PAŃSTWOWA INSTYTUCJA KONTROLNO-NADZORCZA, NA KTÓREJ CZELE STOI GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII; ZAJMUJE SIĘ M.IN. ZAPOBIEGANIEM CHOROBOM ZAKAŹNYM ZWIERZĄT, NADZOREM NAD BEZPIECZEŃSTWEM PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, WPROWADZANIEM NA RYNEK ZWIERZĄT I UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO; NA CZELE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII STOI POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, NA CZELE SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO - WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA to:

państwowa instytucja kontrolno-nadzorcza, na której czele stoi Główny Lekarz Weterynarii; zajmuje się m.in. zapobieganiem chorobom zakaźnym zwierząt, nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; na czele powiatowego inspektoratu weterynarii stoi powiatowy lekarz weterynarii, na czele szczebla wojewódzkiego - wojewódzki lekarz weterynarii (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAŃSTWOWA INSTYTUCJA KONTROLNO-NADZORCZA, NA KTÓREJ CZELE STOI GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII; ZAJMUJE SIĘ M.IN. ZAPOBIEGANIEM CHOROBOM ZAKAŹNYM ZWIERZĄT, NADZOREM NAD BEZPIECZEŃSTWEM PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, WPROWADZANIEM NA RYNEK ZWIERZĄT I UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO; NA CZELE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII STOI POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, NA CZELE SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO - WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.482

DOUBLE DUTCH, COLIMA, RAKIETKA TENISOWA, NAMIBIJKA, TONACJA, ŁACINA, ŁOTYSZ, RELIGIOLOG, PORA GODOWA, BILTONG, AMALGAMAT, JĘZYK ŁACIŃSKI, DIETL, MIĘSOŻERCA, KWASICA MEWALONIANOWA, WINNEBA, DIMER, KAŁMUCKI, MANELE, PASIBRZUCH, SZACHY 960, CZEKOLADZIARNIA, EPICYKL, BRIGHTON, WIDŁOGONEK, STANIĘCIE, GRA KARCIANA, DAGESTANKA, BRACTWO RYCERSKIE, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, PÓŁKRYTEK, ISTOTA SZARA, STAROGERMAŃSKI, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, AMAZONKA, PODSTAWCZAK, ODBIJANIE, WYSPA, OBDUCENT, EGZAMIN, LODOWIEC WISZĄCY, SAŁAWAT, SHANTOU, IMPOTENCJA, DROGA KOŁOWA, SYSTEM PREZYDENCKI, PALEOKLIMATOLOG, PIERWSZOŚĆ, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, AFEKTYWNOŚĆ, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, BELLOTTO, MOMENT, STARY KOŃ, SALOWA, STYL WILHELMIŃSKI, TEMPKA, PROFESOR, HERB, UŻĄDLENIE, KOLOR OCHRONNY, KANAŁ KRĘGOWY, KOŚĆ CZOŁOWA, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, PERKOZ GRUBODZIOBY, FIREWALL, BAR, WŁOSKOWATOŚĆ, ETIOPCZYK, ASTRONOMIA, BRIAŃSK, WYRZEKANIE, WIDZOWNIA, SEATTLE, DARŃ, BANKROFT, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, KLATCHIAŃSKI, KWIAT, KOSMOS, BACIK, POPULACJA STACJONARNA, KLEJARZ, NIEUMARŁY, KIESZONKA SKRZELOWA, KAZBA, KONCENTRACJA, GENOMIKA TEORETYCZNA, MECHANIK, NADBUŻE, NASIENNIK, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, ZWIERANIE SZYKÓW, FUNDUSZ SOŁECKI, MAKAK JAPOŃSKI, SZRAF, DRAMAT, DAGESTAŃCZYK, CUKIER, POKŁAD DOLNY, GENTELMAN, KOBIAŁKA, TERMOMETR CIECZOWY, CHLUBNOŚĆ, PACHISI, DYPTYCH, KOMEDIALNIA, GÓWNIARSTWO, TRASANT, KRAJALNIA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, WIBRACJA, PANSEKSUALIZM, BLANCHARD, SHAFTOWANIE SIĘ, PRASSAKI, AUTOPARODIA, SIKORY, UKŁAD POKARMOWY, NITRA, ANTYCYPACJA, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, TELESKOP, SNUTKA GOLIŃSKA, KUC DALES, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, ERIE, POKER ROZBIERANY, AEROGRAFIA, SZCZERBAKI, BAJDA, SHOJO-AI, CIENKA SKÓRA, MINIMALIZM, MEJLOWANIE, CŁO PROHIBICYJNE, KORZENIONÓŻKA, MISJA STABILIZACYJNA, PRÓBA WODY, PRZECIWSTOK, OKRASA, FILIŻANKA, DZIAŁ PERSONALNY, CIĘTOŚĆ, SZOK POPORODOWY, SPEŁNIENIE, WIBROAKUSTYK, SUWNICA, MACH, PIERWORYS MAPY, MOST PONTONOWY, OBSZAR TRANZYTOWY, JELITO PROSTE, KRATA, GRANATOWA POLICJA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, RELIGIA, FLET NOSOWY, IDIOMAT, CHUMS, CIELĘCY WIEK, PRZYWODZICIEL WIELKI, TRIAL ROWEROWY, ORBITA GEOSTACJONARNA, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, TROSKA, CUD, JĘZYK ETIOSEMICKI, ROYAN, PIERWIASTEK, MARSZ, BECKETT, SKIBKA, PUNKT ROSY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, OTWIERANIE DUSZY, ZWARCIE, STRUNOWCE, GRUPA AZOWA, ZAOPATRZENIE, IMPULS, SIODLARSTWO, SYROP, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, WIELORYB, ORNITOLOGIA, LAMPANG, CHIROPTEROLOGIA, KWATERUNEK, ROSA MIODOWA, AUTOSYFON, KROK, PROCES POSZLAKOWY, MŁAKA, GALISYJSKI, PISMO FONETYCZNE, ZAŁOŻENIE PARKOWE, MĄDRALIŃSKI, MAKIAWELISTA, OPIEKUŃCZOŚĆ, SOCZEWKA, PREORIENTACJA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, ROBAK, ANTHEM TRANCE, BOROWODOREK, KADZIDŁO, CENA PROGOWA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, SYNTEZA, CEIBA, OBŁOK OORTA, MĘTY SPOŁECZNE, INDEKS, KORYTO RZEKI, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, WARSTWA ŚCIERALNA, LAMPA OLEJNA, ERGOTERAPIA, FANEROFIT, LOARA, DWA ŚWIATY, BRUNEJCZYK, SZCZUDLARSTWO, GENTIL, KOLORYSTA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, FARBOWANIE SIĘ, KARMNIK, STRÓJ GÓRALSKI, KOLEGIUM, RARYTAS, ZEITZ, BANK ZRZESZAJĄCY, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, KRETEŃCZYK, RELA, DOMENA PUBLICZNA, OKTAEDRYT, HORODNICZY, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, S.Y, AMORY, POMYWAK, NIEPUNKTUALNOŚĆ, URUK-HAI, KOŃ ARABSKI, MARKIZA, ROMNY, TAMPA, ROZMNOŻA, RAMKA ODCZYTU, SIEDEMNASTKA, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, TAMBOREK, KARUK, FUNKCJA UNIMODALNA, IRANKA, LIŚĆ ZŁOŻONY, STRAŻ POŻARNA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, EGZOTYK, TELEGRAFIA, ACENA BUCHANANA, SŁÓJ, KOLORYMETRIA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, MIESZADŁO, SZCZECIN, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, MRAŹNICA, NIEOBLICZALNOŚĆ, JĘZYKOZNAWCA, FASETA, SZYBKOŚĆ, KOHORTA, MARSALA, MONARCHIANIZM, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, GŁODOWANIE, GIJON, IŻEWSK, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, KARELIA, JAPOK, CHOROBA WHIPPLE'A, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, TŁOCZEK, MLECZAJ LEPKI, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, NIEPOKOJENIE SIĘ, SZUM, TREPAK, SKOCZKOWE, ?ABRUZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.482 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAŃSTWOWA INSTYTUCJA KONTROLNO-NADZORCZA, NA KTÓREJ CZELE STOI GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII; ZAJMUJE SIĘ M.IN. ZAPOBIEGANIEM CHOROBOM ZAKAŹNYM ZWIERZĄT, NADZOREM NAD BEZPIECZEŃSTWEM PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, WPROWADZANIEM NA RYNEK ZWIERZĄT I UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO; NA CZELE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII STOI POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, NA CZELE SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO - WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAŃSTWOWA INSTYTUCJA KONTROLNO-NADZORCZA, NA KTÓREJ CZELE STOI GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII; ZAJMUJE SIĘ M.IN. ZAPOBIEGANIEM CHOROBOM ZAKAŹNYM ZWIERZĄT, NADZOREM NAD BEZPIECZEŃSTWEM PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, WPROWADZANIEM NA RYNEK ZWIERZĄT I UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO; NA CZELE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII STOI POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, NA CZELE SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO - WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INSPEKCJA WETERYNARYJNA państwowa instytucja kontrolno-nadzorcza, na której czele stoi Główny Lekarz Weterynarii; zajmuje się m.in. zapobieganiem chorobom zakaźnym zwierząt, nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; na czele powiatowego inspektoratu weterynarii stoi powiatowy lekarz weterynarii, na czele szczebla wojewódzkiego - wojewódzki lekarz weterynarii (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
państwowa instytucja kontrolno-nadzorcza, na której czele stoi Główny Lekarz Weterynarii; zajmuje się m.in. zapobieganiem chorobom zakaźnym zwierząt, nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; na czele powiatowego inspektoratu weterynarii stoi powiatowy lekarz weterynarii, na czele szczebla wojewódzkiego - wojewódzki lekarz weterynarii (na 22 lit.).

Oprócz PAŃSTWOWA INSTYTUCJA KONTROLNO-NADZORCZA, NA KTÓREJ CZELE STOI GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII; ZAJMUJE SIĘ M.IN. ZAPOBIEGANIEM CHOROBOM ZAKAŹNYM ZWIERZĄT, NADZOREM NAD BEZPIECZEŃSTWEM PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, WPROWADZANIEM NA RYNEK ZWIERZĄT I UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO; NA CZELE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII STOI POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, NA CZELE SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO - WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PAŃSTWOWA INSTYTUCJA KONTROLNO-NADZORCZA, NA KTÓREJ CZELE STOI GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII; ZAJMUJE SIĘ M.IN. ZAPOBIEGANIEM CHOROBOM ZAKAŹNYM ZWIERZĄT, NADZOREM NAD BEZPIECZEŃSTWEM PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, WPROWADZANIEM NA RYNEK ZWIERZĄT I UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO; NA CZELE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII STOI POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, NA CZELE SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO - WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x