Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RODZAJ BRONI WYSOKIEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCY REAKCJĘ TERMOJĄDROWĄ, CZYLI ŁĄCZENIE SIĘ LEKKICH JĄDER ATOMOWYCH (NP. WODORU LUB HELU) W CIĘŻSZE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOMBA TERMOJĄDROWA to:

rodzaj broni wysokiego rażenia wykorzystujący reakcję termojądrową, czyli łączenie się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe (na 17 lit.)BOMBA WODOROWA to:

rodzaj broni wysokiego rażenia wykorzystujący reakcję termojądrową, czyli łączenie się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BRONI WYSOKIEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCY REAKCJĘ TERMOJĄDROWĄ, CZYLI ŁĄCZENIE SIĘ LEKKICH JĄDER ATOMOWYCH (NP. WODORU LUB HELU) W CIĘŻSZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.669

GEOTECHNIK, STROIK, ADWEKCJA, OPERA MYDLANA, KROWIA GĘBA, CIŚNIENIE STATYCZNE, CZYNNIK NIECENOWY, SALAMANDRA KAUKASKA, PASTERSKOŚĆ, THINK TANK, SPÓŁGŁOSKA USTNA, NIEWYRAŹNOŚĆ, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, MINIMALIZM, HERBICYD, ORGANKI, PAROKSYTON, PRZYWODZICIEL, OFIARODAWCZYNI, PROMINENT, KOPROFAG, KROKIET, ASZKENAZKA, NARAMIENNICA, ŁEB NA KARKU, JEDEN, DZIKI ZACHÓD, BARCIAK, ŚLIZG, RYGIEL, MIESZARKA, ROZWÓJ WSTECZNY, ODTWÓRCA, MAZUREK, LUNETA, ELIMINACJA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, SELENODEZJA, IMBIR, IMPOTENCJA, GERBEREK, DRZEWO MAMUTOWE, KLAUZULA GENERALNA, TUŁACZ, PALIWO GAZOWE, ĆAKRA, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, FORMA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, ODPRAWA BEZWARUNKOWA, FUZJA WERTYKALNA, JEDNOSTKA REMONTOWA, SPECYFIKACJA, WIADRO, RZECZ WNIESIONA, NOWOWIERCA, CUDEŃKO, WYWIAD SKARBOWY, PAPAD, WYWALENIE SIĘ, DZBAN, KRYZA, WCINKA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, PRZEDMIOT, REJESTR, BABINIEC, FAGOT, WARTOŚĆ MODALNA, OSCYLATOR, ANALIZA, RONDO, FILEMON CIEMNY, ŚMIGACZ, SER PARMEŃSKI, MAŁŻONEK, ZESPÓŁ BEHRA, DŻIN, WYCINEK, RUSZT, KOZAK, KERATOPLASTYKA, MONETKA, WYKRZTUSZANIE, ENTOMOLOGIA, KAPRYŚNICA, DORTMUNDER, ANARCH, LODÓWKA, ADSORBAT, DZIANINA, PŁATECZEK, WYJADACZ, SMOLUCH, BAŻANT, BAK, GROTBRAMREJA, ZATOPIONA DEPRESJA, LAJKRA, TARSKI, PANKREATYNA, PAŁKOWIEC, ETEZJA, GARDEROBA, LODOWIEC, PRZESTRZELIWANIE, HRABINA, KOMPETENCJA MIĘKKA, MIESZANINA, RETARDACJA, RYSOWNICA, FORMACJA, ZAPASY, ŚLEPA AMUNICJA, STARAJĄCY SIĘ, WANIENECZKA, LUCERNA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, WYGIBAS, RACHUNKOWOŚĆ, CIĄGUTEK, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KRUŻ, ŚLIWA, ZDZIADZIENIE, GORZELNIA ROLNICZA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, ARKA, CEKHAUZ, NAPINACZ, KINKIET, NAMIAR, NYLON, KRZYŻYK, HULK, CIOTCZYSKO, SZANIEC, GEOCHEMIA ORGANICZNA, ŁOŻE BOLEŚCI, LEŻNIK, SURF, WEŁNIAK, REPETYTYWNOŚĆ, ADWOKAT DIABŁA, DERYWAT, OBRÓBKA, NASIĘŹRZAŁ, JEDENASTKA, CIOCIA, PUCHAREK, REOGRAF, SEMITKA, LICENCJA OTWARTA, MYKOHETEROTROF, BAGPIPE, WIEŻA, TELEWIZORNIA, LEJKA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, KOMISJA SKRUTACYJNA, POGROBOWISKO, CHARLES, CZĄSTKA ALFA, PERKOZ, GEOSTERNBERGIA, WAGA, NADSCENIE, WSTĘŻNIAKI, SIŁA, PRZEPAŚĆ, KROJCZY, LINIA PRZEMIANY, INTERWENIENT UBOCZNY, SYSTEMIK, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, DRZEWO SOLITEROWE, PRZESMYK, POROST, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, GENTIL, PRAWO GŁOSOWE, FLET, OBŁĘK, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, ZLEWKA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, PODROZJAZDNICA, KSANTOSOMA, DIZAJN, SUWNICA POMOSTOWA, RUBASZKA, MOLTON, SUFLET, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KRZYWOSZYJ, PSIANKA, WRZECIONO, SĄD PODKOMORSKI, BŁYSK, KARZEŁ, KOD DWÓJKOWY, CHRZEST, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, STATUS SPOŁECZNY, KSIĄŻĄTKO, APOLOGIA, SILNIK CZTEROSUWOWY, DUK, IGŁA, KLIENT, RYNEK WTÓRNY, PRIORYTET, DELFIN, OKRZYK, BATUTA, POŁOŻNICA, DYSKALKULIA, PERŁOWIEC, AKUMULACJA, SUKA, ATOMIZM, WACHLARZOWIEC, STANOWISKO, DOMINACJA PEŁNA, MIŁOŚCIWOŚĆ, DEMOKRATYCZNA KAMPUCZA, DZIÓBKOWIEC, TERYTORIUM POWIERNICZE, KALEJDOSKOP, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, GLEWIA, WIRTUALIZACJA, ENERGIA WIATROWA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ŚMIESZKA, DIAPAUZA ZIMOWA, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PTASZYNIEC, DOZÓR JĄDROWY, CZERWONY NADOLBRZYM, KĘDZIERZAWKA, EURYTOP, GRUPA METYLOWA, WIEK DOJRZAŁY, ERGOMETR, CEROWNIA, GNIAZDO, MIKS, ROZPIĘTOŚĆ, ADIUWANT, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, CHANSON, SACZEK, GŁUCHY TELEFON, ADOPCJA, STYLISKO, PHISHER, BELWEDER, LEJ POLARNY, REMINGTON, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, GIPSORYT, JEDLINA, OŚRODEK, AVOCADO, DRUGIE DNO, STAROŻYTNICTWO, GRAFICZKA, POKER DOBIERANY, PAKOWNOŚĆ, WSTRZYMANIE, STROBILANT, ŚWIADCZENIE, ŚLUZAK, JAŁOWNIK, HURMA, MELODRAMAT, TARLATAN, ROGI, LAPILLI, SYMPOZJON, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, ROK OBROTOWY, GENIUSZEK, WULKANODON, CYLINDER, KAMICA, TOWARZYSZ BRONI, SZTAJEREK, OGLĄD, RĘBNIA ZUPEŁNA, AFERA, ARABESKA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, JANCZAR, USTNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.669 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: rodzaj broni wysokiego rażenia wykorzystujący reakcję termojądrową, czyli łączenie się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BRONI WYSOKIEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCY REAKCJĘ TERMOJĄDROWĄ, CZYLI ŁĄCZENIE SIĘ LEKKICH JĄDER ATOMOWYCH (NP. WODORU LUB HELU) W CIĘŻSZE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
bomba termojądrowa, rodzaj broni wysokiego rażenia wykorzystujący reakcję termojądrową, czyli łączenie się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe (na 17 lit.)
bomba wodorowa, rodzaj broni wysokiego rażenia wykorzystujący reakcję termojądrową, czyli łączenie się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOMBA TERMOJĄDROWA
rodzaj broni wysokiego rażenia wykorzystujący reakcję termojądrową, czyli łączenie się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe (na 17 lit.).
BOMBA WODOROWA
rodzaj broni wysokiego rażenia wykorzystujący reakcję termojądrową, czyli łączenie się lekkich jąder atomowych (np. wodoru lub helu) w cięższe (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x