Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DZIAŁANIE, KTÓREGO WYNIK JEST NIEPEWNY, MOŻE ONO PRZYNIEŚĆ ZARÓWNO STRATY, JAK I KORZYŚCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RYZYKO to:

działanie, którego wynik jest niepewny, może ono przynieść zarówno straty, jak i korzyści (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁANIE, KTÓREGO WYNIK JEST NIEPEWNY, MOŻE ONO PRZYNIEŚĆ ZARÓWNO STRATY, JAK I KORZYŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.269

FILM DOKUMENTALNY, POWIEŚĆ MILICYJNA, IMITATOR, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, STAN SPOCZYNKU, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, GRUSZE ZACHODNIE, DEMON, INWALIDA, LOPOLIT, SEKCJA ZWŁOK, POLISA LOKACYJNA, SPORTÓWKA, HYDRALAZYNA, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, NIESTABILNOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, MĘŻNOŚĆ, JAŚMINOWIEC, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ULEPSZACZ, ARSENEK, KONSERWACJA ZABYTKÓW, SENIOR, POZYCJONOWANIE, WYRĘBISKO, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, WYMUSZONOŚĆ, RÓŻANIEC, DEASEMBLER, TWIERDZENIE PITAGORASA, SUPERNOWOŚĆ, GŁUPEK, ARTERIOGRAFIA, MAKRELOWE NIEBO, KICZ, OKRES WEGETACYJNY, ZŁAD, NIECIĄGŁOŚĆ, SPRZEDAWCZYK, RACHUNEK LAMBDA, ANTYLOPA KROWIA, INDYKATOR, DYRYGENTURA, BROWAR, ODNOWA BIOLOGICZNA, PODRYDZYK OSTRY, SZPILKA, NIEGUSTOWNOŚĆ, WŁÓKNO, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, SITAK, CHOROBA ZASADOWA, ŚLONSKI, ZGNIŁOŚĆ, NOCEK WĄSATY, TABULATURA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, LICZEBNIK, GEOGRAFIA, ŚWIADOMOŚĆ, PŁETWOJASZCZURY, SKANDYNAWSKOŚĆ, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, CIEŃ, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, GAŁĘZIAK, OSTROŚĆ, MALARSTWO ŚCIENNE, JĘZYKI BANTU, WOLA BOŻA, BYLICA SKALNA, KAMIEŃ BUDOWLANY, FAJERWERKI, AKCJA, ŚWIDEREK, KAPERKA, PRONATALIZM, PIES RODZINNY, PORZĄDNICKI, PUNKT OGNIOWY, NASIĘŹRZAŁOWCE, WITALIZM, TANCERZ, PALOTYN, PROTEKCJONIZM, BIAŁY MURZYN, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, GEN REPORTEROWY, SYF, SAMOREALIZACJA, DIODA PROSTOWNICZA, ŁYŻECZKOWANIE, CIERŃ, MANEWR, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, LAPAROSKOPIA, KOMBINACJA ALPEJSKA, MISIAK, KAWA MIELONA, WASZA WYSOKOŚĆ, WOLNA AMERYKANKA, KERATOPLASTYKA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, RONNE, UZALEŻNIONY, POWINOWATY, TROLLING, OBWISŁOŚĆ, BERNARDYNKA, CZEDAR, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, TEOLOGIA PASTORALNA, OKRES PÓŁTRWANIA, CZAPKA NIEWIDKA, ASTER, WIERZCHNICA, PIRAMIDA, WIERTACZ, LITEWSKOŚĆ, POGODNOŚĆ, ASOCJATYWNOŚĆ, EFEKTOWNOŚĆ, MIKROARCHITEKTURA PROCESORA, GÓRA PODWODNA, BIEG ZJAZDOWY, EKSTREMALNOŚĆ, PRYWATNOŚĆ, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, MONOTELETA, HELIOCENTRYZM, WIDŁOZĘBOWCE, CYTOMEGALIA, BIEG, NIECHLUBNOŚĆ, NIEBOSKIE STWORZENIE, KRETYŃSKOŚĆ, WYMIENIACZ, SKRZYDŁOWIEC, REFLUKS, STREFA HEADA, WYBRANIEC, KOSZAROWOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, PANEL ADMINISTRACYJNY, MOŹDZIERZOWIEC, WOOD, JOGACZARA, MAJEUTYKA, EKSLIBRIS, PAŹ, TRUMNA, LOT BALISTYCZNY, NIEMRAWOŚĆ, PULMAN, GRUZIŃSKI, ULEGŁOŚĆ, PROFITENT, MURARKA OGRODOWA, ANOMIA, ŻYŁA NADOCZODOŁOWA, JAK, SŁOMIANY WDOWIEC, KOTERIA, WIELORDZENIOWOŚĆ, KALKA TECHNICZNA, WAGON BREKOWY, NAZWA ZBIOROWA, KODEKS, ORATORIANIE, MAŁGORZATKA, SZNAPS, FAŁSZYWIEC, SUBTELNOŚĆ, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, WELWET, ZWIĄZEK CYKLICZNY, BARANEK, OPERATOR UNITARNY, FINEZYJNOŚĆ, OKIENKO, SUPERTOSKAN, WOLNY OBSZAR CELNY, WALUTOWOŚĆ, BRUDNICA NIEPARKA, GENERAŁBAS, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, DIETA CUD, GUGIEL, WSPARCIE, PUSTYNNICA KATOLICKA, POKRZYWDZONY, MLEKO, NIEMIECKOŚĆ, STARZENIE MORALNE, GRZEBIEŃ FALI, BOTANIKA FARMACEUTYCZNA, PŁÓTNIANKA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, SUTANELA, NOTORYCZNOŚĆ, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, USTERZENIE PŁYTOWE, MAŁOŚĆ, FILTR BARWNY, ABSOLUTYZM, KOŚĆ OGONOWA, ZŁOTY PODZIAŁ, ROZDZIELCZOŚĆ, WIDEOMAGNETOFON, REGULATOR POGODOWY, SULFOBITUMINIAN AMONOWY, SKALA PODATKOWA, BAKTERIE METANOGENNE, KONFIRMACJA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, MUSZLA, PLATFORMA WIDOKOWA, PSALMOGRAF, POSEŁ NIEZRZESZONY, KUGLARSTWO, WIDZENIE, LICZNIK PRĄDOWY, PRAWO MAJĄTKOWE, POZDROWIENIE, NERKOWIEC, NIĆ KODUJĄCA, CZĄSTKA ALFA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, PROSTOŚĆ, SZELMA, CYNKOTYPIA, PASEK NARZĘDZIOWY, SAMOLOT BOMBOWY, CZEREP, KOLEJ, SYSTEMIK, NOCEK WĄSATEK, DOBÓR SZTUCZNY, GRAAL, WIRTUOZOSTWO, CHROPOWATOŚĆ, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, GABLOTA, ŁASKAWCA, DZIAŁANIE, MALOWNICZOŚĆ, KONCEPTUALIZM, RELING, CZART, CIĄG GEOMETRYCZNY, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, KIJEK, TABU MILCZENIA, KWADRATURA KOŁA, TENOR DRAMATYCZNY, SZMELC, APOKRYFICZNOŚĆ, WIZJER, KOPANINA, BRANIE POD WŁOS, TEŚCIK, TALIZMAN, OPIESZAŁOŚĆ, BIDAKA, WIMBLEDON, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, ZNAMIĘ SUTTONA, OPACZNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, TRASZKA GRZEBIENIASTA, BYSTROŚĆ, ZAKON SZPITALNY, ELIPSOIDA OBROTOWA, ELEMENT ODSTAJĄCY, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, KONCERNIAK, SENSACJA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, SZARPAK, WĘGLARSTWO, GOOGLE, PRZECHÓW, ARKEBUZER, ŁUK, ZESTAW, STYLING, DOCHODZĄCA KOBIETA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, SZLAK ŻEGLUGOWY, ASOCJALNOŚĆ, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, GRUPA IMIENNA, BENTOS, POZOSTAŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.269 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: działanie, którego wynik jest niepewny, może ono przynieść zarówno straty, jak i korzyści, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁANIE, KTÓREGO WYNIK JEST NIEPEWNY, MOŻE ONO PRZYNIEŚĆ ZARÓWNO STRATY, JAK I KORZYŚCI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ryzyko, działanie, którego wynik jest niepewny, może ono przynieść zarówno straty, jak i korzyści (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RYZYKO
działanie, którego wynik jest niepewny, może ono przynieść zarówno straty, jak i korzyści (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x