BIELI SIĘ W LESIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRZOZA to:

bieli się w lesie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRZOZA

BRZOZA to:

Betula - rodzaj roślin z rodziny brzozowatych; drzewa i krzewy liściaste o charakterystycznej białej korze (na 6 lit.)BRZOZA to:

drewno z drzewa o tej samej nazwie (na 6 lit.)BRZOZA to:

drzewo lub krzew strefy zimowej i umiarkowanej, sok z pnia to tzw. oskoła i zawiera cukier, liście lecznicze - betula (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BIELI SIĘ W LESIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.315

SEMANTYKA LEKSYKALNA, STORCZYKARNIA, PIERWOTNIAK, POŚREDNIK, RADA GABINETOWA, DRUT, MENUET, MAHDI, POPYCHADŁO, POCZUCIE WINY, WSPÓŁUCZEŃ, ASTROSPEKTROSKOPIA, EMBRIOGENIA, ŁAPCE, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, ODSTRZAŁ, RPG, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, SAUNAMISTRZ, RAMA KOMUNIKACYJNA, CHOROBA WOLMANA, WYRÓB CUKIERNICZY, ŻYWNOŚĆ, WYSYP, EKSPERTKA, RAJTUZY, NIEDOROZWÓJ, CZYNNIK ONKOGENNY, RUMBA, SKRĘCANIE, PODKARMIACZKA, MISKA SOCZEWICY, WĘZEŁ, POSTĘPACTWO, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, KRYPTOGRAFIA, NACIEK, ROZWÓJ ZARODKOWY, ROZBIEŻNOŚĆ, FLETNIA, ANTARKTYKA, TEOLOGIA NEGATYWNA, MULTIPLEKS, SITARSTWO, ANGLOSASKI, POWIEŚĆ CYKLICZNA, ZAPOJA, PSALM ALFABETYCZNY, POEMAT HEROIKOMICZNY, ŁACINA, ROLADA, TELEGRAFIA, USTNIK, SYFEK, RADIOGALAKTYKA, WĄŻ, SYLABA OTWARTA, SZACHY TRZYOSOBOWE, DRABINKA, TAŚMA, CYBERNETYZACJA, RADIESTETA, CHASEREK, CZTEROPOLÓWKA, UDAR, RUCH KRZYWOLINIOWY, DOBRY DUCH, LODOWNIA, IMPAS, ITINERER, KONFORMER, ALERGOLOGIA, KĘDZIERZAWKA, F, KOLANO, AMFORA, KUKICHA, FECHMISTRZ, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, STOPA, SKAŁA OSADOWA, DAR, OSTRYGOJAD, WYSPA KONTYNENTALNA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, NUMULIT, DIAKON, KINETYKA CIECZY, POCZUCIE, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, KOSZULKA WODNA, INSTRUMENTALISTYKA, OPROWADZACZKA, WYWROTKA, KARKAS, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, CREPIDA, PIĘTKA, KOPERTA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, GWAŁTOWNOŚĆ, OSKARŻONY, BUŁGARSKI, GLINA LODOWCOWA, REPOZYCJA, TRZEPACZ, FILOLOGIA POLSKA, POMYŁKA, TOCZYSKO, LEWORĘKI, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, PANEW, MESA, ŁAWICA SKALNA, STAŁOŚĆ, FOTOGENICZNOŚĆ, KURDUPLOWATOŚĆ, ADRES ELEKTRONICZNY, KISZKA, PLAMISTOŚĆ, PAJĄK, CECHA RECESYWNA, PRĄD ZAWIESINOWY, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, INŻYNIERIA CHEMICZNA, ROZCHODNIACZEK, INIA, KASZA, KARBIDKA, ALIENACJA POLITYCZNA, LANGOSZ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, POWIERZCHNIA WALCOWA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, MIJANKA, ABISAL, ASYMPTOTA, ŻUREK, HERODY, WYDATKI BIEŻĄCE, POLIMER, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, POWTARZALNOŚĆ, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, PRASOŁ, KOŃ TROJAŃSKI, INTERLINGWISTYKA, CZARNY PIOTRUŚ, DZIELNICOWY, PLANTAGENECI, MAGIERA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, SZPACHLARZ, ŁATEK, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, KANGUR, OBRONA SKANDYNAWSKA, PLAFON, AIDEOLOGICZNOŚĆ, ROZJAZD, OBOWIĄZEK SZKOLNY, WYBIJACZ, UTLENIANIE, REGLAN, SZPULKA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, HIGIENA WETERYNARYJNA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, NARCYZ, ZŁOŻENIE BRONI, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, PLEBEJUSZ, GAWĘDA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, PŁASZCZ DOLNY, VIBRATO, KOMEDIALNIA, FULMAR ZWYCZAJNY, WŁÓCZĘGA, MIECZ DŁUGI, PLAC, LUZACKOŚĆ, FACHURA, MIASTO POWIATOWE, HERMENEUTYKA, PROSCENIUM, ROBEREK, TEORIA CIAŁ, NET, PRZEPYCHACZKA, HIPOTEZA POMOSTOWA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, ZWARCIE, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, KARCZUNEK, GEEK, KARTRIDŻ, ZSYPISKO, BOOT, KLASA, PAWILON, AFISZOWANIE SIĘ, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, REKIN, MEDYCYNA SĄDOWA, PAŁANKA MIODOJAD, CYBERPANK, FRYZ, WYKRĘTAS, TAŚMA PRODUKCYJNA, MOHORYCZ, KAPRYŚNICA, AFRYKAŃSKI, STRZEMIĄCZKO, MIĘTA, PODZIELNIK, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, AUTOHEMOTERAPIA, MIGLANC, PROTOLOGIA, AKROPOL, SYFON, ARCTG, KIJEK, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, MIĘKKIE SERCE, MEDRESA, ARYTMETYKA, PRAWOZNAWCA, SCHIZOTYMIA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, TRÓJKĄT, BUCHALTERIA, PARALAKSA, KOŃ BUDIONNOWSKI, OSTROSŁUP FOREMNY, ACID WESTERN, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, OWCA, PRZYLEPNOŚĆ, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, KROK DOSTAWNY, MŁODZIEŻÓWA, EUTANAZJA, ZAMIANA, OMACNICA, KANAPKA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, PARNIK, GRUPA WSPARCIA, PENITENCJARYSTYKA, PROCES CHEMICZNY, PRZYGODA, ELIMINACJA, NEGACJONISTA, SKANDYNAWISTA, WŚCIEK DUPY, SOLFUGI, SOCJOGRAFIA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, NIEOCZYWISTOŚĆ, SUHL, GORETEX, TYTAN, PIECHUR, LEUMAFIT, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, KOLUMNA MARYJNA, EKWIPARTYCJA, MIHRAB, EKSTRALIGA, ZROST, TRZPIEŃ, SZANIEC, TRIADA CARNEYA, PALEOBOTANIKA, CZARA, CIELĘCINKA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, NOCEK BECHSTEINA, PRZEBIEG, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, OKRUTNIK, OMASTA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, ROZKŁAD MAXWELLA, DRZEWO KAUCZUKOWE, PODUSZKA BALANSOWA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, TROPIK, ALBULOKSZTAŁTNE, TOKARKA KŁOWA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, TROGLOFIL, ?SFERA BIOTYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.315 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BIELI SIĘ W LESIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BIELI SIĘ W LESIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRZOZA bieli się w lesie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRZOZA
bieli się w lesie (na 6 lit.).

Oprócz BIELI SIĘ W LESIE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - BIELI SIĘ W LESIE. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast