WODA GRUNTOWA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ TAK BLISKO POWIERZECHNI ZIEMI, ŻE JEST DOSTĘPNA DLA KORZENI ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WODA PODSKÓRNA to:

woda gruntowa, która znajduje się tak blisko powierzechni ziemi, że jest dostępna dla korzeni roślin (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WODA GRUNTOWA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ TAK BLISKO POWIERZECHNI ZIEMI, ŻE JEST DOSTĘPNA DLA KORZENI ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.987

LEWOSKRZYDŁOWY, BŁĘDNIK KOSTNY, TELEWIZJA KABLOWA, ANTOLOGISTA, TAMA, BARION, SZALE, OSAD, RICERCAR, SAMARIN, MUTACJA DYNAMICZNA, POŻYCZKOMAT, KANAREK, KRYMINAŁ, WZORZEC MYŚLOWY, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, SAUNA, TEKST POBOCZNY, NAZWA ATRYBUTYWNA, STRÓŻÓWKA, TACIERZYŃSKI, NIEZWYKŁOŚĆ, UWAGA, ZAPRAWA, HAJDUK, STAN PODSTAWOWY, CYKL ASTRONOMICZNY, PYLON, FALA, OPERATOR UNITARNY, BYSTRZAK, PROTEROZUCHIDY, WŁÓKIENNICTWO, DRAMAT EPICKI, AWANSCENA, COKÓŁ, ALBUMIK, SZEKSPIR, GRUNCIK, AGREGAT, KONCEPT, PŁASKOZIEMCA, POSTERUNEK, KONWERSJA, SUBIEKTYWISTA, KRAJNIK, TO COŚ, OREGANO, ZŁUDNOŚĆ, EGZOTERYCZNOŚĆ, RACJONALIZM, WĄŻ, PRZELOTNICE, TRZASKOWISKO, OPOKA, MISIACZEK, GŁÓG, POTOP, SZESNASTKA, DOSTOJNIK, GRECKI, DIALOG, WENUSJANKA, STATEK POWIETRZNY, KOSZT UTOPIONY, MOCNA STRONA, KURS, KONOTACJA, NISZA NIWALNA, KOKARDKA, BŁYSTKA OBROTOWA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, PERIODONTOLOGIA, KUWETA, DEGRADACJA, PREZENTER, ŻOŁDAK, ARIANIE, INSTRUMENTOLOGIA, PATATAJKA, ZDERZENIE CZOŁOWE, WARTOŚĆ DODANA, SKIFF, RZUT, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, POCIĄG OSOBOWY, PISUAR, CZYN SPOŁECZNY, OPTYKA, WIDEŁKI, WYRÓB CUKIERNICZY, KOD GRAYA, HELIOFIZYKA, BAJKA, RUGBY, PRĄTNIKOWCE, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, LINORYT, DROGA, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, LODOWNIA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, PODATEK BASENOWY, DUSZA TOWARZYSTWA, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, NIEDŹWIEDNIK, KOSMATKA GAJOWA, RÓŻA RÓŻAŃCOWA, DROGA, GUZMANIA SZKARŁATNA, RUSKI, KOORDYNACJA, SSAK, UZNAM, NADAWCA SPOŁECZNY, OCEANOTECHNIKA, PÓJDŹKA, BIOETYK, DZWONY, POPRZEDNICZKA, BOWLS, KOLONIA, KÓŁKO GRANIASTE, REINKARNACJA, RACJONALIZACJA, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, KORZENIÓWKA, NIEWYPAŁ, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, KRANÓWKA, CIĘŻAREK, KOROWINA, MĄCZKA KOSTNA, KUKIEŁKA, KAPITUŁA GENERALNA, CZĄSTKA CIĘŻKA, TRAWELEBRYTA, TUJA, TWIST, WYPAŁ, SFIGMOMANOMETR, SALWINIOWATE, WYCZUWALNOŚĆ, SZMALCÓWKA, DWÓJKA PODWÓJNA, MINUTA, OLFAKTOMETRIA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, TEST, PAKARZ, SEDES, WOJEWODA, NAPASTNICZKA, WIMBLEDON, BRETOŃSKI, KROK DOSTAWNY, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, FONDUE MIĘSNE, PLANKTON WIRÓWKOWY, KOŃ GORĄCOKRWISTY, ISLANDZKI, PRZECZENIE, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, POPARCIE, KOŃ BULOŃSKI, GRUPA, ZUPA, IMPULS, ZRAZ, DZIEŁO POŚREDNIE, PĘTLA, DYBUK, KATASTROFICZNOŚĆ, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, ODĘCIE, CHŁOPIĘCOŚĆ, GEOMETRYCZNOŚĆ, KRATA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, FUNK ART, WYGIĘCIE, LUZAK, LIRYCZNOŚĆ, ADIAFORA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, BAWEŁNA BT, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, WODY ŚRÓDLĄDOWE, MAPA SZTABOWA, FOREMKA, MONOPOL, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, WALECZNOŚĆ, IZOLACJA AKUSTYCZNA, PELARGONIA ANGIELSKA, TABLETKA STULECIA, DIADOCHIA, RUPIA INDYJSKA, GAZ ŁZAWIĄCY, KOZIOŁ, GŁOSKA PREPALATALNA, KASZTELANIA, FLEGMA, CIĄŻENIE POWSZECHNE, FIKOLOGIA, PŁASKOMERZYK KOŃCZYSTY, NIKE, MINIA, MORENA SPIĘTRZONA, SEMINARIUM, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, MARMURKOWANIE, NARCYZ CYKLAMENOWATY, BACHANTKA, ANALITYKA BIZNESOWA, INSTRUMENT SZARPANY, GENIUSZ, KROKIEW, LOTOS, DŹWIĘCZNOŚĆ, ANGIOTENSYNA, NAPAD, MINÓG TRÓJZĘBNY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, KORPUS, RYBA WYMARŁA, KONWOLUCJA, WOJOWNICZOŚĆ, MŁODY, PUNKT ZEROWY, OBŁOK SREBRZYSTY, DEINSTALACJA, PŁYWACZEK, GWIAZDARZ, RACZEK, DRYBLING, POWYWRACANIE, PÓŁCZŁOWIEK, LEWOSKRĘT, NIENASYCENIEC, LABIRYNT, SUPORT, ZAGŁÓWEK, ŁYŻECZKOWANIE, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, LUFA, PODNIEBIENIE TWARDE, ODCIEŃ, TWIERDZENIE ENGELA, FREATOFIL, PRZELUDNIENIE AGRARNE, PRONIEMIECKOŚĆ, VIANI, SIŁOWNIA JĄDROWA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, KOŁECZEK GOLFOWY, SZCZURO-WIEWIÓRKA, NIEPOROZUMIENIE, BALAST, NAFCIARSTWO, STOS PACIERZOWY, MUSICAL, RELING, GRAWITON, CYTRYNA, KAWA ROZPUSZCZALNA, ZIEMIA, AREAŁ, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, ANTYNATURALIZM, AMPUŁKA, SZTUCZNE ŻYCIE, CAMPANILE, NANERCZ, GETRY, BENZYNA OŁOWIOWA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, PAREMIOGRAFIA, PRZESZKODA, POJNIK, SPORT EKSTREMALNY, SZWEDY, KRATA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, KONTO DEPOZYTOWE, MKLIK, SIEĆ WAN, SZCZEP, TOINOWATE, ŚCIĘCIE, IMPREGNAT, CHÓR, ?KRÓLEWICZĄTKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.987 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WODA GRUNTOWA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ TAK BLISKO POWIERZECHNI ZIEMI, ŻE JEST DOSTĘPNA DLA KORZENI ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WODA GRUNTOWA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ TAK BLISKO POWIERZECHNI ZIEMI, ŻE JEST DOSTĘPNA DLA KORZENI ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WODA PODSKÓRNA woda gruntowa, która znajduje się tak blisko powierzechni ziemi, że jest dostępna dla korzeni roślin (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WODA PODSKÓRNA
woda gruntowa, która znajduje się tak blisko powierzechni ziemi, że jest dostępna dla korzeni roślin (na 13 lit.).

Oprócz WODA GRUNTOWA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ TAK BLISKO POWIERZECHNI ZIEMI, ŻE JEST DOSTĘPNA DLA KORZENI ROŚLIN sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - WODA GRUNTOWA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ TAK BLISKO POWIERZECHNI ZIEMI, ŻE JEST DOSTĘPNA DLA KORZENI ROŚLIN. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast