UKŁAD CHEMICZNY, W KTÓRYM FAZY SĄ OD SIEBIE ODDZIELONE SUBSTANCJĄ MIĘDZYFAZOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UKŁAD HETEROGENICZNY to:

układ chemiczny, w którym fazy są od siebie oddzielone substancją międzyfazową (na 19 lit.)UKŁAD NIEJEDNORODNY to:

układ chemiczny, w którym fazy są od siebie oddzielone substancją międzyfazową (na 18 lit.)UKŁAD WIELOFAZOWY to:

układ chemiczny, w którym fazy są od siebie oddzielone substancją międzyfazową (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD CHEMICZNY, W KTÓRYM FAZY SĄ OD SIEBIE ODDZIELONE SUBSTANCJĄ MIĘDZYFAZOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.791

OKRES SKŁADKOWY, MROŹNIA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, CERKWISKO, TAŚMA PRODUKCYJNA, KWAS METAFOSFOROWY, GRUPA INTERESU, KATECHEZA, NIEŚMIAŁOŚĆ, BAR TLENOWY, FRYZJER, MONTOWNIA, STAŁA MICHAELISA, SULFID, KWAS WALERIANOWY, ADOPCJA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, SIEDLISKO, SILNIK GAZOWY, KOŁEK, MASECZKA, CIAŁKO KETONOWE, RUSEK, PRZEWÓD PŁASKI, BŁAZEN, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, SLAWISTYKA, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, DRAMAT GANGSTERSKI, OGRÓD ZIMOWY, EPOKSYD, RYNEK, ANALOG, GEOLOGIA, ZATRACENIE, TETRAETYLOOŁÓW, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, LAS MIESZANY, MULTIPLEKS, OKIENKO, KACAPSKI, OKRES ZASIŁKOWY, SZUJA, EPOKA LITERACKA, LAMUS, SZWEDZKI, ORUROWANIE, ANALEPTYK, PSYCHOLOGIA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, TABLICZKA MNOŻENIA, ZAPŁON, GLIKOL ETYLENOWY, KLISZKA, CECHOWNIA, ŁOŻE BOLEŚCI, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, MÓWNICA, POLONEZ, CHLOREK MIEDZI(I), PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, KOŚĆ, NOŚNIK DANYCH, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, NITROBAKTERIA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, SUDBURY, CZYRAK GROMADNY, KADASTER, ANTYEGALITARYZM, DRIP, MIETLORZ, KLIOCHINOL, KOMPOSTOWNIK, DESPOCJA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, UKŁAD FUNKCJONALNY, ADRES INTERNETOWY, KREDYT PREFERENCYJNY, SIEKACZ, FAKTORYZACJA, KWAS LINOLOWY, HOMOZYGOTA DOMINUJĄCA, MASZT, PADWAN, TIOL, WIELOŚCIAN FOREMNY, ROZMNAŻALNIA, KARLOVAC, TRYCZNIK, STEROWANIE HYDRAULICZNE, FILOLOGIA WŁOSKA, GRA WSTĘPNA, SIEDZISKO, ŁAWA RZĄDOWA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, MODEL HERBRANDA, KOD ALFANUMERYCZNY, KWAS SIARKAWY, BON OŚWIATOWY, SIARCZAN MAGNEZU, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, LAMPA OBRAZOWA, HAMERNIA, TRANZYSTOR POLOWY, INSTRUMENT KLAWISZOWY, SZKIELET LUDZKI, AZOTYN POTASU, TEATR LALEK, NITRYL, MOWA, EFEKT DOMINO, RÓJ WYSP, SKARBNIK, UKŁAD DZIESIĘTNY, SILIKON, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, ŁÓDŹ LATAJĄCA, KALKA CERAMICZNA, GAMBIT NIEPRZYJĘTY, BIAŁORUSKI, TRZPIENNIK, NEWSROOM, POWIEŚĆ ALUZYJNA, JĘZYK GURAGE, MAKABRESKA, KATA, PISMO ALFABETYCZNE, MODYFIKACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, MIKROFON LASEROWY, TARŁO, KNOCKDOWN KARATE, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, KARTKA WYBORCZA, LSI, ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE, STRĄGA, HAMULEC NAJAZDOWY, SZLACHTUZ, HELIOCENTRYZM, SZRANKI, JĘZYK STAROEGIPSKI, NIDERLANDZKI, SYSTEM INFORMATYCZNY, KARTUSZ, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, RUMUN, BUKACIARNIA, RYNEK PRODUCENTA, BŁĘKIT INDYGOWY, AFERA ROZPORKOWA, OUTLET, PANNA W WIEKU POBOROWYM, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, AUTOMAT KOMÓRKOWY, PUZZLE, ŚLEDŹ, UKŁAD CYFROWY, NANOFILTRACJA, BROMIAN POTASU, ANARCHIA, MIKROSKOP OPTYCZNY, SZRANKI, BRAMKA, CHLOROMETAN, SIEĆ WODOCIĄGOWA, RODAMINA, PASSIVUM, ALLOCHTON, PRZESTRZEŃ STANU, GREEN, POLE BEZWIROWE, PIŁKA MECZOWA, JONON, KLUCZ, NAZWA ZWYCZAJOWA, BIEG BEZPOŚREDNI, ZEGAR KWARCOWY, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, KACZKA, ŁOŻYSKO TOCZNE, TRZON TŁOKOWY, MOCZNIK, LOT ŚLIZGOWY, PORZĄDEK, BEZKRYTYCZNOŚĆ, RAJD OBSERWOWANY, WODOCIĄGOWNIA, PÓŁINTERNAT, FAMOTYDYNA, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, JEZIORO DYSTROFICZNE, STAN DEPRESYJNY, POCZTA PRZYCHODZĄCA, PRZEKŁADNIA CIERNA, SOSJERKA, UNIŻONOŚĆ, KWAS FOLIOWY, AMPLITUDA, DYPTYK, REGLAN, TAMILSKI, ZAGRODA, ZARZUELA, PODAŻ ELASTYCZNA, FORMA, GRECKI, PRACA, PODCHWYT, JASMONIAN, SCHRONISKO, WYCZESEK, RAMA, IMIONNIK, MAŁOWODZIE, CYNA, TŁUSZCZ, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, HAMULEC CIERNY, SĄD GRODZKI, GAMBIT GOŃCA, WARUNEK LOKALOWY, HISZPAN, OPOZYCJA BINARNA, STACJA NASŁUCHOWA, WODOROTLENEK, ZACHOWANIE, ALANINA, SAMOUNICESTWIENIE, AŁUN POTASOWY, SYSTEM DZIESIĘTNY, SAMOKRYTYKA, OKRĘT FLAGOWY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, WŁOSKI, WITAMINA C, USKOK, ROZBIERALNIA, OLIGOMER, LABIRYNT, SPOKÓJ, SPRZECZNOŚĆ, BOWLS, WYLĘGARNIA, ANALIZA FRAZOWA, REPETYTYWNOŚĆ, WODOROSÓL, KOGNAT, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, KAZAMATA, SIŁA WYŻSZA, KANTOR, KOLEJ LINOWA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, PORA, NORMANDZKI, SREBRO, WĘZEŁ, PODUSZKA, ZWICHNIĘCIE STAWU, KOMBINACJA, TANDEM, GREKA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, POPYT PROPORCJONALNY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, MASŁO MAŚLANE, ZADUPIE, SEMINARIUM TEOLOGICZNE, TURANISTA, ŻABA, POGOTOWIE, PRAGMATYKA, PLANSZA, DEZYPRAMINA, MIKROKOMÓRKA, DRĄG TŁOKOWY, LIST GRATULACYJNY, DUBELTÓWKA, PAN, MIEJSCE PRACY, PIEZOELEKTRYK, UKŁAD URBANISTYCZNY, KUBEK, KLASZTOR, DWÓJNIK, PAŃSTWO, CZARNA MOWA, ARSYNA, SZLIF WYPUKŁY, UKŁAD NARZĄDÓW, POKÓJ WIADOMOŚCI, WGŁOBIENIE, STONKA, SILNIK PRZELOTOWY, ?LICZBA PIERWSZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.791 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD CHEMICZNY, W KTÓRYM FAZY SĄ OD SIEBIE ODDZIELONE SUBSTANCJĄ MIĘDZYFAZOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UKŁAD CHEMICZNY, W KTÓRYM FAZY SĄ OD SIEBIE ODDZIELONE SUBSTANCJĄ MIĘDZYFAZOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UKŁAD HETEROGENICZNY układ chemiczny, w którym fazy są od siebie oddzielone substancją międzyfazową (na 19 lit.)
UKŁAD NIEJEDNORODNY układ chemiczny, w którym fazy są od siebie oddzielone substancją międzyfazową (na 18 lit.)
UKŁAD WIELOFAZOWY układ chemiczny, w którym fazy są od siebie oddzielone substancją międzyfazową (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UKŁAD HETEROGENICZNY
układ chemiczny, w którym fazy są od siebie oddzielone substancją międzyfazową (na 19 lit.).
UKŁAD NIEJEDNORODNY
układ chemiczny, w którym fazy są od siebie oddzielone substancją międzyfazową (na 18 lit.).
UKŁAD WIELOFAZOWY
układ chemiczny, w którym fazy są od siebie oddzielone substancją międzyfazową (na 16 lit.).

Oprócz UKŁAD CHEMICZNY, W KTÓRYM FAZY SĄ OD SIEBIE ODDZIELONE SUBSTANCJĄ MIĘDZYFAZOWĄ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - UKŁAD CHEMICZNY, W KTÓRYM FAZY SĄ OD SIEBIE ODDZIELONE SUBSTANCJĄ MIĘDZYFAZOWĄ. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast