GATUNEK DWUŚRODOWISKOWEGO ZWIERZĘCIA ODBYWAJĄCEGO WĘDRÓWKĘ KATADROMICZNĄ - WIĘKSZOŚĆ ŻYCIA SPĘDZA W SŁODKICH WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH, A ROZMNAŻANIE ODBYWA SIĘ W WODACH MORSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GATUNEK KATADROMOWY to:

gatunek dwuśrodowiskowego zwierzęcia odbywającego wędrówkę katadromiczną - większość życia spędza w słodkich wodach śródlądowych, a rozmnażanie odbywa się w wodach morskich (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GATUNEK DWUŚRODOWISKOWEGO ZWIERZĘCIA ODBYWAJĄCEGO WĘDRÓWKĘ KATADROMICZNĄ - WIĘKSZOŚĆ ŻYCIA SPĘDZA W SŁODKICH WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH, A ROZMNAŻANIE ODBYWA SIĘ W WODACH MORSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.958

TRZMIEL RUDOSZARY, SYNOGARLICA BRUNATNA, BOROWIK SINIEJĄCY, KUKLIK TYROLSKI, KOSTOGŁÓWKA GUJAŃSKA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, TRÓJKA, ZIEMNODROZD KOLCOSTERNY, PRZEKOPNICA WŁAŚCIWA, ŁABĘDŹ CZARNY, DZIEWCZYNA ULICZNA, DRUGA BRODA, AGREST, DICYNODONTY, MORS, SSAKI ŻYWORODNE, PIJAWKA LEKARSKA, PRZEWOŹNIK, TEŚCIK, BEZCELOWOŚĆ, OWODNIOWCE, FREZJA POGIĘTA, PIES OGRODNIKA, RAJA MOTYL, MARKACZKA, MESA, KRZYŻYK, RIGAUDON, PIŻMOSZCZUR, PETREL ANTARKTYCZNY, ARMIA, KLEJOWNIA, BIBUŁKARKA, KOMUNIA, ILUZJA PIENIĄDZA, AFIRMACJA, ALOES NISKI, TURZYCA PAGÓRKOWA, KASTLER, GRYZIEL ZACHODNI, CHRONOMETR, ANTURIUM ANDREGO, CHASERKA, MRÓWKOJAD TRÓJPALCZASTY, NIEROZEZNANIE, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ANTENA YAGI, DERMATOGLIFIKA, REGENERATOR, KOMA, ANUSZKIEWICZ, GAWORZENIE, HIPOPOTAM, DIARIUSZ, MERZYK DROBNOCIERNISTY, AMFIBIA, MIESIĘCZNIK, ZAKŁADKA, PATAT, ŚMIERDZĄCE JAJO, PAPROĆ, NIERUCHAWOŚĆ, KOKILARZ, GLISTNIK WIĘKSZY, PSTRĄG POTOKOWY, BEZROBOCIE JAWNE, KORMORAN NIELOTNY, STRZELANKA, PASTORAŁKA, CYRANECZKA ANDYJSKA, FIZYKA PLAZMY, ZABAWOWICZ, SARDELA ARGENTYŃSKA, CERTACJA, HISPANO, POLA ELIZEJSKIE, WOLTYŻER, PRZEŚMIECHY, PETRELEC OLBRZYMI, ŻYWOTNOŚĆ, WANGA BIAŁOWĄSA, LABORKA, MAWOREK ZIELONKAWY, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, MOGIROTACYZM, BALZAK, TURNIURZYK SAWANNOWY, EUKALIPTUSOWIEC ŻÓŁTOGARDŁY, GRUPA ACETYLOWA, BŁYSZCZYK PARAŃSKI, ROZŁUPEK GRUBOWŁOSY, KOALESCENCJA, MAKAK BRODATY, FOLIARZ, FAZA ANALNA, BOWEN, CZĘSTOKÓŁ, FINEZYJNOŚĆ, SOSNA LAMBERTA, WIRTUOZOSTWO, TASSIE, WIBRACJA, SKROMNOŚĆ, WULKAN, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, PĘCZYNA WODNA, BYSTRZYK GRIEMA, SMERFETKA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, WANGA ŻAŁOBNA, PERKOZ GWATEMALSKI, GEODEZJA NIŻSZA, KANTONIERA, TURZYCA NIBY-LISIA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, DRZWI PRZESUWNE, PRZEWLEKŁOŚĆ, FOLK, ŚWINKA, MIETLICA ZBOŻOWA, POCHWIAK OKAZAŁY, DOLAR FIDŻI, WAŁCZATKA DWUGUZKA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, SZYMEL, BOROWIK JADALNY, KURTYNA POWIETRZNA, AUSTRIACKI, KUWERTURA, AGAR, KOLKA, RZECZY OSTATNIE, DRABIK DRZEWKOWATY, SPŁASZCZKOWATE, WYKLINA TATRZAŃSKA, MARKETING INWAZYJNY, KARTRIDŻ, DUJKER ABBOTTA, BOLIMUSZKA, ENDOSZKIELET, AZYL, BLISKOŚĆ, ZAWÓD, PAZUROGON PRĘGOUDY, ZACHLANIE SIĘ, WARSTWA KULISTA, FREZARKA, PRZYBYTEK, OSNUWIK POSPOLITY, CNOTA KARDYNALNA, BEZDOTYKOWIEC, DYM, AKTYWNOŚĆ, SZWARCOWNIK, NASKÓREK, ORLICZKA PIŁKOWANA, IMMUNOLOGIA, FAŁSZYWA CZARNA WDOWA, PĄSOGŁÓWKA, SELER WĘZŁOBALDACHOWY, FASOLKA MUNG, MUZYK, ŁUSKA, INWALIDA WOJENNY, KAPELUSZ PANAMSKI, KROKODYL JOHNSTONA, ŚWISTEK ROPUCHOWATY, PARCH, KORONKA BRABANCKA, URSON, OSŁONICE, TCHÓRZLIWOŚĆ, DOMEK NA DRZEWIE, SALSEFIA, APOLOGETA, TRZYDZIESTKA, PIKIEL, FILOLOGIA NIEMIECKA, FIZYKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, PIŁOKSZTAŁTNE, WIĄZANIE, PŁYN ZŁOŻOWY, OWCA NIEBIESKA, WÓZEK INWALIDZKI, BARWIENIEC CZARNY, OBRONA SYCYLIJSKA, PASO PERUANO, ZDZIADZIENIE, POJAZD GĄSIENICOWY, MENUET, KIESZONKA SKRZELOWA, POKER ROZBIERANY, ROZTWÓR BUFOROWY, FURA, DOCHÓD NOMINALNY, AKUMULACJA, OBRYZG ŚWIERKOWIEC, OGNISKO DOMOWE, SELENOGRAFIA, KRETOSZCZUR, OSSUARIUM, SIEROTA SPOŁECZNA, OCHOTNIK, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, ROZKRUSZEK MĄCZNY, TRÓJLIST ZGIĘTOPĘDOWY, MASZYNOWNIA, WULPIA KOLANKOWATA, RADIOMECHANIK, MANIPUŁ, GEOGRAF, JEDWABNICA RDZAWOŁBISTA, AKTYWISTA, ALOES BARBADOSKI, MECHANIKA TEORETYCZNA, OSTEOTOMIA, LAS DRĄGOWY, ŻÓŁTAK, WRÓBEL RUDOGŁOWY, MOGISYGMATYZM, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, DŻEJRAN, POSYŁKA, SZAROTA NORWESKA, NIESTRAWNOŚĆ, STRZELNICA SPORTOWA, KRĄGŁOLIST MACIERZANKOWY, SARDELA EUROPEJSKA, MIKROZORIUM OSKRZYDLONE, TRZON MACICY, ŻÓŁW MALOWANY, BRYANT, ESKORTOWIEC, PALEC ŚRODKOWY, CZERNICZKA, RAMIENICA SZORSTKA, DOCHÓD WŁASNY, PALEOKLIMATOLOGIA, KULTURA KRETEŃSKA, BEZTORBIKOWATE, ANKIETOWANY, ZWOJEK SZTYLETOWATY, LATINO, GRZEBIEŃ BIODROWY, SEMITYSTA, OGI, DYSCYPLINA POKAZOWA, PĘTÓWKA, BUTERSZNIT, KRĘPACZEK ZŁOTOBRZUCHY, KUMOSZKA, FRYNOSOMA SZEROKONOSA, ŻEGLARZ, ADIANTUM KLINOWATE, TRÓJSKLEPKA SZEROKOLISTNA, MAWOREK PAPUZI, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, ENERGETYKA WIATROWA, PYŁKOJAD SZARY, BLISTER, NIEUCHRONNOŚĆ, KUKLIK BUŁGARSKI, MOTYLEK, MORŚWIN BEZPŁETWY, PUSZCZALSKA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, BUDOWNICTWO, REINKARNACJA, ALPINIA LEKARSKA, PODSZEWKA, WYWIAD, WALABIA BENNETTA, PROLEK, ŻÓŁW BARWNY, KONFESJA, GRUPOWOŚĆ, STRZELANINA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, POBLISKOŚĆ, ORLICZKA FAURIEA, MASTURBACJA, ŚWIATOWOŚĆ, BOBREK TRÓJLISTNY, SERWITUT, OFICER TAKTYCZNY, GOLEC, LANE CIASTO, JELEŃ, KRAWIECTWO, GAWĘDA SARMACKA, SZEŚĆSETKA, TEST, WIDŁOZĄB LEŚNY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KURZAJKA, POCHODZENIE, LIMO, ?JAKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.958 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GATUNEK DWUŚRODOWISKOWEGO ZWIERZĘCIA ODBYWAJĄCEGO WĘDRÓWKĘ KATADROMICZNĄ - WIĘKSZOŚĆ ŻYCIA SPĘDZA W SŁODKICH WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH, A ROZMNAŻANIE ODBYWA SIĘ W WODACH MORSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GATUNEK DWUŚRODOWISKOWEGO ZWIERZĘCIA ODBYWAJĄCEGO WĘDRÓWKĘ KATADROMICZNĄ - WIĘKSZOŚĆ ŻYCIA SPĘDZA W SŁODKICH WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH, A ROZMNAŻANIE ODBYWA SIĘ W WODACH MORSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GATUNEK KATADROMOWY gatunek dwuśrodowiskowego zwierzęcia odbywającego wędrówkę katadromiczną - większość życia spędza w słodkich wodach śródlądowych, a rozmnażanie odbywa się w wodach morskich (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GATUNEK KATADROMOWY
gatunek dwuśrodowiskowego zwierzęcia odbywającego wędrówkę katadromiczną - większość życia spędza w słodkich wodach śródlądowych, a rozmnażanie odbywa się w wodach morskich (na 18 lit.).

Oprócz GATUNEK DWUŚRODOWISKOWEGO ZWIERZĘCIA ODBYWAJĄCEGO WĘDRÓWKĘ KATADROMICZNĄ - WIĘKSZOŚĆ ŻYCIA SPĘDZA W SŁODKICH WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH, A ROZMNAŻANIE ODBYWA SIĘ W WODACH MORSKICH sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - GATUNEK DWUŚRODOWISKOWEGO ZWIERZĘCIA ODBYWAJĄCEGO WĘDRÓWKĘ KATADROMICZNĄ - WIĘKSZOŚĆ ŻYCIA SPĘDZA W SŁODKICH WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH, A ROZMNAŻANIE ODBYWA SIĘ W WODACH MORSKICH. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast