OSOBA PRACUJĄCA DLA RÓŻNYCH INSTYTUCJI, ALE NIEZWIĄZANA Z ŻADNĄ Z NICH STAŁĄ UMOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FREELANCER to:

osoba pracująca dla różnych instytucji, ale niezwiązana z żadną z nich stałą umową (na 10 lit.)WOLNY STRZELEC to:

osoba pracująca dla różnych instytucji, ale niezwiązana z żadną z nich stałą umową (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA PRACUJĄCA DLA RÓŻNYCH INSTYTUCJI, ALE NIEZWIĄZANA Z ŻADNĄ Z NICH STAŁĄ UMOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.625

LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, DANONEK, SEKWENCJA, SKALA PORÓWNAWCZA, STANEW, STAŁA HUBBLE'A, KRWIOPIJCA, MIESIARKA, DORYFOROS, DROGA RZYMSKA, KAPRYŚNIK, ANIMATOR, KIEROWNIK BUDOWY, WĘZEŁ DROGOWY, NUDYSTA, WARIAT, DOBRA WIARA, POSIEDZENIE, TENOR BOHATERSKI, CIEKŁY KRYSZTAŁ, ŻYDOŻERCA, KOMISJONER, TROL, ZAWIADOWCA, BIUROKRACJA, WYRYNNIKI, GAMBIR, WYWIAD, FAKTORYZACJA, DZBANEK NA KWIATY, PRZYJEZDNY, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, SIEĆ TROFICZNA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, ZWIĄZEK, POROŚLE, DZIURA BUDŻETOWA, PISEMKO, NOSZE, PÓŁZAWODOWIEC, PURANA, POWIERZCHNIA WIELOŚCIENNA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, ODPRAWA CZASOWA, IKSIŃSKI, BUSZEL ANGIELSKI, MUZYKA TŁA, PAJACYK, REST, CHŁOPSKI ROZUM, LAS GRĄDOWY, WIERSZ, SYDEROFIR, MIARA PROBABILISTYCZNA, POCZWARA, USTAWNOŚĆ, POLARYZACJA JONOWA, CENTURIA ZWYCZAJNA, OZÓR, HOMERYDA, ZRZYNKA, ZABÓJCA, PADOK, BARNABA, FILOSEMITA, NIEBOSZCZYK, FRONT, ZASADA MACHA, KURATOR, RAJZER, RANEK, ZMYWACZ, HURMA, BAJKA, POLISA LOKACYJNA, ŻYWE SREBERKO, TAKTYKA, SZEWRON, FISKUS, MILICJA, PRZEGLĄD, ŁAZĘGA, SKRZYŻOWANIE, ŚCINACZ, PRZEDPOLE, ZGNIŁEK, NIEPRZYJACIEL, NIEPRZYJACIÓŁKA, BARIERA, SKOK WARSTWIC, RAKIETA BADAWCZA, CHRYZMAT, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KAPONIERA, KOMBATANT, STADIONIK, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, ARYSTOKRACJA SENATORSKA, KOZA BURSKA, PIERŚNIK, OCZKO W GŁOWIE, MISIAK, EUROSCEPTYK, PODSKARBI KORONNY, MOTOR, WNIOSEK, WODZIREJ, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, OFICJALISTA, SZCZYPIOREK, BARWY, ALMANACH, EWOLUCJA KASKADERSKA, KLUCZ, OSOBA, KWIATEK, GEOFIT KORZENIOWY, MONDZIOŁ, OPERACJA, TKANINA, POZIOMY TRANSFER GENÓW, TEATRZYK, TEREN DWUJĘZYCZNY, SOS NAPOLI, WSPARCIE, SKATER, WICEPREZES, ZGADYWACZ, TOWARZYSZ NIEDOLI, LAWSONIA, ZBIOREK, HEAVY METAL, TŁUK PANCERNY, KARANY, CONFIT, DATARIA, RIKSZA, AZTEK, JAMAJSKI, TORT, BALAST, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PŁYN TKANKOWY, ŁĄCZNIK, SKLEP ZOOLOGICZNY, KOPALINA LECZNICZA, CIAŁO, OBWODNICA POZAMIEJSKA, MIKOLOGIA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, SZCZURO-WIEWIÓRKA, SZKOŁA, SALUMAE, SKRYTKA POSELSKA, BOHATER, ZŁUDNOŚĆ, OPRAWA, LIMUZYNA, METYLOTROFIA, ZAPYLACZ, SZAFARZ, LITERATURA KONSPIRACYJNA, CZEPIAKOWATE, MASECZKA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, KLEJÓWKA, LUSTRATOR, UBRANIE OCHRONNE, WIEK POPRODUKCYJNY, CZŁOWIEK, NADZÓR OCHRONNY, NANDU, WALONKA, WETERAN, SMOK, KONFERANSJER, OBLICZE, FASOLA ZŁOTA, JEDNOOSOBOWOŚĆ, AKTYWISTA, KONOTACJA, GOSPODARZ, PROMINENT, JONOFOREZA, RACHUNKOWOŚĆ, PAKIET POMOCOWY, JASTRZĘBNIK, OUARKA, KIEROWNIK DUCHOWY, WYŁAPYWACZ, PRZEDSIĘBIORCA, INFORMATOR, OMAN, SZTYWNA SPACJA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, LEASINGOBIORCA, RECENZENT, MORALIZATOR, ŚCIEŻKA, SOWIECKOŚĆ, LEKARZ WETERYNARII, WALUCIARZ, DETALISTA, SZARSZA, ORANGUTAN SUMATRZAŃSKI, DIABEŁ WCIELONY, MARKETING TERYTORIALNY, ALA, KAPITALISTA, BUSZ, WSIUR, LAURKA, CIUŁACZ, WARIATKOWO, ASEKURANT, MODUŁ ILORAZOWY, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, ORBITAL, SZWADRON ŚMIERCI, ŻARLIWIEC, ORKA, MIEJSCE, PILOTEK, THAULOW, FORUM, KONTROLA SKARBOWA, PULARDA, KWARTA, STRAJKOWICZ, ASIA, SŁAWA, CHŁOPIEC DO BICIA, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, ADIDAS, CHŁOPEK ROZTROPEK, DOM DZIECKA, ANTYCYKLON, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, MIERNICZY, DIRT, FLASZOWIEC, TANDEM, ZACHODNIOŚĆ, ERUDYTA, TRYBUN, PIEGUSEK, KARTOWNIK, LEMONIADA, MECHANIK, STEROWANIE UKROTNIONE, DODATEK MIESZKANIOWY, OMNIBUS, MANAGEMENT, ŻOŁNIERZ, CEMENTOWE BUTY, STADION, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, OBLAT, GARDZICIEL, DWUPIENNOŚĆ, KABINA, RYNEK LOKALNY, E, GŁOS, PODSŁUCHIWACZ, GŁOS, KORONKARZ, KIERDEL, SALA PLENARNA, ZESTAW, NORMALKA, WNUK, NEUROTYK, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, OBRZEŻKOWATE, KONSERWATOR ZABYTKÓW, BEBIKO, BETA TESTER, DRUK ROZSTRZELONY, LICZBA, ULISTNIENIE, WĄGR, KURATOR SĄDOWY, ŻYCIODAWCA, DERKA, PŁAST BRZOZOWIEC, PRZYDASZEK, OBSŁUGA, ROZTOCZE, RETORYK, AFRYKAŃSKI, ALERT, PODLIZYWACZ, STRATEGIA, ZAŚPIEW, CZESKOŚĆ, GETTO ŁAWKOWE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, ?RUDAWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.625 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA PRACUJĄCA DLA RÓŻNYCH INSTYTUCJI, ALE NIEZWIĄZANA Z ŻADNĄ Z NICH STAŁĄ UMOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA PRACUJĄCA DLA RÓŻNYCH INSTYTUCJI, ALE NIEZWIĄZANA Z ŻADNĄ Z NICH STAŁĄ UMOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FREELANCER osoba pracująca dla różnych instytucji, ale niezwiązana z żadną z nich stałą umową (na 10 lit.)
WOLNY STRZELEC osoba pracująca dla różnych instytucji, ale niezwiązana z żadną z nich stałą umową (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FREELANCER
osoba pracująca dla różnych instytucji, ale niezwiązana z żadną z nich stałą umową (na 10 lit.).
WOLNY STRZELEC
osoba pracująca dla różnych instytucji, ale niezwiązana z żadną z nich stałą umową (na 13 lit.).

Oprócz OSOBA PRACUJĄCA DLA RÓŻNYCH INSTYTUCJI, ALE NIEZWIĄZANA Z ŻADNĄ Z NICH STAŁĄ UMOWĄ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - OSOBA PRACUJĄCA DLA RÓŻNYCH INSTYTUCJI, ALE NIEZWIĄZANA Z ŻADNĄ Z NICH STAŁĄ UMOWĄ. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x