Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYMARŁY JĘZYK WSCHODNIOIRAŃSKI, KTÓRYM POSŁUGIWANO SIĘ W SOGDIANIE (OBSZAR DZISIEJSZEGO UZBEKISTANU I TADŻYKISTANU - GŁÓWNE MIASTA: SAMARKANDA, FERGANA, PANDŻAKENT)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK SOGDYJSKI to:

wymarły język wschodnioirański, którym posługiwano się w Sogdianie (obszar dzisiejszego Uzbekistanu i Tadżykistanu - główne miasta: Samarkanda, Fergana, Pandżakent) (na 14 lit.)SOGDYJSKI to:

wymarły język wschodnioirański, którym posługiwano się w Sogdianie (obszar dzisiejszego Uzbekistanu i Tadżykistanu - główne miasta: Samarkanda, Fergana, Pandżakent) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYMARŁY JĘZYK WSCHODNIOIRAŃSKI, KTÓRYM POSŁUGIWANO SIĘ W SOGDIANIE (OBSZAR DZISIEJSZEGO UZBEKISTANU I TADŻYKISTANU - GŁÓWNE MIASTA: SAMARKANDA, FERGANA, PANDŻAKENT)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.792

METR, FECHMISTRZ, NIEMIECKI, SPOCZYNEK, NUMER, AEROZOL, BACKGROUND, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, BOGRACZ, KRAV MAGA, JAKUBKA, HIPIATRIA, MURSZ, CHOROBA VERNEUILA, WYNAJEM, SUKCES REPRODUKCYJNY, KANAPA, OKTET, KROMKA, MIESZCZKA, OBÓZ PRACY, STOPNICA, PARALAKSA, TOPIELICA, PRZEPLOTKA, BÓJKA, KANAŁ PÓŁKULISTY, JĘZYK CZESKI, SKORUPA, PIEPRZ, RYCZĄCE CZTERDZIESTKI, MONOCYT, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, WIECZORÓWKA, LIGUSTR, MORENA SPIĘTRZONA, ADŻAPSANDALI, WYWROTNOŚĆ, ABORDAŻ, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, RETROGRADACJA, WYSTRZAŁ, GÓRY KOPUŁOWE, DZIENNIK OKRĘTOWY, ZATOR, JĘZYK HUROŃSKI, JĘZYK UGRYJSKI, SENTYMENT, JADOWITOŚĆ, ZASTAWKA AORTALNA, SZABAŚNIK, BASZTA ŁUPINOWA, ODRUCH RZEPKOWY, LODOWIEC HIMALAJSKI, ORKIESTRA KAMERALNA, PIASEK MOCZOWY, STRZYKWY, FILA, FILM ANIMOWANY, RÓŻA BAZALTOWA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, ŚLIZG, ABSOLUT, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, POPRZECZNICA, RÓJ WYSP, DACH MANSARDOWY, SPLOT, POLEWANIE SIĘ, ENERGETYKA CIEPLNA, POLEROWACZ, KONWERGENCJA, NALEPA, INSTRUMENT DĘTY, BALANTIDIOZA, MROCZEK POSREBRZANY, PLAC, HALOTRON, RATOWNICTWO GÓRNICZE, ATRAKCJA, LAS, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, DYSCYPLINA, HEGEL, SAMOZATRATA, WILCZY GŁÓD, KWAS AZOTOWY, OGNIWO STĘŻENIOWE, SPOŻYCIE, AEROFON, ACHAJA, NEUROBLASTOMA, GRA, HELMIOTOLOGIA, TEKST, TEFILIN, SSAK, SAMOCHODZIARZ, STAW OSADOWY, LIRA KORBOWA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, WRÓG, PERSZERON, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, ETOLOGIA, HOMO NOVUS, CELNOŚĆ, BARSZCZ BIAŁY, PIERWSZOROCZNY, RAJTUZY, PIETROW, ROZTERKA, RYBA ŁAWICOWA, SZAMOTANINA, SZYNA, MACEDONIA, ZWICHNIĘCIE STAWU, KSIĄŻĘ Z BAJKI, SKRYPTORIUM, MOTYLEK, SPEDYTOR, PŁOMYCZEK, REHABILITANT, KUKLIK SZKARŁATNY, SYRENOWATE, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, EOTYTANOZUCH, WIZAŻYSTA, LUFA, SZAPOKLAK, PAŃSTWO UNITARNE, ŁUSKOWCE, POTRZASK, POTENCJAŁ DZETA, ZAMSZ, ZAKŁADKA, KWESTURA, GORZELNIA ROLNICZA, INWALIDA WOJENNY, LOCJA, GARNITUR, PONIEWIERKA, PSYCHIATRIA, NISZA, OSTINATO, KLEJARZ, SKRZELONOGI, ROSYJSKI, FROTKA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, BIUROKRACJA, ORDYNUS, SOLAMNIJSKI, OPENER, ALGEBRA MACIERZY, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, KSIĄŻĘ ALBERT, CIĄG FIBONACCIEGO, KUROPATWA, DERMOKOSMETYKA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, POŚWIĘCENIE, DOLAR FIDŻI, SANDBOX, PERGAMIN, KASTANIETY, MIKROFON STYKOWY, BASZKIRSKI, DOM BLIŹNIACZY, FACH, BIOLA, GNOJOWNIK, INTERGLACJAŁ, KOLEJ GONDOLOWA, PRZEZNACZENIE, PIONEK, KRATKA ŚCIEKOWA, MIĘSOŻERCA, WYCINEK, ŻUBR STEPOWY, ŚCISŁY POST, GEN SPRZĘŻONY, KOŃ TROJAŃSKI, SIEĆ WODOCIĄGOWA, RYBA MASŁOWA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, PIKNIK, ROZDANIE, CHOROBA SCHILDERA, KUKIEŁKA, SINIAK, ŻABA Z JUNIN, PARWENIUSZ, HEWEA, JĘZYK BRETOŃSKI, BULANŻERIA, HELIOFIZYKA, TŁUMACZ, NIEDOTYKALSKI, FALA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, ALFABET GRECKI, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, ABANDON, LEPKOŚĆ CEN, KOMUNA, EWENKIJSKI, SAMOOCZYSZCZANIE, ZWARCIE, KOMORA GAZOWA, TECZKA PERSONALNA, SCENERIA, CUDOTWÓRCZYNI, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, KAZIRODCZOŚĆ, PEDIATRIA, TARCZA, DZIEWIĘTNASTKA, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, KREDENS, PEBA, GRANICE, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, NACIEK, NAOS, ŻĄDŁÓWKI, TANYSTROF, BUDOWA, WIĘZIENIE, ŚWIAT, ALKOWA, WARTOWNIA, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, PSEFOLOGIA, BRODACZ MONACHIJSKI, CHONDRA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, MIMETYZM, OSMOZA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, POTONGHUA, INCYDENTALNOŚĆ, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, PŁAST BRZOZOWIEC, DINGO, OPOZYCJONISTA, WORECZKOWY, FERMENTOR, STATEK GŁĘBINOWY, OPOZYCJONISTKA, PTEROZAUR, KOŃ ZIMNOKRWISTY, FALKA COIFLET, KUBEK, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, CHEMIA ORGANICZNA, ARCHITEKT WNĘTRZ, CAMPUS, PATRON, SIEDEMDZIESIĄTKA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, ZMROK, WARSTWA KOLCZYSTA, OTWÓR KIERUNKOWY, KULCZYBA, NUDYSTA, ZARZUELA, GNIAZDKO, UNTERWALDEN, GOŁĄBECZEK, KOMANDO, ETRUSKI, NAPIĘTEK, KULTURA PIEŃKOWSKA, PODEST, KONNICA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, UKRAINISTYKA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, PARCH, KOPALINA SKALNA, TROJAN, SZATA GRAFICZNA, DOBB, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MOSTOWNICZY, DWUWIERSZ, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, OBSZCZYMUREK, MULTILATERALIZM, MISIONES, ODNÓŻA, GRABEN, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, FILEMON SZARY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.792 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: wymarły język wschodnioirański, którym posługiwano się w Sogdianie (obszar dzisiejszego Uzbekistanu i Tadżykistanu - główne miasta: Samarkanda, Fergana, Pandżakent), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYMARŁY JĘZYK WSCHODNIOIRAŃSKI, KTÓRYM POSŁUGIWANO SIĘ W SOGDIANIE (OBSZAR DZISIEJSZEGO UZBEKISTANU I TADŻYKISTANU - GŁÓWNE MIASTA: SAMARKANDA, FERGANA, PANDŻAKENT) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
język sogdyjski, wymarły język wschodnioirański, którym posługiwano się w Sogdianie (obszar dzisiejszego Uzbekistanu i Tadżykistanu - główne miasta: Samarkanda, Fergana, Pandżakent) (na 14 lit.)
sogdyjski, wymarły język wschodnioirański, którym posługiwano się w Sogdianie (obszar dzisiejszego Uzbekistanu i Tadżykistanu - główne miasta: Samarkanda, Fergana, Pandżakent) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK SOGDYJSKI
wymarły język wschodnioirański, którym posługiwano się w Sogdianie (obszar dzisiejszego Uzbekistanu i Tadżykistanu - główne miasta: Samarkanda, Fergana, Pandżakent) (na 14 lit.).
SOGDYJSKI
wymarły język wschodnioirański, którym posługiwano się w Sogdianie (obszar dzisiejszego Uzbekistanu i Tadżykistanu - główne miasta: Samarkanda, Fergana, Pandżakent) (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x