OBIEKT PRZEZNACZONY DO SKŁADOWANIA DROBNOZIARNISTYCH ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, W TYM POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZERÓBKI, WRAZ ZE ZMIENIAJCĄ SIĘ ILOŚCIĄ WODY TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRA POCHODZI Z PRZERÓBKI KOPALIN ZE ZŁÓŻ ORAZ Z OCZYSZCZANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAW OSADOWY to:

obiekt przeznaczony do składowania drobnoziarnistych odpadów wydobywczych, w tym powstałych w wyniku przeróbki, wraz ze zmieniajcą się ilością wody technologicznej, która pochodzi z przeróbki kopalin ze złóż oraz z oczyszczania wody technologicznej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBIEKT PRZEZNACZONY DO SKŁADOWANIA DROBNOZIARNISTYCH ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, W TYM POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZERÓBKI, WRAZ ZE ZMIENIAJCĄ SIĘ ILOŚCIĄ WODY TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRA POCHODZI Z PRZERÓBKI KOPALIN ZE ZŁÓŻ ORAZ Z OCZYSZCZANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.218

MAK NIEBIESKI, OSTRYGOJAD, EKSPERTKA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, MARSZ, ZAMEK KLINOWY, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, MOLTON, KLATKA BŁAZNÓW, INWERSJA TERMICZNA, PODRÓŻNA, WĘŻÓWKOWATE, NATURA, SPRAWNIK, OBJĘTOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, KLESZCZE, SZYSZKA, GATUNEK ZAWLECZONY, DZIENNIKARZ, BAJCIK, KLINKIER, BRZESZCZOTEK CZARNY, SER PARMEŃSKI, WARIATKA, RDZEŃ, ACENA NOWOZELANDZKA, PRĄŻEK, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, KOSZT INWESTYCYJNY, MAKAK JAPOŃSKI, PILAR, GRZBIETORODY, PAZUR, KLESZCZ, BEZDEŃ, ZAĆMIENIE, SZKŁO WENECKIE, PODRZEŃ GARBATY, PRYSZNIC, SEJSMOMETRIA, REKIN OWSONA, KASZLAK, REJON, SYSTEM NICEJSKI, WILCZA PASZCZA, DYPLOMATA, KLEKOTKA, OTWARTOŚĆ, PASTERSKOŚĆ, TINTA, GEMFIBROZYL, PRZYRODOZNAWCA, ODBIJANIE, LANGOSZ, OBERLANDER, NAWAŁNIK ŻÓŁTOPŁETWY, WYCIEK, CYTADELA, POBRZMIENIE, ASESOR, RIST, OCZKO W GŁOWIE, ELIZJA, ODPÓR, ZAWRÓT, PLUJ-ZUPKA, OINOMANCJA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, KOTERIA, EKRANOPLAN, ŻYWIENIE, GABINET, RAK SZLACHETNY, SPRAWIEDLIWOŚĆ, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, PŁYTA KONTYNENTALNA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, WSKAŹNIK, EKONOMIA POLITYCZNA, CEREBROZYD, SZOK, CHORĄŻA, LEŻACZEK, DOM SAMOTNEJ MATKI, KAMPANIA, ORZEŁ POŁUDNIOWY, IZOLACJONIZM, KATECHEZA, MOL, CEWA, APARAT KIPPA, BAWOLE OKO, GRZEBACZ, ŚMICHY CHICHY, ANABIOZA, CZERSKA, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, DZIURKA, KORYTO, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, MONOGENIZM, PTASZĄTKO, PASTA DO ZĘBÓW, LANDRYNKA, NAJEMNICTWO, SZAMOTANINA, DOBRO, ZNAMIENITOŚĆ, TORBIEL GALARETOWATA, ŁAWICA SKALNA, STAWONOGI, ŻONA LOTA, MÓL BOROWICZAK, RZECZY OSTATNIE, ANEKS KUCHENNY, SPEDYTOR, STRÓJ GÓRALSKI, WYWINIĘCIE ORŁA, ŁAŃCUSZEK, STULEJARZ, PLAMIEC AGREŚCIAK, WARSTWA PERYDOTYTOWA, GARDEROBIANA, GAJNIK LŚNIĄCY, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, CZARNA MOWA, KAZIRODCZOŚĆ, SAMOROZPAD, LABORANT, GUJOT, GAWORZENIE, NIEWZRUSZALNOŚĆ, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, PIES, NIEPUNKTUALNOŚĆ, AKORDYKA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, STAROUKRAIŃSKI, UKRES, SKÓRZAK, SIATKA POJĘCIOWA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, KĄTOZĘBNE, KRANIOLOGIA, WARTKOŚĆ, DONICZKOWCE, ŻYWY POMNIK, ODLEWACZ, PEDAGOG SPECJALNY, TRUFLA, KINOMANIAK, GOSPODARSTWO LEŚNE, ZERO, SKARŻĄCA, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, UTYLITARYZM, STYL GRZBIETOWY, MYSZ ZAROŚLOWA, WINIDUR, MAGNI, ARAB, ŚWIĘCONKA, RUMBA, DOLOT, PORÓD FIZJOLOGICZNY, PSZENICA DURUM, BADANIE PRZESIEWOWE, SONDA, ARARAT, WEPS, TAMTAM, JEZIORO ENDOREICZNE, KATAKLIZM, EPIMYTHION, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, HULANKA, ANALIZA SKUPIEŃ, NAZWA OGÓLNA, WIELOETNICZNOŚĆ, WYSTRZAŁ, RACHUNEK CAŁKOWY, DZIABA, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, CEREMONIA, CNOTA, OMNIBUS, WYDANIE, DZIKA LOKATORKA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PISMO MUZYCZNE, TARANTELLA, SAMOAKTUALIZACJA, NERW, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, LIPODYSTROFIA, ODNÓŻA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, ŻYWNOŚĆ, AGREGAT, SUWNICA POMOSTOWA, IZOLATKA, TRAFIKA, KREDYT OBROTOWY, CZARNY LUD, CIEMNOGRÓD, BLACKJACK, BRUDNICA NIEPARKA, DZIURAWY WOREK, JELARANG, TEORIA ESTYMACJI, AZERSKI, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, MONTAŻYSTA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ROZŁUPNOGŁOWCE, ŚNIOT, KANKA, MATEMATYKA STOSOWANA, DWUBARWNOŚĆ, SZERMIERZ, KOLBA, ODPRAWA WARUNKOWA, ODRĘTWIENIE, HELLEN, RAPTULARZ, UMIEJĘTNOŚĆ, WAGON POCZTOWY, WYZIEW, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ONOMASTYKA, KRÓTKOWIDZTWO, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, PRE-PAID, BAON, WIGURA, SKIOFIT, BASZTAN, KROPKA, KARD, AKWARYDY, ZROBIENIE MIEJSCA, TRAWA PASTEWNA, BALANTIDIOZA, SZCZEPIONKA WŁASNA, POMINIĘCIE, BARSZCZ BIAŁY, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, DIAPAUZA ZIMOWA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, NADZIENIE, MATKA NATURA, CZYSTE RĘCE, CHMURZENIE CZOŁA, KOLEUS, UJŚCIE, OŚRODEK WYŻOWY, KAPLICA, STARA, RANNA, KORMORAN INDYJSKI, URLOP RODZICIELSKI, KORALKA, CHEMIA FIZYCZNA, TEKSTYLNY, OFICYNA WYDAWNICZA, PIASKOWY DZIADEK, PINGWIN RÓWNIKOWY, FERRIMAGNETYK, CZŁOWIEK, TYKA, HELING, MINA, PRZECIĘTNIACTWO, SŁUGUS, WYŻĘCIE, WODOROTLENEK, ŁAPCE, POHULANKA, CZYRAK GROMADNY, RZUT RÓWNOLEGŁY, STRUNOWIEC, POTERNA, CHOROBA BERGERA, RURKOZĘBNE, GESTIA TRANSPORTOWA, BIOSELENOLOGIA, FIGHTER, PANTOGRAF, NULLIPARA, PODSZEWKA, RELING, MERYTORYKA, WARTOŚĆ DODANA, ?MAŁPI GAJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.218 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBIEKT PRZEZNACZONY DO SKŁADOWANIA DROBNOZIARNISTYCH ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, W TYM POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZERÓBKI, WRAZ ZE ZMIENIAJCĄ SIĘ ILOŚCIĄ WODY TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRA POCHODZI Z PRZERÓBKI KOPALIN ZE ZŁÓŻ ORAZ Z OCZYSZCZANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBIEKT PRZEZNACZONY DO SKŁADOWANIA DROBNOZIARNISTYCH ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, W TYM POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZERÓBKI, WRAZ ZE ZMIENIAJCĄ SIĘ ILOŚCIĄ WODY TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRA POCHODZI Z PRZERÓBKI KOPALIN ZE ZŁÓŻ ORAZ Z OCZYSZCZANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAW OSADOWY obiekt przeznaczony do składowania drobnoziarnistych odpadów wydobywczych, w tym powstałych w wyniku przeróbki, wraz ze zmieniajcą się ilością wody technologicznej, która pochodzi z przeróbki kopalin ze złóż oraz z oczyszczania wody technologicznej (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAW OSADOWY
obiekt przeznaczony do składowania drobnoziarnistych odpadów wydobywczych, w tym powstałych w wyniku przeróbki, wraz ze zmieniajcą się ilością wody technologicznej, która pochodzi z przeróbki kopalin ze złóż oraz z oczyszczania wody technologicznej (na 11 lit.).

Oprócz OBIEKT PRZEZNACZONY DO SKŁADOWANIA DROBNOZIARNISTYCH ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, W TYM POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZERÓBKI, WRAZ ZE ZMIENIAJCĄ SIĘ ILOŚCIĄ WODY TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRA POCHODZI Z PRZERÓBKI KOPALIN ZE ZŁÓŻ ORAZ Z OCZYSZCZANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - OBIEKT PRZEZNACZONY DO SKŁADOWANIA DROBNOZIARNISTYCH ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, W TYM POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZERÓBKI, WRAZ ZE ZMIENIAJCĄ SIĘ ILOŚCIĄ WODY TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRA POCHODZI Z PRZERÓBKI KOPALIN ZE ZŁÓŻ ORAZ Z OCZYSZCZANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x