MODEL GAZU, W KTÓRYM NIE ISTNIEJĄ ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY CZĄSTECZKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAZ DOSKONAŁY to:

model gazu, w którym nie istnieją oddziaływania między cząsteczkami (na 12 lit.)GAZ IDEALNY to:

model gazu, w którym nie istnieją oddziaływania między cząsteczkami (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MODEL GAZU, W KTÓRYM NIE ISTNIEJĄ ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY CZĄSTECZKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.133

MANDAT, JAROSZ, MĘTNOŚĆ, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, DEPRYWACJA RELATYWNA, DWUKADŁUBOWIEC, WSPÓŁISTNIENIE, GEOMETRIA CZYSTA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, INTERWENIENT UBOCZNY, STANOWOŚĆ, REUMATYZM, LODOWIEC PIEDMONTOWY, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, ZBROJOWNIA, SEZON LĘGOWY, JĘZYK ASEMBLERA, JEŻOWATE, BATIK, KAMBIUM WASKULARNE, VOYAGER, LOWELL, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, POPIELNIK, TERAPIA STRUKTURALNA, NIEWIERZĄCA, GOSPODARZ, WYPADEK DROGOWY, NIEPOKALANOŚĆ, AKCELERATOR LINIOWY, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, SHOUJOAI, ŁAMANA, JANUSZ, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, SŁUP, CZOPUCH, JĘZYK KARYJSKI, FALA ODBITA, SŁUPISKO, ALLOCHTON, BEZKLASOWOŚĆ, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, BON VIVEUR, SPŁYW, PASIECZYSKO, BODZIEC BEZWARUNKOWY, ŚLUZICOWATE, NIEOSTROŻNOŚĆ, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, DŻINGEL, KOWARIANCJA, NARAMIENNICA, ZSYP, JEDNOSTKA CZASU, OWOC POZORNY, KATEGORIA SPOŁECZNA, GRZYB CHRONIONY, STRAJK GŁODOWY, OPŁOTKI, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, AŻUR, KLIN PODATKOWY, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, GRAWITON, MASOWOŚĆ, MGŁAWICA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, SZKOŁA, SWING, MIKOŁAJKI, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, ZWIERZYNIEC, MIKROTECHNOLOGIA, KOTŁOWNIA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, TRYM, OLEJ SMAROWY, ANGIELSKI, ROZSTAW, BEZPROBLEMOWOŚĆ, TORRENT, LEJEK, OGRANICZENIE, STACJA, TANIEC, KARNET, MIRAŻ, ADRES, PRZYSPOSOBIENIE, KEBAB, FORMACJA ROŚLINNA, HIPERMETROPIA, ZAKŁADZINY, SPAD, TEORIA PERTURBACJI, GLOBUS, JOGURT, MINISTRANT KADZIDŁA, SPALINY, NIESZLACHETNOŚĆ, ROSTRY, TEORIA KATEGORII, KARELIA, ŚLIZG, NIESPEŁNIALNOŚĆ, SIEDZENIE, RANEK, NIEJEDNORODNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, ABNEGATKA, APANAŻE, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, PUL, MASKA, SILNIK GAŹNIKOWY, MGŁAWICA, BEZWIETRZE, WĘZEŁ, OBIPIĘTA, GEN PODZIELONY, SHONEN-AI, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ZŁĄCZE, NIUCHACZ, PATRONAT, SAMOPAŁ, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, OKRĄG OPISANY, AMATOR, LUSTRATOR, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, ROZSTĘP, SYFON, PRAWO COULOMBA, FLAGOWIEC, GROTESKA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, JANUSZ, SEKUNDOGENITURA, DOUBLE DUTCH, SKŁAD, DEMENTI, PIŁKA MECZOWA, AZYMUT GEOGRAFICZNY, FILOLOGIA NIEMIECKA, MECENASKA, TERMOMETR CIECZOWY, RUSYCYSTYKA, POWIĄZANIE, JAMA PŁASZCZOWA, RAJD OBSERWOWANY, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, ALOCHTON, PODRYWKA, RAUBITTER, OGRÓD ZOOLOGICZNY, MARUDA, DOWÓD NIE WPROST, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, HAMULEC TAŚMOWY, PRZEZROCZYSTOŚĆ, PLECHA, ANASTOMOZA, PADÓŁ, ZERÓWKA, KLĄTWA, PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ, HANKO, CLEARING, REGULARYZACJA TICHONOWA, ELIMINACJE, ROZDZIELCA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, KLEJOWNIA, NADAWCA SPOŁECZNY, DOM BOŻY, RYNEK KONKURENCYJNY, HEBRAJSKI, NACZYNIA POŁĄCZONE, KUPA, BRONCHOGRAFIA, TAŚMA, MALINIAK, STYMULACJA ODWIERTU, PROSTAK, MONARCHIA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, CIAŁO DOSKONALE BIAŁE, TASZCZYN PSZCZELI, FILER, NIEOBECNY, ŁOŻYSKO KULKOWE, CEROWNIA, NIECHCIUCH, PÓŁINTERNAT, SEKURYT, GÓRA PODWODNA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, CYBORIUM, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, PÓŁNOCNY WSCHÓD, PRZYBYSZ, TORTOWNICA, KONTAKT, KORPUS NAWOWY, OBIEG SYNODYCZNY, KUCHNIA GAZOWA, SCÉNIC, WOŁYŃ, ANTROPOLOGIA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, BIOLOGIA, MODEL AMERYKAŃSKI, SZLAK, MIEJSCE POCHÓWKU, WATA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, NEOBEHAWIORYZM, MASIELNICZKA, GOTÓWKOMAT, UXMAL, TABU, RUMUŃSKI, WELON, DRZEWOŁAZOWATE, ŁAŃCUSZEK, UMIEJSCOWIENIE, GŁĘBIA OSTROŚCI, WIDZENIE, JAJKO NA MIĘKKO, LENOIR, SZPRYCA, ODPYLNIA, PILOTKA, JAWAJSKI, WELUR, PŁOMYK, HOMOGENIZATOR, ŻYWIENIE, ROZKŁAD, WRZAWA, JOŁOP, POPYT PROPORCJONALNY, JAMNO, GAZ SZKLARNIOWY, PLANIMETRIA, ORGANIZACJA MIĘDZYBRANŻOWA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, FILM DROGI, PAŃSTWO, FEERIA, INTERSTYCJAL, CHOROBA ZAKAŹNA, WALIDACJA KRZYŻOWA, CYGAŃSKIE DZIECKO, SZYBKOWAR, MIJANY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, OBCY, WILK PSZCZELI, WODA LECZNICZA, JONIA, FORUM DYSKUSYJNE, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, STARA PANNA, NIESTEROWNOŚĆ, KAPUŚNISKO, BIAŁY ZNAK, ZIMOWISKO, SYSTEM DECYMALNY, PRZEMIANA POKOLEŃ, SUPOZYCJA, SILNIK GAZOWY, GWIAZDKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, MAORYSKI, ZAWIKŁANIE, MASZT ANTENOWY, WELS, GACEK WIELKOUCH, ŁUK KLASYCZNY, ORLEŃ KALIFORNIJSKI, TASIEMIEC, WARIAT, KOŁECZEK GOLFOWY, RUCH KRZYWOLINIOWY, MOMENT MINSKY'EGO, ABISYŃSKI KLASYCZNY, POPRZECZKA, FOSFOREK, EKAGLIN, CEMENTOWE BUTY, POSZLAKA, SILNIK KWADRATOWY, ?PIASKOWNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.133 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MODEL GAZU, W KTÓRYM NIE ISTNIEJĄ ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY CZĄSTECZKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MODEL GAZU, W KTÓRYM NIE ISTNIEJĄ ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY CZĄSTECZKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAZ DOSKONAŁY model gazu, w którym nie istnieją oddziaływania między cząsteczkami (na 12 lit.)
GAZ IDEALNY model gazu, w którym nie istnieją oddziaływania między cząsteczkami (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAZ DOSKONAŁY
model gazu, w którym nie istnieją oddziaływania między cząsteczkami (na 12 lit.).
GAZ IDEALNY
model gazu, w którym nie istnieją oddziaływania między cząsteczkami (na 10 lit.).

Oprócz MODEL GAZU, W KTÓRYM NIE ISTNIEJĄ ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY CZĄSTECZKAMI sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - MODEL GAZU, W KTÓRYM NIE ISTNIEJĄ ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY CZĄSTECZKAMI. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x