NADANIE CUDZOZIEMCOWI OBYWATELSTWA PAŃSTWA, NA KTÓREGO TERENIE SIĘ OSIEDLIŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NATURALIZACJA to:

nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, na którego terenie się osiedlił (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NADANIE CUDZOZIEMCOWI OBYWATELSTWA PAŃSTWA, NA KTÓREGO TERENIE SIĘ OSIEDLIŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.380

DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, KRYMINALISTYKA, PERMAKULTURA, LARYNGOFON, WZMACNIACZ, KILOFEK, STROIK, ŚRÓDKOŚCIE, TALMUDYSTKA, ASPIRANT, BŁĘDNOŚĆ, KUC MERENS, SEMANTYKA KOGNITYWNA, EKSPEDYCJA, JĘZYK SZKOCKI, GEOLOGIA STRUKTURALNA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, KOSTIUM, BROŃ KONWENCJONALNA, TEMPERATURA NÉELA, METEOROLOGIA ROLNICZA, HARMONIA, WOREK REZONANSOWY, PANAMERYKA, BAWOLE OKO, MAGICZNA GÓRKA, STACJA, ODGRYWKA, ANARCHISTKA, SZARMANT, KARTA MOBILIZACYJNA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, BIAŁY TANIEC, OPAD, PŁOW, STATYK, UNIWEREK, FREGATA RAKIETOWA, MAKAKOKSZTAŁTNE, RUCH WAHADŁOWY, RZEZAK, NEURONAUKA, GREKA, SYNTEZA, BIZNES, AFRYKANISTYKA, ALIGATOROWATE, WAŁKARZ, ZBIEŻNOŚĆ, CHŁODNICOWIEC, MORZE AZOWSKIE, IRAŃSKI, LABORKA, PROGRAM TELEWIZYJNY, PORĘCZ, AMORFICZNOŚĆ, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, INSPEKTOR SZKOLNY, WYMIANA, KOCIOŁEK, MALARSTWO NAŚCIENNE, CIELĘCY WIEK, NERWIAK ZARODKOWY, GRAMATYKA GENERATYWNA, KAZUS, SYROP ADWOKATOWY, DŹWIĘCZNOŚĆ, ŚWINKA, CYRK, MŁAKA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, ANTYNOMIA, NADZIEWARKA, CEGŁA LICÓWKA, WYRAJ, LICZBA NIEWYMIERNA, PROFESJONALISTA, VERAIKON, SKANDYNAWISTA, KLESZCZ, FIGURA, NAKŁAD POŁOWOWY, TEORIA KATASTROF, ARTYSTKA, PŁOCHLIWOŚĆ, DOKUMENTALISTYKA, MIRA, INFILTRACJA, WIEK ZGODY, GATUNEK AMFITERMICZNY, MEJOZA, SEKTOR PUBLICZNY, GASKONADA, DWUKADŁUBOWIEC, KOSZYCZEK, ROZBITEK, OLDENBURG, FILM S-F, KOLARSTWO GÓRSKIE, ROZPAD SKAŁ, DAMA, GUZ KULSZOWY, UTYLITARYZM, RÓŻA PUSTYNI, ŻABA Z JUNIN, SZKIELET OSIOWY, CIELENIE SIĘ LODOWCA, CIEPŁE KRAJE, IKROWIEC, MALAKOZOOLOGIA, BÓR WRZOSOWY, ZDANIE, FLAWONOID, PEDOFILSTWO, TRĄBKA POCZTOWA, KOMORA MINOWA, KUPEREK, BIEDA, CZERWONY NADOLBRZYM, ETOLOGIA, ZAKRYSTIA, DYLETANT, PRZODEK, SKÓRNIK, SSAKI ŻYWORODNE, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, GRUBIANIN, RONDO, JANTAZAUR, BIURO, ETNOBOTANIKA, ANTROPOLOG KULTUROWY, GRZYB PODSTAWKOWY, SŁOWACYSTYKA, PANICZĄTKO, ROSYJSKOŚĆ, RETINOPATIA, KLESZCZE, SFERA GWIAZD STAŁYCH, BUTERSZNYT, WIELKI WYBUCH, JĘZYK ŻYWY, SZTYCHARSTWO, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, CYMES, GERIATRIA, TEMPERATURA MROZU, PŁUCZKA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, SKŁADNIA, SKULICE, ŁBISKO, NORMANDZKI, BOŚNIA, HETYTA, SONDAŻOWNIA, PODWIELOKROTNOŚĆ, ŁODRANIT, TERMIN STANOWCZY, STARY LIS, PANICZ, MANIPULATOR, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, DZBANECZNIK, GWIAZDOR, BUDOWNICTWO, KOŁO SEGNERA, HISTORYZM CEGLANY, BIEG PŁASKI, MAŁY CZŁOWIEK, KLAWISZ NUMERYCZNY, BETONOWE BUTY, FAŁSZYWY PROROK, GRABOWIEC, ARUMUŃSKI, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, OBRONA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, OZIMINA, AGREGAT, CENA WYWOŁAWCZA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, OBRAZ POZORNY, ENERGIA ROZPADU, ORTOPEDA, BRANIE ROZWODU, DOJŚCIE, ZIEMNIAK SKROBIOWY, ZEWNĘTRZE, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, ROZLUŹNIENIE, OSTRYGOJAD, ELEGANT, PROFESOR, PALEC ŚRODKOWY, PASKÓWKI, LISZAJ CZERWONY, FORMALIZACJA, PARCIANKA, GOSPODARKA RABUNKOWA, ZMIĘKCZANIE SIĘ, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, INWERSJA, REMINISCENCJA, KAPRALSTWO, INDUKTOR, ANARCHIZM, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, ZATRZYMANIE SIĘ, TROJACZEK, NOTARIUSZ, BIOSFERA, GONIEC CZARNOPOLOWY, PAPUA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, KLOZET, NACHÓD, KWASICA MEWALONIANOWA, FERMA, PRZEPRAWA, KOWALNOŚĆ, GATUNEK ZBIOROWY, PLAN MOBILIZACYJNY, WĘZEŁ KOLEJOWY, RACJONALIZM, PODKŁAD, DEBIUT ZAMKNIĘTY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, WIETRZENIE MECHANICZNE, MATRONA, GEODYNAMIKA, SCHRONISKO, GÓWNOJAD, PLEBISCYT TERYTORIALNY, LAKONIZM, BĘBEN WIELKI, BIMBROWNIA, WŁOSKOWATOŚĆ, KARUZEL, LOGIKA PRAWNICZA, ODJAZD, SOLARIUM, MCLAREN, STAW SKOKOWY, ZEGAR WODNY, ADAPTER CUMOWNICZY, KATOLICYZM, JAJKO W KOSZULCE, ZAPAS, POBIAŁKA, SKLEJACZ, OBROŃCA, KONTRABANDZISTA, GROMADA, ZACHLANIE SIĘ, ZAWIKŁANIE, KOLORYMETRIA, KORALE KAMIENNE, MIKROSOCZEWKA, BEANIA, KOCIOŁ, PLENER, WĘGIEL KOPALNY, WIĘZADŁO, AMPUŁKA, MAŹ PŁODOWA, MIOPIA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, SZWABSKI, WENTYL, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, SZABAŚNIK, PODUSZKA KURTYNOWA, MIECH, WÓR, NAPOMNIENIE, SUCHUM, REWIZJA NADZWYCZAJNA, MĄKA SITKOWA, ZNAMIĘ BECKERA, REZERWA CELOWA, KRYZYS OTOLITOWY, KOROWÓD, WYZNAWCA, ZIMNO, SROGOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, WKŁAD, SEKCJA, KOPANINA, PŁYN, GAŁĘZATKA KULISTA, NASADA, DZIDZIA PIERNIK, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, PREFEKT, ?SOSNA MASZTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.380 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NADANIE CUDZOZIEMCOWI OBYWATELSTWA PAŃSTWA, NA KTÓREGO TERENIE SIĘ OSIEDLIŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NADANIE CUDZOZIEMCOWI OBYWATELSTWA PAŃSTWA, NA KTÓREGO TERENIE SIĘ OSIEDLIŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NATURALIZACJA nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, na którego terenie się osiedlił (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NATURALIZACJA
nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa, na którego terenie się osiedlił (na 13 lit.).

Oprócz NADANIE CUDZOZIEMCOWI OBYWATELSTWA PAŃSTWA, NA KTÓREGO TERENIE SIĘ OSIEDLIŁ sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - NADANIE CUDZOZIEMCOWI OBYWATELSTWA PAŃSTWA, NA KTÓREGO TERENIE SIĘ OSIEDLIŁ. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast