ODCINEK DOLINY RZECZNEJ O WĄSKIM DNIE I STROMYCH ZBOCZACH, W KTÓRYM CIEK (RZEKA) POKONUJE PRZESZKODĘ OBECNĄ NA JEJ DRODZE (NP. PASMO GÓRSKIE LUB INNA WYPUKŁOŚĆ TERENU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEŁOM to:

odcinek doliny rzecznej o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym ciek (rzeka) pokonuje przeszkodę obecną na jej drodze (np. pasmo górskie lub inna wypukłość terenu) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEŁOM

PRZEŁOM to:

ważny moment, punkt zwrotny w przebiegu czegoś (na 7 lit.)PRZEŁOM to:

czas tuż przed końcem jednego okresu i na początku drugiego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODCINEK DOLINY RZECZNEJ O WĄSKIM DNIE I STROMYCH ZBOCZACH, W KTÓRYM CIEK (RZEKA) POKONUJE PRZESZKODĘ OBECNĄ NA JEJ DRODZE (NP. PASMO GÓRSKIE LUB INNA WYPUKŁOŚĆ TERENU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.721

NIEPRZYJACIEL, DOMINATOR, SER, BASENIK, GOSPODARKA RABUNKOWA, SUWAK, KAPUŚCIANA GŁOWA, KOLIMATOR, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, HUMMUS, POCHODNA, IMITATOR, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ZŁOTA RENETA, DOPPELGANGER, SZYBKOŚCIOWIEC, PODIUM, KRYTERIUM SYLVESTERA, GOMÓŁKA, KUPLET, STYMULACJA ODWIERTU, TRĄBA POWIETRZNA, GRYPS, LEK CYTOSTATYCZNY, KAPUŚNIAK, PRASA, WIEK PRODUKCYJNY, KROK DOSTAWNY, KREDYT HANDLOWY, JĘZYK URZĘDOWY, TEMBR, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, WYTWÓRCA, WYDZIELINA ORGANIZMU, KICAJ, POJAZD LATAJĄCY, DRAMAT HISTORYCZNY, RUDI, ZNAK TOWAROWY, ŁAKNIENIE SPACZONE, BRZYDACTWO, APANAŻE, POTWORKOWATOŚĆ, KASIARZ, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, ŚWIĄTYNIA, TYŁÓWKA, SHOUNENAI, STÓŁ MONTAŻOWY, KASETOFON, PIK, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, TORII, CUDOWRONKA, RĄCZNIK, MECHANIZM KORBOWO-WAHACZOWY, ZWOLNIENIE, WIEK POBOROWY, WARSTWA ABLACYJNA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, ZEZ ZBIEŻNY, EXLIBRIS, WOLUNTARIAT, SZCZODRZENIEC, KUCHNIA GAZOWA, NARTA, ANASTOMOZA, PIERÓG, JĘZYK, JEZIORO KOSMICZNE, MASELNICZKA, SARAFAN, SZYBKOWAR, PLAGA, SYSTEM POWIERNICZY, MARSZ, CIAŁKO MRÓWCZE, SAMOGON, DEGRADACJA, NAZWA RODOWA, WĄŻ, CIĄG, MIR, KOŁNIERZYK, ŚWIERSZCZYK, WAGON, DYSPROPORCJA, TYGIELEK, CZŁON PODRZĘDNY, OCHRONA, POMYŁKA, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, FLET PROSTY, STANCJA, HULAJDUSZA, MLECZAK, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, STEREOTYPIA, ZŁOCISZ, TRANSPORTEREK, PLANETA TYPU JOWISZ, HALA, DACH POGRĄŻONY, WINKULACJA, ADAPTER, WARZYWO, MULDA, DYMA, WRĘGA, BIDULA, BUG, OBSZAR WIEJSKI, MAZER, EKONOMIA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, SILNIK KOMUTATOROWY, KARABINEK PNEUMATYCZNY, KASZA, PRZENOŚNIK, MOTYLEK, KONCERT, POKŁAD BATERYJNY, REKTYFIKACJA, KASETKA, ALERT, AUTODESTRUKCJA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, KRWIOBIEG PŁUCNY, GOOGLE, IDIOFON, LOT KOSZĄCY, BIAŁA FLAGA, STAROŚCIŃSKI, OKŁAD, KARIN, RULETKA, TONDO, AUTOPORTRET, LOT SZYBOWCOWY, POZYTRON, PSEUDOMORFIZM, BARWY POLSKIE, APOLOGETA, ŁUK BLOCZKOWY, ZMORA, ANTROPOCENTRYZM, FAKTORYZACJA, WIEDZA O KULTURZE, PRZYLĄDEK, STEWA, AZOLLA DROBNA, TRAFIKA, RZEKA OKRESOWA, ŁBISKO, MIESZACZ, PŁOSZCZYCA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, ZMORA, IVAN, MEZOTERAPIA, WIĘZADŁO SIERPOWATE, PYLICA ALUMINIOWA, PIERŚCIEŃ, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, PRAŻNIA, MASZTÓWKA, PRZETACZANIE KRWI, TORFOWISKO NISKIE, KWADRAT, CHOCHOŁ, AKADEMIK, RUSKI, KOŁNIERZYK, BALON ZAPOROWY, KARBROMAL, SOLANKA, NASTAWA, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, FIRMANCTWO, SEKWENCER, TEREN, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, KRYZA, SAMOGRAJ, PANIKA BANKOWA, GOŁĄBEK, EKSPLOATATOR, ZNAMIĘ BECKERA, MATOWOŚĆ, CHÓR, HISZPAN, ZIELONE, DWUNASTA, JEMIOŁA, SERIA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, ZIEMNIACZEK, GEORGE, SZCZELINA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ANALIZA CZYNNIKOWA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, APRETURA, POŁOŻNICA, SPARTANKA, CHEMOATRAKTANT, DZIEŃ OTWARTY, EFEKT SNOBA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, LISTA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, TACA, BOKÓWKA, KWALIFIKACJA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, JELITO ŚLEPE, STRZAŁA, ODBIJACZ, ORTALION, PEŁNIA, REKWIZYCJA, PILOKARPUS, HAUBICOARMATA, KAWALKADA, POBIAŁKA, TWARDY RESET, ZAKRES, TRENCZ, BAJADERA, ZASADA, PASTORALE, UKOŚNICA, BELWEDER, SNAJPER WYBOROWY, SZKLIWO, ANTAŁEK, CYKL METONA, IPSYLON, KRWIŚCIĄG, WYCINEK KULI, MUNICYPIUM, CIĄGUTEK, WARIACJE, PLECIONKA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, CZAJKA, RZEMIEŚLNICTWO, AJENCJA, POŁYKACZ, CYTODIAGNOSTYKA, BYDLAK, INTERWAŁ, ERPEG, BALET, HELIOCENTRYZM, ZAPORA OGNIOWA, TWARDE LĄDOWANIE, ŚWIATŁO POSTOJOWE, TŁUMACZ, LISTA TRANSFEROWA, TERMINAL PASAŻERSKI, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, SAROS, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, KRZYWA, POLSKI-SLOWNIK.PL, JASKINIA LODOWA, PRZYRZĄD, STAROUKRAIŃSKI, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, BOŻA RĘKA, BURZA PIASKOWA, WALEC, CHUTOR, POŁOŻENIE, INSTRUMENT FINANSOWY, MECHANIZM JARZMOWY, BUŁA, ROM, AUTOKEMPING, ANTOWIE, MEDYCYNA LOTNICZA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, KOSZT INWESTYCYJNY, GAZ, TEMPERATURA ZAPŁONU, NUMERYCZNY MODEL TERENU, POJEDYNKA, ESTETYKA, BRYLE, DROBIAZG, PUGILARES, MINY, ZMIANA WSTECZNA, FAJKA, GOŚĆ, SZATAN, ?UMIEJSCOWIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.721 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODCINEK DOLINY RZECZNEJ O WĄSKIM DNIE I STROMYCH ZBOCZACH, W KTÓRYM CIEK (RZEKA) POKONUJE PRZESZKODĘ OBECNĄ NA JEJ DRODZE (NP. PASMO GÓRSKIE LUB INNA WYPUKŁOŚĆ TERENU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODCINEK DOLINY RZECZNEJ O WĄSKIM DNIE I STROMYCH ZBOCZACH, W KTÓRYM CIEK (RZEKA) POKONUJE PRZESZKODĘ OBECNĄ NA JEJ DRODZE (NP. PASMO GÓRSKIE LUB INNA WYPUKŁOŚĆ TERENU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEŁOM odcinek doliny rzecznej o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym ciek (rzeka) pokonuje przeszkodę obecną na jej drodze (np. pasmo górskie lub inna wypukłość terenu) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEŁOM
odcinek doliny rzecznej o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym ciek (rzeka) pokonuje przeszkodę obecną na jej drodze (np. pasmo górskie lub inna wypukłość terenu) (na 7 lit.).

Oprócz ODCINEK DOLINY RZECZNEJ O WĄSKIM DNIE I STROMYCH ZBOCZACH, W KTÓRYM CIEK (RZEKA) POKONUJE PRZESZKODĘ OBECNĄ NA JEJ DRODZE (NP. PASMO GÓRSKIE LUB INNA WYPUKŁOŚĆ TERENU) sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - ODCINEK DOLINY RZECZNEJ O WĄSKIM DNIE I STROMYCH ZBOCZACH, W KTÓRYM CIEK (RZEKA) POKONUJE PRZESZKODĘ OBECNĄ NA JEJ DRODZE (NP. PASMO GÓRSKIE LUB INNA WYPUKŁOŚĆ TERENU). Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x