URZĘDNIK PAŃSTWOWY W POLSCE OD XII WIEKU KIERUJĄCY KANCELARIĄ MONARCHY ORAZ ODPOWIADAJĄCY ZA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANCLERZ to:

urzędnik państwowy w Polsce od XII wieku kierujący kancelarią monarchy oraz odpowiadający za politykę zagraniczną (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANCLERZ

KANCLERZ to:

w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera (na 8 lit.)KANCLERZ to:

w szkołach wyższych wyznaczony przez rektora urzędnik kierujący administracją i gospodarką uczelni (na 8 lit.)KANCLERZ to:

w kościele - duchowny, wchodzący w skład kurii biskupiej, kierujący kancelarią biskupa (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĘDNIK PAŃSTWOWY W POLSCE OD XII WIEKU KIERUJĄCY KANCELARIĄ MONARCHY ORAZ ODPOWIADAJĄCY ZA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.106

FAZA ANALNA, KIERZYNKA, ALBULOKSZTAŁTNE, OKRES OKOŁOPORODOWY, FARMAKODYNAMIKA, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, OFICJAŁ, CIĄG ARYTMETYCZNY, RAZSOLNIK, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, PAPROTNIK BRAUNA, PROSUMPCJA, WYRAKI, KARTACZ, STAŻEWSKI, TANIEC NOWOCZESNY, TIOTIKSEN, WILK AMERYKAŃSKI, KONTERFEKT, SŁOWIANOFILSTWO, BOBOLICE, KENNEL, KRZCZONÓW, ZAMEK KLINOWY, PROPINATOR, WIKTYMOLOGIA, MUSSET, FALLUS, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, GRYZIEL TAPETNIK, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, NADLEŚNICZY, KOMEDIA GRECKA, ANALIZA KOSZTÓW, LEJEK, PIĘCIORNIK SIWY, OSETIA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, HELSINKI, WIEWIÓRKA SZARA, JĘZYK MASZYNOWY, ŚWISTUN CHILIJSKI, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, WROTYCZ, OFIAKODON, AMINEK EGIPSKI, SITAK, MŁODY, SSAKI NIŻSZE, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, BOURBON, ELIMINACJA, SPORT SAMOLOTOWY, FIZYKA MATEMATYCZNA, CIBOTIOWATE, SEROHEMATOLOGIA, ALGEBRA LINIOWA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, WICEKANCLERZ, NIETOLERANCYJNOŚĆ, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, BIELIN, SPISZ, STAROSTA, BRZĘCZAK, TARADAJKA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, CHAMSIN, FLORYSTA, NARYS KWIATOWY, ADMINISTRACJA SKARBOWA, USARIA, DĄBROWIANKA, RASZPLA CIERNISTA, NOCEK RUDY, WIDŁOZĄB PŁOWY, GAELICKI, MH, SUPERBOMBOWIEC, KRUSZYN, JĘZYK ANGIELSKI, LODÓWKA, KLASA OKRĘGOWA, OBWÓD RYBACKI, KOSTIUM KĄPIELOWY, TURANOWIE, BIRMAŃSKI, IMMUNOPATOLOGIA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, PORÓD NATURALNY, EOLIA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, KIRK, EPONIM, AMBASADOR NADZWYCZAJNY I PEŁNOMOCNY, SALADA, JEŻYNA POPIELICOWA, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, SPŁUKIWANIE, MALINA OMSZONA, SOCHACZKI, ALLEGRETTO, ŻÓŁW, STER, PAPIER PERGAMINOWY, PIĘTRO, DUK, DARNIÓWKA POSPOLITA, MIŚ KOALA, PAWIAN GWINEJSKI, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, PYSZNICA, PRZODUJĄCY USTRÓJ, DOLSK, PUNKT DYMIENIA, BILON, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, ZIĘBA, MKLIK, WOLANT, ROKIETNIK POSPOLITY, REPUBLIKA BURUNDI, LANDTAG, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, MIKROFON CEWKOWY, JĘZYK PIKTYJSKI, WYDATEK OSOBOWY, MOSZCZENICA, OGOŃCZYK OSTROKRZEWOWIEC, FUNK ART, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, MAŁY, KOMA, SNUTKA GOLIŃSKA, BERŻERKA, SUWNICA STRYPEROWA, SERUM, KLIMAT KONTYNENTALNY, FIORD, ADLER, JODŁA GRECKA, FREIKORPS, WALGINA RDESTNIAK, CHORĄGIEW STRZELCZA, NOTOWANIE CIĄGŁE, DZIĄSEŁKO, USTERZENIE MOTYLKOWE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ACENA NOWOZELANDZKA, ZŁOTOWO, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, WIEK DOROSŁY, PINCZER, MORŚWIN BEZPŁETWY, ROZŁUPEK CZARNIAWY, SZLARA, SZTUKA ROMAŃSKA, BRONZINO, CHUNCHUZ, SZCZYDLAK, WYPRAWA KRZYŻOWA, LITOSFERA, PODKOMORZY, GE'EZ, STOPIEŃ FAHRENHEITA, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, SZAŁOT, ROGOŹNIK, JODŁA WSPANIAŁA, PIECHOTA, ORLICA POSPOLITA, NOCEK DUŻY, PROGRAMOWANIE LINIOWE, CIESZYN, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, UKŁAD NERWOWY, KAZARKA, NEOGOTYK, PASTWA, BARCZATKA CASTRENSIS, KOMÓRKA KUBKOWA, RYBA KOSTNA, SALETRA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, LATAWCE, DOM MODY, LAWA TRZEWIOWA, ZABORÓW, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, CZABAN, SERNIK, FILOZOFIA JĘZYKA, SUMAK, LICENCJA OTWARTA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, PRAWO DEWIZOWE, KARAKUŁ, PRZYCIĄGARKA, KOLONIZATOR, PIERWOTEK, DĄBRÓWKA, PŁYN ETYLOWY, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, BUKWICA, ENZYM PROTEOLITYCZNY, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, SMOLT, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, TARAN, PINIOR, CZYNOWNIK, BARCZATKA PUCHOWICA, RUDBEKIA, ASTRAGAL, SSAKI, PÓŁPUSTYNIA, HUTNICTWO, HAFLINGER, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, NOWINY BRDOWSKIE, AVIZO, PATOMORFOLOGIA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, CD-R, TŁUSZCZ, TATARZYN, PROTEINA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, OPASKA SYRYJSKA, MOCARSTWO, DAROCHA, ŁĘKI, SAMOCHÓD OSOBOWY, KUC AUSTRALIJSKI, PODEJŹRZON MARUNOWY, PREPER, TURÓWKA, PRERAFAELITYZM, AILLOLI, ŚWISTUN, MOCHÓW, ŁĘG, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, BERGAMASCA, BOKÓWKA, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, MONARCHIANIZM, SAMOLOT TORPEDOWY, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, DOPIEWO, NADOBNICA, KOMEDIA DELL'ARTE, HETMAN, EMIR, MINIMALIZM, BARKAS, AWANPORT, DISC JOCKEY, SPÓJNIK ŁĄCZNY, BARCZATKA PIERŚCIENIÓWKA, STARA DUPA, LANGUR KSIĄŻĘCY, PŁYWACZOWATE, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, BŁONICA GARDŁA, GRAFIKA, TYMBARK, BMW, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, KOMORÓW, ABSOLUTYZM, FITOCENOLOGIA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, PARPOSZ, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, BABIN, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, DRABINA ANALGETYCZNA, EURO TRANCE, CHOCHOŁÓW, PARZĘCHLIN, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, PODKOWCE, GAP NIEBIESKONOGI, KRUSZYN, KAMIŃSKO, CZEKAN, DOSKONALENIE ZAWODOWE, AJWAR, SZCZUROWA, WUEFEMKA, CHRZĄSTKA, KIELISZNIAK, CIELĘCY WIEK, FLUNITRAZEPAM, ?KAMIEŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.106 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĘDNIK PAŃSTWOWY W POLSCE OD XII WIEKU KIERUJĄCY KANCELARIĄ MONARCHY ORAZ ODPOWIADAJĄCY ZA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĘDNIK PAŃSTWOWY W POLSCE OD XII WIEKU KIERUJĄCY KANCELARIĄ MONARCHY ORAZ ODPOWIADAJĄCY ZA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANCLERZ urzędnik państwowy w Polsce od XII wieku kierujący kancelarią monarchy oraz odpowiadający za politykę zagraniczną (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANCLERZ
urzędnik państwowy w Polsce od XII wieku kierujący kancelarią monarchy oraz odpowiadający za politykę zagraniczną (na 8 lit.).

Oprócz URZĘDNIK PAŃSTWOWY W POLSCE OD XII WIEKU KIERUJĄCY KANCELARIĄ MONARCHY ORAZ ODPOWIADAJĄCY ZA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - URZĘDNIK PAŃSTWOWY W POLSCE OD XII WIEKU KIERUJĄCY KANCELARIĄ MONARCHY ORAZ ODPOWIADAJĄCY ZA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x