W BOTANICE: OWOC POWSTAJĄCY Z KWIATU ZE SŁUPKOWIEM APOKARPICZNYM, CZYLI TAKIEGO, KTÓRY MA WIELE SŁUPKÓW; OWOC TAKI JEST SKUPISKIEM MNIEJSZYCH TWORÓW ZAWIERAJĄCYCH NASIONA (SAM WIĘC, ANALIZOWANY JAKO CAŁOŚĆ, ZAWIERA ICH WIELE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWOC ZBIOROWY to:

w botanice: owoc powstający z kwiatu ze słupkowiem apokarpicznym, czyli takiego, który ma wiele słupków; owoc taki jest skupiskiem mniejszych tworów zawierających nasiona (sam więc, analizowany jako całość, zawiera ich wiele) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BOTANICE: OWOC POWSTAJĄCY Z KWIATU ZE SŁUPKOWIEM APOKARPICZNYM, CZYLI TAKIEGO, KTÓRY MA WIELE SŁUPKÓW; OWOC TAKI JEST SKUPISKIEM MNIEJSZYCH TWORÓW ZAWIERAJĄCYCH NASIONA (SAM WIĘC, ANALIZOWANY JAKO CAŁOŚĆ, ZAWIERA ICH WIELE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.092

FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, OGÓREK, OBOŹNY KORONNY, SZTUKA ZIEMI, LATARNIA UMARŁYCH, ARBITRAŻ DEWIZOWY, MOROSZKA, GETRY, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, ZWODNICZOŚĆ, PISUM, KALINA, DRAMATYCZNOŚĆ, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, ROK ZWYKŁY, BOCIAN SIODLASTY, KOLEKCJA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, MAKRON, WYWIAD RZEKA, WĘGORZOKSZTAŁTNE, FALKA, DUNGIJA, BYDŁO DOMOWE, KAPELUSZ PANAMSKI, ZGODNOŚĆ, PRZEKRĘCIARZ, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, PIANISTYKA, WENESEKCJA, DRUCIARZ, PATENT, TEST PASKOWY, IZRAELITA, ANTYWIRUS, UDERZENIE, OKRĘT SZPITALNY, KOTWICZNIKOWCE, BAKI, FANFARON, BUMER, ANTYSZTUKA, ŁUPINA, SURFAKTANT, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, STOŻAR, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, ZACHOWAWCZOŚĆ, CHIMERA AMERYKAŃSKA, HACEL, SZMALCOWNICTWO, AMATOR, PRAGMATYCZNOŚĆ, TOWAR AKCYZOWY, PRZEDWIECZNOŚĆ, TRZYNASTOZGŁOSKOWIEC, ŚWIAT, TRANSPOZYCJA, KONAJĄCY, UCIECZKA, ŻYWIEC, REKLAMIARZ, NIECIĄGŁOŚĆ, MEGAPOZYTYW, ZELOCI, ZAKRĘT, MAGIEL, ANTYSZTUKA, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, WYMIAROWOŚĆ, PLUGAWOŚĆ, PRZEZIERNIK, EDESTYDY, ANIMALIZM, STUDIO FOTOGRAFICZNE, CHLORYN, LITOŚCIWOŚĆ, OŚRODEK WYŻOWY, SYSTEM POZYCYJNY, ZENDRA, ŻYCIE OSOBISTE, PCHACZ, LICZBA MASOWA, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, SZALENIEC, KAMIEŃ, NIEMRAWOŚĆ, KURPIŃSKI, SŁODYCZ, PASKUDNIK, ŚWIERK, WOLNY RODNIK, TURAS, RAMBUTAN, AZOTYN IZOAMYLU, PROSTOWNIK SELENOWY, WOJAK, ETMALOZA, ZAPACH, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, DRINK, HURYSKA, TAGER, INTENSJA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, ANONIM, DOMENA PUBLICZNA, COMPLUVIUM, ŻYWOTNIK ZACHODNI, BAR MLECZNY, SZYKANA, MYŚL, BLOK SOCJALISTYCZNY, UKŁAD DARLINGTONA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, NADPRZEWODNIK, ANALIZA KONKURENCJI, BAŁKAŃSKOŚĆ, EKSPERT, ORGANOLOGIA, TEFLON, NIEJADALNOŚĆ, RYKSIARZ, NIEUŻYWALNOŚĆ, DÓŁ, INTERNACJONAŁ, KUWETA, TYPIZACJA, KLIENT, SKARBNIK, DOMINANTA, SOLANKA, ZGREDEK, SZPACHLARZ, SKALA INWERSJI, PEWNIK, GLIKOPEPTYD, BERGAMOTKA, GASKOŃCZYK, LEGALIZACJA PONOWNA, WYJĄTEK, STER, ZMARZLUCH, ANTYINTELEKTUALISTA, TREN, MINERAŁ, LUBIEŻNOŚĆ, ZATRZASK, FIGIEL, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, MIĘKISZ ASYMILACYJNY, ARCUS SINUS, INSTRUMENT STRUNOWY, BILDUNGSROMAN, KLAUZULA DUALNA, OLBERS, BERA, OSCYLATOR, METKA, BŁĄD MATERIALNY, PLUS DODATNI, GUARANA, LOTNY FINISZ, SUCHY PROWIANT, MISIEK, AUGUST, INDUKCJONIZM, AKTUALIZM, NATARCZYWOŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, CZARNA OWCA, RĘCZYCIEL, MIECZ SZYBROWY, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, DAKTYLO-ŚLIWA, BRZEMIĘ, WYROBNIK, BULWA, BRAT, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, ŚMIECIARZ, ICHTIOFAUNA, PEDOFILIA, GALAKTOLIPID, INDYWIDUALIZM, HAMSIN, SZYBKOŚCIOWIEC, KOMOSOWATE, DZIECIORÓB, HEGEMONICZNOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, GACZ PARAFINOWY, KORZONEK, DIALIZA OTRZEWNOWA, LUMP, PLEBEJUSZ, SPEAKER, REALISTA, DEMOSCENA, SYMBOLICZNOŚĆ, GŁÓG, MIODOJAD SMUGOWANY, KROPIELNICA, HOBBY, ŁAPOWNICTWO BIERNE, SŁONOROŚL, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, SIEDEMNASTKA, POMPELA, BELLADONA, PRZEGRODA, KONKURS ŚWIADECTW, CHROPOWATOŚĆ, NEANDERTALCZYK, ROZPLOT, HORODNICZY, CZUWAK AKTYWNY, LIQUID, SAMOAKTUALIZACJA, ZAPAŁECZKA, OFENSYWA, OCHRONA REZERWATOWA, LICZBA DOSKONAŁA, WYRZUT SUMIENIA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, SASZETKA, CZEDAR, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, LICZBA NIEWYMIERNA, JĘZYK SZWEDZKI, WINIETA, ESTRAGON, KOPISTA, SKANER, HINDUSKI, OBROŻA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, NAFTOWNICTWO, NADWYŻKA HANDLOWA, ADWOKAT DIABŁA, FIKCJA LITERACKA, HIALINA, KONCERT ŻYCZEŃ, PARADOKS OLBERSA, CHWYTNIK, STAN SUROWY, SATELITA SZPIEGOWSKI, PRYMITYW, PÓŁCZŁOWIEK, PAMIĄTKOWOŚĆ, WIELOBARWNOŚĆ, WOLNY STRZELEC, KOREKTOR, NATURYSTKA, GOSTEK, ALMUKANTARAT, BYLICA BOŻE DRZEWKO, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PARALIZATOR, LIST OKÓLNY, UNISTOR, OBIEKT, AUTSAJDER, MEGAPASKAL, FRACHT, FORMALIZACJA, GEOMETRYCZNOŚĆ, SZARON, PĘD, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, CHAŁTURNIK, OPIESZAŁOŚĆ, MEZOZAURY, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, PROMIONEK, DMUCHAWKA, PASZPORTYZACJA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, SAMORZUTNOŚĆ, CZUPURNOŚĆ, DOGMAT, INTEGRALNOŚĆ, MIEJSCOWY, AGNOSTYCYZM, MOC MECHANICZNA, GARDZIEL, ATLAS DIALEKTALNY, NORMATYWISTA, PEPINIERA, ŻYWY TRUP, TWIERDZENIE COSINUSÓW, SŁODKA BUŁKA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, LEMING, ORLICZKA KRETEŃSKA, KOMEDIANT, LAUFER CZARNOPOLOWY, TANYSTROF, APOKRYFICZNOŚĆ, ?PLACEK PO WĘGIERSKU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.092 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BOTANICE: OWOC POWSTAJĄCY Z KWIATU ZE SŁUPKOWIEM APOKARPICZNYM, CZYLI TAKIEGO, KTÓRY MA WIELE SŁUPKÓW; OWOC TAKI JEST SKUPISKIEM MNIEJSZYCH TWORÓW ZAWIERAJĄCYCH NASIONA (SAM WIĘC, ANALIZOWANY JAKO CAŁOŚĆ, ZAWIERA ICH WIELE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BOTANICE: OWOC POWSTAJĄCY Z KWIATU ZE SŁUPKOWIEM APOKARPICZNYM, CZYLI TAKIEGO, KTÓRY MA WIELE SŁUPKÓW; OWOC TAKI JEST SKUPISKIEM MNIEJSZYCH TWORÓW ZAWIERAJĄCYCH NASIONA (SAM WIĘC, ANALIZOWANY JAKO CAŁOŚĆ, ZAWIERA ICH WIELE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWOC ZBIOROWY w botanice: owoc powstający z kwiatu ze słupkowiem apokarpicznym, czyli takiego, który ma wiele słupków; owoc taki jest skupiskiem mniejszych tworów zawierających nasiona (sam więc, analizowany jako całość, zawiera ich wiele) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWOC ZBIOROWY
w botanice: owoc powstający z kwiatu ze słupkowiem apokarpicznym, czyli takiego, który ma wiele słupków; owoc taki jest skupiskiem mniejszych tworów zawierających nasiona (sam więc, analizowany jako całość, zawiera ich wiele) (na 12 lit.).

Oprócz W BOTANICE: OWOC POWSTAJĄCY Z KWIATU ZE SŁUPKOWIEM APOKARPICZNYM, CZYLI TAKIEGO, KTÓRY MA WIELE SŁUPKÓW; OWOC TAKI JEST SKUPISKIEM MNIEJSZYCH TWORÓW ZAWIERAJĄCYCH NASIONA (SAM WIĘC, ANALIZOWANY JAKO CAŁOŚĆ, ZAWIERA ICH WIELE) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - W BOTANICE: OWOC POWSTAJĄCY Z KWIATU ZE SŁUPKOWIEM APOKARPICZNYM, CZYLI TAKIEGO, KTÓRY MA WIELE SŁUPKÓW; OWOC TAKI JEST SKUPISKIEM MNIEJSZYCH TWORÓW ZAWIERAJĄCYCH NASIONA (SAM WIĘC, ANALIZOWANY JAKO CAŁOŚĆ, ZAWIERA ICH WIELE). Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

x