ODPORNOŚĆ NA KULE Z BRONI PALNEJ, CECHA TEGO, CO NIE PRZEPUSZCZA KUL PRZEZ SWOJĄ STRUKTURĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KULOODPORNOŚĆ to:

odporność na kule z broni palnej, cecha tego, co nie przepuszcza kul przez swoją strukturę (na 13 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODPORNOŚĆ NA KULE Z BRONI PALNEJ, CECHA TEGO, CO NIE PRZEPUSZCZA KUL PRZEZ SWOJĄ STRUKTURĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.670

MOKASYNY, KORIACKI, GETRY, PROSZEK DO PIECZENIA, MÓZG MATRIOSZKA, BEZTERMINOWOŚĆ, HANIEBNOŚĆ, NIEWYRAZISTOŚĆ, GOLE, BEZWZGLĘDNOŚĆ, PATENT EUROPEJSKI, PIĘKNOŚĆ, STRÓJ, OSAD EOLICZNY, MAZIÓWKA, SADYSTYCZNOŚĆ, PENSUM, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, KWESTA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, FREEGANIN, SZCZUPŁOŚĆ, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, BAŁAGULSZCZYZNA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, HELISA, PAPRYKARZ, SAMSON, POLE, SYGNAŁÓWKA, POPIELNIK, ŻYCIODAJNOŚĆ, BLASK, RUDBEKIA NAGA, PORSCHE, ARENDA, TERAPIA STRUKTURALNA, JODO-SHU, SEZON REGULARNY, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, NOMINALNOŚĆ, TRAWOŻERNOŚĆ, FIZYKA STATYSTYCZNA, NARKOTYK TWARDY, FUNDUSZ ZASOBOWY, UCZCIWOŚĆ, BALON PILOTOWY, HOMOLOGIA, INFLACJA, MIĘKKOŚĆ, ARBITRAŻ, MATURA POMOSTOWA, JELITO PROSTE, WIRUSY DSDNA-RT, ELEACI, PEREŁKA, QUIZ, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, VALYRIA, INGRES, GAZA, JUFERS, NORIKER, METODA STRZAŁÓW, NIEDOSTĘP, KOMUNIKACYJNOŚĆ, POZBYWANIE SIĘ, JAZGOT, POWIEŚĆ CYKLICZNA, PAKOWNOŚĆ, BOGATE MEDIA, TRANSLACJA, SERMONIZM, KUKŁA, PLAZMA ZARODKOWA, FINKA, ANTROPOCENTRYZM, TATUAŻ, NACISK, TELEROTAMETR, MUCHY W NOSIE, MARUDERSTWO, POLEMICZNOŚĆ, INSTRUMENT DŁUŻNY, CEDUŁA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, KOMBUCZA, DOMINACJA CAŁKOWITA, BABESZJOZA PSÓW, MIARA, SKALA RANKINE'A, ZATOROWOŚĆ, GRUPA ETYLOWA, JEDNOSTKA OSADNICZA, BORDER, CHAŁUPNIK, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, KOŃ DOMOWY, BRYLE, SZATA DEJANIRY, ROŚLINY RUDERALNE, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, SORPCJA, WKŁAD BUDOWLANY, BRODAWKA, KLUCZ, KRZYŻ MALTAŃSKI, BRYŁA KORZENIOWA, ROZKAŹNIK, CHMURNOŚĆ, SKOCZEK PUSTYNNY, SZLACHETNOŚĆ, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, SZPERACZ, PILENTUM, SER PLEŚNIOWY, WZORZEC UMOWNY, OBRAZ OPTYCZNY, PIEPRZOJAD, POMOCNOŚĆ, SIODŁO SKOKOWE, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, ŻAGIEW, ZASADA HUYGENSA, SELEKCJA NEGATYWNA, PRZESTRZEŃ, LAWETA, SMS, KÓZKA, UKAZ, FASCIOLOPSOZA, BŁONA MIELINOWA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, GMERK, WROTA, BATUTA, POTENCJAŁ RYNKOWY, MULTIPLET, STUDNIA ARTEZYJSKA, ZŁO KONIECZNE, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, NIEŻYCZLIWOŚĆ, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, MURZYŃSKI, PRZÓD, ABLACJA, MĄKA, AMAZONKA, OSTATECZNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, LUJ, TRAKTAT WERSALSKI, ROZPAD, OTCHŁAŃ, IMIR, WIECZNY ŚNIEG, DOMIAR PODATKOWY, NIEKULTURALNOŚĆ, ASYLABIZM, PŁAWIK, DOM REKOLEKCYJNY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ŚWIECA, PROTEKTORAT, NIEKORZYSTNOŚĆ, GŁOS JĘZYKOWY, REFERENDUM GMINNE, KARMELITA, KUTNER, HASTA, POLIMORFIZM, ALGEBRA ALTERNATYWNA, MONILIOZA, SKŁADNOŚĆ, POMOC, DEKREMENT TŁUMIENIA, ANALITYCZNOŚĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, GRYMAŚNIK, BLOKADA EKONOMICZNA, PERFIDNOŚĆ, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, RODAK, NIEPORZĄDNOŚĆ, PROMIEŃ BETA, ŚWIATŁO, IMPAS, PALEMONETKA ZMIENNA, OPIESZAŁOŚĆ, MLON, KARMAZYN, REZYDENT, NIEPRAWOŚĆ, KREDYT ROLOWANY, LOTNIK, STANOWISKO, WĄŻ, DZIEDZINIEC, KOD PREFIKSOWY, ADMIRAŁ, ODSTRZAŁ, SZKARŁATNICA, NORMA REAKCJI, TRYGON, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, SPŁAWIK, BELODON, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, ŻÓŁW OLIWKOWY, PRZENOSICIEL, BUG, PRĘŻNOŚĆ, KONIK, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, WZÓR PRZEMYSŁOWY, FRONT STACJONARNY, PRZEMYT MRÓWKOWY, WARSZAWA, AUTOTOPAGNOZJA, WNIEBOWSTĄPIENIE, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, DZISIEJSZOŚĆ, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, GWAŁTOWNOŚĆ, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, SAKWA, SZNAPS, SZKAPLERZ, RZEŹWOŚĆ, JARZMO, ZESTAWIENIE, PAPIER BEZDRZEWNY, PRZYSTAWANIE, ELEATYZM, STANZA, MARKGRAF, DOBRO FINALNE, OKLUZJA, ŚWIADECTWO, AGNOSTYCYZM, KONCERT, FALA NOŚNA, CIEMNICA, STANICA, BOJOWIEC, WIRULENCJA, BIRMAŃSKI, JANUSZ, HARTOWNOŚĆ, NORBERTANIA, WIEJSKI FILOZOF, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, UTYLITARNOŚĆ, FORMA, RAMA, DIETA KOPENHASKA, OGIEŃ ZAPOROWY, ARMILA, PRECYZYJNOŚĆ, KLESZCZE MIĘKKIE, RURKA INTUBACYJNA, SSANIE, CIĘŻKOŚĆ, NIEOBYCZAJNOŚĆ, HISZPAŃSKI LODZIK, POWSINOGA, INTERESOWNOŚĆ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, WKŁUCIE CENTRALNE, ORKA NAJMNIEJSZA, REFLEKSYWNOŚĆ, INCYDENTALNOŚĆ, SKAFANDER, TWIERDZENIE PITAGORASA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, DONOŚNIK, CHUDOŚĆ, WIKARIUSZ GENERALNY, LUSITANO, OCZY SZEROKO OTWARTE, STYGOFAUNA, LUZACKOŚĆ, CENOTAF, SZAFA GRAJĄCA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, PRAWO BIOTA-SAVARTA, TRANSPARENTNOŚĆ, CICHE DNI, NEFROSTOMIA, KĄPIEL, INDYWIDUALIZM, TERMIN ZAWITY, ZAKŁADNIK, DURNOŚĆ, PIOTR, GIMBOPATRIOTYZM, ?KARŁOWATOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.670 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODPORNOŚĆ NA KULE Z BRONI PALNEJ, CECHA TEGO, CO NIE PRZEPUSZCZA KUL PRZEZ SWOJĄ STRUKTURĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODPORNOŚĆ NA KULE Z BRONI PALNEJ, CECHA TEGO, CO NIE PRZEPUSZCZA KUL PRZEZ SWOJĄ STRUKTURĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KULOODPORNOŚĆ odporność na kule z broni palnej, cecha tego, co nie przepuszcza kul przez swoją strukturę (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KULOODPORNOŚĆ
odporność na kule z broni palnej, cecha tego, co nie przepuszcza kul przez swoją strukturę (na 13 lit.).

Oprócz ODPORNOŚĆ NA KULE Z BRONI PALNEJ, CECHA TEGO, CO NIE PRZEPUSZCZA KUL PRZEZ SWOJĄ STRUKTURĘ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ODPORNOŚĆ NA KULE Z BRONI PALNEJ, CECHA TEGO, CO NIE PRZEPUSZCZA KUL PRZEZ SWOJĄ STRUKTURĘ. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast