA GÓRNIKÓW, FYKOLOGIA, PORÓD FIZJOLOGICZNY, ORGANISTA, BÓB KOŃSKI, ULTRAPRAWICA, STARANIE, UNIŻONOŚĆ, ZBRODNIA, ODMIEŃCOWATE, KOŚĆ KLINOWA, NAJEM OKAZJONALNY, WSTRZYMANIE, CZAS MĘSKI, KOŁO SEGNERA, FAETON, PLEBISCYT, KOGNITYWIZM, KASA ZAPOMOGOWA, LĘK SEPARACYJNY, MADŻONG, CUDA NA KIJU, CHARTER, GAZPACHO, STRZEMIENNY, IRLANDZKOŚĆ, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, LAWA TRZEWIOWA, FRONT METEOROLOGICZNY, STARA MALEŃKA, ELEKTROFON, AUTO KOMPAKTOWE, OBRAZ, WALEC ELIPTYCZNY, CZARNY KARZEŁ, POKÓJ, CZAS FIZYCZNY, LITAURY, AMFITEATR, KOPIA, ATONALNOŚĆ, ZUŻYCIE, FORMALISTKA, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, EJDETYK, MAGDALENKA, ALARM POWODZIOWY, ÓSEMKA, ROŚLINY OSIOWE, TABU, DETERMINIZM, SZPRYCKA, SEKRET, ARCHEOLOGIA PODWODNA, KOŁCHOZ, HOMOSEKSUALIZM, JONOFOREZA, SAMOGŁOSKA NOSOWA, RUCH EKUMENICZNY, SYF, PINCETA, WILKOWNIA, WODA PODSKÓRNA, PUENTA PŁASKA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, ŚPIEW, BOA KRÓTKOOGONOWY, NIESTRAWNOŚĆ, PARTIA WŁOSKA, KOSZÓWKA, PROGRAMOWALNOŚĆ, JANOWIEC, MIŚ, RADIOAKTYWNOŚĆ, NIEPOKÓJ RUCHOWY, TEMPERATURA KELVINA, SILNIK GAZOWY, RUCH EUSTATYCZNY, LOS, GATUNEK AMFITERMICZNY, SZTAFETA POŻARNICZA, KORYTARZ POWIETRZNY, TURBINA PELTONA, PIECHUR, CZEP, OPOKA, BONITO, ASOCJALNOŚĆ, DZBANIEC, EPIMYTHION, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, KREWETKA ZMIENNA, ŁYŻECZKOWANIE, POPRZEDNICA, ZMOWA, SIŁACZ, GRUCZOŁ COWPERA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, ASFALTOBETON, TEOKRACJA, SZCZOTKA, GNIAZDKO, OKOLE, SPRĘŻYSTOŚĆ, ŻABKA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, KOŃ ZIMNOKRWISTY, CHRYSTOFANIA, KULT CARGO, BAZA ZAOPATRZENIOWA, EDIAKARAN, KAMELEON, PÓŁSKÓREK, ORLICZKA KRETEŃSKA, SKARGOWOŚĆ, TWIERDZENIE ENGELA, AWANTURNICA, MAŁY EKRAN, ŻARŁOK, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, NEGATYW, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, RUCH PROSTOLINIOWY, UCIECZKA, POLISOLOKATA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, CHANAT, MORGAN, ODPOWIEDNIOŚĆ, KROGULEC KANADYJSKI, WZIERNIK, STARY LIS, NIESZABLONOWOŚĆ, FELERNOŚĆ, ŻURAW, PRAWO, STRZĘPIEL, JAKUBKA, MSZA PONTYFIKALNA, WYŚCIG, PEŁNOMOCNICTWO, HOMARY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, MARKETING SKOJARZENIOWY, MORZE AZOWSKIE, BANOWINA, FORMA PROSTOKĄTNA, ENERGETYKA JĄDROWA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, SZLAK ŻEGLUGOWY, WĄŻ, REPUBLIKA PREZYDENCKA, SOCJOLOGIA OGÓLNA, ILOCZYN KARTEZJAŃSKI, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, WĘŻÓWKA, POPYT, KOMEDIANTKA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, KARA, ESTRADA, BIURO PODAWCZE, ADMINISTRACJA SKARBOWA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, LEISZMANIOZA SKÓRNA, PŁOMIEŃ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, MARTWE PRAWO, FOTOSFERA, PEŁNIA, TAKTYCZNOŚĆ, LANGOSZ, PORTUGALSKOŚĆ, WIERTACZ, BIEG, PRZEGUBOWIEC, JĘZYKI FIŃSKOCZEREMISKIE, MANDARYŃSKI, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, BIOLIT, TELEFONIA STACJONARNA, PĘTLICA, MUTACJA GENOWA, WIEŚNIAK, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, ŁAGODNOŚĆ, WIELORDZENIOWOŚĆ, REKOMPILACJA, SAMOZATRACENIE, ?ROTANG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.862 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STREFA WOKÓŁ GWIAZDY, O KSZTAŁCIE ZBLIŻONYM DO WARSTWY SFERYCZNEJ, W KTÓREJ OBRĘBIE NA WSZYSTKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PLANETACH MOGĄ PANOWAĆ WARUNKI FIZYCZNE I CHEMICZNE UMOŻLIWIAJĄCE POWSTANIE, UTRZYMANIE I ROZWÓJ ORGANIZMÓW ŻYWYCH, Z KTÓRYCH ZA NAJISTOTNIEJSZY UWAŻANE JEST ISTNIENIE CIEKŁEJ WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STREFA WOKÓŁ GWIAZDY, O KSZTAŁCIE ZBLIŻONYM DO WARSTWY SFERYCZNEJ, W KTÓREJ OBRĘBIE NA WSZYSTKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PLANETACH MOGĄ PANOWAĆ WARUNKI FIZYCZNE I CHEMICZNE UMOŻLIWIAJĄCE POWSTANIE, UTRZYMANIE I ROZWÓJ ORGANIZMÓW ŻYWYCH, Z KTÓRYCH ZA NAJISTOTNIEJSZY UWAŻANE JEST ISTNIENIE CIEKŁEJ WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKOSFERA strefa wokół gwiazdy, o kształcie zbliżonym do warstwy sferycznej, w której obrębie na wszystkich znajdujących się planetach mogą panować warunki fizyczne i chemiczne umożliwiające powstanie, utrzymanie i rozwój organizmów żywych, z których za najistotniejszy uważane jest istnienie ciekłej wody (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKOSFERA
strefa wokół gwiazdy, o kształcie zbliżonym do warstwy sferycznej, w której obrębie na wszystkich znajdujących się planetach mogą panować warunki fizyczne i chemiczne umożliwiające powstanie, utrzymanie i rozwój organizmów żywych, z których za najistotniejszy uważane jest istnienie ciekłej wody (na 8 lit.).

Oprócz STREFA WOKÓŁ GWIAZDY, O KSZTAŁCIE ZBLIŻONYM DO WARSTWY SFERYCZNEJ, W KTÓREJ OBRĘBIE NA WSZYSTKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PLANETACH MOGĄ PANOWAĆ WARUNKI FIZYCZNE I CHEMICZNE UMOŻLIWIAJĄCE POWSTANIE, UTRZYMANIE I ROZWÓJ ORGANIZMÓW ŻYWYCH, Z KTÓRYCH ZA NAJISTOTNIEJSZY UWAŻANE JEST ISTNIENIE CIEKŁEJ WODY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - STREFA WOKÓŁ GWIAZDY, O KSZTAŁCIE ZBLIŻONYM DO WARSTWY SFERYCZNEJ, W KTÓREJ OBRĘBIE NA WSZYSTKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PLANETACH MOGĄ PANOWAĆ WARUNKI FIZYCZNE I CHEMICZNE UMOŻLIWIAJĄCE POWSTANIE, UTRZYMANIE I ROZWÓJ ORGANIZMÓW ŻYWYCH, Z KTÓRYCH ZA NAJISTOTNIEJSZY UWAŻANE JEST ISTNIENIE CIEKŁEJ WODY. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast