ROŚLINA ZAWIERAJĄCA LOTNE OLEJKI ETERYCZNE O PRZYJEMNYM ZAPACHU ORAZ SPECYFICZNYM SMAKU, ZWYKLE GORZKIM I PALĄCYM, BĘDĄCE MIESZANINAMI RÓŻNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROŚLINA OLEJKODAJNA to:

roślina zawierająca lotne olejki eteryczne o przyjemnym zapachu oraz specyficznym smaku, zwykle gorzkim i palącym, będące mieszaninami różnych związków chemicznych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA ZAWIERAJĄCA LOTNE OLEJKI ETERYCZNE O PRZYJEMNYM ZAPACHU ORAZ SPECYFICZNYM SMAKU, ZWYKLE GORZKIM I PALĄCYM, BĘDĄCE MIESZANINAMI RÓŻNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.885

GRYZONIE, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, UDAJPUR, HYBRYDA, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, WYROBNIK, MISKA, RUCH DROGOWY, JAGODA, MAJDAN, FILTR POWIETRZA, DRAGANT, MIODOWNIK, ZAROBEK, PISTACJA KLEISTA, SCENA, SPRZĘŻNICE, WELBOT, FAŁDA, ALGEBRA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, TUŁUP, DYLATACJA CZASU, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, MYKWA, MOC, ELEKTROLIZA, LEWKONIA, PORFIRYNA, LAJKRA, MORŚWIN AZJATYCKI, WCIĄGNIK, NIECKA ARTEZYJSKA, WINO ZIOŁOWE, WÓR, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, CHEMIKALIA, LÓD MARTWY, SOMALIJSKI, PIEPRZ CZERWONY, GRUPA KETONOWA, REAKCJA, DŁUGOSZKI, ŚLUZA, UPAD, RYBA KOSTNA, SZPITALNICY, RYŻ, NANOFILTRACJA, BATIAR, CHOROBA SCHILDERA, POPIELICOWATE, OBŁĄKANY, ROŚLINA WYMARŁA, KOCANKA WŁOCHATA, BARIERA, KÓŁKORODEK, FAŁDZISTKA, VIBRATO, BITWA, PALIWO KOPALNE, ROŚLINA ZARODNIKOWA, CZŁONEK, FLEGMA, WYCIĄG LABORATORYJNY, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, OFIAKODON, CHOJNIAK, WILEC, IROKEZKA, ANALIZA KOSZTÓW, KOŃ POZNAŃSKI, BERCK, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PRZEWODZIK, GUZIK, BREUIL, PROBÓWKA, NEKTAR, AUTOMAT, ZAJĄC BIELAK, STWARDNIENIE, SUWEREN, PASAŻ, KREOLKA, WODA, GORCZYCA CZARNA, ARABESKA, BYLICA, KROPKA, KRATER WULKANICZNY, OBIEKT, TV, PROCES STACJONARNY, ZIMÓWKA, KULTURA ŁUŻYCKA, ADMINISTRACJA MORSKA, TWEED, KOŁO POŁUDNIKOWE, SZUM, ROMADUR, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, KIELISZNIAK, MŁOTEK, FINKA, LEFLUNOMID, DOCHÓD, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, MIT, EKSYKATOR, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, NIESPORCZAKI, EKLEKTYZM, LOGOPEDA, SATANISTKA, PÓŁWEŁNA, IMPROMPTU, MOTYLEK, LEMONIADA, DIAGNOZA SPOŁECZNA, PRAWOMOCNOŚĆ, GHUL, MIESIĄCZNICA, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, INTERWIZJA, POTASZ, KAPOT, ALOTROPIA, NASIENNIK, TASZNIK, PRZYRZĄD, TWINNING, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, WIELOFAZOWOŚĆ, KAPISZON, STRZAŁA, FUNT, OINOMANCJA, CYNERARIA, JĘZYK SZKOCKI, MYSZ ZIELNA, PRZEJAW, LNICZNIK, SZELMUTKA, TORFOWIEC OSTROLISTNY, LENTYSZEK, WĘZEŁ DROGOWY, RURA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, INKORPORACJA, WEBA, KWAS HIALURONOWY, KUCHENKA, ZATOR, SYSTEM INSTANCYJNY, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, ALGORYTM JAKOBIANOWY, GAJOWIEC ŻÓŁTY, MAGNOLIA, ALDOHEKSOZA, DEKORTYKATOR, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, NIRWANA REZONANSOWA, BARIERA ODŁAMKOWA, KALETKA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, PŁATNOŚĆ BALONOWA, ISKRA, BRAMA, SZARSZA, CIEŃ, ZERWA KŁOSOWA, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, ŻEBRO, SZYNKA PARMEŃSKA, PACZKA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, KOSZATKA, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, SZTANDAR BIAŁO-CZERWONY, UKŁAD SAMODZIELNY, FATAMORGANA, RAUT, MATINKA, ZWIERZYNIEC, ŻONGLERKA, COLEMANIT, MORŚWIN BEZPŁETWY, ROŚLINA ZIELNA, ANTENA YAGI-UDA, GORYCZKA CHMIELOWA, PALETA, AWANPORT, CZUBATY PAWIAN, SILUMIN, ORTODONCJA, STACJA POSTOJOWA, FITOCHEMIA, PREPARATYKA, PAWIAN GWINEJSKI, KALIA, HOTELING, PRZEŚLADOWANIE, OPCJA ZEROWA, FILM WOJENNY, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, GROSZEK, ROŚLINA POŻYTKOWA, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, ROŚLINA SOLNISKOWA, MISIACZEK, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, GLOSA, SENTENCJA, ŚWIERK CZERWONY, POMYJE, EKOLOGIA MEDIÓW, PAS DROGOWY, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, REUMATOLOGIA, FIGURA GEOMETRYCZNA, KOLBOWIEC OLCHOWY, ŻUBR AMERYKAŃSKI, NAWAŁNIK BURY, CHODZIARSTWO, BĄBELEK, WOREK, MONOTOPIZM, BOKS TAJSKI, TABLICA MENDELEJEWA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, SAPROTROF, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, KSIĘSTWO, OSTRĘŻYNA, WELWICZIA, LENNOŚĆ, SPLOT SKRZYDŁOWY, ROMADUR, STRONA TYTUŁOWA, RYNEK KONSUMENTA, WIRTUALIZACJA, PRINSEPIA CHIŃSKA, PIEPRZYCA PRZEROSŁOLISTNA, CIĄGUTEK, MINIANKIETA, ŁUPEK GLAUKOFANOWY, CZEK PODRÓŻNICZY, LAWENDA, GORZOWIANIN, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KLIPER, MAESTA, TOJAD SMUKŁY, LENIWIEC PSTRY, ZŁOTY BLOK, ŚLUNSK, WSPARCIE, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, HUTNICTWO, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, WODA MINERALNA, ZARZĄDZENIE, HELSINKI, TABLICA, SKORUPA, WARMING, ORZECH, DRABINA ANALGETYCZNA, KENEL, ULTRAFILTRACJA, MISJE, KULCZYBA WRONIE OKO, ZAGADKA, FILOZOFIA PRZYRODY, NIEOBROTNOŚĆ, FORYŚ, KREDYT BALONOWY, ELOPSOPODOBNE, MORAŁ, TELERADIOLOGIA, LEBERA, STRZAŁKA MAŁA, KAMICA NERKOWA, LOTNICTWO, WOLNY STRZELEC, EKONOMIA ROZWOJU, NOŻYCE, ŁYŻECZKA, HEPATOLOGIA, WYROSTEK, KRZYWA POPYTU, BIOCENOZA, CZAS GEOLOGICZNY, POWINOWACTWO CHEMICZNE, METYZACJA, ?PODKŁAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.885 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA ZAWIERAJĄCA LOTNE OLEJKI ETERYCZNE O PRZYJEMNYM ZAPACHU ORAZ SPECYFICZNYM SMAKU, ZWYKLE GORZKIM I PALĄCYM, BĘDĄCE MIESZANINAMI RÓŻNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA ZAWIERAJĄCA LOTNE OLEJKI ETERYCZNE O PRZYJEMNYM ZAPACHU ORAZ SPECYFICZNYM SMAKU, ZWYKLE GORZKIM I PALĄCYM, BĘDĄCE MIESZANINAMI RÓŻNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROŚLINA OLEJKODAJNA roślina zawierająca lotne olejki eteryczne o przyjemnym zapachu oraz specyficznym smaku, zwykle gorzkim i palącym, będące mieszaninami różnych związków chemicznych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROŚLINA OLEJKODAJNA
roślina zawierająca lotne olejki eteryczne o przyjemnym zapachu oraz specyficznym smaku, zwykle gorzkim i palącym, będące mieszaninami różnych związków chemicznych (na 18 lit.).

Oprócz ROŚLINA ZAWIERAJĄCA LOTNE OLEJKI ETERYCZNE O PRZYJEMNYM ZAPACHU ORAZ SPECYFICZNYM SMAKU, ZWYKLE GORZKIM I PALĄCYM, BĘDĄCE MIESZANINAMI RÓŻNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ROŚLINA ZAWIERAJĄCA LOTNE OLEJKI ETERYCZNE O PRZYJEMNYM ZAPACHU ORAZ SPECYFICZNYM SMAKU, ZWYKLE GORZKIM I PALĄCYM, BĘDĄCE MIESZANINAMI RÓŻNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x