NIEOGAR, LAMUSEK, OSOBA, KTÓRA JEST FRAJEREM, NIE ROZUMIE NP. DZISIEJSZYCH CZASÓW LUB JEST NIEPOPULARNA W GRUPIE, ŁATWO DAJE SIĘ WYKIWAĆ, JEST POŚMIEWISKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAMA to:

nieogar, lamusek, osoba, która jest frajerem, nie rozumie np. dzisiejszych czasów lub jest niepopularna w grupie, łatwo daje się wykiwać, jest pośmiewiskiem (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LAMA

LAMA to:

nauczyciel duchowy w buddyzmie tybetańskim (na 4 lit.)LAMA to:

ssak południowoamerykański z rzędu parzystokopytnych (na 4 lit.)LAMA to:

tkanina najczęściej jedwabna, bogato przetykana błyszczącymi, metalowymi nićmi (na 4 lit.)LAMA to:

duchowny buddyjski w Tybecie i Mongolii (na 4 lit.)LAMA to:

tkanina jedwabna, rzadziej wełniana lub bawełniana przetykana złotymi lub srebrnymi nitkami metalowymi (na 4 lit.)LAMA to:

ameryk. ssak z rodziny wielbłądów, hodowana dla mleka, mięsa, wełny i jako zwierzę juczne (na 4 lit.)LAMA to:

ameryk, ssak z rodziny wielbłądów, hodowana dla mleka, mięsa, wełny i jako zwierzę juczne (na 4 lit.)LAMA to:

zwierzę, duchowny lub tkanina (na 4 lit.)LAMA to:

kapłan tybetański lub tkanina (na 4 lit.)LAMA to:

ssak hodowany w Andach (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEOGAR, LAMUSEK, OSOBA, KTÓRA JEST FRAJEREM, NIE ROZUMIE NP. DZISIEJSZYCH CZASÓW LUB JEST NIEPOPULARNA W GRUPIE, ŁATWO DAJE SIĘ WYKIWAĆ, JEST POŚMIEWISKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.379

PAŃSZCZYŹNIAK, BULIONER, CELOZJA, NEOGNATYCZNE, OPARY, CIĄGUTKA, ATOPINA, OPUSZCZENIE, TRÓJNÓG, ZACHOWANIE, FUNKCJA MIERZALNA, GLOBALNOŚĆ, CZEREŚNIAK, NATURA, BARIERA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, TRUD, UPUST, HELIOCENTRYZM, OLEJARZ, CHYTROŚĆ, MASZKARON, DRZEWO CYTRUSOWE, STAROBIAŁORUSKI, MŁOTNIK, WYWRÓT, BIOGEN, HEROS, USZYSKO, WYNAJEM, POLSKOŚĆ, FOTOGRAFIA LOTNICZA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, FAETON, PRAGERMAŃSKI, KOLEJ LINOWA, KRET, UPALNOŚĆ, KRUPA, GORĄCZKA DUM-DUM, ŁOŻYSKO WAHLIWE, IMMUNOGEN, FILTR BUTTERWORTHA, RUBELLIT, MIZUNA, BANK ZRZESZAJĄCY, HISTORYZM, ANTYCYPACJA, IRRADIACJA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, LEGAR, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, PRÓG WYBORCZY, OBLEGA, PREZBITERIUM, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, TAKIFUGU, CHMURZENIE CZOŁA, DZIKI ZACHÓD, NIEZMIENNIK, POPRZECZKA, WRZĘCHY, ŻYWOT, USTROJOWOŚĆ, POPYT, MANDORLA, DRABINA, KICHLARZ, ORLICZKA MIECZOWATA, PASMO PRZENOSZENIA, EFEKT MNOŻNIKOWY, POMUCHLA, SMOKING, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, MÓWNOŚĆ, CZAS PÓŁTRWANIA, GODET, WRONIE OKO, CHONDRA, ŚWIĄTYNIA, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, SZYK ANTENOWY, MYJKA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KOMUNIKACJA, PILAW, PIONIER, RZEŚKOŚĆ, KONDENSATOR, CZERWONOKRZEW, GNUŚNOŚĆ, MAZUREK, EPIZOOCJA, HYDROFIL, SOWIZDRZALSTWO, EWAPORAT, IDIOSYNKRAZJA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, CZEK PODRÓŻNICZY, WARZYWO, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, GNIAZDO, NASIENIE, PINGWIN BIAŁOOKI, RĘCZNOŚĆ, MORALIZACJA, SMOŁA DRZEWNA, SŁUPISKO, KAPERKA, KROK ŁYŻWOWY, CICHA MSZA, FREGATA ŻAGLOWA, HIPOTELORYZM, DERYWAT, ALFABET FONETYCZNY, KURTYNA, ZRZECZENIE SIĘ, AKTYWNOŚĆ, ENERGETYKA CIEPLNA, CAŁKA PIERWSZA, MAŃSKI, BZDURA, METODA PERKALA, POŁYKACZ, SZWEDY, NIEZLICZONOŚĆ, DIABEŁ WCIELONY, RAKI, STRAŻAK, KREDKA, PRZEWOŹNIK, RÓWNOŚĆ, GETER, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, PODCAST, GŁOWICA BOJOWA, PASZTET, SYGNAŁEK, PRZYPOŁUDNIK, KROPKA, RAPORT, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, BAŁAGUŁA, KONTYNGENT CELNY, OWAL CASSINIEGO, DWUBÓJ, MINÓG STRUMIENIOWY, BRUSTASZA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, MORION, RENESANSOWOŚĆ, ZAWIS, GRZYB SITARZ, KIESZEŃ, BOSTON, TURANIEC, PONCZÓWKA, SIEDZENIE, OBSZAR CELNY, TANAGRYJKA, SKRÓT SYLABOWY, WSPÓŁZAWODNICZKA, FOTOWOLTAIKA, CREPIDA, MAK OPIUMOWY, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, SZKOŁA WYŻSZA, GÓRNICTWO MORSKIE, ZABAWA, ROZSZERZYCIEL, SZACHY CZTEROOSOBOWE, POPRAWKA, PASTEL, SKŁADOWA, TRANSFERAZA, SKUTECZNOŚĆ, WAMPIREK, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, EKONOMIK, WSZECHWIEDZĄCA, LOOP, OPONA, JAKOŚĆ, MAGENTA, EWALUACJA, AMARANT, PRZEPLOTKA, TWARDY TYŁEK, POZIOM, OBEJMA, PRACE, OBŁĄKANY, KLECANKA RDZAWOROŻNA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, STARY WYGA, SINIAK, DARMOZJAD, HAIŃSKI, GAP, STRĄGA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ROZPOREK, ŁĄCZNICA, TORTOWNICA, OKLEPIEC, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, BEAR, KOMBATANT, KOMISARZ, KRATKA WENTYLACYJNA, WIŚNIÓWKA, BINOKLE, RURA ODPŁYWOWA, NAROŻNIK, NIEZASKARŻALNOŚĆ, SUBSTYTUCJA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, HIGHLAND, BON OŚWIATOWY, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, JĘZYK OGÓLNY, MELON, DUSZNICA, FUNKCJA ZANIEDBYWALNA, LICZBA NIEWYMIERNA, PASTISZ, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, GWARA, DAWCZYNI, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, TYFLOLOGIA, WIKTYMIZACJA, TARLATAN, BAŁAMUTKA, PANNUS, CZWOROLIST, POKÓJ, SKUNKS, POST, MADRASA, CEKOTROFIA, PIES DO TOWARZYSTWA, MUZA, JUNIORKA STARSZA, STAN POSIADANIA, SIEDEMNASTKA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, GBUROWATOŚĆ, KILKUNASTOLATKA, SCENICZNOŚĆ, DWUSTRONNOŚĆ, STRACCIATELLA, KANISTER, OWOC, OCZYSZCZANIE, ANNA, EFEKT BOGACTWA, KRAJE, ASYSTA, GMINA GÓRNICZA, PROFESJA, MIĘDLARKA, PRZEŻUWACZE, DORYCKI, SZKANDELA, PREZESKA, BIBUŁKARKA, ODCHYLENIE STANDARDOWE, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, NAJEŹDŹCA, SZANTA, GIMBOPATRIOTA, BLOCZNOŚĆ, INDYWIDUUM, WARSTWA PERYDOTYTOWA, UZYSK, STOPIEŃ NAUKOWY, FREKWENCJA, AETHERIA, DRUGIE DNO, ODKUPICIEL, REALISTYCZNOŚĆ, ZMYWACZ, LĄDZIENIE, ODKAŻACZ, STUDIO FOTOGRAFICZNE, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, ERGOTERAPIA, DOROBKIEWICZ, GRZECH POWSZEDNI, RYTON, LIŚĆ ODZIOMKOWY, ARYTMETYZACJA, MDŁOŚĆ, NIEBIOSA, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, SIEROTA NIEBOŻA, ?WIĆ ROŚLINNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEOGAR, LAMUSEK, OSOBA, KTÓRA JEST FRAJEREM, NIE ROZUMIE NP. DZISIEJSZYCH CZASÓW LUB JEST NIEPOPULARNA W GRUPIE, ŁATWO DAJE SIĘ WYKIWAĆ, JEST POŚMIEWISKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEOGAR, LAMUSEK, OSOBA, KTÓRA JEST FRAJEREM, NIE ROZUMIE NP. DZISIEJSZYCH CZASÓW LUB JEST NIEPOPULARNA W GRUPIE, ŁATWO DAJE SIĘ WYKIWAĆ, JEST POŚMIEWISKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAMA nieogar, lamusek, osoba, która jest frajerem, nie rozumie np. dzisiejszych czasów lub jest niepopularna w grupie, łatwo daje się wykiwać, jest pośmiewiskiem (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAMA
nieogar, lamusek, osoba, która jest frajerem, nie rozumie np. dzisiejszych czasów lub jest niepopularna w grupie, łatwo daje się wykiwać, jest pośmiewiskiem (na 4 lit.).

Oprócz NIEOGAR, LAMUSEK, OSOBA, KTÓRA JEST FRAJEREM, NIE ROZUMIE NP. DZISIEJSZYCH CZASÓW LUB JEST NIEPOPULARNA W GRUPIE, ŁATWO DAJE SIĘ WYKIWAĆ, JEST POŚMIEWISKIEM sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - NIEOGAR, LAMUSEK, OSOBA, KTÓRA JEST FRAJEREM, NIE ROZUMIE NP. DZISIEJSZYCH CZASÓW LUB JEST NIEPOPULARNA W GRUPIE, ŁATWO DAJE SIĘ WYKIWAĆ, JEST POŚMIEWISKIEM. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x