Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TWÓR SKALNY O KSZTAŁCIE KULI, O ŚREDNICY POWYŻEJ 2 MM, POWSTAJĄCY W WYNIKU CHEMICZNEGO WYTRĄCANIA SIĘ MINERAŁÓW WOKÓŁ OKRUCHOWEGO JĄDRA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIZOID to:

twór skalny o kształcie kuli, o średnicy powyżej 2 mm, powstający w wyniku chemicznego wytrącania się minerałów wokół okruchowego jądra (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWÓR SKALNY O KSZTAŁCIE KULI, O ŚREDNICY POWYŻEJ 2 MM, POWSTAJĄCY W WYNIKU CHEMICZNEGO WYTRĄCANIA SIĘ MINERAŁÓW WOKÓŁ OKRUCHOWEGO JĄDRA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.773

SZTUKA KRETEŃSKA, OSĘK, ORGIA, MOTYLEK, NAPRĘŻACZ, ROZSZCZEPIENIE WARGI, KUPER, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, ELEKTROCHIRURGIA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, KANGUR, ORGANIZM WYŻSZY, DRZEWO, SINGIEL, IPP, WIELOPŁETWIEC, POMPIER, SUKCESYWNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, BARWICA DREWNA, PUCH KIELICHOWY, OBRONA STREFOWA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, DOROSŁOŚĆ, SFERA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, KŁOBUK, AMONAL, MONIT, EPIFIT, MEMBRANA, SERYCYTYZACJA, NIEŻYCIOWOŚĆ, FRONT STACJONARNY, ODSKOK, NIEWYRAŹNOŚĆ, JELEŃ SCHOMBURGKA, FOCH, ADHEZJA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, EGZEKUTOR, ODBÓJ, GEODETA, SAMOGRAJ, FIKNIĘCIE KOZŁA, ROCZEK, PANDAN, TRĄBKA POCZTOWA, PEWNOŚĆ, INFLACJA JAWNA, POLIMER, ZESTAWIK, FILOZOFIA POZNANIA, WARSTWA ŚCIERALNA, OLEJ SILNIKOWY, LINEACJA, TEMPERATURA UPAŁU, DYSCYPLINA POKAZOWA, AWANGARDA, ZESTAW, TUBING, KARMAN, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, WIDZIADŁO, PUSTKOWIK SKALNY, HELIKOPRION, SZEWNICA BZÓWKA, WIĆ ROŚLINNA, GWAŁTOWNOŚĆ, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, RZADKOŚĆ, BIURO PODAWCZE, OŚ ZIEMI, KORPUS, KAZIRODCZOŚĆ, SZCZOTECZKA, FARMERYZACJA, KSIĄŻKOWOŚĆ, MIKROSILNIK, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, PANCERZ LAMELKOWY, PROTETYKA, NERECZNICA, BIBIMBAP, TOPIEL, ANOMALIA UHLA, GERMANISTYKA, RÓJKA, GATUNEK KATADROMOWY, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, HIGIENA WETERYNARYJNA, ZDRADA, PSEUDOPODIUM, ODKŁAD, STOPNICA, MIĘKKI RESET, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, ŻÓŁW PROMIENISTY, PRZEWALENIE SIĘ, YGGDRASIL, IRYS, LIŚCIONOGI, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, MAKROEWOLUCJA, ZACZEPNOŚĆ, ANATOMIA WARSTWOWA, KLISZA, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, ARETOLOGIA, KANISTER, PRZYCISK, KACAPSKI, KUPON, SZPIK, DEKANTER, UPADŁOŚĆ, WYZNAWCA, ZUPKA CHIŃSKA, NIEJEDNORODNOŚĆ, ŚLONSKI, DNA MOCZANOWA, STABILIZACJA, RYBA MAŚLANA, KULKA, OSADY DENNE, STRZAŁECZKA, SHAKER, STRUKTURALISTKA, WERMISZEL, MARTWOTA, STARORAKI, CHARTER, PENITENCJAŁ, SEZONOWIEC, AWIACJA, KIFOZA, DREWNO OKRĄGŁE, PLOTER GRAWERUJĄCY, ELEKTRODA KALOMELOWA, DIABOLO, ANEROID, PAREMIOGRAFIA, TWÓRCZOŚĆ, IMIONNIK, POCZTA PRZYCHODZĄCA, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, WÓZEK, POWIEŚĆ BRUKOWA, LATAJĄCY SPODEK, ŚLIZGACZ, WIĘZADŁO, PRZEPRAWA, BAR SAŁATKOWY, DWUFAZOWOŚĆ, KOKSOCHEMIA, WATA CELULOZOWA, BRANIE PRZYKŁADU, TUNEL, ZDOBYWCA, AKOMODACJA, ZGINIĘCIE, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, PAMIĘTNIK, RYBY, FUSYT, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, GNIOTOWCE, WAŁECZEK, GERRYMANDERING, BLISTER, MAKATKA, DYSTANS, REGENERACJA, APATIA, LARWA, TORBACZE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, STROP KLEINA, KAPANINA, LAMINAT, ZAKON CZYNNY, SANKCJA, CZIRLIDERKA, REWIZJONIZM, NOWOBOGACKI, POMROK, OCEANOGRAFIA, KAKOFONIA, NADWZROCZNOŚĆ, POINT AND CLICK, BIEGUN GALAKTYCZNY, BURACTWO, ŚMIAŁEK, WAGON DOCZEPNY, BAZA, ELOKWENCJA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, UBOŻENIE, SUFFOLK PUNCH, TWÓR, TERMOS BUFETOWY, PRZERWANIE CIĄŻY, ELEGANTKA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, SENSOWNOŚĆ, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, KUJNOŚĆ, SSAKI ŻYWORODNE, ATRAKCJA, CHLEB CHRUPKI, SONDA MOLEKULARNA, SHOUNENAI, NESTOR SKALNY, FAŁDA, FORTE, EKSPLOATACJA, ZAPRAWA, ROZPIĘTOŚĆ, BOLA, SYJAMSKI, HETEROTROFIZM, NUDYZM, TRUSIA, GRABEN, GÓWNOZJADZTWO, BONGOSY, PODATEK EKOLOGICZNY, ZBIEŻNOŚĆ, RZEP, PIERWORYS MAPY, RYNEK RÓWNOLEGŁY, SESJA, BANIAK, GWIAZDA, NAGRODA RZECZOWA, ZHAFTOWANIE SIĘ, RZYGI, ŚWIETLICZANKA, RODZINA ZREKONSTRUOWANA, FIZYKA PLAZMY, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, DZIENNIKARZ, CHONDRYTY, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, MATKA-POLKA, DELFIN COMMERSONA, GEODEZJA SATELITARNA, DETEKTYW, SIEDMIOBÓJ, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, CIERNIOPLĄT, JEDWABNIK, DOSTĘP, SOCJOLOGIA MIASTA, KARTAGIŃSKI, PRĄD ZWARCIOWY, PREPPERS, BIERNY ZAWODOWO, HUYGENS, ŚREDNIA WINSOROWSKA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, TRASZKA SARDYŃSKA, ANTYNATURALIZM, FETYSZYZM, CEPISKO, AŁMA-ATA, HIPERMETROPIA, OBLEGA, SELER WĘZŁOBALDACHOWY, KATSUDON, KÓŁECZKO, PALUSZEK, TUTORIAL, SZAMA, NERWOWOŚĆ, BIBLIOPOLA, PRAWIDŁO, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, TUALETA, NEKROFAG, BEZWYZNANIOWIEC, OBRZEŻEK, ODMIANA UPRAWNA, DRZWI PRZESUWNE, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, ANTOCYJANIDYN, GNIOTOWE, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, NASIENIE, RETRAKCJA, JĘZYK DUNGAŃSKI, SSAK, ASTROLOG, GARNA, SKIBOB, AFISZOWANIE SIĘ, SZUMOWINA, PARZONKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: twór skalny o kształcie kuli, o średnicy powyżej 2 mm, powstający w wyniku chemicznego wytrącania się minerałów wokół okruchowego jądra, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWÓR SKALNY O KSZTAŁCIE KULI, O ŚREDNICY POWYŻEJ 2 MM, POWSTAJĄCY W WYNIKU CHEMICZNEGO WYTRĄCANIA SIĘ MINERAŁÓW WOKÓŁ OKRUCHOWEGO JĄDRA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pizoid, twór skalny o kształcie kuli, o średnicy powyżej 2 mm, powstający w wyniku chemicznego wytrącania się minerałów wokół okruchowego jądra (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIZOID
twór skalny o kształcie kuli, o średnicy powyżej 2 mm, powstający w wyniku chemicznego wytrącania się minerałów wokół okruchowego jądra (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x