RODZAJ BRONI WYSOKIEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCY REAKCJĘ TERMOJĄDROWĄ, CZYLI ŁĄCZENIE SIĘ LEKKICH JĄDER ATOMOWYCH (NP. WODORU LUB HELU) W CIĘŻSZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOMBA TERMOJĄDROWA to:

rodzaj broni wysokiego rażenia wykorzystujący reakcję termojądrową, czyli łączenie się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe (na 17 lit.)BOMBA WODOROWA to:

rodzaj broni wysokiego rażenia wykorzystujący reakcję termojądrową, czyli łączenie się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BRONI WYSOKIEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCY REAKCJĘ TERMOJĄDROWĄ, CZYLI ŁĄCZENIE SIĘ LEKKICH JĄDER ATOMOWYCH (NP. WODORU LUB HELU) W CIĘŻSZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.555

CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, BOHATER POZYTYWNY, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, NEFROSTOMIA, KURAK, METATEZA, GÓWNOJAD, KOLUMNA, IBISOWATE, OWAD, ANAFORA, BADIANEK, WIZA POBYTOWA, GRZYB, IZBICA, KOMUNA, CIAŁO OBCE, STANISŁAW MACZEK, ŻYWA PAGINA, SIATKA CENTYLOWA, CECHA RECESYWNA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, MESZEK, SOUVLAKI, SKARANIE BOSKIE, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, HALO, BEZGŁOWOŚĆ, PSEUDOLAGOZUCH, SZUM, LUSOTYTAN, MORFOGENEZA, SOLANKA, PÓŁKOSZULEK, RACHUNEK CIĄGNIONY, CZYTNIK, PEPIK, KRATA, FATAMORGANA, POPŁUCZYNA, REKOMENDACJA, RYBACZKA, WIRTUOZERSTWO, WKŁAD GRUNTOWY, FUTURE, KAZALNICA, WURŚCIK, POWINOWACTWO, ŻAGIELEK, DESIGNER, KONIUGACJA BAKTERII, KREPA, STĄGIEW, WYDATKI BIEŻĄCE, STYGOFIL, EMBAZAUR, SKIP B, WANIENKA, ŁOWIEC, SMAROWNICA, EMOCJA, OMLET NORWESKI, FUNT ANGIELSKI, DONUT, ANGIELSKOŚĆ, ZLEW, SONORAZAUR, BECZKA, FAŁDOWNIK, SUPERKOMBINACJA, SZERMIERZ, WIRUS MAKR, CZWÓRCZAK, PATOFIZJOLOGIA, ORZECH, PESTYCYD, RZEŹ NIEWINIĄTEK, PLEŚNIAK, PION, PALPACJA, STYL IZABELIŃSKI, OBRONA FRANCUSKA, POŃCZOSZNIK, GEOCHEMIA ORGANICZNA, MŁYNEK, NORMALNOŚĆ, RADIOKABINA, TERAPIA STRUKTURALNA, GAMA, TRIADA KARTAGENERA, DIAGNOZA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, SZCZĘKOWIEC, HAMERNIA, PRZYTULIA, PLAC APELOWY, BETON TROCINOWY, SOFCIK, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, ROKAZAUR, NASTAWA OŁTARZOWA, MYSZ DOMOWA, WEZWANIE DO ZAPŁATY, KONTROLA DOSTĘPU, HALF-PIPE, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, BARETKA, CHEMIA KWANTOWA, SZPIK, WIESZAK, GÓRKA, OLSZÓWKA, SILNIK TŁOKOWY, BIJATYKA, APIKOMPLEKSY, POPRAWIACZ, GLEBA KOPALNA, SCHIZOTYMIA, ŚMIERDZIEL, ZIMOZIÓŁ, OBEDIENCJA, LIBERIA, DEGRESJA PODATKOWA, ŻOŁDAK, ĆAKRAM, TRANSURAN, ROZROST, ZBOŻE, ANTAŁ, PŁASKORYT, ANTENA KIERUNKOWA, WASAL, PLAMIEC AGREŚCIAK, RUMBA, PODCAST, TYPOGRAFIA, NAKIEROWANIE SIĘ, TARTALETKA, TRÓJKROK, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, KAMERALNOŚĆ, KOŃCZYNA, OZONEK, CIERPLIWOŚĆ, BAGNO, BESZAMEL, KAMIEŃ WĘGIELNY, WŁOK, PĘK, WIERZBINA, TEOLOGIA MORALNA, ORIENTACJA, AWARIA, ŻYWA MOWA, NOTOWANIE, GEOFIT RYZOMOWY, SENIOR, OCHRONA INDYWIDUALNA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, PLAFONIERA, CALABAZA, POWIERNICTWO, KOLIBER, POPYT, GOSPODARKA WODNA, PONCZÓWKA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, PODPÓR, FECHTMISTRZ, WĘGAR, SAMOWOLNOŚĆ, MAMUT CESARSKI, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, BIEGUN, TECZKA, BENGALSKI OGIEŃ, ARAB, CZASZA, PODEJŚCIE, BRÓDKA, DYSZA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, BULWA, TILAKA, ANALIZATOR POLOWY, GLEBA, SZPILECZKA, WYBRYK NATURY, MUSTEL, NIEŻYCZLIWOŚĆ, BOSSA NOVA, ARGENTYNA, MONOPARTYJNOŚĆ, BRUHATKAJOZAUR, HAMSUN, DOZNANIE, PUNKT ASEKURACYJNY, WAŁ, ULICA, DERESZOWATY, BRÓG, OSOWATE, POJAZD KONNY, ZIELONKA, KRYSTALIZACJA, CZWARTY, EFEKT SPECJALNY, WŁOSKI, ZEFIR, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, SEN NA JAWIE, LEISZMANIOZA TRZEWNA, INWESTYCJA PORTFELOWA, SONG, KIERKI, ANTENA MIKROPASKOWA, GUMA, ZATRWIAN, WIZYTA DOMOWA, ŚLUZAK, ZAUWAŻALNOŚĆ, INTERNUNCJUSZ, OSTRZELIWANIE, BARYŁKARZ, DRGANIE AKUSTYCZNE, POLIMORF, RYJEC, CERAMIKA SANITARNA, WTYCZKA, PIERSIÓWKA, KOKSA, KANAŁ BURZOWY, MANIFEST, STŁUCZENIE, FREGATA, GARNA, OSTATECZNOŚĆ, MĄKA PSZENNA, PEGMATYT, MARGINALNOŚĆ, ULTRAPRAWICA, ISTOTA FANTASTYCZNA, USTALENIE, MONOTOPIZM, SAMOURZECZYWISTNIENIE, SABOTY, ADMINISTRATYWISTA, HAYDN, FAKT PRAWNY, SUROWIAK, POLEWA, KABINA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, CHONDRYT, FARMAKODYNAMIKA, POZIOM, PIECHOTA ŁANOWA, KETELEERIA, ANATOMIA, NARCIARSTWO DOWOLNE, POPRAWNOŚĆ, PROSTOSKRZYDŁE, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, KORKOWE, HYBRYDALNOŚĆ, REFERENDUM LOKALNE, RIKSZA, IRENA, KOTLARNIA, WIROPŁAT, DELIKATNOŚĆ, MORENA KOŃCOWA, JEŻYNA, BINDA, MIESIĘCZNICA, ARMATOR, CHRYZMO, OSAD, PUDER, FIGURA, WASĄG, SZARMANT, PIECHOTA WYBRANIECKA, DZIEŃ REKTORSKI, ETYKIETA, NIALA, TRANSEKT, CUKRZYK, ZŁOTOLITKA, JEDWABNIK, HOHENZOLLERNOWIE, TABLICA MENDELEJEWA, ALERGEN WZIEWNY, KISZONKA, ŁOMOT, ?OGROTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.555 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BRONI WYSOKIEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCY REAKCJĘ TERMOJĄDROWĄ, CZYLI ŁĄCZENIE SIĘ LEKKICH JĄDER ATOMOWYCH (NP. WODORU LUB HELU) W CIĘŻSZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BRONI WYSOKIEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCY REAKCJĘ TERMOJĄDROWĄ, CZYLI ŁĄCZENIE SIĘ LEKKICH JĄDER ATOMOWYCH (NP. WODORU LUB HELU) W CIĘŻSZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOMBA TERMOJĄDROWA rodzaj broni wysokiego rażenia wykorzystujący reakcję termojądrową, czyli łączenie się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe (na 17 lit.)
BOMBA WODOROWA rodzaj broni wysokiego rażenia wykorzystujący reakcję termojądrową, czyli łączenie się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOMBA TERMOJĄDROWA
rodzaj broni wysokiego rażenia wykorzystujący reakcję termojądrową, czyli łączenie się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe (na 17 lit.).
BOMBA WODOROWA
rodzaj broni wysokiego rażenia wykorzystujący reakcję termojądrową, czyli łączenie się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe (na 13 lit.).

Oprócz RODZAJ BRONI WYSOKIEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCY REAKCJĘ TERMOJĄDROWĄ, CZYLI ŁĄCZENIE SIĘ LEKKICH JĄDER ATOMOWYCH (NP. WODORU LUB HELU) W CIĘŻSZE sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - RODZAJ BRONI WYSOKIEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCY REAKCJĘ TERMOJĄDROWĄ, CZYLI ŁĄCZENIE SIĘ LEKKICH JĄDER ATOMOWYCH (NP. WODORU LUB HELU) W CIĘŻSZE. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x