THERIA - SSAKI CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ ŻYWORODNOŚCIĄ W ODRÓŻNIENIU OD SSAKÓW JAJORODNYCH; W TRADYCYJNEJ SYSTEMATYCE SSAKI ŻYWORODNE KLASYFIKOWANE SĄ W RANDZE PODGROMADY, DO KTÓREJ ZALICZANE SĄ WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE TORBACZE (SSAKI NIŻSZE) ORAZ ŁOŻYSKOWCE (SSAKI WYŻSZE, SSAKI WŁAŚCIWE) - DO KTÓRYCH ZALICZA SIĘ WIĘKSZOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SSAKÓW, W TYM LUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SSAKI ŻYWORODNE to:

Theria - ssaki charakteryzujące się żyworodnością w odróżnieniu od ssaków jajorodnych; w tradycyjnej systematyce ssaki żyworodne klasyfikowane są w randze podgromady, do której zaliczane są współcześnie żyjące torbacze (ssaki niższe) oraz łożyskowce (ssaki wyższe, ssaki właściwe) - do których zalicza się większość współczesnych ssaków, w tym ludzi (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "THERIA - SSAKI CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ ŻYWORODNOŚCIĄ W ODRÓŻNIENIU OD SSAKÓW JAJORODNYCH; W TRADYCYJNEJ SYSTEMATYCE SSAKI ŻYWORODNE KLASYFIKOWANE SĄ W RANDZE PODGROMADY, DO KTÓREJ ZALICZANE SĄ WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE TORBACZE (SSAKI NIŻSZE) ORAZ ŁOŻYSKOWCE (SSAKI WYŻSZE, SSAKI WŁAŚCIWE) - DO KTÓRYCH ZALICZA SIĘ WIĘKSZOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SSAKÓW, W TYM LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.321

LIŚCIONOGI, MAFIJNOŚĆ, SZWARCCHARAKTER, HOMARY, KREOL, GONGORYSTA, CEGŁA LICÓWKA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, DOZNANIE, KWAS HUMINOWY, CHŁOPAK DO BICIA, STUDIUM WYKONALNOŚCI, KARPLE, GNIAZDO PROCESOROWE, BAJECZNOŚĆ, NAKIEROWANIE SIĘ, ROBOT PRZEMYSŁOWY, WAMPIR, LEP, ŚPIWÓR MUMIA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, ZABAWOWICZ, BAŃKA, GRUSZA, TRIATLON, ALGEBRA, ENKLAWA, SUTENERSTWO, SAPONINA, PAREMIOGRAFIA, WIZA IMIGRACYJNA, INSULINOOPORNOŚĆ, DWUSTUZŁOTÓWKA, MIETLORZ, KLERK, OBŻARTUCH, KĘDZIERZYN-KOŹLE, DŁUGONOGOŚĆ, ZOOFAGIA, ZASOBY KOPALIN, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, POLICJA SĄDOWA, ŁATEK, FLUIDYZACJA, ETOLOGIA, CUKIERNIA, PARAMAGNETYZM, SZYSZAK HUSARSKI, STRAŻ GMINNA, PROTEKTORAT, WROTA, MAK NISKOMORFINOWY, POPYCHŁO, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, AKOMODACJA, PRZESTWORZE, KOŃ POZNAŃSKI, RELACJA SYMETRYCZNA, ZMARŹLAK, PODUSZKA BALANSOWA, DRAGA, TRÓJKĄT, DOJŚCIE, PROTOAWIS, LICA, MIHRAB, BETONOWE BUTY, KOLCOGŁOWY, POWIEŚĆ Z TEZĄ, NIEZADOWOLENIE, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, MIRAŻ, KOŁO JEZDNE, DZIESIĄTA MUZA, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, CZESKI PIŁKARZ, CHOROBA MÜNCHMEYERA, SORKI, KOLEBKA, APATIA, TEORIA DECYZJI, BEZLOTKI, RUMSZTYK, ROŚLINA BULWIASTA, JODEŁKA, JANUSZ KORWIN-MIKKE, NOC, FUNKCJA UNIMODALNA, MADRASA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, NAUKOWIEC, METAMERIA, BRZEGOWCE, BLISTER, DUSZA, TREND HORYZONTALNY, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, ŁAGODNOŚĆ, POLONISTYKA, WAHADŁOWIEC, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, SKRZYNKA, FONIATRIA, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, PASAŻOWALNA ENCEFALOPATIA GĄBCZASTA, ZAKOCHANA, CERKIEWNY, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, PATOFIZJOLOGIA, KOLĘDOWANIE, PRZYWODZICIEL WIELKI, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, EGALITARYSTKA, SELENOGRAFIA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, KOŃ BUDIONNOWSKI, WIEŻA BABEL, TACZKA, DWUFAZOWOŚĆ, EKONOMIA DOBROBYTU, KOZIOROŻEC PIRENEJSKI, HETAJRA, KOŚĆ CZOŁOWA, HIDŻAB, EWOLUCJA MOLEKULARNA, BRYGADA, SYSTEM PARTYJNY, IZOZYM, NIEPOKALANEK MNISI, KOSTIUM, SZKŁO LABORATORYJNE, DARNIÓWKA POSPOLITA, IMMUNOFLUORESCENCJA, KROKODYLE, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, MROCZEK POSREBRZANY, KOMEDIANT, SZPARNICOWATE, PELONEUSTES, FILOLOGIA CHORWACKA, RYZYKO NIEWYGASŁE, ECHOLOT, KINEZYTERAPEUTA, DYBUK, TOPOLOGIA SZYNOWA, KULT ŚWIĄTYNNY, ŻEGLUGA, CHARTER, PODRZEŃ, PRZYROST DEMOGRAFICZNY, WĘŻYK, OPONA PAJĘCZA, TWARDY TYŁEK, GOSPODARZ DOMU, KABLOWIEC, GALWANOSTEGIA, MARINI, DYSTORSJA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, ENTOMOFAGI, PYTANIE SIĘ, AMITRYPTYLINA, ETNOPSYCHOLOGIA, URZĄD IMIGRACYJNY, OFICYNA WYDAWNICZA, WIELOBÓJ, PENITENCJARYSTKA, DRGANIE AKUSTYCZNE, KOSMOBIOLOGIA, BROŃ TERMOJĄDROWA, PROBIERNIA, POJAWIENIE SIĘ, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, KISZKA STOLCOWA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, ŚWIAT, RABV, KOSZT SPRZEDAŻY, STARA WIARA, KOMPRESJA IMPULSÓW, PIĘTKA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, ROK OBROTOWY, ZNAMIĘHALO, FORMACJA, KACZKI WŁAŚCIWE, DZIEWIĄTKA, NEUTRALIZACJA, IRYZACJA, POKÓJ, WĄŻ, DERMOKOSMETYKA, BROGSY, BOCZEK, CZAS, NIERZĄDNICA, MIĘSOŻERCA, DIALOG SPOŁECZNY, GORCZYŃSKI, HIPOTEZA GAI, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, MARUDER, OBSZAR NIEOGRANICZONY, EUBAKTERIE, TRYGONOMETRIA, AEROLIT, ALOZA, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, SEKTA, WARSTWA OZONOWA, SZNUR HACZYKOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, PRAWOMOCNOŚĆ, KARTKA ŻYWNOŚCIOWA, OKRĘŻNOŚĆ, FIZJOPATOLOGIA, PALEOTERIOLOGIA, GŁOGOWIANIN, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, PANDAN, GWIAZDA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, FALOWNIK NAPIĘCIA, BIGNONIOWATE, CZERPACZ, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, WOREK, NIEDOBÓR, SOLNISKO, CHROMOSOM POLITENICZNY, PODATEK BASENOWY, MUZYKA, TEORIA DESKRYPCJI, RAKARZ, GITARA KLASYCZNA, PORTATYL, PIKA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PODKLASA, SKARBNIK, POLIMODALNOŚĆ, BARBARZYŃSKOŚĆ, LAMPA ŁUKOWA, PRALUDZIE, WIĘŹBA, WYBIEG, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, TENDENCJA, KIEROWNICTWO DUCHOWE, ANALIZA TECHNICZNA, IKAR, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, PIŁKARZ, OKŁADNICZKOWATE, HEBRAJSKI, BODZIEC PROKSYMALNY, SKRYBA, TRASER, KOPARKA ZBIERAKOWA, ABNEGATKA, KWIZ, SOLANA, ZASTAWKA MITRALNA, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, PAMIĘĆ LOGICZNA, KROCHMAL, GORZELNICTWO, JĘZYK STAROEGIPSKI, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, FILM ANIMOWANY, ANGOBA, FARTUCH, GEODEZJA OGÓLNA, MOGIKAPPACYZM, PRZEJAZD KOLEJOWY, PUSZCZYK, ARMINIANIZM, KOŚĆ SKOKOWA, SPÓŁKA PUBLICZNA, STATEK, UMOCNIENIE, UNIK, GORZELNIA ROLNICZA, POST, WIELOKULTUROWOŚĆ, BIBUŁKARZ, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, NIEPARZYSTOKOPYTNE, PRZYGODA, MAŁPIATKL, GERONTOLOGIA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, ?POPLECZNICTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.321 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

THERIA - SSAKI CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ ŻYWORODNOŚCIĄ W ODRÓŻNIENIU OD SSAKÓW JAJORODNYCH; W TRADYCYJNEJ SYSTEMATYCE SSAKI ŻYWORODNE KLASYFIKOWANE SĄ W RANDZE PODGROMADY, DO KTÓREJ ZALICZANE SĄ WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE TORBACZE (SSAKI NIŻSZE) ORAZ ŁOŻYSKOWCE (SSAKI WYŻSZE, SSAKI WŁAŚCIWE) - DO KTÓRYCH ZALICZA SIĘ WIĘKSZOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SSAKÓW, W TYM LUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: THERIA - SSAKI CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ ŻYWORODNOŚCIĄ W ODRÓŻNIENIU OD SSAKÓW JAJORODNYCH; W TRADYCYJNEJ SYSTEMATYCE SSAKI ŻYWORODNE KLASYFIKOWANE SĄ W RANDZE PODGROMADY, DO KTÓREJ ZALICZANE SĄ WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE TORBACZE (SSAKI NIŻSZE) ORAZ ŁOŻYSKOWCE (SSAKI WYŻSZE, SSAKI WŁAŚCIWE) - DO KTÓRYCH ZALICZA SIĘ WIĘKSZOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SSAKÓW, W TYM LUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SSAKI ŻYWORODNE Theria - ssaki charakteryzujące się żyworodnością w odróżnieniu od ssaków jajorodnych; w tradycyjnej systematyce ssaki żyworodne klasyfikowane są w randze podgromady, do której zaliczane są współcześnie żyjące torbacze (ssaki niższe) oraz łożyskowce (ssaki wyższe, ssaki właściwe) - do których zalicza się większość współczesnych ssaków, w tym ludzi (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SSAKI ŻYWORODNE
Theria - ssaki charakteryzujące się żyworodnością w odróżnieniu od ssaków jajorodnych; w tradycyjnej systematyce ssaki żyworodne klasyfikowane są w randze podgromady, do której zaliczane są współcześnie żyjące torbacze (ssaki niższe) oraz łożyskowce (ssaki wyższe, ssaki właściwe) - do których zalicza się większość współczesnych ssaków, w tym ludzi (na 14 lit.).

Oprócz THERIA - SSAKI CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ ŻYWORODNOŚCIĄ W ODRÓŻNIENIU OD SSAKÓW JAJORODNYCH; W TRADYCYJNEJ SYSTEMATYCE SSAKI ŻYWORODNE KLASYFIKOWANE SĄ W RANDZE PODGROMADY, DO KTÓREJ ZALICZANE SĄ WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE TORBACZE (SSAKI NIŻSZE) ORAZ ŁOŻYSKOWCE (SSAKI WYŻSZE, SSAKI WŁAŚCIWE) - DO KTÓRYCH ZALICZA SIĘ WIĘKSZOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SSAKÓW, W TYM LUDZI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - THERIA - SSAKI CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ ŻYWORODNOŚCIĄ W ODRÓŻNIENIU OD SSAKÓW JAJORODNYCH; W TRADYCYJNEJ SYSTEMATYCE SSAKI ŻYWORODNE KLASYFIKOWANE SĄ W RANDZE PODGROMADY, DO KTÓREJ ZALICZANE SĄ WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCE TORBACZE (SSAKI NIŻSZE) ORAZ ŁOŻYSKOWCE (SSAKI WYŻSZE, SSAKI WŁAŚCIWE) - DO KTÓRYCH ZALICZA SIĘ WIĘKSZOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SSAKÓW, W TYM LUDZI. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x