MODEL GAZU, W KTÓRYM NIE ISTNIEJĄ ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY CZĄSTECZKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAZ DOSKONAŁY to:

model gazu, w którym nie istnieją oddziaływania między cząsteczkami (na 12 lit.)GAZ IDEALNY to:

model gazu, w którym nie istnieją oddziaływania między cząsteczkami (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MODEL GAZU, W KTÓRYM NIE ISTNIEJĄ ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY CZĄSTECZKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.133

NISZA NIWALNA, KODON NONSENSOWNY, KOLANO, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, LECZNICZOŚĆ, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, SIEĆ, SZMER, PROBLEM DECYZYJNY, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, WIELORYBNICTWO, MIĘDZYAKT, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, ŚPIĄCZKA, RYJ, BATIK, CAMRY, WOLIN, HUCULSKI, PIEKŁO, LOKATA TERMINOWA, ŻYWIEC, POCIĄG PRZYSPIESZONY, AUTODIAGNOZA, IRENIZM, UNIŻONOŚĆ, BYSTRZYCA, KURSOR, ZEBRA STEPOWA, IMIENNICTWO, RUCH JEDNOSTAJNY, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, DRUK ROZSTRZELONY, OSTANIEC, NITROZOBAKTERIA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, KLEJOWNIA, MONARCHIZM, ZBIEG, DOM ZDROJOWY, PAMIĘĆ GÓRNA, MODEL, PARABOLA SZEŚCIENNA, DYSPROPORCJA, DEPESZA GRATULACYJNA, WYDATKI BUDŻETOWE, NIEDOWIARSTWO, TRZECIE OKO, SILNIK CZTEROSUWOWY, ESCORT, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, MIGDAŁEK PODNIEBIENNY, GALICYJSKI, WOŁOSZCZYZNA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, RÓWNANIE CAŁKOWE, SYLIKON, FORMA PRZESTRZENNA, ZASZŁOŚĆ, BENGALSKA, ANAMNEZA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, FENOLAN, MOC, NIEROZUMNOŚĆ, KONSUMENT, CIĄG NIESKOŃCZONY, GŁÓWKA ARTYKUŁU, GLOBUS, SKŁADNIA RZĄDU, GLOBUS, NIEPOPULARNOŚĆ, OBÓZ DOCHODZENIOWY, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, BEZPROGRAMOWOŚĆ, FANTOM, DOPUST BOŻY, MIKROFON STYKOWY, MUR PODWALA, PRAWO ZATRZYMANIA, TABLICA PRAWDY, PASAŻ, PONDERABILIA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, BIAŁA DIETA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, ŚWINIA DOMOWA, LUZAK, KAMERA, WIĄZANIE, BOZON CECHOWANIA, NEON, LUJEK, POLIANDRIA, SYSTEM PARLAMENTARNO-PREZYDENCKI, SPIRALA HIPERBOLICZNA, NIEZMIENNIK, ELEGANTKA, PAS PLANETOID, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, BIBLIOTEKA, ZABURZENIE UROJENIOWE, FILOLOGIA WŁOSKA, HYDROZOL, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, GAZ, STAŁA, NARNIA, WOJOWNICZOŚĆ, ANTRESOLA, ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA, SPOKÓJ, PRZELEW, ECHOSONDA, FRONT STACJONARNY, JĘZYK FLEKSYJNY, EFFIGIA, JĘZYK INDIAŃSKI, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, CISZA WYBORCZA, WAGON, FILM ODWRACALNY, ZADZIERZGNIĘCIE, MAJZA, UJŚCIE, SPECJALIZANTKA, SZYK TOROWY, FIZYKA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, MARTWY PRZEPIS, BÓSTWO, PORZĄDEK, WIĄZANIE PEPTYDOWE, LIRA KORBOWA, OPCJA WALUTOWA, PITU PITU, MŁOTOWNIA, INTERGLACJAŁ, INTERWENIENT UBOCZNY, JĘZYK IZOLUJĄCY, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, MERKURY, BULIONER, POŁĄCZENIE CIERNE, NIEOFICJALNOŚĆ, TERAPIA STRUKTURALNA, JEGOMOŚĆ, GAZ, OTWARTOŚĆ, SINGLETON, NIEPŁYNNOŚĆ, SIŁA WYŻSZA, NARAMIENNIK, GENERATOR MAGNETOHYDRODYNAMICZNY, TOTEM, IDEALIZACJA, TEORIA KATEGORII, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, BADYLARZ, SAMODESTRUKCJA, WRZAWA, RZEŹ, CIĄG ARYTMETYCZNY, WĘZEŁ, KOSS, PLEBEJUSZ, MIKROFON WĘGLOWY, KOMPLEKS ARENOWY, WODOPÓJKI, AMATOR, CALLZNA, GEOLOGIA, UNO, COROLLA, KAMIKADZE, HAF, PUNKT ROSY, MEGANE, BURAK, PRZYPADEK, KLUCZ UNIWERSALNY, FRANCUZ, KRYPTOKOMUNIZM, ETYLEN, MALARSTWO TABLICOWE, ŁAD, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, NIEGOSPODARNOŚĆ, CZEREŚNIAK, ŻYWIENIE, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, MUZA, LAS DRĄGOWY, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, STRĄGA, NOMINALIZM, POLONISTYKA, GRZBIET, ŻAK, WYLOT, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, TYP TURAŃSKI, LIMIT, WOLNOAMERYKANKA, BOBROWISKO, AUTOKRATYCZNOŚĆ, PRZYCISK, PROPAGACJA, IZBA, GÓRKI, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, ALLOCHTON, ZŁO KONIECZNE, ALLEN, PÓŁCZŁOWIEK, GRANDA, INTERAKTYWNOŚĆ, SPALINÓWKA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, GABARI, KOKPIT, ODWÓD, ARESZT, LOGIKA NIEFREGOWSKA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, MANDŻURSKI, WOLNE, WULKAN DRZEMIĄCY, SILNIK STRUMIENIOWY, CHŁÓD, SPOT REKLAMOWY, GOSPODARZ, DYSKWALIFIKACJA, STAN STACJONARNY, ROZSADNIK, DRYFT GENETYCZNY, WARZELNIA, AEROFON, OPERA, SYSTEM KANCLERSKI, FUNKCJA ZDANIOWA, AGLOMERACJA, GLOBALIZACJA EKONOMICZNA, SPÓŁKA, TRAF, RUCH ODRZUTOWY, SPECJALIZANT, ŚRODEK MASY, SPRZĘG, PIEC INDUKCYJNY, JĘZYK KENTUM, ETER, NUBIRA, ANTYWESTERN, NORMA OPERATOROWA, PODCHWYT, OBIEKTYWNOŚĆ, ŁUPEK DACHOWY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ŁOTEWSKI, OBRAZA BOSKA, CZARNA MOWA, GŁADKOŚĆ, OCTAVIA, ZASADA REAFERENCJI, SUCHAR, ZWIĄZEK NASYCONY, RYNEK SPOT, ILUZJA, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, PATOWOŚĆ, ORION, KOMODOR, ZŁUDA, DRIPPER, MIASTO POWIATOWE, PŁASZCZ WODNY, PUNKT WĘZŁOWY, TAJEMNICA, NIEMODNOŚĆ, ENEOLIT, KATEGORIA OPEN, ANALFABETKA, ALKOHOLAN, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, WUEF, ANCYMON, PANTOMIMA, WYRÓB TYTONIOWY, ROZRZUTKOWATE, ŁEBEK, KOŃ NA PATYKU, PRZEPUKLINA RICHTERA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, SZWABSKI, INDIAŃSKI, ?ROBOTY PRZYMUSOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.133 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MODEL GAZU, W KTÓRYM NIE ISTNIEJĄ ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY CZĄSTECZKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MODEL GAZU, W KTÓRYM NIE ISTNIEJĄ ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY CZĄSTECZKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAZ DOSKONAŁY model gazu, w którym nie istnieją oddziaływania między cząsteczkami (na 12 lit.)
GAZ IDEALNY model gazu, w którym nie istnieją oddziaływania między cząsteczkami (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAZ DOSKONAŁY
model gazu, w którym nie istnieją oddziaływania między cząsteczkami (na 12 lit.).
GAZ IDEALNY
model gazu, w którym nie istnieją oddziaływania między cząsteczkami (na 10 lit.).

Oprócz MODEL GAZU, W KTÓRYM NIE ISTNIEJĄ ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY CZĄSTECZKAMI sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - MODEL GAZU, W KTÓRYM NIE ISTNIEJĄ ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY CZĄSTECZKAMI. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast