TKANINA WEŁNIANA Z WEŁNY WIGONIA LUB Z DOMIESZKĄ WIGONII (RZADKOŚĆ, GDYŻ PRZĘDZA WIGONIOWA UŻYWANA JEST GŁÓWNIE NA DZIANINY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIGONIA to:

tkanina wełniana z wełny wigonia lub z domieszką wigonii (rzadkość, gdyż przędza wigoniowa używana jest głównie na dzianiny) (na 7 lit.)WIGOŃ to:

tkanina wełniana z wełny wigonia lub z domieszką wigonii (rzadkość, gdyż przędza wigoniowa używana jest głównie na dzianiny) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIGONIA

WIGONIA to:

Vicugna vicugna - gatunek południowoamerykańskiego roślinożernego ssaka parzystokopytnego, najmniejszy przedstawiciel rodziny wielbłądowatych (Camelidae) (na 7 lit.)WIGONIA to:

wełna wigonia (na 7 lit.)WIGONIA to:

tkanina wełniana z wełny wigonia lub z domieszką wigonii (rzadkość, gdyż przędza wigoniowa używana jest głównie na dzianiny) (na 7 lit.)WIGONIA to:

tkanina z przetworzonych odpadów tkanin pochodzenia roślinnego imitująca wełnę (na 7 lit.)WIGONIA to:

przędza pozyskiwana z sierści zwierzęcia o tej samej nazwie (na 7 lit.)WIGONIA to:

przędza z sierści wigonia, tkanina z tej przędzy (na 7 lit.)WIGONIA to:

tkanina imitująca wełnę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANINA WEŁNIANA Z WEŁNY WIGONIA LUB Z DOMIESZKĄ WIGONII (RZADKOŚĆ, GDYŻ PRZĘDZA WIGONIOWA UŻYWANA JEST GŁÓWNIE NA DZIANINY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.174

ANTENA YAGI-UDA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, STUPA, ETER, PAWIĄZ, PTASZNIK GOLIAT, MOLESKIN, OCTAN, PIÓROSZ PIERZASTY, LASKOWANIE, SZCZOTKA, SPRINGBOK, NAGANIACZ, ŚMIGŁOWCOWIEC, CYGARNICA, RAK, ZRZESZONY, SZCZUR, MASA SPADKOWA, GŁOŚNOŚĆ, TKANKA STAŁA, DŁUGOSZPAROWATE, GRABINA, KRYSTALOMANCJA, HARD CORE, KOCHAŚ, NAZWA ZWYCZAJOWA, KRET EUROPEJSKI, STOCZNIA, TAJNE KOMPLETY, DZIEWUSZKA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, ANGLIK, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, ORGAN, NAPÓJ WINOPODOBNY, MANDORLA, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, PRZESZUKANIE, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, TRZYMAK, ŻABA, SIŁA PŁYWOWA, ŁASZT, CEMENT, SZADŹ, CHLEBOWIEC, WIGONIA, NIEOKRZESANIEC, RZĄDNOŚĆ, PODOKARP, BIAŁA FLAGA, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, ABSOLUT, ZWŁOKI, HEAD HUNTER, OLBRZYMKOWCE, ŁOKIEĆ TENISISTY, MANUFAKTURA, POBOŻNE ŻYCZENIE, ROŚLINKA, BENGALSKI, KATZENJAMMER, NIEWYRAZISTOŚĆ, KLESZCZOWATE, ACHTERPIK, WYROBISKO GÓRNICZE, EPIGRAF, UKŁAD FIZYCZNY, JANKA, ROŚLINA OZDOBNA, RERECORDING, KRYZYS KATATYMICZNY, DIABEŁ WCIELONY, KOMPANIA, RYZYKO OPERACYJNE, FLOPS, WIBRACJA LABILNA, SZPARA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, TWIERDZENIE PITAGORASA, NATASZA, TŁUMIK, REZYDENT WYWIADU, NORDYCKOŚĆ, PIERNICZEK, WISZOR, ALDEHYD, RESIDUUM, NIEWYRAŹNOŚĆ, BÓR SOSNOWY, PRYMITYWIZM, EGZORCYZM, KASA, TOTEM, GRENADYNA, DRUGI PLAN, KARTUSZ HERBOWY, PERFUMKI, ROBOTY DROGOWE, MASTYGONEMA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, WÓZ MEBLOWY, JAMA, ALFABET MORSE'A, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, ZUCHWAŁOŚĆ, OSOBA, ŁÓŻECZKO, ASTER ALPEJSKI, KARAT, TAŚMA FILMOWA, DRABINKA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, FOKA, OBSŁUGA, DIALOGIZM, SZTUCIEC, PRZEWÓD RATUNKOWY, GRZYBICA, ELKI, POETA LAUREATUS, STARODAWNOŚĆ, IMPOTENCJA, BIOKOMINEK, OLEJ JADALNY, JĄDRO, PIANOGIPS, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, FUGA, MIZOPEDIA, MURSZ, TEMAT, PIGWA, STRAJK, ZJAWISKO BARKHAUSENA, BIOPREPARAT, ATOL, KĄT UJEMNY, INSPEKTOR SZKOLNY, KLASER, ZESPOLENIE, NANOFILTRACJA, SINGIEL, WYTWÓR, ZOONOZA, KURS, TABUIZACJA, GAPA, CYNGLE, MARZANOWATE, DŻEM, METAL, KOZAK, MELANODERMIA, SWĘDZENIE, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, SZCZWANY LIS, INWESTYCJA PORTFELOWA, ZALEŻNOŚĆ, BARIERA JĄDROWA, KOSMOGONIA, MŁYN WODNY, SKUPIENIE, TWARDY OŁÓWEK, WCZASY POD GRUSZĄ, KRWINKA, UWAŻNOŚĆ, PROSTACKOŚĆ, OBROŻA, KREM, SER PARMEŃSKI, KALINA, MANEŻ, RENATA, REGLAN, NIEZALEŻNOŚĆ, TOKAMAK, ŁOPATA, INTROMISJA, KAGUAN, PLACEK, BLIN, RZECZYWISTOŚĆ, TRZYDZIESTY, UPIĘCIE, LATOPISIEC, PLATYKLADUS, BŁOTNIAK, MIĄŻSZ, PRZETŁOK, SKAFANDEREK, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, PRZENOSICIEL, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, PIEGUS, SKWARKI, ZASOBY, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, METANOGENY, ROZBRATEL, MILICJANT, KOSZATNICZKA POSPOLITA, WIRTUOZERIA, ZARZEWIE, MOLTON, DZIÓB, KONIEC, DRAPACZ, TOCZEŃ, TYMBALIK, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KAMICA NERKOWA, WODOPÓJKI, KOLEUS, GORE-TEX, OZDOBA, KOŃ HUCULSKI, ZACISZNOŚĆ, SKÓRNIK, PRASA, KLATKA, NALEWKA, NALOKSON, DZIDKA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, SKRAJNIK, ŚRODOWISKO, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, BURZA DZIEJOWA, BIAŁE MIĘSO, DŁAWIK, OPCJA WALUTOWA, RZEMIOSŁO, TRYSKAWKA, SŁUPISKO, GURKHA, WIAROŁOMSTWO, BADANIA, MASZKARA, GAŁĘZIAK ZBITY, KOLORYMETRIA, SZKŁO AKRYLOWE, RZECZNIK PATENTOWY, GEMISTA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, SPONDYLOSOMA, ANALIZA SEKTOROWA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, PIEC INDUKCYJNY, BROKAT, CHOROBA PLUMMERA, KOZA, AKT MOWY, NIELEGAL, CZUPURNOŚĆ, MUŁ, RÓJKA, LORDOSTWO, NASTAWA, BEZINTERESOWNOŚĆ, OSTINATO, ZIELONA WRÓŻKA, PRZEWAGA, APOKATASTAZA, ZAPYLACZ, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, UPOJNOŚĆ, BIAŁY SPORT, SPÓJNIK ŁĄCZNY, SKANER 3D, ALLOSTERIA, GOŁĄBECZEK, PANKREATYNA, GODZINA WYCHOWAWCZA, ATRAKCJA, NORNIK BURY, SUCHY TYNK, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, ZAMEK, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, PUNKTUALNOŚĆ, DYWERGENCJA, KWASKOWATOŚĆ, ŻAGIEW, SUWERENNOŚĆ, INSTYTUCJA PRAWNA, TOLERASTIA, RUCH, FRAKCJONISTA, MAKI ZŁOTY, FIRMANCTWO, KOMÓRKA SOMATYCZNA, ĆWICZENIE, KUMACZ, PAN, INTERPRETACJA, ?LUNETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.174 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANINA WEŁNIANA Z WEŁNY WIGONIA LUB Z DOMIESZKĄ WIGONII (RZADKOŚĆ, GDYŻ PRZĘDZA WIGONIOWA UŻYWANA JEST GŁÓWNIE NA DZIANINY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TKANINA WEŁNIANA Z WEŁNY WIGONIA LUB Z DOMIESZKĄ WIGONII (RZADKOŚĆ, GDYŻ PRZĘDZA WIGONIOWA UŻYWANA JEST GŁÓWNIE NA DZIANINY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIGONIA tkanina wełniana z wełny wigonia lub z domieszką wigonii (rzadkość, gdyż przędza wigoniowa używana jest głównie na dzianiny) (na 7 lit.)
WIGOŃ tkanina wełniana z wełny wigonia lub z domieszką wigonii (rzadkość, gdyż przędza wigoniowa używana jest głównie na dzianiny) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIGONIA
tkanina wełniana z wełny wigonia lub z domieszką wigonii (rzadkość, gdyż przędza wigoniowa używana jest głównie na dzianiny) (na 7 lit.).
WIGOŃ
tkanina wełniana z wełny wigonia lub z domieszką wigonii (rzadkość, gdyż przędza wigoniowa używana jest głównie na dzianiny) (na 5 lit.).

Oprócz TKANINA WEŁNIANA Z WEŁNY WIGONIA LUB Z DOMIESZKĄ WIGONII (RZADKOŚĆ, GDYŻ PRZĘDZA WIGONIOWA UŻYWANA JEST GŁÓWNIE NA DZIANINY) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - TKANINA WEŁNIANA Z WEŁNY WIGONIA LUB Z DOMIESZKĄ WIGONII (RZADKOŚĆ, GDYŻ PRZĘDZA WIGONIOWA UŻYWANA JEST GŁÓWNIE NA DZIANINY). Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x