MIEJSCE, W KTÓRYM LUDZIE SIĘ PRZEPRAWIAJĄ, DROGA, KTÓRA POZWALA POKONAĆ TRUDNY TEREN LUB PRZESZKODĘ NATURALNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEPRAWA to:

miejsce, w którym ludzie się przeprawiają, droga, która pozwala pokonać trudny teren lub przeszkodę naturalną (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEPRAWA

PRZEPRAWA to:

nieprzyjemności, konfliktowa sytuacja, zatarg (na 9 lit.)PRZEPRAWA to:

przeprawienie się, przebycie trudnego terenu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE, W KTÓRYM LUDZIE SIĘ PRZEPRAWIAJĄ, DROGA, KTÓRA POZWALA POKONAĆ TRUDNY TEREN LUB PRZESZKODĘ NATURALNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.458

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, OSOBA PODEJRZANA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, PLANSZA, REMIZA, BRZEMIĘ, GOSPODARSTWO TOWAROWE, CYC, OTWARTOŚĆ, OGÓREK, ZWARCIE, LASKA MARSZAŁKOWSKA, TRAKT, PARAGRAF, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, BLANK, KOPARKA WIELOCELOWA, JĘZYK DUNGAŃSKI, OPŁATA CZYNSZOWA, OBCHODOWY, KARTOTEKA, KRĄG KULTUROWY, BOLA, LAMUCKI, SAROS, BLOKADA, ARENGA PIERZASTA, BZYGI, MORENA ABLACYJNA, BERA, TELEKONFERENCJA, FALA DŹWIĘKOWA, DEMONSTRACJA, LEWOSKRZYDŁOWY, PIEŚŃ, NON-IRON, KAZUISTA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, ŻĄDŁÓWKI, PIĘĆDZIESIĄTKA, MŁODZI, STĄGIEWKA, GROWL, CROSSING-OVER, NIEPOKORNOŚĆ, WYLĘG, SYSTEM PREZYDENCKI, FAZA, TONAŻ, ZMIENNA ZWIĄZANA, SZPETOTA, CZARNE, WULWODYNIA, TRASA, WĘŻOWIDŁA, FAZOWNIK, MINIMALIZM, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, KIERAT, PARLAMENT, ŻACHWA, DRAMATYKA, WIELOKĄT, SZMUGIEL, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, BOŚNIACKOŚĆ, KOMUNIKATOR, ECCHI, OKUPACJA, URYNA, PORÓD RODZINNY, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, FUNKCJA MONOTONICZNA, NIEDOROZWÓJ, CZYNNIK NIECENOWY, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ORNAMENT, OFICYNA WYDAWNICZA, BERŻERKA, CAŁY TON, ZDRAJCZYNI, KATASTROFA BUDOWLANA, RAMIĘ, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, KRATKA, GABINECIK, HEKSAPTYK, REFLEKSOLOGIA, GAŁKA, TOLERANCJA, ASD, TAMANDUA, KĄTEK, BEATA, LARGO, AGENEZJA NEREK, KAIRUAN, DZIEWIĘTNASTKA, ZAMSZ, SCENA OBROTOWA, RUCH PRZYSPIESZONY, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, PAŃSTWO UNITARNE, RAJZERKA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, BEŁT, KRYNOLINA, ZAŻALENIE, FORLANA, MANTYLA, WĘŻOWNIK, BASZTAN, KADZIDEŁKO, ŁOŻYSKO BARYŁKOWE, TERAKOTA, GŁOŚNIK JONOWY, PODEST, ŁADUNEK, SIODZI, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, PIGWA, KORT, WRZENIE, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, IBERYSTYKA, ANATOMIA KLINICZNA, CHŁOSTA, NIEKONSEKWENCJA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, DZIEWCZYNKA, BRAMOWNICA, WIELKI ATRAKTOR, BABULINKA, ROZPAD, KOORDYNATA, MASZYNA TURINGA, POJAZD NIEKOŁOWY, EGERIA, BEZŁAD FRIEDREICHA, PIEPRZ, UCHWYT NOŻOWY, KOMANDOR, HEGEMONICZNOŚĆ, ZNAJOMY, PLASTYKA, ŁOŻE, OBJAW ZWIASTUNOWY, LEWAREK, DYŻURNA, ABORCJONISTKA, CHOCHLA, CZARODZIEJ, NIEMOŻEBNOŚĆ, BOHATER, MRÓWNIKI, PAWILON, ANGLOFOBIA, WYWRÓT, MONTAŻOWNIA, LAMPA NAFTOWA, DYSKONTO, PRZYNĘTA, NAWIS, KOREKTA, AMBASADOR, WOJOWNICZOŚĆ, TANY, DEKLARACJA, RATYSZCZ, REGENT, PRĄD ZWARCIOWY, STANOWISKO, WILCZE STADO, WITREKTOMIA, SCENICZNOŚĆ, NAJEMNICTWO, ICHTIOBIOLOGIA, TRANSLOKACJA, DOM REKOLEKCYJNY, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, PATOLOG, KASETON, ZAPRASKA, GWINT, ROZSTRZYGNIĘCIE, PAJACYK, LINIA GEODEZYJNA, ŚMIETANKA, KOZACZKA, KUŚNIERCZYK, REGION WĘZŁOWY, PLEBEJKA, KOSMOS, PUSTY DŹWIĘK, GEOFIT KORZENIOWY, ODKRYTY ATAK, PRZYKURCZ, KOLORYMETRIA, MAKSURA, KNOCKDOWN KARATE, PROMINENT, GRAF PLANARNY, KORYTARZYK, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, ŻEGLUGA PROMOWA, OPŁATA MIEJSCOWA, TRANSFUZJA KRWI, PRAWOSKRĘT, CERKIEW, PŁYWACTWO, DOBRO PRAWNE, CYTOKININA, STRAJK OKUPACYJNY, CIEMNIA, LAS, SAMOROZPAD, HULK, KONFEKCJONER, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, PUŁAP, KRAKWA, SZEWIOT, SEPTYMOLA, GRA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, STARY KOŃ, GOMBROWICZ, OBSZAR TRANZYTOWY, REAGINA, PAJAC, KOCIAK, LEWAR, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, MODERATOR, SŁONIOWATOŚĆ, ZAKRYSTIA, GRAF PŁASKI, ZAPAŚĆ, MEGAKARIOCYT, FRUCZAK BUJANKOWIEC, OSTROŻNOŚĆ, TOWARZYSZ NIEDOLI, NIEZMIENNIK, ENDOPSAMMON, IMAGE, ŚWIT KALENDARZOWY, NALEWAK, WIRUS POLIO, LEŚNIK, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, OSTRONOS WORKOWATY, MĄKA SITKOWA, KASZALOT, CZARNY PIOTRUŚ, KUŹNICA, KOMPLEKS, ŚWIETLICA, OBSŁUGIWANIE, RADA, DROBNICOWIEC, KOSTKA BRUKOWA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, ENERGIA SPOCZYNKOWA, PODMIOT GRAMATYCZNY, ELASTYCZNOŚĆ, CEL, MINARET, GUZKI KRWAWNICZE, RANNY PTASZEK, NIETZSCHEANISTA, RUCH, INŻYNIERIA TKANKOWA, KORONA, CHOROBA DEGOSA, FINISZ, NALEGANIE, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, ZŁOTOWŁOSA, NORMALIZACJA, N-GRAM, SZALONA GŁOWA, ODNÓŻA, GODZINA, PRZEWODNIENIE IZOTONICZNE, NIESZPUŁKA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, NIEGOŚCINNOŚĆ, ZIOMKOSTWO, PLAŻA, METALICZNOŚĆ, BUTA, OBIEGNIK, PIERWSZOŚĆ, KLEJARZ, GAZA, ALLEGRO, PODWYMIAR, LOGIKA PARAKONSYSTENTNA, ?PAŁANKA MIODOJAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE, W KTÓRYM LUDZIE SIĘ PRZEPRAWIAJĄ, DROGA, KTÓRA POZWALA POKONAĆ TRUDNY TEREN LUB PRZESZKODĘ NATURALNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE, W KTÓRYM LUDZIE SIĘ PRZEPRAWIAJĄ, DROGA, KTÓRA POZWALA POKONAĆ TRUDNY TEREN LUB PRZESZKODĘ NATURALNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEPRAWA miejsce, w którym ludzie się przeprawiają, droga, która pozwala pokonać trudny teren lub przeszkodę naturalną (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEPRAWA
miejsce, w którym ludzie się przeprawiają, droga, która pozwala pokonać trudny teren lub przeszkodę naturalną (na 9 lit.).

Oprócz MIEJSCE, W KTÓRYM LUDZIE SIĘ PRZEPRAWIAJĄ, DROGA, KTÓRA POZWALA POKONAĆ TRUDNY TEREN LUB PRZESZKODĘ NATURALNĄ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - MIEJSCE, W KTÓRYM LUDZIE SIĘ PRZEPRAWIAJĄ, DROGA, KTÓRA POZWALA POKONAĆ TRUDNY TEREN LUB PRZESZKODĘ NATURALNĄ. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast